Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Śrī Guru-vandanā

Šrī Guru garbinimas (iš Prema-bhakti-čandrikos)

śrī-guru-caraṇa-padma, kevala-bhakati-sadma,
bando mui sāvadhāna mate
jāhāra prasāde bhāi, e bhava toriyā jāi,
kṛṣṇa-prāpti hoy jāhā ha'te

Dvasinio mokytojo lotosinės pėdos yra vienintelis kelias pasiekti tyrą atsidavimo tarnystę. Su didžiausia pagarba aš lenkiuosi jo lotosinėms pėdoms. Jo malone galima perplaukti materialių kančių vandenyną ir įgyti Krišnos malonę.

 

guru-mukha-padma-vākya, cittete koriyā aikya,
ār nā koriho mane āśā
śrī-guru-caraṇe rati, ei se uttama-gati,
je prasāde pūre sarva āśā

Aš trokštu, kad žodžiai sklindantys iš jo lotosinių lūpų apvalytų mano sąmonę. Prisirišimas prie jo lotosinių pėdų yra vienintelis tobulumas, išpildantis visus troškimus.

 

cakhu-dān dilo jei, janme janme prabhu sei,
divya jñān hṛde prokāśito
prema-bhakti jāhā hoite, avidyā vināśa jāte,
vede gāy jāhāra carito

Jis atveria mano aptemusias akis ir pripildo širdį transcendentiniu žinojimu. Jis mano Viešpats gimimas po gimimo. Iš jo sklinda ekstazinė prema. Jis sunaikina visą neišmanymą. Vedų raštai apdainuoja jo išaukštintas savybes.

 

śrī-guru karuṇā-sindhu, adhama janāra bandhu,
lokanāth lokera jīvana
hā hā prabhu koro doyā, deho more pada-chāyā,
ebe jaśa ghuṣuk tribhuvana

 

Mūsų dvasinis mokytojas yra malonės vandenynas, vargšų draugas, atsidavusiųjų Viešpats ir šeimininkas. O mokytojau, būk maloningas man. Suteik man savo pėdų šešėlį. Tavo šlovė sklinda po visus tris pasaulius.

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis