Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Diskusija apie teisingą požiūrį į laimingo gyvenimo dėsnių studijas

 

Viename iš svarbiausių vedinės filosofijos veikalų – Šrimadbhagavatam – taip kalbama apie laiko galybę ( 3.11.13, kom.): Saulė – tai Viešpaties akis, kuri skrieja tam tikra laiko orbita. Todėl viskas yra laiko ir saulės – kala čakros (laiko rato)  poveikyje. Viskas šiame pasaulyje juda amžinojo laiko orbita ir kiekvienas objektas turi savąją laiko orbitą, kuri vadinasi samvatsara.

Skaitytojas: Viešpaties akis… Kas tai, alegorija?

Autorius: Ne, tai realybė.

Skaitytojas: Na, ką gi, man jūsiškiai laimingo gyvenimo dėsniai netinka, nes aš netikiu į Dievą.

Autorius: Senovinė išmintis sako: “Jeigu žmogus netiki tuo, ko nesupranta, vadinasi, jis kvailys”. Norint tikėti ar netikėti į Dievą, pirmiausiai reikia gerai šitą klausimą išsiaiškinti, o jau paskui daryti išvadas.

Skaitytojas: Aš galiu jums atšauti, kad daugybė žmonių tiki į Dievą aklai, nesidomėdami, yra Jis ar ne. Jie besąlygiškai priima Dievo buvimo faktą, nesivargindami įrodymų paieška. Anot jūsų, jie kvailiai?

Autorius: Aš nepastebėjau jūsų žodžiuose nesutikimo, jūs tik patvirtinote mano mintį.

Skaitytojas: Bet sutikite, kad žmonių, aklai tikinčių į Dievą, yra kur kas daugiau, negu tų, kuriems tai nepriimtina.

Autorius: Tiek vienų, tiek kitų yra pakankamai daug, bet siekiant teisingo mokslinio vertinimo reikalingas bešališkas noras išsiaiškinti.

Skaitytojas: Jūs norite pasakyti, kad norint pripažinti Dievo egzistavimą, reikalingi moksliniai įrodymai?

Autorius: Nesvarbu, ar žmogus tiki į Dievą, ar ne, tačiau nesinaudojant moksliniais metodais, jo pažiūros tėra tik naivios vaikiškos, chaotiškai atsirandančios mintys.

Skaitytojas: Jūs manote, kad Dievo egzistavimo faktą galima nustatyti moksliniais metodais?

Autorius: Būtent tuo ir turi užsiimti mokslas. Pirmiausia jis turi tirti svarbiausius dalykus, o po to – antraeilius. Vedos taip ir daro. Jos labai tiksliai formuluoja klausimus. Pavyzdžiui, vedinė išmintis tvirtina, kad mokslas pirmiausia privalo atsakyti į klausimą – yra Dievas ar ne. Tik tada bus aišku, ar visata paklūsta kažkokiems dėsniams, ar atsiranda iš chaoso ir toliau chaotiškai vystosi. Priklausomai nuo atsakymo į šį klausimą atitinkamai vystysis ir kiti mokslai, jų tarpe – medicina ir psichologija.

Skaitytojas: Jūs manote, kad jeigu Dievo nėra, tai viskas atsirado iš chaoso?

Autorius: Tai elementari logika: jeigu proceso niekas nevaldo, vadinasi, jis vyksta chaotiškai.

Skaitytojas: O argi jie negali vykti automatiškai?

Autorius: Ką reiškia “automatiškai”? Laikinai kažkas gali judėti automatiškai. Bet argi kas nors mūsų gyvenime visada vyksta automatiškai?

Skaitytojas: Pavyzdžiui, dieną automatiškai keičia naktis. Juk tai neginčytina.

Autorius: Tarakonui irgi atrodo, kad mūsų kojos šalia jo juda automatiškai, bet mes žinom, kad taip nėra.

Skaitytojas: Ką jūs norite tuo pasakyti?

Autorius: Galbūt palyginimas nėra labai geras, bet jeigu mes neturime galimybės pažvelgti į situaciją iš “aukščiau”, tai negalima tvirtinti, kad dieną automatiškai keičia naktis. Mes juk nežinome, ar Žemė sukasi automatiškai, ar ne. Mes galime tik daryti prielaidas.

Skaitytojas: Sakykim, aš manau, kad viskas vyksta automatiškai. Ir visata atsirado automatiškai, ir Dievo nėra.

Autorius: O kur jūs matėte, kad tie procesai, kuriuos mes galime stebėti, vyktų automatiškai? Jeigu jūs paleisite mašinos vairą, tai ji automatiškai nenuvažiuos ten, kur reikia, greičiausiai ji automatiškai įsirėš į stulpą.

Skaitytojas: Bet aš galiu galvoti, kad Dievo nėra?

Autorius: Mes galim įsivaizduoti, ką tik norim, bet blaivaus proto žmogus visada pasiruošęs išnagrinėti net ir visiškai priešingus požiūrius. Todėl nėra jokios rimtesnės priežasties atsisakyti tyrinėti Vedas, o remtis emocijomis, pasirenkant vieną ar kitą sprendimą, tiesiog neprotinga. Vedos duoda moksliškai pagrįstą atsakymą į klausimą – yra Dievas ar ne.

Skaitytojas: Bet ar gali Vedos moksliškai įrodyti, kad Dievas yra?

Autorius: Gali, bet ar jūs sugebėsite priimti savęs pažinimo procesą, kurį siūlo Vedos ir kuris duoda šio klausimo supratimą?

Skaitytojas: Ką aš turiu daryti?

Autorius: Norint priimti faktus, įrodančius Dievo buvimą, reikia daug padirbėti, praeinant visą savęs pažinimo procesą, kurį rekomenduoja Vedos. Tada dvasinės energijos ir Dievo regėjimas ir bus tas faktas, patvirtinantis, kad Jis yra.

Skaitytojas: Konkrečiau – ką reikia daryti?

Autorius: Pirmiausia reikia atsikratyti nuodėmių ir išmokti mylėti visas gyvas būtybes.

Skaitytojas: Aš tam nepasiruošęs. Ar tai reiškia, kad aš niekada nesuprasiu, yra Dievas, ar ne?

Autorius: Tai reiškia, kad reikia atmesti emocijas ir toliau ramiai nagrinėti mūsų paliestą temą. Kai atsiras gyvybiškai svarbi būtinybė dar labiau įsigilinti į Dievo egzistencijos klausimą, štai tada jūs ir būsite pasiruošęs užsiimti juo rimtai. O dabar reikėtų pasikliauti intelekto argumentais ir bešališkos analizės pagalba toliau gilintis į tai, ką mes norim suvokti dabartiniu momentu. O dabartiniu momentu mes norim kuo daugiau sužinoti apie laimingo gyvenimo dėsnius. Vedos juos išaiškina kuo smulkiausiai. Tad kas gi, išskyrus emocijas, mums dar trukdo juos suprasti?

Skaitytojas: Na, gerai, nors aš ir netikiu į Dievą, bet jūs įtikinote mane toliau pažinti laimingo gyvenimo dėsnius. Tad tęskime. Jūsų pacituotame šventraštyje sakoma, kad viskas yra laiko ir Saulės įtakoje. Kas liečia laiką, daugiau ar mažiau aišku, bet prie ko čia Saulė?

Autorius: Pirmiausia apibendrinsim mūsų pokalbį.

Išvada: siekiant pažinti laimingo gyvenimo dėsnius, pirmiausiai reikia protingai ir teisingai įvertinti temą. Užimti blaivaus proto poziciją reiškia analizuoti tuos dėsnius be jokių emocijų bei išankstinio priešiškumo ir neprisirišti prie savo idėjų, kurių neįmanoma įrodyti. Reikia naudotis logika, sveiku protu ir pastabumu. Minimų dėsnių realumą mes patikrinsime savo ir kitų žmonių praktiniu patyrimu.

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis