Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Ugra-karma

 

Yra labai bloga veikla, vadinama ugra-karma. Ugra“ reiškia „siaubingas“. Kai kada žmonės vieni kitus kontroliuoja jėgos ar net ginklo pagalba. Varomi bausmės ir mirties baimės, vergai kūrė didingas civilizacijas. Visa tai ugra-karma. Tokios veiklos pasekmės milijonus žmonių pasmerkia kančioms. Pavyzdžiui, egiptiečių faraonai miestus statė, pasinaudodami titaniškomis vergų paslaugomis. O vėliau jų darbas buvo reikalingas palaikyti tam, kas buvo sukurta. Paleisti vergus į laisvę reiškė patiems pasidaryti savo civilizacijos vergais.

Šiuolaikiniuose megapoliuose taip pat yra daug vergų, kurie reikalingi didmiesčių įvaizdžio palaikymui. Tiesa, juos neatveža čia prievarta, o privilioja reginiais, rafinuotais malonumais ir komfortu, bet paskui kontroliuoja – pinigų, informacijos ir reklamos pagalba. Tai yra pati rafinuočiausia eksploatacijos forma – kai žmogui atima protą, padarydami jį troškimų vergu. Masinės informacijos priemonės bei reklama skatina jam potraukį seksui, prievartai ir narkotinėms medžiagoms. Rezultate žmonės tampa bukais egoistais, agresyviais ir amžinai viskuo nepatenkintais, bet visiškai priklausomais nuo valdymo sistemos.

Kartą vienas taksistas manęs paklausė: „Kada pas mus pagerės gyvenimas? – O kaip tu įsivaizduoji geresnį gyvenimą? – Na, kai duos pinigų... – O kaip tu galvoji, žmonės dabar daug gero vieni kitiems padaro?“ Taksistas atsakė, kad dabar daugiau blogio, negu gėrio, ir ilgai dėl to keikėsi. „Tai kodėl tu lauki kažkokio pagerėjimo?“ – paklausiau. Jį nustebino toks klausimas.

Ugra-karma žmonėms atima protą. Čingizas Aitmatovas rašė, kaip senais laikais žmonės darė sau paklusnius vergus, taip vadinamus mankurtus. Tam tikslui juos kankindavo siaubingais metodais. Likę gyvi nuo nepakeliamų kančių visiškai prarasdavo protą ir valią. Jie neatsimindavo praeities, bet išsaugodavo savo profesionalius įgūdžius. Vergvaldžiams to ir tereikėjo.

Dabar plačiai taikomi kitokie metodai. Žmonės nebeturi dvasinių žinių, todėl kasdieniniame gyvenime nesugeba teisingai naudotis jiems duotu intelektu. Tačiau visi tiki, kad kažkada ateityje jie bus laimingi. Tai vadinama „maja“ – iliuzija. Toks ugra-karmos poveikis. Vietoj realių žinių ir laimės – daiktų ir pinigų miražai. Vergvaldžiai vėl gims jų pačių sukurtame vergų pasaulyje.

Atsilaikyti prieš tokią degradaciją galima tik propaguojant dvasines žinias.

„Aš neturėjau ramybės nei dieną, nei naktį, kęsdamas karštį ir šaltį, vėją ir lietų. Tarnavau nuodėmingiems ir šykštiems žmonėms, tikėdamasis lašelio laimės, bet taip nieko ir nepasiekiau. Ar gali turtai, jaunystė ir artimieji suteikti mums tikrąją laimę? Gyvenimas panašus į rasos lašelį ant lotoso žiedlapio. Todėl aš kreipiuosi į Tave, mano brangusis Viešpatie!“ Tai didžio šventojo Govindos das žodžiai. 

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis