Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

- 3 -

 

Kai Tu kalbi su manimi, aš jaučiu didelę jėgą, sklindančią nuo Tavęs. Manyje vėl prabunda tikėjimas vaišnavizmu. Bet kai susitinku pažįstamus, kuriuos išsivedė „Pokalbiai“, viskas kažkur dingsta, ir aš vėl nesugebu atremti jų argumentų. Jaučiu tik kažkokį vidinį kartėlį... Man trūksta logikos!

Atvirai kalbant, aš norėčiau pažiūrėti, kaip lengvai Mahaprabhu griauna visus jų argumentus. Kaip tai darytų kas nors iš ačarjų. Sakykim, Šryla Bhaktisidhanta Sarasvati.

Geras klausimas. Bet ar logika tau reikalinga? Jos pagalba galima įrodyti ar sugriauti ką tik nori. Tikra to žodžio prasme. Tačiau vienu intelektu nieko nelaimėsi, jeigu jis neklauso širdies balso.

Mahaprabhu savo mokiniams ne kartą demonstravo, kad bet kokia logika, bet kokie intelekto gudravimai yra niekiniai. Jis pateikdavo argumentus, kurių niekas nesugebėdavo sugriauti, o paskui Pats juos sugriaudavo. Po kurio laiko jis paneigdavo jau tuos kontrargumentus, ir taip daug kartų priblokštų klausytojų akivaizdoje.

Manai, kad Mahaprabhu pasikliovė vien tik savo nesugriaunama logika, kai ištisais ašramais vedė impersonalistus pas Krišną? Jo logika, aišku, buvo nuostabi. Jo intelektas, savaime suprantama, buvo stipriausias visoje planetoje. Tačiau perversmą širdyse tų, kurie Jo klausėsi, darydavo ne logika, o dieviškoji prema, sklidusi iš Viešpaties akių.   

Taip vykdavo ačarjų disputuose. Tą patį galima pasakyti apie Šrylą Sarasvati Gosvamį.

Būtent meilė užkariauja širdis. Ji gali būti prisidengusi logika ar pykčiu, bet tai visada meilė.  Nėra meilės – ir priedanga nukrenta, virsdama skudurais, kuriais galima mosuoti, kaip vėliava, bet jokia širdis į tai neatsišauks!

Pirmoje vietoje visada širdies balsas, o ar logika jį pripažįsta – antraeilis reikalas. Todėl niekada nebandyk mosuoti logika prieš širdies šauksmą.

Logika – tai mechanizmas, su kuriuo intelektas kuria savo realybę. O štai kokią tą realybę kurti, intelektui nurodo širdis.

Širdis, skirtingai nuo intelekto, ieško meilės, o ne logikos. Todėl kito žmogaus širdis atsilieps tik į tavo širdies balsą, ir niekada – į tavo intelekto balsą.  

Jeigu tavo širdis liepsnos meile, jos karštį būtinai pajus kita širdis. Ir tada gali būti taip, jog tavo intelekto išmąstymai pasirodys visai nereikalingi.

Širdis išgirs tik kitą širdį! Šią tiesą įsidėmėk visam laikui. Taip jau yra, kad kiekviena širdis ieško meilės ir linksta tenai, kur jaučia jos apraiškas. Taip jau yra, kad meilė gali pasireikšti įvairiai ir įvairiame lygyje. Ir kiekviena širdis būtinai palinks į tave, jeigu pajaus, kad meilė, esanti tavyje, yra stipresnė už tą, kurią ji buvo radusi. Tam, kad kiti tave išgirstų, viskas turi darytis būtent taip.

Tačiau Aš matau, kad šiuo momentu viskas ne taip. Tavo širdyje beliko rusenančios žarijos, kurios gali tuoj visai užgesti. Tavo intelektas senu įpratimu tebetvirtina, kad vaišnavizmas – gerai, kad tai meilė jos aukščiausiame pasireiškime. Tačiau širdis tyli, nes tavo logika ir tavo bandymai kažką įtikinti – tik seni, niekam nereikalingi (o tau – mažiausiai) skudurai. Todėl palik kitus ramybėje, gydykis pati save!

Kaip gi man save gydyti?

Tu jau gydaisi, nes nuėjai vieninteliu teisingu keliu – pasišaukei Mane. Tu pašaukei meilę, ir ji atsiliepė. Tu grįžti į gyvenimą jau dabar.

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis