Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

TRYS BHAKTI FORMOS

 

Atsidavimo tarnystė prasideda nuo to momento, kai žmogus gauna bhakti-latą. Kaip taisyklė, mes ją gauname iš žmogaus, kuris pats turi potraukį atsidavimo tarnystei.

Kartą Indijoje man teko dalyvauti sadhu susirinkime. Dalyvavo gal pusantro šimto žmonių, daugiausiai majavadžiai. Jeigu jie ir turėjo kokį nors potraukį, tai buvo tik noras ginčytis filosofinėmis temomis. Ten buvo ir vienas vaišnavasŠry-sampradajos, kuris turėjo tokį stiprų skonį, kad jis persidavė ir kitiems susirinkimo dalyviams. Kiekvienam pasisakymui buvo skirtas griežtas laiko reglamentas, bet tas sadhu gryniausiu sanskritu kalbėjo tiek, kiek jam reikėjo, ir visi jo klausėsi, liežuvius pasikloję.

Taip žmogus gauna bhakti-lata-bidžą, ir nuo tada prasideda jo atsidavimo tarnystė. Mes sakome, kad ji prasideda nuo sukriti, dorybingų darbų. Bet ar to užtenka, norint gauti bhakti?

Mūsų atveju, sukriti – tai veikla, vienaip ar kitaip susijusi su tyromis dvasinėmis asmenybėmis. Jeigu mes kaip nors pasitarnaujame tokiai asmenybei, ji sąlygotos sielos širdyje pažadina norą užsiimti sadhana-bhakti praktika. Būtent šiuo principu pasinaudojo Šryla Prabhupada, kurdamas savo bendriją. Jis visada davė žmonėms galimybę ką nors nuveikti Krišnos labui.

Yra istorija apie tai, kaip Šryla Prabhupada sugebėjo platinti savo knygas kosmetikos parduotuvėje. Ar kas nors matė pačias pirmąsias Šrimadbhagavatam knygas, kurias Šryla Prabhupada spausdino Indijoje, – tokios raudonos, visos eilutės truputį įstrižos ir kiekvienoje po penkias klaidas? O kosmetinė parduotuvė buvo prabangi, pačiame Niujorko centre, bet Šryla Prabhupada vis tiek užėjo ir paprašė: „Įdėkite mano knygas į vitriną“. Parduotuvės šeimininkas nustebo: „Koks ryšys tarp mano parduotuvės ir jūsų knygų?“ Tačiau Šryla Prabhupada nesiruošė atsisakyti savo ketinimo. Dabar jis kiekvieną dieną ateidavo į saloną ir vaišino šeimininką samosomis. Galiausiai šeimininkas kapituliavo, ir taip Šrylos Prabhupados knygos atsidūrė jo parduotuvės vitrinoje. Dar vėliau jis tapo bhakta ir dažnai su pasididžiavimu sakydavo: „Šias knygas aš platinau anksčiau už visus jus kartu paėmus“.

Po to, kai bhakti-lata-bidža patenka į žmogaus širdį, ji pradeda augti. Žinoma, jeigu mes kultivuojame šį skonį, tai yra, laikomės sadhana-bhakti regulų. Žmogui einant atsidavimo tarnystės keliu, nuo šradhos iki sadhu-sangos, ir toliau – nuo sadhu-sangos iki bhadžana-krija, anartha-nivriti, ništha ir t. t., jo skonis didėja.

Žodis sadhana kilęs iš sanskrito šaknų sadh ir sidh. Pirmoji reiškia „tikslo pasiekimas“, antroji – „tobulybė“. Vadinasi, sadhana – ne eilinė, o tobula veikla, kuria pasiekiamas aukščiausias tikslas. Yra dar viena šio žodžio prasmė – „loginis įrodymas“. Todėl sadhaną dar galima apibrėžti kaip veiklą, kuri pati įrodo, patvirtina savo teisingumą.

Kaip ten bebūtų, sadhana visų pirma yra metodas pasiekti nusibrėžtą tikslą. Mūsų sadhana – tai bhakti, tikslas ir priemonė kartu. Per bhakti – į bhakti, o tiksliau, bhava-bhakti ir prema-bhakti mes pasiekiame sadhana-bhakti dėka. Sadhanos lygyje bhakti yra priemonė tikslui pasiekti, premos lygyje – pats tikslas.

Atrodo, būtų teisingiau kalbėti ne apie tris, o apie dvi bhakti formas: bhakti-priemonė ir bhakti-tikslas. Vienuoliktoje Šrimadbhagavatam giesmėje yra puikus tekstas, kur sakoma, kad bhakti – tai ir metodas, ir tikslas. Bhaktos nuolatos kalba apie Krišną, todėl jie niekada Jo neužmiršta. Dėl to jų nuodėmingų darbų vėrinys sutraukomas. Viešpats Hari pašalina viską, kas verčia žmogų kentėti. Taip žmogus pasiekia bhavos lygį. Tekste nurodoma, kad bhava yra tikslas. Bet tai dar ne pats aukščiausias tikslas, nes šiame lygyje žmogus vis dar laikomas sadhaka. Jis praėjo pirminio apsivalymo procesą, tačiau ir toliau praktikuoja sadhaną, norėdamas visiškai išvalyti savo širdį. Ir tik premos lygyje jis tampa sidha ir pasiekia tobulumą.

Taigi pradiniame etape atsidavimo tarnystė yra metodas, sadhana. Pasiekęs jos tikslą – bhavą, žmogus toliau užsiima atsidavimo tarnyste ir pasiekia tobulumą – meilę Krišnai. Todėl ir kalbama apie tris bhakti formas.

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis