Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Svarbiausia – teisinga motyvacija

 

Norint, kad būsimoje šeimoje vyrautų tvirti ir malonūs santykiai, pažinties metu reikia pasitikrinti, ką aš jaučiu tam žmogui. Tik pačioje pažinties pradžioje dar galima atsisakyti tolesnio santykių eskalavimo, o vėliau jie darosi vis tvirtesni, kol pagaliau jau nieko nebeįmanoma pakeisti, net ir suprantant padėties beprasmiškumą.

Galvodami apie būsimą šeimą, jaunuoliai neturėtų sureikšminti partnerio elgesio pažinties metu. Tuo metu jo elgesys gali būti tiesiog idealus: jaunuolis demonstruos nepaprastą paslaugumą, mergina irgi dės visas pastangas pasirodyti geresne, nei ji iš tikro yra.

Ji. Kokiais kriterijais turėtų vadovautis mano dukra, rinkdamasi partnerį? Kaip jai susigaudyti, ar tai tinkamas žmogus?

Autorius. Jai reikia susižinoti, kaip jis supranta šeimyninę laimę. Tai padės nustatyti vaikino sąmonės lygį.

Jis. Paaiškinkite, kaip skirtingos sąmonės žmonės įsivaizduoja laimingą vedybinį gyvenimą?

Autorius. Gerai, tada pradėsiu nuo žemiausio lygio.

1. Jeigu jaunuolis save laiko kūnu, jis norės laimingai gyventi su kitu kūnu, taigi mėgautis seksu, maistu, komfortu... Ir merginą jis rinksis, orientuodamasis į jos kūno grožį, o ne į jos pasaulėžiūrą, charakterį ar interesus. Svarbiausias jų bendro gyvenimo motyvas bus lytiniai santykiai. Toks vaikinas pažinties metu merginą stengsis kuo greičiau nusitempti į lovą.

Mergina, turinti tokią pat sąmonę, elgsis labai familiariai, visiems demonstruodama savo kūno ypatumus. Ji nelabai priešinsis, kai vaikinas ją pasikvies permiegoti, net nepaklausęs vardo. Vienintelis dalykas, kuris tokiai merginai turi reikšmę – vaikinas turi būti „kietas“.

2. Tam tikrų žmonių požiūriu, šeimyniniame gyvenime svarbiausia turėti gerą butą, mašiną, reikalingus ryšius... Savo simpatijų objektu jie neabejotinai ieškos partnerio  iš turtingos šeimos.

3. Jaunuoliai, siekiantys vadovaujančių postų ar sėkmės versle, ieškos partnerio, užimančio kuo geresnę visuomeninę padėtį.

4. Jaunuolis, lavinantis savo teigiamus charakterio bruožus, pamils kuklią, iš geros šeimos merginą. Tokios merginos partneryje vertina atsakomybės jausmą, sąžiningumą ir tinkamą elgesį.

5. Būva, kad žmonės, užsiimantys gilesniu savęs ir pasaulio pažinimu, susiranda tokį pat partnerį. Šiuo atveju jaunuolis susiranda gero būdo ir aštraus proto merginą, o mergina ieško vaikino, kuris optimistiškai žvelgia į visas gyvenimo negandas ir kantriai jas kenčia.

6. Dar rečiau vienas kitą susiranda jaunuoliai, esantys tiesos pažinimo kelyje. Jų bendro gyvenimo tikslas – visapusiškai tobulėti, siekiant dvasinių žinių.

7. Patys rečiausi, bet ir harmoningiausi santykiai būva tada, kai abu jaunuoliai nori kurti šeimą, kurios ašis būtų tarnystė Dievui. Paprastai tokie žmonės dar prieš susitikimą aktyviai užsiima dvasine praktika, o po vedybų dvasiniu tiesos pažinimo keliu jie eina kartu tiek šiame, tiek kituose gyvenimuose.

Ji: Man visada atrodė, kad meilė yra nesuterštas ir išaukštintas jausmas, o jūsų samprotavimai sukelia visai priešingas mintis.

Autorius: Meilė – tai visada mumyse glūdinčio dvasingumo, prigimtinės mūsų savybės, išraiška, tik daugiau ar mažiau suteršta egoizmo. Kuo žemesnių centrų lygyje yra tarpusavio prisirišimas, tuo labiau mūsų meilėje išryškėja egoistiniai polinkiai.

Jis: Kiek supratau, meilė Dievui daug stipresnė, negu tarp žmonių. Kodėl mes vis tik labiau norime mylėti vienas kitą, o ne Dievą?

Autorius: Kaip dramblys neteikia didesnės reikšmės kompiuteriui, taip ir mes nesuprantame, kad reikia mylėti Dievą, visos meilės šaltinį.

Jis: Atseit mes per daug buki, taip?

Autorius: Taip, veržtis pas Dievą mums trukdo daugelyje gyvenimų sukauptos nuodėmės. Išmintingi žmonės vien patį norą pamilti Dievą vertina labiau už vyro ir moters meilę. Patirti tyrą meilę Dievui – reta sėkmė ir kartu svarbiausias žmogaus gyvenimo tikslas. Kaip ten bebūtų, bet toks polinkis glūdi kiekviename žmoguje.

Ji: Mane vis dėlto labiau jaudina žemiški dalykai, būtent, kaip teisingai ištekėti. Aš kantriai išklausiau, ko siekia jaunikiai, esantys įvairiuose sąmonės lygiuose. Tačiau, mano nuomone, ne mažiau svarbu ir pačiai merginai išsiaiškinti, kokiame lygyje ji yra. Tai turėtų padėti tiksliau numatyti, už ko jai lemta ištekėti.

Autorius: Jūs teisi. Renkantis gyvenimo palydovą, svarbiausia apsispręsti, ko būtent tu tikiesi iš savo partnerio, kokiomis sąlygomis tu nori mylėti tą žmogų. Sukonkretinti, koks tavasis šeimyninės laimės supratimas, ko labiausiai trokšti vedybiniame gyvenime. Visa tai apibūdins tą psichinį centrą, kurio lygyje atsiras abipusis jaunuolių potraukis ir harmonija jų santykiuose. Paskui, bendro gyvenimo eigoje, pakeisti ją bus nepaprastai sunku. 

Ji: Nejaugi po vedybų jau nieko nebegalima pakeisti? Kurgi teisingumas, jei nėra galimybės tobulėti?

Autorius: Yra ir teisingumas, ir galimybės, tik reikia, kad sutuoktiniai tuo užsiimtų, nes kitais būdais pakeisti esamus santykius praktiškai neįmanoma. Paprastai jie laukia permainų vienas iš kito, o ne iš savęs.

Ji: Kaip man susigaudyti, ko iš meilės tikisi dukra? Pati tai nepasisakys, nesulauksi.

Autorius: O jūs pasižiūrėkite, kokių žmonių rate ji ieško kavalieriaus, ir viskas bus aišku.

Jis: Jūs pamėginkite suklasifikuoti bendravimo pobūdžius, susiedami juos su jau išvardintais šeimos kūrimo motyvais.

Autorius: Tai visai nesunku.

1. Jaunuoliai, linkę į primityvią kūnišką laimę, bendravimo ieškos diskotekose, baruose ir kitose masinio jaunimo lankymosi vietose.

2. Linkę į turtus ir komfortą gyvenimo palydovo ieškos brangiuose restoranuose, poilsio namuose ar verslininkų draugėje.

3. Trokštantys šlovės ir valdžios vienas kitą susiras uždaruose vakarėliuose, į kuriuos ateina tik rinktiniai žmonės, dalykinių susitikimų metu, elitinėse kompanijose.

4. Jaunuoliai, lavinantys geruosius charakterio bruožus, susitinka bendraminčių būreliuose, jogos bei meditacijos užsiėmimuose.

5. Pradedant nuo penkto lygio susitikimai vyksta, bendraujant su dvasinės pakraipos žmonėmis. Dažniausiai būsimieji sutuoktiniai priklauso tai pačiai religinei konfesijai arba turi vienodą požiūrį į dvasinius dalykus.

Taigi nesunku suprasti, kokia vedybų motyvacija, kai matai, kokio bendravimo ieško jaunimas.

Ji: Bet būva taip, kad apsiveda ir jaunuoliai, turintys visiškai skirtingas bendravimo sferas.

Autorius: Taip, bet tokios vedybos dažniausiai būna nevykusios ir reiškia, kad atidirbama kažkokia netikusi karma. Visi nemalonumai prasideda tada, kai kuris nors iš sutuoktinių pasijunta apgautas, matydamas, kad pasirinko ne tą partnerį, kokio tikėjosi.

Ji: O jeigu netikusio charakterio sutuoktinis pasistengs pasitaisyti, tai ar ilgam jų santykiai pagerės?

Autorius: Aš jau ne kartą pažymėjau, kad vedybinio gyvenimo pradžioje jaunuoliai dažniausiai nesugeba užsiimti kokia nors saviaukla – ne tas tuo metu rūpi. O kai jausmai šiek tiek atvėsta ir protas prablaivėja, sutuoktiniai, jeigu jų interesai skirtingi, beveik tuoj pat pradeda pyktis. Todėl geriau prieš vedybas išsirinkti žmogų, kurio pasaulėžiūra daugmaž atitiktų tavąją.

Ji: O jeigu žmogaus įsitikinimai neatitinka bent ketvirto lygio pagal jūsų klasifikaciją, ar tai reiškia, kad jam jau nelemta turėti aukštesnio lygio santykius?

Autorius: Santykius bet kokiu atveju galima pakeisti, tik klausimas, kokia kaina. Jau geriau iki vedybų padirbėti su savimi, kad atitiktum tuos reikalavimus, kuriuos keli būsimam partneriui.

Ji: O jeigu gyveni su žmogumi, kurį pasirinkai, vadovaudamasis neteisinga motyvacija, – ar galima pataisyti tokią padėtį?

Jis: Aš dėlto tave čia ir atsivedžiau.

Ji: Tada paaiškink, kodėl mūsų santykiai negerėja, nors tu čia jau seniai vedžioji pokalbius apie laimingą gyvenimą?

Jis: Todėl, kad žmogus pirmiausia atranda laimę savyje, ir tik paskui įgauna stiprybės keisti santykius su aplinkiniais. Dabar aš pats po truputį keičiuosi, bet greitai ir iki tavęs prisikasiu.

Ji: Och, neduok Dieve! Įsivaizduoju!

Jis: Ramiai tiktai!

Autorius: Linksma su jumis sėdėt už stalo...

Jis: Neimkite į galvą. Geriau smulkiai paaiškinkite, kaip prasideda ir kuo pasibaigia visi tie minėti septynių rūšių santykiai.

Autorius: Gerai, tik pirmiau reziumuosime šitą pokalbį.

Išvada: Norint, kad būsimoje šeimoje būtų tvirti, geri santykiai, dar pažinties metu reikia žinoti, kas mane traukia prie to žmogaus. Tuo metu reikia susigaudyti, kodėl aš noriu vedybinio gyvenimo, nes paskui bus sunku ką nors pakeisti.

Sutinkamai su šia motyvacija ir psichiniais centrais yra septyni pagrindiniai šeimyninės harmonijos tipai. Tik keturi iš jų mus gali padaryti laimingais, kiti trys neišvengiamai baigsis kančiomis.

Pats protingiausias būdas susikurti normalius šeimyninius santykius – kultivuoti dvasinę praktiką dar iki vedybų. Bet nereikia nuliūsti, jeigu toks supratimas atsirado jau po vedybų. Reikia nedelsiant pradėti tobulinti savo charakterį ir po truputį keisti savąjį šeimyninės laimės įvaizdį. Tada santykiai su artimaisiais irgi pradės gerėti.

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis