Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Prabhupada

Šrila Prabhupada

     Jo Dieviškoji Kilnybė A.Č. Bhaktivedanta Svamis, plačiau žinomas Šrilos Prabhupados vardu, pelnė pasauline šlovę po to, kai 1965 metais atvyko j Ameriką. Prieš išvykdamas iš Indijos jis buvo parašęs tris knygas ir įšventi­nęs tik vieną mokinį. Per kitus dvylika metų jis parašys daugiau nei šešias­dešimt knygų ir duos įšventinimą daugiau nei keturiems tūkstančiams mokinių. Prieš Prabhupadai paliekant Indiją, vargu ar kas tikėjo, kad jam pavyks įgyvendinti savo viziją ir įkurti pasaulinę Krišnos bhaktų organizaci­ją. Bet štai vos per dešimtį metų jis įkuria Tarptautinę Krišnos sąmonės bendriją, kurios veiklai pats vadovauja, ir pastato daugiau nei šimtą šven­tyklų įvairiose pasaulio šalyse.

     Prieš išplaukdamas į Ameriką, Prabhupada niekada nebuvo užsienyje, tačiau per paskutiniuosius dvylika gyvenimo metų jis ne sykį apkeliauja pasaulį, propaguodamas Krišnos sąmonės filosofiją.

     Nors gali atrodyti, kad didžiausias Šrilos Prabhupados nuopelnas pa­sauliui - dvasinio sąmonės perversmo sukėlimas - sietinas su paskuti­niaisiais jo gyvenimo metais, šiam žygdarbiui jis ruošėsi visus šešiasde­šimt devynerius metus. Ir nors amerikiečiams Prabhupados pasirodymas ir jo mokymas buvo naujas ir nepažįstamas reiškinys - „Jis atsirado kaip džinas iš Aladino lempos", - iš tikrųjų Prabhupada buvo ištikimas ilga­amžės kultūros tradicijų atstovas.

     Šrila Prabhupada gimė 1896 metų rugsėjo pirmą dieną Indijoje, Kal­kutos mieste. Tikrasis jo vardas - Abhajus Caranas De. Jo tėvas Gouras Mohanas De vertėsi audinių prekyba, motina buvo vardu Radžani. Laiky­damiesi bengalų tradicijų, tėvai paprašė astrologo sudaryti vaiko horosko­pą ir labai nudžiugo išgirdę, kad jų sūnaus laukia šviesi ateitis. Maža to, astrologas išpranašavo, kad, sulaukęs septyniasdešimties, Abhajus nuke­liaus anapus vandenyno, taps žymiu religijos skelbėju ir pastatys šimtą aštuonias šventyklas

Jo Dieviškosios Kilnybės A. C. Bhaktivedantos Svamio Prabhupados knygos

lietuvių kalba:

"Bhagavad-gita, kokia ji yra"

"Srimad-Bhagavatam", 1 Giesmė (2 tomai)

"Krsna, Aukščiausiasis Dievo Asmuo (2 tomai)"

"Viešpaties Caitanyos mokymas"

"Atsidavimo nektaras Savęs pažinimo mokslas"

"Sri Išopanisada"

"Anapus laiko ir erdvės"

"Pamokymų nektaras"

"Yogos tobulybė"

"Akistata su mirtimi"


anglų kalba:

"Bhagavad-gita As It Is"

"Srlmad-Bhagavatam", 1-10 Giesmės

"Šri Caitanya-caritamrta"

"Krsna, The Supreme Personality of Godhead"

"Teachings of Lord Caitanya"

"The Nectar of Devotion"

"The Nectar of Instruction"

"Sri Išopanisad"

"Easy Journey to Other Planets"

"Teachings of Lord Kapila"

 "The Son of Devahūti"

"Teachings of Queen Kunti"

"The Science of Self-Realization"

"The Path of Perfection"

"Krsna Consciousness"

"The Topmost Yoga System"

"Perfect Questions Perfect Answers"

"Transcendental Teachings of Prahlada Maharaja"

"Krsna, the Reservoir of Pleasure"

"The Journey of Self-Discovery"

"Life Comes From Life"

"The Perfection of Yoga"

"Beyond Birth and Death"

"On the Way to Krsna"

"Raja-vidya"

"The King of Knovvledge"

"Elevation to Krsna Consciousness"

"Krsna Consciousness"

"The Matchless Gift"

"A Second Chance Message of Godhead"

Žurnalas „Back to Godhead" (įsteigėjas)

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis