Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Veiklos rezultatai

 Bhagavadgytoje Krišna sako: karmani eva ‘dhikaras te ma phalešu kadačana: „Tu turi teisę dirbti, bet tavo darbo rezultatai niekada nepriklausys vien tik nuo tavo veiklos“. Sanskrito kalboje žodis adhikara reiškia jurisdikciją, valdžią. Krišna pabrėžia, kad mūsų galia arba laisvė, mūsų įtakos sfera liečia tik patį veiklos procesą. Mes galime elgtis gerai ar blogai, laikytis šventraščių nurodymų arba nesilaikyti, bet mūsų laisvė ir valdžia niekada neįtakoja mūsų veiklos rezultatų. Kitaip sakant, kad ir ką mes bedarytume, niekas ir niekada negali mums duoti jokių garantijų. Šią teisę turi ne žmonės, o aukštesnės jėgos, likimas, materiali gamta, apvaizda – nesvarbu, kaip pavadinsi. Šiuolaikinių žmonių problema yra ta, kad jie susitelkę ne į patį veiksmą (dėl chaoso, kuriame yra mūsų visuomenė, dauguma žmonių daro visai ne tai, kas jiems patinka ar ką jie galėtų daryti), bet į jo rezultatą, ir negali susitaikyti su tuo, kad tas rezultatas jiems nepriklauso.

Visa šiuolaikinės Vakarų civilizacijos esmė (ypatingai pradedant Švietimo epocha), visa jos pompastika stengiasi mūsų veiklos rezultatus padaryti prognozuojamais ir atimti iš materialios gamtos teisę duoti arba neduoti vienokius ar kitokius rezultatus. „Mes negalime laukti malonių iš gamtos. Mūsų užduotis yra jas pasiimti“. Šiuos Mičiurino žodžius galima laikyti visos mūsų su Dievu kovojančios civilizacijos liūdnos istorijos epigrafu (arba epitafija?) Vienas po kito atsirandantys materialūs išradimai turėtų mums suteikti galią kontroliuoti užsispyrusią gamtą ar likimą, tačiau kuo aršiau mes kylame į kovą su gamta, bandydami atimti iš jos jai priklausančias teises, tuo juokingiau atrodome, ir tuo baisesnės ir neprognozuojamos tampa mūsų veiklos pasekmės. Kažkoks šmaikštuolis pakeitė sparnuotąjį Mičiurino pasisakymą: „Mes neturėtume laukti iš gamtos malonės po to, ką mes jai padarėme“.

Deja, tai, ką kalba Krišna, nėra tik kažkokia sąlyginė tiesa, kuri buvo tinkama prieš penkis tūkstančius metų, o su mūsų laikmečiu ji neturi nieko bendra. Viskas, ką Jis kalba – tai amžini dėsniai. Mūsų darbo vaisiai niekada nepriklausys vien tik nuo  mūsų. Ir visos beprasmės pastangos pakeisti šį dėsnį toli gražu nėra tokios nekaltos, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis