Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

PIRMAS  ĮSPŪDIS

 

Žiemos vakarą, įlipę į savo vagoną, mes iš karto atkreipėm  dėmesį  į jauną vyrą, sprendžiant iš kai kurių požymių – bhaktą. Jis  sėdėjo  vienas, pusiau  užmerkęs  akis  ir, atrodė, buvo  toli  nuo  čia. Kadangi  jis  buvo  su  konthemala, mes  priėjom  ir  pasisveikinom. Pakeleivis  pasakė, kad  jo  dvasinis  vardas  Nitja  Pantha  das, bet  pavakarieniauti  su  mumis  atsisakė. Mums  taip  ir  nepasisekė  įtraukti  jį  į  linksmą  mūsų  pokalbį.

Buvo toks įspūdis, kad jo čia tiesiog nėra, ir greitai į jį niekas nebekreipė dėmesio. Bet mane pakeleivis labai sudomino, nes ryškiai skyrėsi nuo kitų mano dvasinių brolių. Kai visi sugulė, aš toliau jį  stebėjau.

Buvo  vidurnaktis, o  jis  vis  tebesėdėjo  toje  pačioje  vietoje  ir  toje  pačioje  pozoje  užmerktomis  akimis, o  rankose  laikė  knygą  Atsidavimo  nektaras. Greitai  aš  užmigau.

Ryte mano smalsumas paėmė viršų, ir aš atsisėdau šalia keistojo bendrakeleivio. Pradžioje jis nerodė jokio noro kalbėti su manimi. Kada aš pasidariau ganėtinai įkyrus, jis atvertė knygą ir parodė man, kur skaityti. Ten buvo parašyta: “Kai žmogus vienu ar kitu būdu proto lygyje užmezga nepertraukiamus santykius su Krišna, tai reiškia, kad jis visada atmena Krišną ir niekada Jo nepamiršta”. Pagaliau mes išsikalbėjome. Jis labai  apsidžiaugė, kad mane traukia malda, ir pasakė: “Dabartiniame ISKCON‘o gyvavimo periode tai didelė retenybė”.

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis