Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Gaurendu das

PAKELEIVIS

 

 1995  metais  aš  pirmąkart  pamačiau  Satsvarupos  dasa  Gosvamio  knygą  Maldingo  gyvenimo  pradžia. Atsimenu, kad  knyga  mane  labai  sukrėtė, ir  aš  gal  metus  laiko  bandžiau  ją  praktikuoti. Tačiau  buvau  visiškai  vienišas  su  savo  iniciatyva, be  to, apie  pačią  knygą  sklido  prieštaringiausios  nuomonės, ir  mano  praktika  palaipsniui  sunyko. Bet  Krišna  labai  gailestingas  tokioms  puolusioms  sieloms. Visai  neseniai  traukinyje  aš  sutikau  bhaktą, kuris  jau  daug  metų(!) praktikuoja  gilią  vidinę  maldą.

Dabar aš suprantu, kiek daug praradau, padėjęs Satsvarupos  Maharadžos knygą į lentyną, ir kiek praranda bhaktos, neskirdami reikiamo dėmesio vidiniam (ir  pagrindiniam) savo veiklos aspektui. Tylėti apie tai daugiau negalima. Absoliuti mūsų dauguma tapo tais pačiais tuščiais pamokslautojais, apie kuriuos kalbėjo Satsvarupa Maharadža. “Kiti galbūt tuo neužsiima, bet aš turiu tai daryti, kol ne vėlu…”

Tik  mažytei  saujelei  laimingųjų  pavyko  atverti  savo  vidinį  pasaulį  ir  ten  išvysti  nuostabųjį  Viešpatį. Jų patirtis mums – neįkainuojama. Negalime prarasti jos nei trupučio, kitaip – žūsime… Pokalbis  traukinyje  su  minėtu  bhakta  grąžino  mane  į  gyvenimą. Aš  jo  paklausiau: “Kodėl  jums  apie  tai  neparašyti  straipsnį?”  Jis  sumišęs  nusišypsojo: “Aš  ne  rašytojas, neturiu  jokių  literatūrinių  gabumų”. “Norite, aš  už  jus  parašysiu? Juk  tai  taip  svarbu”. Jis  atsakė, kad  tai  yra  jo  asmeninis  intuityvus  kelias. “Aš  nenoriu  pasirodyti  kažkokiu  mokytoju. Tegu  jau  mano  spekuliacijos  lieka  su  manimi”. Aš  supratau  jo  poziciją. Pasirodo, jis  daug  kartų  bandė  pasikalbėti  apie  tai  su  kitais  bhaktomis, bet  visada  susidurdavo  būtent  su  tokiu  vertinimu – “tai  tavo  proto  spekuliacijos”.

Šis  bhakta  nepaleidžia  iš  rankų  Bhaktivinodos  Thakuros knygos  Šri  harinama  čintamani, o  Satsvarupos  Maharadžos  knygos  jis  neskaitė, bet  kažkodėl  nuėjo  tuo  pačiu  keliu. Nuostabu, ar  ne? Greičiausiai, tikrasis  kelias  ir  yra  toks.   

Mano  pašnekovas  vis  tik  leido  papasakoti  apie  jį  viešai, bet  su  tam  tikra  sąlyga: “Aš  nenoriu  būti  visuotiniu  pajuokos  objektu”. Taigi aš  sugalvojau  jam  kitą  vardą, juk  esmės  tai  nekeičia. Kaip  ten  bebūtų, aš  laikau  savo  pareiga  smulkiai  papasakoti  apie  tokį  nepaprastą  bhaktą, nes  tai  gali  daugeliui  padėti. O  atskirti, kur  spekuliacijos, kur  ne, palieku  tau, mielas  skaitytojau.

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis