Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Patarimai norintiems sukurti šeimą

 

Kartą į mane kreipėsi mergina, kuri norėjo ištekėti. Vyresnės draugės nuolat jai apie tai kalbėjo, ir dabar ji norėjo išgirsti mano nuomonę, ar jei vertėtų ištekėti, ar ne. Tai buvo pirmas mūsų susitikimas, ir aš pradėjau ją klausinėti: „O kodėl jos tau pataria ištekėti?“ Ji atsakė: „Anksčiau man gerai sekėsi kartoti japą, dabar aš ne taip atidžiai skaitau Šrylos Prabhupados knygas, atsirado įvairių psichologinių problemų, dėl to jos man taip ir patarė.“ Tada aš paklausiau: „O ką tu pati apie tai galvoji? Ar tu manai, kad ištekėjusi išspręsi šias problemas?“ Ji atsakė: „Na, aš tikėjausi, kad jūs man padėsite į tai atsakyti.“ O aš ir toliau ją kamantinėjau: „Apie kokį šeimyninį gyvenimą tu svajoji? Ar norėtum visam laikui pasilikti šventykloje ir pasišvęsti atsidavimo tarnystei? Ar svajoji gyventi savo namuose ir tarnauti vyrui? O gal tu nori susirasti kokį nors darbą už šventyklos ribų? Ir ar norėtum turėti vaikų?“ Po kiekvieno mano klausimo mergina tik pečiais gūžčiojo. Tada aš jai pasakiau: „Jei tu neturi nei menkiausio supratimo, kokio gyvenimo norėtum, ir nežinai, ar vedybinis gyvenimas padės išspręsti iškilusias problemas, tai kaip tu gali galvoti, kad tai tau išvis  kaip nors padės?“

Kartais, kai vyro ir moters santykiai labai blogi, kitos moterys paprastai pataria: reikia prasimanyti vaiką. Dažnai tai iš tiesų padeda. Bet jei jūs iš tikrųjų norite pataisyti santykius, turite aiškiai suprasti, kaip kūdikio gimimas padės išspręsti šią problemą. Mes nelabai gerai suprantame savo prigimtį, todėl mums sunku įsivaizduoti, kaip šeimos sukūrimas ir kūdikio gimimas paveiks mūsų gyvenimą. Aišku, kad daug kas pasikeis, todėl mes bent jau turime pasistengti suprasti, kokie pasikeitimai mūsų laukia.

Pažinojau vieną porą, paskuriuos pašlijo santykiai. Žmona norėjo turėti vaikų, o vyras ne. Ji buvo girdėjusi, kad kūdikio gimimas gali pagerinti santykius, todėl nusprendė apgaulės būdu suvilioti vyrą ir taip pastoti. Bet argi apgaulė gali pagerinti santykius? Nereikia į šeimos sukūrimą ir vaiko gimimą žiūrėti kaip į kažkokią stebuklingą piliulę, kurią išgėrus viskas išsispręs.

Jei jūs pamokslaujate merginai, kuri nori ištekėti, turite gerai išklausinėti ir sužinoti, kaip ji įsivaizduoja savo vedybinį gyvenimą, ko iš jo tikisi. Ar sieja jį su Krišna? Nes jei ji neplanuoja jo susieti su Krišna ir jei jos vyras nebus geras bhakta, tai gali labai pakenkti jos dvasinei praktikai. Šių žodžių – susieti savo gyvenimą su Krišna – nesupraskite primityviai ( O, mes kartu giedosim Hare Krišna! –lyg jie jau būtų krištolo tyrumo bhaktos). Aš kalbu apie švarų, gilų, realų suvokimą, kur aš esu savo dvasinėje praktikoje ir kaip nuolankumas savo vyrui padės man tobulėti dvasiškai.

Mes labai atsakingai ieškome dvasinio mokytojo, atidžiai renkamės gyvenamąją vietą ir tarnybą, kurią norime atlikti, rūpinamės, kad tarnyba atitiktų mūsų prigimtį ir polinkius. Bet prieš ištekėdamos mes dažniausiai galvojame, kad svarbiausia yra ištekėti, o koks bus mūsų vyras, ne taip jau ir svarbu. Jei jūs meldžiatės: „Krišna, prašau duok man vyrą“, tai Krišna gali jį jums pasiūlyti, bet jūs turite pati žiūrėti, koks tai žmogus. O jei jūs meldžiatės: „Krišna, prašau duok man vyrą, kuris padėtų man dvasiškai tobulėti, ir jei tu tikrai galvoji, kad man reikia ištekėti, atsiųsk man jį, prašau“, – tada būsite apsaugota, nepriklausomai nuo to, kas su jumis atsitiks.

Kai aš norėjau ištekėti ir per šventyklos vyresniuosius piršausi įvairiems bhaktoms, tai meldžiausi taip: „Mano dvasinis mokytojas patarė man ištekėti.  Pasitelkusi visą savo protą ir klausydama kitų bhaktų patarimų, nusprendžiau, kad šis žmogus būtų man geras vyras. Aš dėjau visas savo pastangas, bet žinau, kad mano nuomonė gali būti ne visai teisinga. Mano brangus Krišna, jei tu manai, kad ši santuoka padės mano ir jo dvasinei praktikai, prašau padaryk taip, kad jis nuoširdžiai panorėtų paimti mane į žmonas. Bet jei tai kokiu nors būdu trukdys mano ir jo dvasiniam progresui, prašau, neleisk tam įvykti“. Buvo labai sunku prašyti Krišnos, kad jei kažkas bus ne taip, neleisti jam tapti mano vyru, nes aš jau buvau apsisprendusi ir pati norėjau už jo ištekėti. Bet kada mane atstumdavo, tai man padėdavo labiau, nei kas kita. Nes tada aš suprasdavau, kad man tai nėra jokia tragedija. Aš žinojau, kad pats Krišna tuo pasirūpino, nes būtent to aš jo ir prašiau. Aš priimdavau tai kaip malonę. Tikriausiai Krišna yra paruošęs geresnį variantą. Ir tas geresnis variantas nebūtinai reiškia geresnį vyrą. Galbūt man reikėjo likti naišthika-brahmačare.

Mes turime būti atviros įvairioms galimybėms ir pernelyg savimi nepasikliauti. Bet iš kitos pusės, jei mes nusprendžiame: „Gerai, aš tiesiog atsiduosiu Krišnai ir lauksiu, kada jis man atsiųs vyrą“, arba: „Jei aš atsiduodu Krišnai, tai tekėsiu už bet kokio vyro; tiesiog piršiuosi kiekvienam ir tekėsiu už to, kuris sutiks mane vesti“, – tai bus neteisingas atsidavimo supratimas. Atsidavimas nereiškia, kad mes nesinaudojame savo pačių intelektu; mes panaudojame jį, išlikdami priklausomi nuo Krišnos. Krišna nenori mūsų tempti. Jis žiūri, kaip mes elgsimės patys.

Iš anksto planuodamos savo vedybinį gyvenimą, jūs paruošiate jam gerą dirvą. Tai taip pat liečia ir vyrus.

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis