Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Vyro ir moters psichologija

 

Ir vyrai, ir moterys turi netikrą ego. Bet vyriškas ego visiškai skiriasi nuo moteriško. Priežastis – skirtingi poreikiai. Moteris jaudina vieni dalykai, vyrus – kiti. Kartais, kai vyras ir moteris pradeda apie ką nors diskutuoti, dažnai tokia diskusija pavirsta ginču. Ir jie patys negali suprasti, kodėl taip nutiko, nes nei vienas nenorėjo skaudinti kito. Dažniausiai taip atsitinka dėl to, kad jie yra visiškai skirtingos gyvybės rūšys.

Šeimyninių konfliktų priežastys

Papasakosiu istoriją iš vedybinio gyvenimo. Prieš keletą dienų Lakšmi buvo pagimdžiusi kūdikį. Gimdymas buvo labai sunkus ir dabar ją vargino skausmai. Kiekvieną dieną ji turėjo gerti nuskausminamuosius vaistus. Be to, kūdikis nuolatos verkė ir naktimis ją žadindavo, todėl ji buvo labai išsikamavusi. Vyras jai padėdavo, bet jis nuolatos turėjo vaikščioti į šventyklą, kur atliko jam skirtą tarnystę. Kaip tik tuo metu, kai ji buvo viena, jai pasibaigė vaistai. Lakšmi norėjo paskambinti vyrui, bet tuo metu atėjo jo brolis, ir jinai išsiuntė jį į vaistinę. Jis išėjo, bet nebegrįžo, nes pamiršo, ko buvo siųstas. Lakšmi visą dieną kankino dideli skausmai, be to, ji dar turėjo rūpintis vaikeliu.

Vakare vyras grįžo namo, ir Lakšmi puolė jam guostis, kaip ji visą dieną kamavosi. Vyrui pasirodė, kad jam priekaištaujama, todėl, visai nesijausdamas kaltu, jis pasiteiravo: „Kodėl tu man nepaskambinai?“ Žmonai tai nuskambėjo kaip: „Pati kalta!“ Prasidėjo ginčas. Galiausiai vyras jau ruošėsi smagiai trinktelėti durimis, bet čia žmona apsiverkė ir paprašė: „Būk geras, neišeik. Dabar man labiausiai reikia tavęs. Kada aš atrodau gera ir mylinti, tu man irgi labai geras, bet kai tik man sunku ir aš jaudinuosi, tu nori mane palikti. Eikš, apkabink mane. Man daugiau nieko nereikia, tik šito.“ Ji nesąmoningai pasielgė labai teisingai. Vyras nelabai suprato, kas iš to gausis, bet vis tik atsisėdo šalia žmonos ir jie apsikabino. Keletą minučių ji tyliai verkė ir nieko nekalbėjo, o jis sėdėjo šalia ir laukė, kas bus toliau. Neužilgo ji nusiramino ir pasakė: „Dabar aš jaučiuosi daug geriau. Ačiū tau, mielasis.“

Šioje istorijoje vyro ir moters pozicijos yra visiškai tipiškos. Savaime supranta jie nenorėjo vienas kito skaudinti – priešingai, stengėsi kažkaip vienas kitam padėti, bet nei vienas neišmanė, kaip teisingai elgtis, todėl įvyko konfliktas.

Tad kodėl kyla konfliktai, dėl kurių netgi išyra šeimos? Juk negalima teigti, kad žmogus specialiai darkosi, kad tik pakenktų kitam. Jis galvoja, kad elgiasi teisingai, bet antrai pusei tai kažkodėl nepatinka. Tokio elgesio priežastis paprasta – tiesiog kiekvienas galvoja, kad jų prigimtys vienodos. Jie myli vienas kitą ir partneriui stengiasi duoti tai, ką patys norėtų gauti, būdami jo vietoje. Bet dėl to, kad jie nesupranta vienas kito poreikių, dažnai kažkas nesiklijuoja. Abu galvoja: „Aš myliu savo vyrą (žmoną), aš tiek daug jam (jai) tarnauju, bet negaunu reikiamo atsako. Koks nedėkingumas!”

O juk reikėtų suprasti, kad vyras ir moteris – tai visiškai skirtingos būtybės. Ir tai, kas vienam atrodo malonu, kitam gali sukelti skausmą. Vyras turi poreikį užimti lyderio poziciją, jam reikia jaustis reikalingu ir su pagaila galvoti: “Vargšiukė, be manęs jai šakės. Tokia silpna, ir protelio ne kažkiek. Turiu jai padėti”. Taip, Krišna moteris sukūrė ne tokias išmintingas, bet būtent tai jas ir daro tokias patrauklias. Kai mergina pernelyg protinga, jai ne taip paprasta ištekėti. Ji turi susiieškoti panditą, kuris galvos, kad yra protingesnis už ją.

Moteriai būtina jausti vyro meilę, dėmesį ir rūpestingumą. Kai vyras mato, kad žmona turi problemų, jis stengiasi būti labai logiškas, racionalus ir duoti jai tiksliai suformuluotą problemos sprendimą. Bet iš tiesų tokiu atveju jai reikia tik dėmesio, kad vyras ją išklausytų ir užjaustų. Kai viena mergina guodžiasi kitai, ji iš karto gauna tinkamą atsaką, nes moterys žino, kaip padėti tokiose situacijose. O kai žmona apie savo problemas kalba vyrui, jis nepatenkintas galvoja: „Na žinoma, aš kaltas, kas daugiau?!“ Sukyla netikras ego, ir jis pradeda jai priekaištauti arba bando pasiūlyti kažkokį problemos sprendimą. Ir tada problema dar pagilėja.

O kas vyksta, kai vyras atsiduria sunkioje situacijoje? Vyrui būdinga jaustis didvyriu, galinčiam kautis ir visus apginti. Kaip elgiasi jo draugai, žinodami, kad jis turi problemų? Paprastai jie tyli, nes galvoja, kad jis tikriausiai susitvarkys pats. Matydami, kad reikalai jau per toli nuėjo, jie gali paklausti: „Gal tu turi problemų?“ O jis gali atsakyti: „Ne, ne, ne. Jokių problemų“. Visi vyrai, išgirdę tokį atsakymą, supranta, kad problema tikrai yra, bet ji nėra tokia rimta, ir jis pajėgus pats ją išspręsti. Bet jei susirūpinusį vyrą mato žmona, ji iš karto puola kamantinėti: „Kas nors negerai? – „ Ne, ne, viskas gerai, nieko neatsitiko“. – „Bet aš juk matau, kad tau kažkas ne taip. Kodėl tu man neatsiveri? Nepasitiki?“ – „Atstok! Neturiu aš jokių problemų! Viskas tvarkoj!” Reikalas paprastas – vyras nori viską išspręsti pats, ir jei jam kas nors pamėtės paruoštą sprendimą, jis jausis nugalėtas, nes pats vienas nesugebėjo to padaryti. Jeigu vyras neatsiveria žmonai, nereiškia, kad jis ją atstumia, tačiau ji supranta būtent taip ir padaro iš to katastrofą. „O, tu manęs daugiau nebemyli!” Ir tada vyras galvoja: „Brač, turėjau vieną problemą, o dabar dar viena atsirado“.

Moterys labai permainingos. Kartais jos nusiteikusios labai optimistiškai ir viską mato ryškiomis spalvomis. Gyvenimas gėlynas, jos pilnos entuziazmo, pasiruošusios daug nuveikti. Bet štai ta nuotaika pragaišta, ir tada visas pasaulis atrodo pilkas ir beviltiškas. Tai būdinga visoms moterims, bet pas kai kurias tai pasireiškia stipriau, pas kitas – silpniau. Paprastai tokia permaina vyksta kartą per mėnesį. Tai gali būti susiję su mėnesinių ciklu, bet nebūtinai.

Taigi vyras turėtų šiuos dalykus žinoti. Ir jei žmona yra blogos nuotaikos, prislėgta, jam reikia suprasti, kad šiuo momentu jai nereikia kažkokio konkretaus patarimo ar problemos sprendimo, – jai tereikia užuojautos, rūpesčio ir švelnumo. Jei aš verkdama ateinu pas savo vyrą, ir jis mato, kad jo argumentai manęs nenuramina, tada jis žiūri į kalendorių ir sako: „Atrodo, tau tuoj mėnesinės... Aišku. Viskas gerai. Na, eikš į glėbį.“ Moterys ir pačios turėtų numatyti šią būseną, stebėdamos, kada jas ištinka emocinės permainos, ir išsiaiškinti, ar tai nėra susiję su jų mėnesinių ciklu.

Vyrų ir moterų prigimtyje yra panašumų. Moterys jaučia vidinį nerimą, kai jų nuotaika iš labai geros greitai pasikeičia į labai blogą. O vyrams šie pakilimai ir kritimai nėra susiję su emociniais pergyvenimais. Dažnai vyras nori  pabūti su savo žmona, pakalbėti su ja, bet kartais jam tiesiog norisi pabūti atokiau, užsidaryti kambaryje ir kažką veikti vienam. Būna taip, kad žmona nori pakalbėti su savo vyru, o jis tuo metu būna savo urve ir nieko nenori matyti, tame tarpe ir jos. Jis galvoja: „Jei dabar žmona mane paliktų ramybėje bent keletui valandų, tai po kurio laiko, mano nuotaika pagerėtų, ir aš pats ateičiau su ja pakalbėti.“ Bet garsiai jis to nepasako. Vyrų problema tame, kad jie nėra tokie subtilūs, pas juos nepakankamai išvystyta santykių intuicija.

Žmona turi išmokti pažinti savo vyro protą taip, kad kiekvienu atveju galėtų nuspėti, ko jis nori. Yra toks posakis: kai vyras eina į savo urvą (nori pabūti vienas), žmona neturėtų sekti paskui, nes priešingu atveju iš to urvo iššoks ugnimi besispjaudantis drakonas.

Vyras – šeimos galva

ISKCON‘e mus moko savo lyderiu laikyti dvasinį mokytoją, ir mes turime idealų tokio žmogaus pavyzdį. Ištekėjusi mergina gali pagalvoti: „Mano vyras nėra jau toks tobulas. Kodėl aš turėčiau jam paklusti? “

Vyrą reikia laikyti aukštesniu už save, netgi jei jis nėra tobulas. Tai nereiškia, kad jūs turite save apgaudinėti ir kaip nors prisiversti galvoti, jog jis neturi jokių trūkumų. Jokiu būdu, tik reikia nekreipti dėmesio į tuos trūkumus: „Taip, jis turi kai kurias blogas savybes, bet aš nebandysiu jo keisti, o pasistengsiu būti pakanti.“ Nederėtų galvoti: “Dabar jis kaip brangakmenis, kurį reikia nušlifuoti, ir mano pareiga tuo užsiimti.“ Bet nesitikėkite po tokio pasiaukojančio šlifavimo išgauti briliantą, greičiau tai bus grubi uola. Nepriklausomai nuo to, koks tas jūsų vyras, nereikėtų kurti planus, kaip jį pakeisti. Jūs turite pasistengti priimti jį tokį, koks jis yra. Jei dar nesate ištekėjusios arba esate bandomajame laikotarpyje, pasitikrinkite, ar sugebėsite pasitikėti savo būsimu vyru, jei jis bus toks, kaip dabar.

Jei jūs norite, kad šeimoje vyrautų harmoningi santykiai, turite aiškiai suvokti, kad tokį vyrą gavote neatsitiktinai, kad tame yra kažkokia prasmė ir kad tai buvo jūsų pačių pasirinkimas. Ir jei jūs priėmėte sprendimą gerai visko neapmąsčiusi, vadinasi, taip turėjo atsitikti.

Yra sakoma, kad gera žmona turi tris akis. Viena akis akla, ji nemato vyro trūkumų. Kita akis mato vyrą tokį, kokį jį mato aplinkiniai. Tai labai vertinga akis, nes dažnai vyras negali pažvelgti į save iš šalies, o žmona, matydama aplinkinių elgesį jo atžvilgiu, gali jam padėti. Bet pati pagrindinė yra trečioji akis. Ši akis mato vyrą kaip patį nuostabiausią žmogų. Jūs matote visas jo gerąsias savybes, visus pasiekimus, troškimus ir siekius nuveikti kažką gero. Ir jūs atleidžiate jam visas jo klaidas, nes tai nėra jo trūkumai, o tiesiog klaidos.

Jūs paprasčiausiai galvojate: „Gal jis truputį ir suklydo, bet jis puikus žmogus ir aš jį mylėsiu tokį, koks jis yra. Ir jeigu jis norės savyje kažką pakeisti, tam jis turi guru, Krišną ir draugus, o man čia nėra ko kištis“.

Kartais mes galime matyti, kad mūsų vyrui reikia savyje kai ką pakeisti ar pagerinti tam tikras savybes. Tačiau jos pasikeis tik tada, jei mes nesistengsime jų keisti. Tai skamba truputį paradoksaliai. Bet neginčijamas faktas yra tai, kad vyrai turi labai stiprų netikrą ego. Ir jei jūs, būdama jo žmona, patarinėsite jam, kaip save pakeisti, tai jis, veikiamas netikro ego ir noro užimti aukštesnę padėtį, negalės priimti jūsų patarimų ir elgsis priešingai, netgi  suprasdamas, jog esate teisi.

Kartą stebėjau mažą penkių – šešių metų berniuką. Mama stengėsi jam pasakyti, ką jis turi padaryti, o jis tiesiai šviesiai atsakė: „Mama, neaiškink, prašau, ką aš turiu daryti, nes tada aš tikrai nenorėsiu to daryti.“

Šios temos pabaigai papasakosiu dar vieną istoriją. Buvo šeima, kurioje gyveno mama, tėtė ir jų keturiolikos metų dukra, kuri norėjo kažkur mokytis. Mama  palaikė jos pasirinkimą mokytis būtent ten, bet tėvas prieštaravo. Mama visaip stengėsi jį paveikti, aiškino, kaip tai svarbu ir kaip ten bus gerai, bet viskas buvo veltui. Tada mergaitė kreipėsi patarimo į moterį, kuri gerai išmanė šeimyninius santykius. Ir ji jai davė tokį patarimą: „Pasakyk mamai, kad ji nueitų pas savo vyrą ir pasakytų jam: „Aš žinau, kad tu esi labai išmintingas, dėl to, kad ir ką tu nuspręstum, aš su viskuo sutiksiu, nes aš esu įsitikinusi, jog tu žinai geriau už mane.“ O tu po to tėvui pasakyk: „Mano brangus tėveli, aš labai tave gerbiu ir žinau, kad man tu linki paties geriausio, todėl visi tavo sprendimai man yra patys palankiausi, bet aš labai norėčiau mokytis toje kolegijoje.“ Mama ir dukra pasielgė būtent taip, kaip joms patarė toji moteris. Kai kitą dieną mergaitė nuėjo pakalbėti su tėvu, mama kaip tik sėdėjo šalia savo vyro ir jam pritarinėjo. Kai mergaitė pasakė: „Aš taip norėčiau ten mokytis“, – tėvas atsakė: „Jo? Kolgi ne, mokykis“.

Kartais žinias apie vyro ir moters prigimtį merginos panaudoja, norėdamos atkreipti į save kokio nors brahmačario dėmesį. Tačiau visas šias žinias jūs galite panaudoti tik santykiuose su vyru, už kurio esate ištekėjusi. Priešingu atveju tai peržengs visas moralės ribas. Daugelis brahmačarių žino, kad jeigu jūs nueisite pas šventyklos prezidentą ir pasakysite: „Man jo reikia“, tai greičiausiai gausite atsakymą, kad jis dabar neturi laiko ir nieko nepešite. Bet jei jūs  bejėgiškai pasiguosite, kad jums reikia to ar ano, ir, prašau, padėkite man, tai jis greičiausiai pasakys: „Na gerai, imk, ko tau reikia“. Tačiau toks elgesys primena prostituciją, ir geriau taip nedaryti.

Klausimas: O kur gi yra ta vyrų jėga, jeigu jie negali ramiai žiūrėti į moterį, negali klausytis, kaip ji juokiasi ar dainuoja?

Vyrų prigimtis visiškai skiriasi nuo moterų. Tiek vyras, tiek moteris turi savo silpnąsias ir stipriąsias savybes. Kadangi jūs paklausėte apie seksualinį potraukį, panagrinėkime vieną pavyzdį. Pamatęs apsinuoginusią moterį, vyras paprastai susijaudina. Bet jei į apsinuoginusį vyrą žiūri moteris, jai tai nesukelia geismo, atvirkščiai, ji net gali pajusti pasibjaurėjimą. Jei moteris prisiliečia prie vyro, jai tai nėra labai didelė problema, tačiau ją iš karto užvaldo geismas, kai vyras prisiliečia prie jos. Pavyzdžiui, koks nors vaikinas pagauna merginą ir stipriai ją apsikabina. Keletą sekundžių ji tik šaukia ir muistosi, bet praeina šiek tiek laiko, ir ji jau tirpsta jo glėbyje. Taip veikia mūsų prigimtis.

Kartais moterys galvoja, kad vyrai į moteris žiūri kaip į juslinio pasitenkinimo objektus. Moterų draugijoje jiems labai sunku išlikti ramiais ir abejingais. O bendraudama su vyrais, moteris jaučiasi visiškai rami, ir jai nekyla panašių minčių. Šiuo atžvilgiu moteris yra stipresnė. Pavyzdžiui, šventykloje mergina nusprendžia paskaityti paskaitą, o prezidentas jai to daryti neleidžia. Ir ji galvoja: „Dieve, kokie vargšiukai. Man tai nekyla jokių problemų,  klausantis, kaip jie skaito paskaitas ar dainuoja bhadžanus“.

Bet vyrams yra daug lengviau išlikti brahmačariais, laikytis celibato ir tuo pat metu jaustis laimingais, neprarasti pusiausvyros ir gyvenimo džiaugsmo. Priešingai nei vyras, neištekėjusi moteris jaučiasi vieniša, niekam nereikalinga, labai dėl to pergyvena ir gyventi  jai darosi sunku. Tai irgi yra geismas, tik kitokio pobūdžio. Tokia mergina kiekvieną dieną eina pas savo guru ir guodžiasi jam, kad Krišna tikriausiai ją visai pamiršo, kad ji dvasiškai visiškai netobulėja ir kad ji bijo pulti, padaryti įžeidimus ir t.t. Taip pas moterį reiškiasi poreikis turėti vyrą.

Ir jeigu koks nors vyriškis parodo jai dėmesį, jos protas juo susižavi, netgi prieš jos valią. Vyrus ir moteris patraukia skirtingi dalykai.

Vyrą ir moterį Krišna sukūrė skirtingus, kad jie galėtų vienas kitą papildyti. Moteris deda pastangas, norėdama patraukti vyro dėmesį, tada vyras deda pastangas, priversdamas moterį pasistengti dar labiau. Ir tokiu būdu susidaro stiprus prisirišimų mazgas. Sunku netgi pastebėti, kaip tai įvyksta.

Klausimas: Kodėl, bendraudami su  bhaktėmis, brahmačariai stengiasi stovėti nuo jų kuo atokiau, nors visuomeniniame transporte jie nori nenori liečiasi prie daugelio moterų?

Brahmačariui daug pavojingiau bendrauti su bhakte, nei su paprasta moterimi. Kartą viena mergina Mahadjuti Prabhu uždavė klausimą: „Važiuojant autobusu, dažnai būna tokia situacija: aš atsisėdu ant vienos iš dviejų sėdynių, o greta esantis brahmačaris šalia manęs nesėda. Vietoj jo šalia manęs  prisėda koks nors karmis, jis liečiasi prie manęs, ir aš turiu tai pakęsti. O tuo metu brahmačaris stovi, apsuptas daugelio moterų, kurios jį netgi liečia. Ar ne būtų geriau, kad jis atsisėstų šalia manęs? Mes juk abu žinome etiketą ir galėtume vienas kitą apsaugoti.“ Mahadjuti Prabhu atsakė: „Ne. Kai jis liečiasi prie paprastos moters, kūniškame lygmenyje jam gali kilti problema, bet jeigu jis prisės prie brahmačarės, kuri yra tokia dorybinga, tyra ir išaukštinta, tai jis per tas keletą minučių pastatys jai visą namą, sukurs jaukią aplinką ir t.t.“

Klausimas: Ar aš turiu palikti savo vyrą, jei jis nėra bhakta? Ar vis tik turiu pasistengti žiūrėti į jį kaip į žmogų, kuris šeimoje užima vadovaujančią padėtį? Šryla Prabhupada kalbėjo, kad jeigu vyras nėra puolęs, žmona turi jam tarnauti. O ką daryti, jei jis yra puolęs ir nesilaiko religinių principų?

Tai sunki ir skausminga moterų problema. Tokie atvejai turėtų būti sprendžiami individualiai. Bet kadangi  mes turime mažai laiko, aš pateiksiu bendrus principus, kuriais galima vadovautis, ir prašau jus pačias spręsti, kas jums tinka.

Šryla Prabhupada liepė savo mokinei palikti pasaulietį vyrą,  nes jis ją mušė ir grasino aplamai užmušti. Tokiose ekstremaliose situacijose, kai jūsų gyvybei gresia pavojus, kai vyras yra visiškai degradavęs, jūs turite teisę jį palikti. Jūs privalote save apginti. Bet taip pasielgti būtų teisinga tik ekstremalioje situacijoje.

Prieš išmetant kažką sugedusio, mums pirmiausia vertėtų pamėginti jį sutaisyti. Jums reikėtų pasistengti įžvelgti, ar gali jūsų vyras palaipsniui tapti prielankesnis Krišnos sąmonei.

Vyrui prisijungus prie ISKCON‘o, jo žmona dažnai padaro tą patį. Bet kai bhakti-jogą praktikuoti pradeda žmona, vyras labai retai kada ja paseka. Kodėl? Kliudo netikras ego. Jis situaciją mato taip: „Aš turėjau žmoną, ir mes gražiai gyvenom. Ji buvo paklusni ir mane mylėjo. Dabar ji susipažino su kažkokiais keistais žmonėmis, kažkokia sekta ir vietoj to, kad leistų laiką su manimi, slapta eina pas juos. Ji nebekalba su manimi apie tai, kas man patinka, susirado kažkokį kitą vyrą ir sako, kad dabar jį myli labiau nei mane. Ji jam lenkiasi lyg kokiam Dievui, meldžiasi prieš jo fotografiją. Aš niekada nebuvau su tuo vyru susitikęs, jis niekada nėra manęs paklausęs, ką aš apie visa tai manau. Ir jis jai uždraudė su manimi turėti lytinius santykius.“

Vyras gali būti visai normalus žmogus. Norėdamas ką nors išsiaiškinti apie Krišnos sąmonę, jis net gali parodyti tam tikrą smalsumą. Bet jo netikras ego yra taip užgautas, kad jis gali pradėti elgtis kaip demonas: uždrausti jums bendrauti su bhaktomis, reikalauti gaminti mėsišką maistą, versti turėti lytinius santykius. Jis taip elgsis, nes jaus pavojų savo statusui ir tokiu būdu stengsis išsaugoti šeimą.

Taip pat jis gali pastebėti jūsų neofitišką fanatizmą ir kad naudojatės religiją savo pranašumui prieš jį įrodyti.

Savo vyrui pamokslauti labai sunku, nes jam jūsų autoritetas nepriimtinas. Jis  įsitikinęs, kad būtent jis yra jums autoritetas. Bet kai ką padaryti galima.

Priimkite savo vyrą tokį, koks jis yra – juk ištekėdama prisiekėte jį mylėti ir juo sekti. Sąmoningai pasitelkę visas savo pastangas, stenkitės juo didžiuotis ir rodykite jam pagarbą. Stenkitės jį suprasti ir neužgauti jo orumo. Jauskite dėkingumą už kiekvieną menkniekį, suteiktą jums ar jūsų šeimai. Ir nebūkite per didelė pamokslautoja.

Norėdamos papasakoti jam apie savo naujus įsitikinimus ar principus, pateikite juos taip, lyg tai būtų jūsų pačių idėjos ir jausmai, o ne kažkokia dogma. Taip turėtų pamokslauti moteris. Norėdamos apginti savo nuomonę, niekada nesiremkite kitu vyru kaip autoritetu. Pavyzdžiui, jūs galite pasakyti taip: „Mano brangusis, aš žinau, kad tu mėgsti mėsą, aš norėčiau ją tau skaniai pagaminti, bet kai pagalvoju apie tai, kaip yra užmušamas gyvulys, mane apima siaubas (ir galite truputį priglusti prie jo, kad parodytumėte kaip jums baisu). Man kiekvieną kartą skaudu apie tai galvoti. Prašau, nebevalgykime mėsos.“

Galbūt jis ir sutiks. O jei jis ir toliau valgys mėsą, paprašykite bent jau atsisakyti jautienos. Stebėkite, kiek jis gali nusileisti. Po to pabandykite atsisakyti viščiuko, žuvies ir kiaušinių. Žingsnelis po žingsnelio.

Jeigu jis vis tiek valgys mėsą, gaminkite ją (tik ne jautieną). Bet prie to dar pagaminkite labai skanų vegetarišką maistą. Paaukokite jį Krišnai ir duokite jam valgyti prasado. Gali būti, kad praėjus šiek tiek laiko, jis pats atsisakys mėsos arba bent jau nevers jos gaminti. Ne paslaptis, kad vyrai gali pasikeisti tik tada, kai jie yra saugūs ir nebejaučia spaudimo  iš aplinkos. Jis gali žinoti, ką jūs galvojate apie mėsos valgymą, bet jis turi būti tikras jog jūs suteikiate jam galimybę pasirinkti pačiam. Jis turi žinoti, kad jūs jį vis tiek mylite.

Tai taip pat liečia ir lytinius santykius. Seksas – pati sunkiausia dalis. Todėl geriau pradėti nuo vegetarizmo – maitinkite jį prasadu. Naudokitės namuose įvairia Krišnos sąmonės atributika – smilkalais ir pan. Taip jis apsivalys.

Jeigu jūs dar neturite iniciacijos, geriau  yra leisti jam turėti lytinius santykius, nei verkti ir kaltinti jį už jo aistringą prigimtį. Būkite tyras religingos moters pavyzdys ir parodykite jam, kad jis vis dar yra jums autoritetas. Ieškokite naujų būdų išreikšti jam savo meilę, tapkite puikia žmona. Jis turi suprasti, kad dėka religijos jūs tapote dar mielesnė ir dėl to jam jūsų religija ims patikti.

Jei norite savo vyrą kažkuo įtikinti, paprašykite kitų bhaktų pakalbėti su juo. Pavyzdžiui, paprašykite jų susidraugauti su jūsų vyru. Iš kito vyro jis gali priimti tai, ko niekada nepriims iš jūsų.

Nusiveskite jį programą ir po to pasiteiraukite jo nuomonės. Paklauskite nuoširdžiai, taip, kad jis suprastų, jog jums iš tiesų svarbi jo nuomonė. Tai gali įkvėpti jį tapti jūsų dvasiniu lyderiu.

Jei jis praktikuoja kitą religiją, gerbkite ją ir nueikite kartu su juo į bažnyčią. Jei jis netikintis, pasakykite jam, kad jūs žinote, jog giliai viduje jis yra labai supratingas šiuo klausimu ir nuolatos klauskite jo nuomonės.

Visada aptarkite su juo savo dvasines realizacijas ir klauskite ką jis apie tai galvoja. Klausimus pateikite taip, kad jis galėtų jums duoti gerus atsakymus. Jei jūs elgsitės teisingai ir jei jūsų vyras turi nors kažkiek dorybės, jis pradės jus gerbti, net jei niekada garsiai apie tai ir nepasakys. Matydamas, kad jūs su juo elgiatės kaip su šeimos galva, jis pradės jausti atsakomybę už jūsų dvasinį gyvenimą. Žinodamas, kad lytiniai santykiai prieštarauja jūsų religiniams principams, jis gali net pradėti jaustis kaltas, reikalaudamas iš jūsų lytinių santykių.

Sendami vyrai nėra jau tokie aistringi. Ir pagrindinė sekso priežastis dažniausiai yra netikras ego. Vyrui sunkiausia yra pakelti ne lytinių santykių trūkumą, o tai, kad moteris jam nepaklūsta. Todėl, norėdamas jai parodyti kas čia šeimininkas, jis verčia ją turėti lytinius santykius.

Atminkite, kad net jums, pradėjus siekti dvasinių žinių ir prisijungus prie judėjimo, prireikė laiko įgyvendinti naujus gyvenimo principus. Jūsų vyras tokio sprendimo nepriėmė. Tad jam prireiks daug daugiau laiko pakeisti savo senus įpročius.

Jeigu jūsų vyras yra labai grubus ir stipriai priešinasi jūsų dvasinei praktikai, jūs galite sau nusistatyti laiko terminą, pavyzdžiui, metus. Ir per tuos metus jūs pasistenkite būti pačia geriausia, pačia meiliausia žmona ir elkitės su juo taip, lyg jis būtų jums didžiausias autoritetas. Net gi jei taip ir nėra. Nesiekite labai aukšto sadhanos standarto, bet dirbkite su savo asmeninėmis savybėmis ir nuolatos melskitės. Jei po metų jūsų vyro elgesys nei trupučio nepasikeis į gerąją pusę, jūs galite pagalvoti apie skyrybas. Tada jūsų sąžinė bus rami, nes jausitės padariusi viską,  kad išsaugotumėt šeimą.

Kartais jūs labai entuziastingai siekiate palikti savo bedievius vyrus, tačiau santykius daug lengviau nutraukti, nei juos sukurti. Aišku, tiesioginė nauda yra – tai mūsų laisvė ir nebeturėsime reikalų su principų pažeidinėjimais. Galima pradėti galvoti, jog esame beveik šventos. Bet praeina kažkiek laiko, ir pradedame suprasti, kad mums vis tik reikia vyro globos, tik dabar norime ištekėti už bhaktos. Bet šastros tai smerkia. Žmona, palikusi „puolusį“ vyrą, neturėtų vėl ištekėti. Net jeigu matote, kad kitos vistiek išteka, negalvokite, jog Krišnai tai patinka.

Santykių stiprinimas gali tapti puikia nuolankumo, kantrybės, pakantumo, atsižadėjimo ir kitų dvasinių savybių ugdymo mokykla.

Jei jūs paliksite savo vyrą, jis tikriausiai niekada netaps bhakta. Jis neapkęs religijos, atėmusios iš jo žmoną, ir apie tai visiems pasakos. Jei jūs turėjote vaikų ir jie pasiliko gyventi su vyru, jie taip pat apkaltins religiją, atėmusią iš jų mamą. O išėję su jumis, jie praras tėvą ir išmoks prisidengti religija kiekvieną kartą, kai norės išvengti atsakomybės ar įžeisti kitą žmogų.

Puiki medžiaga antikultinėms organizacijoms!

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis