Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Kodėl reikalinga ši knyga

Jokia paslaptis, kad daugumai žmonių vedybinis gyvenimas nėra nusisekęs. O jeigu šeimoje nėra laimės, sutikite, kad jos nepakeis net ir labai sėkminga veikla. Dažnai problemos su artimais žmonėmis atima visas jėgas ir trukdo siekti numatytų tikslų. Net labai atsakingai užsiimdamas tobulėjimo praktika, žmogus toli gražu ne visada įstengia susitvarkyti šeimyninius santykius. Dar daugiau, kai tik atsiranda noras juos pagerinti, tie santykiai dar labiau pagenda ir netgi visai išyra.

Tai nesenstančios problemos, ir daugelis mokytų pasaulio žmonių skiria joms daug dėmesio. Vedinė išmintis ir šiuo atveju pateikia originalų, neturintį analogų, šeimyninių problemų atsiradimo paaiškinimą: pasirodo, mes patys jas susikuriame. Vedos nurodo ir jų sprendimo būdus. Neturint žinių apie tai, kaip išsirinkti gyvenimo palydovą ir kaip su juo sukurti tikrai laimingą šeimą, mūsų viltys atrasti santuokinę laimę prilygsta neapsiplunksnavusio jauniklio iliuzijoms. Reikalas tas, kad būtent vedybiniame gyvenime mes atidirbame savo blogiausią karmą. Todėl daugelis vedusių žmonių sunkiausius išbandymus patiria šeimoje. Bet jeigu mes apsiginkluosime reikiamomis žiniomis ir susikursime teisingus šeimyninius santykius, galėsime daug lengviau įveikti net didžiausias negandas. Taigi, kad šeimos karma mūsų galutinai nesuriestų į ožio ragą, reikia iš anksto, dar prieš vedybas, imtis reikiamų priemonių, bet dabar jauni žmonės daugumoje dėl to visai nesuka galvos. Todėl pagrindinis šios knygos tikslas – suteikti jiems teisingas žinias apie laimingos šeimos kūrimą. Tėvai jas turėtų skiepyti vaikams nuo pat jaunų dienų, atitinkamai, kitas knygos tikslas – duoti tėvams žinias apie tai, kaip paruošti savo vaikus, kad jie sugebėtų susikurti sėkmingą šeimyninį gyvenimą. 

 Praktinė knygos vertė

Knygos tema perteikiama autoriaus ir vyro bei žmonos dispute, taigi atstovaujamos trys nuomonės apie sėkmingą vedybinį gyvenimą. Autorius remiasi vedinėmis žiniomis, skelbdamas jų prioritetą. Sutuoktiniai vadovaujasi „gyvenimo patikrinta“ patirtimi – kiekvienas sava. Pokalbyje gerai atsispindi svarstomos problemos aktualumas. Kartais jis perauga į nedidelį barnį tarp vyro ir žmonos, vietomis pasineriama į teorinius klausimus.

Aš tikiuosi, kad jūs, malonūs skaitytojai, neliksite abejingi ir tapsite ketvirtuoju mūsų pokalbio dalyviu. Tik tokiu atveju ši knygelė turės jums kažkokią praktinę vertę.

                                                            Mokslinis knygos pagrindas

Paprastai mokslas suprantamas kaip įvairūs tyrimai ir eksperimentai, kurių dėka sėkmingai apginamos disertacijos. Vedos, seniausias ir nuo šiuolaikinio mokslo nepriklausomas žinių šaltinis, sako, kad yra du pasaulio pažinimo metodai – nusileidžiantis ir kylantis.

Nusileidžiantis pažinimo metodas remiasi dieviška išmintimi, kurią žmonija gauna iš didžiausių išminčių ir šventųjų, o jie – iš aukščiausių visatos būtybių. Galbūt tokie žodžiai skamba keistai ir kažkam net juokingai. Taip kažkada atrodė ir man, šios knygos autoriui, kol nepradėjau gilintis į Vedų išmintį. Jose, tarp kitko, pasakyta, kad žmogus, atmetantis žinias, su kuriomis net nesusipažino ir nepatikrino jų praktiškai, paprasčiausiai yra kvailys. 

Kylantis pasaulio pažinimo metodas dar vadinamas eksperimentiniu, kas atitinka šiuolaikinio mokslo koncepciją. Tokį metodą Vedos irgi pripažįsta, tik laiko jį antraeiliu, pirmenybę atiduodamos pirmajam metodui, kuris yra bet kokio progreso fundamentas. Kitaip sakant, mokslas pirmiausiai turi gerai įsisavinti senovinį palikimą, ir tik paskui eiti tolyn. Priešingu atveju jis atsidurs stagnacijoje arba net pasuks žmonijos susinaikinimo kryptimi.

Sutikite, kad mes visi užaugome auklėjami žinių, kurios buvo patikrintos moksliniais eksperimentais ir todėl laikomos nepriekaištingomis. Tačiau kas penki metai mokslininkai pareiškia, kad anksčiau vieną ar kitą klausimą gerai nesuprato (buvo kvaili?), bet jau dabar su juo pagaliau viskas aišku (tapo protingi?). Žinoma, mes visi be galo džiaugiamės, kad mokslas nestovi vietoje, tik įdomu, į kur jis eina. Ir vis tik smalsu žinoti, ką po sekančių penkių metų mokslininkai kalbės apie dabartinius savo pasiekimus?

Taigi Vedos neatmeta kylančio pasaulio pažinimo metodo, tik sako, kad mokslą reikia vairuoti ta kryptimi, kurią rekomenduoja laiko patikrinta senovės išmintis. Tik tokiu atveju būsime garantuoti, kad mokslinis pasaulio pažinimas nesibaigs katastrofa. Vedų rekomenduotu pažinimo keliu nuėjo milijonai žmonių ir pasiekė tobulumą. Apie tai liudija daugybė istorinių pasakojimų tose pačiose Vedose. Praktiškai patikrinęs vedines žinias ir įsitikinęs jų teisingumu, aš supratau, kad tai yra autoritetingiausias ir seniausias mokslas, vertas kuo didžiausio dėmesio. Manau, kad jeigu jūs atidžiai perskaitysite šią knygą, tai sutiksite su mano nuomone. 

 Kam skirta ši knyga?

Pirmiausiai, aišku, jaunuoliams, kurie galvoja kurti šeimą, tačiau ji bus naudinga ir jų tėvams, giminėms bei draugams. Knygoje pateikta praktiškų patarimų tėvams, kurie nori padėti savo vaikams šiuo atsakingu momentu. Tarp kitko, knygoje pateiktas pokalbis būtent su tėvais, kurie nori padėti savo dukrai suieškoti tinkamą jaunikį.

Be abejo, knyga bus naudinga ir tiems, kurie jau turi šeimas, bet nežino, kaip toliau gyventi. Knygoje detaliai aiškinami laimingo vedybinio gyvenimo dėsniai, ji bus naudinga visiems, kam rūpi išsiaiškinti šeimyninių santykių peripetijas. Kitaip sakant, knyga skirta visiems, ieškantiems laimės.

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis