Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Vadovaujantis laiko aspektas

 

Laikas pagal savo poveikį pasireiškia dviem aspektais, kuriuos, pagal analogiją su valstybės valdymo struktūra, būtų galima pavadinti vadovaujančiu ir vykdomuoju aspektais. Kad geriau suprastume daugelį klausimų, susijusių su mūsų gyvenimu, panagrinėsime juos nuodugniau.

Laikas įprastu būdu vadovauja mūsų gyvenimui, kurį reguliuoja saulės judėjimas. Naktį mūsų organizmas reikalauja miego, dieną miegoti sunku ir reikia kažką veikti.

Patys to nepastebėdami, mes visada prisitaikome prie laiko ciklų. Pavyzdžiui, norėdami valgyti vaisius, mes turime palaukti, kol jie prinoks. Vaikai įvairius dalykus turi mokintis skirtingu laiku. Kartais jie kažką nori daryti, kas jiems aiškiai per anksti, ir tada tėvai juos sudraudžia – ateis laikas, tada. Moteriai vėlgi nustatytas laikas, kada ji gali pradėti vaikus ir kada ji jau nebegali jų turėti. Tai vis tam tikri rėmai, į kuriuos mus įspraudžia laikas.   

Visa tai rodo, kad komandas duoda laikas ir per jį neperšoksi. Jeigu žmogus ką nors daro anksčiau laiko arba jau jam praėjus, jis atrodo kvailai.

Skaitytojas: O vaiko lytis taip pat priklauso nuo pradėjimo laiko ar čia jau kaip pasiseks?

Autorius: Atsitiktinumų šiame pasaulyje nebūna. Bet kurie, net ir visai nereikšmingi įvykiai, turi savo dėsningumus.

Kas liečia vaikų pradėjimą, vedinėje astrologijoje nuodugniausiai išaiškinta, kaip tai daryti. Pasirodo, netgi galima suplanuoti genialaus vaiko gimimą. Vedinis astrologas gali labai tiksliai apskaičiuoti, kokiu atveju bus berniukas ar mergaitė. Pavyzdžiui, Vedos nurodo tokį dėsningumą: lyginėmis dienomis, skaičiuojant nuo pirmos menstrualinio moters ciklo dienos, daugiausiai gimsta berniukai, nelyginėmis – mergaitės. Berniukams pradėti palankiausios šešta, aštunta, dešimta ir dvylikta dienos, mergaitėms – septinta ir devinta dienos.

Dėsningumų yra ir daugiau. Pavyzdžiui, jeigu pradėjimo metu lytinis potraukis stipresnis pas vyrą, tai gimsta berniukas, o jei pas moterį – mergaitė. Visa tai ne atsitiktinumai ir priklauso nuo planetų, įtakojančių vyro ir moters lytinę potenciją, o tai, savo ruožtu, priklauso nuo jų karmos ir gimimo laiko.

Taigi žinant dėsningumus, kuriuos mums diktuoja laikas, galima planuoti vaikų pradėjimą. Bet žmogui, kuris negerbia laiko ir gyvena netvarkingai, net pats geriausias astrologas nepadės pasirinkti vaiko lyties. Dar daugiau, vargu ar jam pasiseks turėti gerus vaikus ar pasiekti kokios nors kitos sėkmės gyvenime.  

Skaitytojas: Ar ne perdaug kategoriška?

Autorius: Ši rūsti teisybė pabrėžia, kad visada reikia atsižvelgti į tai, jog paradui vadovauja laikas. Bet jeigu šaukštai jau po pietų, tai, nežiūrint į užgriuvusias nelaimes, reikia pamėginti nuolankiai jas priimti, tai yra, būti paklusniu vykdomojo (baudžiančio) laiko aspekto tarnu. Žmogų, kuris giliai įsisąmonino šias tiesas, nelaimės aplenks.

Skaitytojas: Vėl nesuprantu: vadovaujantis aspektas, vykdomasis, ar baudžiantis aspektas. Ar galima tai paaiškinti kaip nors paprasčiau?

Autorius: Vadovaujantis laiko aspektas aiškiai nurodo, ką ir kokiu laiku reikia daryti. Bet dauguma žmonių nepripažįsta vadovaujančios laiko reikšmės mūsų gyvenime. Na, ką gi, tada į sceną išeina vykdomasis laikas, kurio paskirtis – prižiūrėti, kad būtų vykdomi vadovaujančio laiko nurodymai. Jis nepastebimai pradeda keisti mūsiškį pasaulio suvokimą, o įvykių raida tampa griežtesnė ir nepalenkiamesnė. Pavyzdžiui, žmogus praranda sąmonės aiškumą, kitaip sakant, intuiciją, o kažkokios smulkmenos jam tampa neišsprendžiamomis problemomis.

Laikas-prižiūrėtojas dezorientuoja žmogų, ir jis nespėja reaguoti į jo gyvenime vykstančias permainas. Pavyzdžiui, jis negali suprasti, kad atėjo laikas mirti.

Skaitytojas: Norite pasakyti, kad jeigu laikas neįtakotų mūsų sąmonės tuo savo vykdomuoju-baudžiančiu aspektu, tai būtų galima pajusti artėjančią mirtį?

Autorius: Žmogus, apsiginklavęs žinojimu apie laiko visagalybę, paprastai numato dieną, kada jis apleis šį pasaulį.

Skaitytojas: Na, o kitiems tai neprieinama, ar ne?

Autorius: Mudu irgi galime kažkiek spėti savo mirties datą, bet tam reikia išmokti gerbti laiką.

Skaitytojas: Ir kaip aš galiu suprasti, kad mirtis jau artinasi?

Autorius: Pasirodo, yra visa eilė požymių, bylojančių apie tai. Būtent: 1) žmogus nustoja domėtis gyvenimu; 2) prislopintas aplinkos suvokimas; 3) visi artimi žmonės staiga pasidaro kažkokie tolimi; 4) atsiranda nuojauta, kad atsitiks kažkas neišvengiama; 5) atsiranda noras atgailauti; 6) atsiranda amžinybės pajautimas.

Yra ir fiziniai požymiai: 1) prarandamas maisto skonis; 2) užaštrėja nosis; 3) sustingusios akys; 4) dingsta veido išraiška; 5) kūnas pasidaro tartum medinis.

Kai kurie iš šių simptomų gali pasireikšti ir sunkios ligos metu, bet kai jie atsiranda visi kartu, ypatingas vidinis jausmas duoda žmogui suprasti, kad išmušė jo valanda.

Kai žmogus nepripažįsta vadovaujančio laiko aspekto, jis, netgi žinodamas minėtus simptomus, nesupras atsiradusių naujų pojūčių reikšmės. Jie arba labai panikuoja, nors nieko baisaus nevyksta, arba, atvirkščiai, nepastebi netgi aiškių ateinančios mirties požymių. Tie, kurie gerbia laiką ir visą gyvenimą stengiasi viską daryti laiku, artinantis mirčiai sužino, kada jiems teks palikti šią ašarų pakalnę. Jie tai supranta pagal minėtus požymius, arba tiesiog gauna pranešimą sapne, arba dar kaip nors.

Skaitytojas: Prašau, paaiškinkite dar kartą, kas yra vadovaujantis laiko aspektas.

Autorius: Tai energija, nurodinėjanti mums, kad reikia skubiai daryti tą ir tą. Nurodymai mus pasiekia įvairiais būdais – tai intuicija, nuotaikos pasikeitimas, netikėtas optimizmo praradimas, neaiškus nerimas ir t. t.

Skaitytojas: Kitaip sakant, jeigu moteriai atėjo laikas pradėti vaikus, ji tai pajus kažkokių ženklų dėka. Aš teisingai supratau?

Autorius: Taip.

Išvada: vadovaujantis laiko aspektas įspraudžia mus į tam tikrus būties rėmus. Jis mums nurodo, kad atėjo laikas atlikti vienas ar kitas pareigas. Bet mums paliekama pasirinkimo laisvė – paklūsti jam ar ne. Tuos, kurie nepaklūsta komanduojančiam laiko aspektui, prigriebia vykdomasis, arba baudžiantis laiko aspektas, ir tada mes jau nebeturime jokio pasirinkimo. Laimingas šiame pasaulyje tik tas, kuris, susidūręs su vadovaujančiu laiko aspektu, nedelsdamas vykdo savo pareigas. Protingas žmogus nelaukia, kol pas jį ateis baudžiantis laiko aspektas, atnešdamas vargus ir kančias.

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis