Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Pavydas ir meilė

 

Norime šiek tiek pasidalinti Bhakti Vigjana Gosvamio mintimis apie pavydą.
Vrindavano Gosvamiams svetimas pavydo jausmas, todėl juos myli visi - tiek dhiros, tiek adhiros, tiek šventieji, tiek nusidėjėliai. Kuomet žmogus iš savo širdies išrauna pavydą, jį netrukus pradeda mėgti visi.
Pavydas – tai didžiausia anarthų apraiška.
Pasak Višvanatha Čakravarti Thakuros, pavydas susideda iš geismo, pykčio, godumo, iliuzijos ir beprotybės.
Raghunatha Bhata Gosvamis buvo vienas iš tų, kuriems Viešpats Čaitanja pavedė stiprinti ir skleisti „Šrimad Bhagavatam“ šlovę. Kai jis skaitydavo šį veikalą, susirinkdavo tūkstančiai žmonių ir jo klausydamiesi neįstengdavo sulaikyti ašarų.
Kartą jis skaitė apie tai, kaip Krišna paliko Vrindavaną. Kaip gopės blaškėsi kelio dulkėse, o Jašoda stovėjo sustingusi ir palaužta sielvarto, kol tolyje galutinai neišsisklaidė dulkių debesis...
Klausydamiesi šio pasakojimo verkė visi, išskyrus vieną žmogų. Raghunatha Bhata Gosvamis pastebėjo, kaip tas žmogus iš kišenės nepastebimai išsitraukė žiupsnelį pipirų, pasitrynė jais akis ir čia pat apsipylė ašaromis.
Po paskaitos Raghunatha Bhata Gosvamis pasakė tam žmogui: „Anksčiau esu skaitęs apie tai, kad akis, kurios klausantis „Šrimad Bhagavatam“ neverkia, reikia bausti, bet niekada neteko matyti, kad kas nors tą darytų.“
Tai ištaręs jis apkabino apsimetėlį ir šiam iš akių pasipylė nuoširdžios ašaros.
Žmogus, kuriam svetimas pavydo jausmas, gali ištirpinti mūsų širdį kaustantčius ledus.
Norint dvasinės praktikos procese neprarasti potraukio atsidavimo tarnystei, tiesiog būtina sąmoningai išrauti pavydą iš savo širdies.
Krišna leidžia kiekvienam iš mūsų prisiartinti prie Jo lygiai tiek, kiek mumyse nėra pavydo.
Suprasti „Šrimad Bhagavatam“ gali tik tas, pas kurį nėra madsarjos - rungtyniavimo dvasios ir pavydo, noro įrodyti visiems, kad esi geresnis už kitus.
Pavydas ir meilė yra absoliučiai nesuderinami dalykai. Ten, kur yra meilė, nėra pavydo, o kur yra pavydas, ten nėra meilės.
Iš tikrųjų, jeigu mes kažkam pavydime arba norime būti aukščiau už kitus, tai reiškia, jog mums reikia tik vieno – meilės. Juk būti aukščiau už kitus norisi dėl to, kad atkreiptume į save dėmesį.
Pagrindinis dalykas, ko nori mūsų širdis, tai kad mus mylėtų.
Žmonės galvoja, kad sulauks meilės, jeigu atsidurs visų dėmesio centre, jeigu visi jais žavėsis.
Žmonės tampa diktatoriais ir tironais vedami tik vieno tikslo – sulaukti meilės. Ir taip yra tik dėl to, kad jų širdyse jos trūksta.
Žmogus turi tik vieną poreikį – jis nori mylėti ir būti mylimas.
O meilės mums trūksta todėl, kad jos ieškome klaidingose vietose. Mes jos ieškome ne savo santykiuose su Dievu, o kažkur kitur, kažkokiuose kituose santykiuose.
Dėl to mūsų širdyse visada išlieka vakuumas. Meilės visą laiką norisi vis daugiau ir daugiau, ir daugiau
Kodėl žmonės nori turėti daugiau pinigų? Juk vis tiek negali suvalgyti daugiau negu pajėgia. Nes jie tiesiog nori meilės, dėl to ir siekia turėti vis daugiau. Jie galvoja, kad jeigu turės daug pinigų, tada kiti juos mylės.
Krišna sako, jog meilė pasireiškia tuo, kad mes galvojame apie žmogų, kurį mylime. Žmonės galvoja, kad jeigu aš vienu ar kitu būdu įsigysiu visą tai, ką turi Dievas, tada kiti galvos apie mane. Kodėl? Nes širdyje yra vakuumas, nes visi nori meilės.
Krišna myli tuos, kurie nesiveržia į priekį, kad nuskintų savo laimės dalį.


Krišna myli tuos, kurie nuolankiai laukia.


Savo žaidimais Jis parodo, kad Jo meilės užteks visiems. Kad jeigu nori, Jis gali pasidauginti į nesuskaičiuojamą daugybę formų.

Ir Jis gali atsirasti šalia kiekvieno iš mūsų.
Dar daugiau – Jis jau atsirado šalia kiekvieno iš mūsų.
Arčiau negu bet kas kitas.
Jis jau yra kiekvienos gyvos būtybės širdyje.
Ir niekada mūsų nepalieka.

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis