Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

ŠEŠIOS BRENDIMO STADIJOS

 

Kelias kosminiu koridoriumi suskirstytas į šešis periodus, kuriuos dar galima pavadinti šešiomis brendimo stadijomis.

Pirmoji stadija. Vaikas praranda vienovę su materialia visata ir nustoja save tapatinti su jį supančiu pasauliu. Jis pradeda suprasti, kad jo fizinis kūnas skiriasi nuo tėvo ir motinos kūnų, nuo įvairių aplink esančių daiktų, nuo namų bei vietovės, ir pagaliau nuo visos visatos. Šis etapas trunka tris-penkis mėnesius, priklausomai nuo vaiko asmenybės vystymosi programos.

Antroji stadija. Pirmųjų penkių-septynių metų laikotarpyje pas žmogų išryškėja pagrindiniai jo charakterio ir intelekto ypatumai. Šiuo metu vaikas visiškai priklauso tėvų įtakai. Jis panašus į dar neišsiskleidusį žiedą, kuriam reikalinga rūpestinga priežiūra. Šiurkštus ar neteisingas kišimasis į vaiko auklėjimą gali turėti nepataisomas pasekmes. Jeigu iki septynių metų tėvai nesugebės atlikti savo pareigos, vėliau patyrusiems mokytojams ir psichologams reikės titaniškų pastangų, norint ištaisyti susidariusią situaciją. Todėl ajurvedinė astropsichologija pateikia dvylika pagrindinių nuorodų, kaip auklėti vaiką šiame etape.

Norint žinoti, kokia konkrečiai nuoroda vadovautis, reikia naudotis specialiomis astronominėmis lentelėmis „Planetų efemeridės“, arba bet kokia kompiuterine programa, padedančia nustatyti pirmutinę planetą, pradedant nuo Avino žvaigždyno pradžios. Kalbama apie taip vadinamą „gyvenimo tašką“, kuris, vaikui gimus, pradeda judėti Zodiako žvaigždynu laikrodžio rodyklės kryptimi. Jo judėjimo greitis maždaug 4,3 laipsnio per metus, tai yra, per septynis metus pereina vieną Zodiako ženklą. Po septynių vaiko gyvenimo metų tas taškas įeina į Jaučio žvaigždyną, po keturiolikos metų – į Dvynių, ir taip toliau. Pasiekęs tą Zodiako vietą, kur pas žmogų gali būti viena ar kita planeta, taškas kaip ir „įjungia“ ją, ir tada ta planeta ima įtakoti mūsų likimą. Pirmoji planeta, kurią pasiekia taškas, nurodo vaiko auklėjimo kryptis. Jeigu tų planetų yra daugiau kaip viena, auklėjimo programa darosi sudėtingesnė.

Dabar peržvelgsime visas programas, kurias užduoda atitinkamos planetos.

Saulė

Šiuo atveju vaikui turi būti duodama laisvė visose gyvenimiškose situacijose. Bet kokie mėginimai keisti jo natūrą iššauks didžiausius psichologinius kompleksus. Nuo pat pirmų gyvenimo metų jam reikalingas jūsų pripažinimas. Nebijokite jį girti, nes tai jam nepakenks, o tik įkvėps. O jeigu jam nuolatos kalbėsite, koks jis netikęs, tai jis nesąmoningai tokiu ir pasidarys.

Vaikui reikia paaiškinti, kad kiekvienas žmogus apdovanotas kažkokiu talentu, kuriam tereikia padėti išsiskleisti, ir mokinti viską daryti iš širdies, kitaip ji greitai užsivers. Tokiose asmenybėse slypi nepaprasti gyvenimo resursai, kuriais jos pasiruošę užtvindyti visą visatą. Savo energija jos užkrečia visus aplinkinius žmones, taip pat ir tėvus. Šiems vaikams labai reikalingos šventės, nepanašios į paprastas tradicines. Netgi dovanos jų gimtadieniams ar Naujiems metams turi būti ypatingai paruoštos ir maloniai juos nustebinti. Jokiu būdu neįteikinėkite jiems dovanų anksčiau laiko ir nedalinkite konkrečių pažadų („mes tau nupirksime dviratį, jeigu gerai elgsiesi“).

Jų mokymas būtinai turi vykti žaidimo forma – taip jie labai greitai įsisavins naujas žinias. Jeigu šeimoje yra keletas vaikų, tai „saulės vaikui“ reikia sudaryti sąlygas dominuoti. O kad nepasidarytų egoistu, tėvai jam turi duoti atsakingas užduotis, net jei jis būtų jauniausias vaikas.

Būtų labai gerai, jeigu jis dalyvautų dramos ratelyje ar mokykliniuose renginiuose.

Mėnulis

Šiems vaikams būdingas pernelyg didelis emocionalumas, kaprizingumas ir staigūs nuotaikos pokyčiai; jie jautrūs išoriniams faktoriams. Paprastai jie ilgai išsaugo ryšį su motina, priklausydami nuo jos psichiniame ir energiniame-informaciniame lygmenyse. Todėl svarbu juos ilgai maitinti motinos pienu – kartais iki trijų metų. Taip jie gauna biologinę ir psichologinę apsaugą. Kadangi jie lengvai pažeidžiami, reikėtų vengti ilgesnio išsiskyrimo su motina.

Jų niekada negalima aprėkti, tuo labiau mušti – tai ne tik neduos jokios naudos, bet net pavojinga. Juos auklėjant, reikia kurti pozityvius elementalus, nes jie labiau imlūs pasąmonės lygyje. Jie ganėtinai infantiliški, todėl nereikia iš jų tikėtis ankstyvo savarankiškumo poelgiuose. Jeigu jiems nesiseka, patarkite būti kantriems. Tokie vaikai neatsparūs įvairioms baimėms ir neurozėms, o ar jos progresuos ar ne, visiškai priklauso nuo tėvų, nuo atmosferos šeimoje ir artimiausioje aplinkoje. Būkite kantrūs su jais ir atminkite, kad jūsų nesavanaudiška meilė vaikui ilgainiui duos gerus rezultatus.

„Mėnulio vaikai“ labai susiję su manasa-karma (rezonansiniu faktoriumi). Nuo pat jaunų dienų jiems reikalinga harmoninga aplinka, todėl butą ar namą įruoškite pagal vastu (fen šui) sistemą.

Stereotipai, kurie pas šiuos vaikus susidarys iki septynių metų, greičiausiai juos lydės visą gyvenimą.

Merkurijus

Su šiais vaikais labai lengvai kontaktuojama (netgi kai jie dar žindukai), masažuojant jų plaštakas ir tuo pat metu perduodant jiems pozityvius elementalus (masažo metu vaikai lengvai skanuos tėvų mintis). Labai svarbu, kad jie kaip galima anksčiau pradėtų žaisti kaladėlėmis ir visokiais konstruktoriais, net kompiuterinius žaidimus, lipdytų iš plastilino ar molio, pjaustytų iš medžio.

Šie vaikai labai komunikabilūs, todėl jokiu būdu negalima riboti jų bendravimo.

Kartu tai puikūs mokiniai, kuriems reikia skiepyti visokių amatų įgūdžius. Jie lengvai mokinasi užsienio kalbas ir turi literatūrinių sugebėjimų. Kad neprarastų gyvenimo tempo, jie turi gauti kuo daugiau informacijos. Jiems sunku koncentruotis tik į vieną veiklą, todėl jiems reikia vystytis įvairiomis kryptimis tuo pat metu ir taip kaupti reikalingą gyvenimišką patyrimą.

Kontroliuokite, kad jie neiškraipytų gaunamą informaciją, nemeluotų ir neapkalbėtų kitus. Tokiems vaikams kartais atsiranda polinkis vagiliauti, taigi jiems nuo mažens reikia aiškinti šio įdomaus užsiėmimo pražūtingumą.

Marsas

Čia jau reikalingas spartietiškas auklėjimas. Į bet kokią, net fizinę bausmę „marsiečiai“ reaguoja normaliai.

Jie daug ką išmoksta tik tada, kai patiria ant savo kailio. Jie pernelyg aktyvūs ir kartais būna peštukai, todėl juos nuo mažens reikia nukreipti į sportinius klubus, kur jie galėtų realizuoti savo marsietišką energiją. Paprastai jiems, netgi mergaitėms, labai patinka kovos menai. Nereikia trukdyti jiems užsiimti visu tuo ir aplamai viskuo, kas padeda vystyti fizinį kūną ir valią. Tik atminkite: jeigu tėvai ar mokytojai visas problemas sprendžia pasitelkę prievartą, žiaurumą ar chamiškumą, vaikai visa tai gali lengvai perimti. Todėl jiems reikia ugdyti kilnumo bei riteriškumo bruožus. Jie, be abejo, turi išaugti stipriais žmonėmis, bet ne tam, kad skriaustų silpnesnius, o kad padėtų jiems sunkiais momentais.

Tokiems apsigimusiems kariams reikia dažniau priminti, kad kiekviena situacija turi išeitį, kad pavojus reikia sutikti drąsiai, kovoti iš paskutiniųjų ir jeigu reikės, atiduoti savo gyvybę. O su baimės jausmu apsieiti taip pat, kaip ir su priešu – kovoti ir nugalėti.

Venera

Šitiems vaikams reikalingas ypatingas auklėjimas, juos turi supti komfortas šeimoje ir sociume. Bet kokie stresai turės labai negatyvų poveikį jo charakteriui.

Kategoriškai draudžiamos bausmės, susijusios su kokia nors materialia netektimi: „Tai štai – arba gerai elgiesi, arba apsieisi be chalvos“. Pavojingi ir bandymai tėvišką meilę pakeisti žaislais ar ta pačia chalva, nes ateityje vaikui gali išsivystyti narkotinė ar alkoholinė priklausomybė.

Pas šiuos vaikus gerai išvystyti kūrybiniai sugebėjimai, todėl juos nuo mažens reikia mokinti muzikos, piešimo, šokių ir kitų meno rūšių. Jų auklėjimas grindžiamas estetika. Kuo anksčiau jie susipažins su kultūros paminklais ir gražiomis vietovėmis, tuo geriau. Jiems labai patinka visa kas gražu, ir į tai reikia atsižvelgti, perkant jiems drabužius ar ką nors dovanojant.

Stebėkite, kad juose nesuvešėtų gobšumas ir polinkis į perdėtą taupymą.

Jupiteris

Šie vaikai yra apsigimę lyderiai. Jie stengiasi atrasti savo vietą sociume, be kurio jie nemato perspektyvos vystytis. Jų pasaulėžiūra susiformuoja labai anksti. Viskas prasideda nuo šeimos: vaikai privalo žinoti, kokią vietą ir padėtį jie čia užima. Jiems nuo mažens reikia labai tiksliai viską išaiškinti. Nebijokite, kad liksite nesuprasti; bus daug blogiau, jeigu imsite juos apgaudinėti ar kalbėti puse lūpų, manydami, kad jie dar nepakankamai išsivystę ir nesupras vienų ar kitų dalykų. Nei bausmės, nei pyktis neduos reikiamo efekto. Vienintelis kelias – protingi paaiškinimai. Jeigu tėvai sugebės vaikui argumentuotai išaiškinti, kuo jis prasikalto, ir kodėl jo poelgis yra netikęs, – problema bus greitai išspręsta.

Šie vaikai, kaip taisyklė, labai intelektualūs, todėl jiems reikia duoti geresnį išsilavinimą, negu kitiems. Galbūt reikia iš anksto pagalvoti apie specializuotą mokyklą ar gimnaziją. Be to, jiems reikalingas ankstyvas bendravimas su autoritetingu globėju, kuris nebūtų šeimos nariu.

Jų vystymuisi labai padėtų kelionės. Jeigu tėvų finansinė padėtis leidžia, tokius vaikus reikia kuo dažniau pavežioti po užsienius. Tuo pat metu reikia sekti, kad pas vaiką neišsivystytų išdidumas ir idealizacijos kompleksas, kai nesąmoningai perdedamos savo ar sociumo, kuriam vaikas priklauso, galimybės.

Saturnas

Tai labai užsidarę ir nekalbūs vaikai. Jie anksti pradeda reikalauti savarankiškumo ir asmeninės erdvės, bet kartu yra ganėtinai asketiški. Pas juos nuo pat pirmų gyvenimo dienų formuojasi charakterio tvirtumas, todėl geriau nebandyti jų „perlaužti“. Bute ar name jiems reikia išskirti atskirą kambarį, o jeigu tai neįmanoma, atitverti kokį nors kampą.

Kolektyvinis auklėjimas jiems nepriimtinas, todėl jų geriau nevesti į vaikų darželį. Tačiau tai nereiškia, kad juos nuolatos turi kontroliuoti tėvai, ypatingai motina. Šie vaikai pakankamai anksti pradeda prisiimti atsakomybę už savo poelgius. Juos galima ramiai išleisti į parduotuvę, patikėti ką nors padaryti namuose. Jie su pasitenkinimu atlieka tuos pačius darbus, kaip ir suaugusieji, – žinoma, kiek įstengia. Aplamai jie labai mėgsta tvarkytis ir gali prižiūrėti savo jaunesnius brolius ar seseris. Šeimoje jie ima pavyzdį iš tėvo, jo elgesį laikydami tam tikru standartu, todėl tėvas šiam vaikui privalo skirti daugiau laiko.

Nereikia pergyventi dėl to, kad jie nelabai bendrauja su savo bendraamžiais ir mėgsta būti vieni. Galimas daiktas, pradžioje jie nelabai gerai mokysis, bet paskui tikrai pasivys ar net pralenks savo bendraklasius. Tokiems vaikams reikia lavinti strateginį mąstymą ir sugebėjimą atlikti nuoseklius bei tikslingus veiksmus ir pratinti būtinai pasiekti užsibrėžtus tikslus.

Pakoreguokite vaiką, jeigu jame atsiranda pernelyg didelis uždarumas ir pesimizmas.

Hironas

Tai už Saturno esanti maža planetukė, kurią greičiau galima pavadinti dideliu asteroidu ar planetoidu. Tačiau astrologijoje ji vaidina nemažą rolę, nes labai stipriai įtakoja žmogų.

Vaikai, kurių pirmoji planeta yra Hironas, turi būti auklėjami pagal alternatyvinę programą. Jiems visada turi būti duodamas pasirinkimas. Pavyzdžiui, jiems niekada negalima sakyti: „Pusryčiams gausi avižinės košės“. Geriau paklausti: „Kokios košės nori – avižinės ar grikių?“ Pasirinkimas turėtų būti lygiavertis. Negalima siūlyti nieko, kas jiems yra aiškiai nepriimtina ar nepalanku.

Tokių vaikų tikslas – visur atrasti aukso vidurį, palaikyti aplink save harmoniją ir vystyti diplomatinius sugebėjimus. Tačiau tėvai turi atidžiai sekti, kad jie nekultivuotų veidmainiavimo ir polinkio išdavinėti.

Uranas

Su tokiais vaikais būva daug vargo, nes jie gali būti pernelyg nepriklausomi ir neprognozuojami, be to, jie per daug linkę į visišką laisvę. Pabandžius apriboti jų veiksmų laisvę, labai greitai atsiranda amžinoji tėvų ir vaikų problema. Vaikas gali pabėgti iš šeimos ar imti sekti tais, kurie elgiasi iššaukiamai ir priešpastato save visuomenei ir įstatymams. Todėl tėvai turi būti ypatingai atsargūs ir kantrūs. Šiuo atveju geriausia išeitis – tapti savo vaiko draugais. Tik tada jie išsaugos gerus tarpusavio santykius ir meilę. Tokiems vaikams reikia duoti visišką laisvę, ir tuo pat metu draugiškai dalintis su jais savo patirtimi ir pasakoti apie galimas gyvenimiškas peripetijas. Reikia būti pasiruošusiems nelauktiems ir nenuosekliems jų poelgiams, atsimenant, kad jie – geriausi ir ištikimiausi jūsų draugai.

Būtina juos išmokyti orientuotis bet kokioje situacijoje ir bet kokiose aplinkybėse.

Neptunas  

Šiems vaikams labai svarbu lavinti vaizduotę ir gyventi savo vidiniame pasaulyje. Jie taip pat, kaip ir „mėnulio vaikai“, yra priklausomi nuo manasa-karmos. Juos reikia auklėti pasakomis ir legendomis, perteikiant jas kuo natūralistiškiau.

Jiems reikia leisti turėti savo mažas paslaptis, nereikalauti, kad visas savo mintis ir poelgius patikėtų mums, tėvams. Negalima išjuokti jų fantazijų ir griauti tikėjimą gėriu.

Juos reikia mokyti įsijausti į kitų žmonių ir supančio pasaulio būklę. Juose lengvai išsivysto sugebėjimas bendrauti su gyvūnais, paukščiais ar augalais. Svarbią vietą jų gyvenime užima sapnai ir įvairūs gamtos ženklai. Būtina atsižvelgti į tai, kad jie turi polinkį į bereikalingas iliuzijas ir pasiduoda kitų poveikiui. 

Plutonas

Šiuose vaikuose slypi stiprus sugebėjimas kaupti energiją, net iki lytinės brandos, ir perduoti ją savo pačių sukurtiems elementalams, todėl jų mintys greitai tampa tikrove. Bėda, kad jos gali būti destruktyvios ir griauti ne tik vaiko, bet ir aplinkinių gyvenimą. Jeigu ši energija nevaldoma, ji pavojinga kaip termobranduolinė reakcija. Todėl labai svarbu paruošti jam kuo platesnį veiklos lauką, duodant didelius fizinius ir psichoemocinius krūvius, kitaip vaikui bus didelė rizika susilaukti visokių traumų ar sunkių ligų.

Tokie vaikai, atsidūrę ekstremaliose situacijose, kai reikia pergalėti baimę, labai greitai vystosi. Juos galima išmokyti plaukti, paprasčiausiai įmetus į vandenį. Būtina juos mokyti valdyti bet kokią stichiją. Nuostabu, bet įvairūs gamtos kataklizmai (žemės drebėjimai, audros, ugnikalnių išsiveržimai, uraganai) tik „užkrauna“ juos, ir dažnai tokiais atvejais mažieji „plutoniečiai“ veržiasi į lauką, kad patirtų tikrą demonišką džiaugsmą.

Žinoma, juos reikia išmokyti harmonizuoti save ir kontroliuoti juose netelpančią energiją, nors netgi patyrusiems psichologams tai yra labai sudėtingas reikalas. Bet kokiu atveju ramus gyvenimas – tikrai ne jiems.

Ypatingą dėmesį reikia skirti jų seksualiniam auklėjimui, nes jų lytinė branda gali prasidėti netikėtai anksti, o nesugebėjimas transformuoti savo energiją gali baigtis rimtais kompleksais ir netgi iškrypimais.

Prozerpina

Ši planeta Saulės sistemoje yra tolimiausia, transplutoninė. Ji buvo atrasta tik 80-jų metų pabaigoje, nors apie ją buvo žinoma jau gilioje senovėje.

Jeigu Prozerpina yra pirmoji vaiko planeta, reikia kreipti dėmesį į jo sugebėjimo apdoroti gaunamą informaciją vystymą. Jis turi, kaip Šerlokas Holmsas, mokėti pagal kokią nors menką detalę atkurti sudėtingą situaciją. Todėl jam reikia padėti vystyti pastabumą ir blaivią mąstyseną, sugebėjimą nepasikliauti vien tikėjimu ar intuicija, bet viską iš panagių išsiaiškinti. Jis turi įprasti vertinti kiekvieną savo žingsnį. Jam labai padės šachmatai, kurie išmokys ne tik planuoti savo veiksmus, bet ir analizuoti visas galimas jų pasekmes.

Šiuos žmones nuo mažens reikia pratinti prie tvarkos. Kiekvienas jiems priklausantis daiktas privalo turėti savo vietą.

**********************************************************

Jeigu pirmoji planeta yra retrogradinė (kadangi astrologijoje naudojamas geocentrinis visatos modelis, periodiškai atsiranda menamas planetos judėjimas prieš laikrodžio rodyklę), auklėjimo nuorodos gali keistis vietomis.

Saulė ir Mėnulis niekada nebūna retrogradiniai.

Jeigu pirmoji planeta yra retrogradinis Merkurijus, vaiką reikia auklėti pagal Jupiterį, o jeigu retrogradinis Jupiteris – pagal Merkurijų.

Retrogradinis Marsas – auklėjimas pagal Hironą, ir atvirkščiai.

Retrogradinė Venera – auklėjimas pagal Plutoną.

Retrogradinis Saturnas – auklėjimas pagal Mėnulį.

Retrogradinis Uranas – auklėjimas pagal Saulę.

Retrogradinis Neptunas – auklėjimas pagal Prozerpiną.

Karminės planetos – Rahu, Ketu, Lilit ir Selena – neturi jokio ryšio su kitų planetų įtaka vaiko auklėjimui.

Trečioji stadija. Prasideda nuo penkių-šešių ir tęsiasi iki dvylikos-šešiolikos metų. Jos pabaiga dažnai sutampa su sekančia stadija. Kad ir kaip būtų keista, bet šioje stadijoje maksimaliai pasireiškia visos vaiko intelekto užuomazgos. Sukuriama tam tikra matrica, kurioje susitelks visas būsimo gyvenimo patyrimas. Jei šioje stadijoje vaikas negauna tinkamo išsilavinimo, jo trūkumą ateityje kompensuoti bus sunku. Todėl vediniais laikais šio amžiaus sulaukusius vaikus atiduodavo į specialias mokyklas, gurukulas, kur patyrusio mokytojo globoje jie gaudavo reikalingas žinias. Mokyklą vaikui parinkdavo pagal jo gunakarmą, atsižvelgdami į jo sugebėjimus (guna) ir šeimos visuomeninę padėtį (karma).

Jau buvo sakyta, kad žmogaus sugebėjimai susiję su jo pirmaprade sielos prigimtimi, ir kiekviename įsikūnijime jie daugiau mažiau turi būti realizuojami, sutinkamai su konkretaus įsikūnijimo tikslais. Kitaip žmogus neturės materialios gerovės ir nepatirs jokio pasitenkinimo.

Gimimas tam tikroje šeimoje taip pat nėra atsitiktinumas, nes tėvai, turintys vienokius ar kitokius gabumus, sąmoningai ar nelabai, bet padės vaikui geriau atskleisti savuosius talentus.

Deja, šiuolaikiniame vaikų lavinime visai neatsižvelgiama į minėtus faktorius, jie mokinami pagal bendrą schemą ir skirtingų mokytojų, todėl absoliuti dauguma žmonių neturi supratimo apie savo vietą gyvenime ir kokias užduotis jie čia turi atlikti. O jeigu ir sužino, tai pernelyg vėlai. Pakeisti savo intelektualinę matricą subrendusiam žmogui būva nepaprastai sunku, todėl jis pasmerktas vargingam gyvenimui ir depresijoms.

Šioje stadijoje vaikas turi išmokti kontroliuoti savo jusles ir protą, sugebėti formuluoti taktinius bei strateginius tikslus ir užduotis, kontroliuoti laiką ir tiksliai suvokti savo gyvenimo paskirtį. Tai ir yra svarbiausia, ko turėtų siekti jo mokytojai. Šiame etape tėvų įtaka ženkliai sumažėja, dominuoti pradeda mokytojo autoritetas. Tokio amžiaus vaikas gali įsisavinti maksimalų informacijos kiekį, bet tai turi būti naudinga, reikalinga informacija.

Ketvirtoji stadija. Prasideda nuo 11-12 ir trunka iki 14-16 metų. Asmenybė palaipsniui suvokia skirtumą tarp vyriškos ir moteriškos prigimties. Nors kiekviename iš mūsų visada yra abu šie pradai, tačiau materialiame pasaulyje mes vis dėlto esame suskirstyti į vyrus ir moteris. Viena lytis nesąmoningai linksta prie kitos, nes tai reikalinga savo antrosios prigimtinės pusės pažinimui. Tarp jų palaipsniui susiklosto tam tikri santykiai, kurie paskui išsivysto į sugebėjimą mylėti vienas kitą. Būtent meilė daro žmogų laimingu. Nei turtai, nei valdžia, nei žinios, – niekas nesuteiks mums laimės, jeigu nebus meilės. Paaugliams šiame etape atsiranda reali proga atverti savo širdį, net jei ji buvo užblokuota netikusių santykių su tėvais. Šiuo metu jų energija suaktyvėja, ir neišvengiamai atsiranda lytinis potraukis priešingai lyčiai. Jis gali būti suprastas kaip tikroji meilė, todėl šioje stadijoje labai didelę reikšmę turi teisingas lyčių santykių išaiškinimas. Paauglį reikia išmokyti puoselėti šią didžiausią Dievo dovaną – meilę.

Penktoji stadija. Iki šio momento mes gyvenome pagal praeitame gyvenime susidarytus stereotipus, ėjome gerai pažįstamu keliu. Tačiau nuo penkto etapo žmogui jau užduodami konkretūs uždaviniai, susiję su jo tolesne evoliucija. Norint atlaikyti likimo išbandymus ir koreguoti savo gyvenimo programą (prarabdha-karmą), jam jau nereikėtų plaukti pasroviui ar pasikliauti tik tėvų ir mokytojų nurodymais, o vis labiau naudotis savo intelektu ir sugebėjimais. O tai sunkus darbas su savimi, laviruojant tarp karminių žabangų ir akligatvių bei kovojant su negatyviais polinkiais ir charakterio savybėmis.

Tikriausiai tai svarbiausias etapas žmogaus gyvenime, nes būtent šituo laiku sprendžiasi tolesnis jo likimas ir šio gyvenimo tikslai.

Daugelis žmonių apie tai negalvoja ir toliau plaukia pasroviui. Ilgainiui jie pradeda jausti nepasitenkinimą savo egzistencijos beprasmiškumu ir ateities baimę. Prasideda depresijos, įvairios chroniškos ligos, kurios gali baigtis priešlaikine mirtimi. O kartais jie įjungia susinaikinimo programą, nekreipdami dėmesio į išorinių destruktyvių faktorių poveikį, arba paprasčiausiai nusižudo.

Šis karminės brandos periodas kiekvienam žmogui prasideda įvairiu laiku (nuo 16 iki 36 metų) ir daugumai žmonių trunka praktiškai iki mirties. Tiksli šio etapo pradžia – kai „gyvenimo taškas“ pasiekia didžiausio planetų susitelkimo vietą. Jeigu ji būva Avino ar Jaučio žvaigždynuose, tai karminės brandos periodas prasideda tuoj po to, kai pasibaigia ketvirtoji, lytinės brandos stadija. Jeigu toji planetų susitelkimo vieta yra Mergelės, Svarstyklių, Skorpiono, Šaulio, Ožiaragio, Vandenio ar Žuvų žvaigždynuose, šis periodas prasideda nuo 36 metų ir laikomas vėlyvu. Tokie žmonės gali turėti didesnę laiko atsargą ir realizuotis tik antroje gyvenimo pusėje.

Šeštoji stadija. Prasideda nuo to momento, kai žmogus visiškai atlieka šio gyvenimo užduotis ir yra pasiruošęs mirčiai – perėjimui į sekantį savo evoliucinio vystymosi laikotarpį. Kaip taisyklė, tokie žmonės jau nebebijo palikti šį pasaulį, nes paprastai jie turi teisingą būties suvokimą. Jie gali būti puikiais mokytojais – tiek savo šeimos nariams, tiek kitiems žmonėms. Kartais jie, kaip kad būdavo senais laikais, atsižada pasaulio ir apsigyvena nuošaliose vietose, norėdami ramiai sutikti mirtį, arba tampa keliaujančiais vienuoliais.

Deja, dabar šios stadijos sulaukia labai mažai žmonių. Kartais senatvėje jie visai degraduoja ir tampa marazmatikais. Bet dažniau netikėtai numiršta, prieš tai ilgai kentę didžiulę baimę būsimam atsisveikinimui su šiuo pasauliu.  

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis