Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Pagrindiniai būsimųjų sutuoktinių interesai


Siekiant tikrai harmoningo vedybinio gyvenimo, jaunuolius turi apvienyti bendri interesai, panašus supratimas, kas yra laimė ir tvirtas supratimas, ko jie tikisi iš tų vedybų. Ir žinoti – ko širdies gilumoje tikiesi, toks ir bus išrinktasis. Būtent apie tai mes su jumis kalbėjomės, nagrinėdami vedybų motyvus.

Tačiau apart mūsų norų dar yra lūkesčiai, tai, ko iš mūsų tikimasi, ir į juos būtinai reikia atsižvelgti dar prieš kuriant šeimą. Be to, pas kiekvieną cikliškai keičiasi astrologiniai periodai, dėl ko gali visai netikėtai pasikeisti mūsų interesai. Dažnai negali pasakyti, kokie bus mūsų norai rytoj. Bet gerai žinant būsimo partnerio požiūrį į laimę, galima maždaug prognozuoti, kokia linkme jis keisis.

Ji: Žinoma, sunku suprasti, ką planuoja kitas žmogus, bet kodėl jūs sakote, kad sunku nuspėti ir savo būsimus interesus? Aš, pavyzdžiui, juos gerai žinau. Argi taip sunku prognozuoti, ko gali norėti ateityje?

Autorius: Jūs esate tikra, kad gerai žinote savo būsimus norus? Tada pasakykite, kaip jie atrodys po penkių metų?

Ji: Nemanau, kad per tiek laiko jie labai pasikeis.

Autorius: Keisis jie, ar ne, galima suprasti, pažvelgus į savo praeitį. Ar tuo metu, kai dar žaidėte su lėlėmis, žinojote, kaip jūs pasikeisite po lytinio brendimo?

Ji: Tuo metu aš nebuvau pakankamai sąmoninga, bet kuo čia dėtas pereinamasis amžius? O šiuo metu man po penkių metų gal vis tik neprasidės naujas lytinio brendimo periodas.

Autorius: Kiekvienais gyvenimo metais vyksta tam tikri kūno pokyčiai, atitinkamai keičiasi ir žmogaus mąstysena. Mūsų audringame gyvenime būva kardinalios permainos, kurios labai keičia interesus. Be to, mūsų psichiką nuolatos veikia planetos. Ši įtaka cikliškai keičiasi, ir po dešimt ar penkiolikos metų mes galime domėtis visai kitais dalykais. Jeigu neatsižvelgsime į tokius galimus pokyčius, būsimą šeimą gali netikėtai ištikti didelės stresinės situacijos.

Jis: Supratai? Prisimink, kas buvo prieš pora metų, kai aš pradėjau domėtis savęs pažinimu.

Ji: Taip, to neįmanoma užmiršti. Iki tol buvai normalus žmogus, o paskui pasidarei tokiu fanatiku, kad šeima neiširo tik didžiulių mano pastangų dėka. Žinoma, labai norint, į visus tuometinius tavo išsidarinėjimus galima žiūrėti kaip į bandymus patobulėti, bet man tai greičiau panėšėjo į kažkokias problemas su psichika.

Jis: Neprisikalbėk, tau irgi taip gali būti. Kiekvienam žmogui tas niekingas, mus supantis gyvenimas gali taip įkyrėti, kad jis nori nenori pradės blaškytis kaip pagauta žuvis.

Ji: Nemanau, kad man ateityje grėstų panašios problemos.

Autorius: Moterys, kaip ir vyrai, gyvenime patiria dideles permainas, tik jos būva kiek kitokio pobūdžio, daugiausia susijusios su vaikų atsiradimu.

Ji: Aš išnešiojau ir pagimdžiau du. Kaip jūs manote, ar tuo metu mano gyvenime buvo kokios nors permainos, dėl kurių mano vyras galėjo patirti nemažą stresą?

Autorius: Kiek suprantu, nėštumas jums buvo vienas iš tokių įtemptų gyvenimo periodų. Jį pakeitė kitas, kai atsirado mažas. Ateityje jūsų irgi laukia esminiai psichikos pokyčiai, kai vaikai išaugs ir paliks namus. Iš anksto nežinant šių moters psichinės būklės etapų ir nepasiruošus jų permainai, vedybiniame gyvenime reikia tikėtis didelių problemų.

Jis: Tikrai, taip ir buvo. Prisimink, kaip tu mane engei, kai buvai nėščia. Visada ir viskuo nepatenkinta, amžini kaprizai... Aš vos iš namų nepabėgau. O juk prieš tai buvai tokia rūpestinga, santūri. Galvojau, pagimdysi, ir viskas vėl stos į savo vietas, bet kur tau! Po to visas dėmesys tik vaikui, aš tarytum visai neegzistuočiau. Prieš vedybas mes nesitarėme, kad taip bus.

Ji: Tai štai apie kokias psichikos permainas jūs kalbate. Bet juk visos moterys taip elgiasi, kas čia naujo? Aš dar vaiku būdama žinojau, kad nėštumo metu labai keičiasi psichika, o po gimdymo moteriai vaikai yra daug svarbesni už vyrą. Nematau čia nieko blogo, juk visa, kas geriausia, reikia duoti vaikams – tai bet kurios tikros motinos devizas! 

Jis: Jei tik būčiau žinojęs, kad po vaikų gimimo aš tau tapsiu tuščia vieta, tai gal būtume ir be jų apsiėję.

Autorius: Dabar tikriausiai jums tapo aišku, kaip svarbu žinoti, kokios permainos ištinka žmogų, keičiantis astrologiniams periodams ar atsiradus vaikams. Tai padeda iš anksto pasiruošti visokioms artimo žmogaus metamorfozėms.

Jis: Pokalbio pradžioje jūs paminėjote, kad kalbėsimės apie tai, kaip nustatyti ne savo, o artimo žmogaus požiūrį į būsimą vedybinį gyvenimą. Manau, kad tai įdomiau, negu pastoviai kapstytis savyje.

Autorius: Gerai, pamėginkime išanalizuoti, kaip pagal žmogaus elgseną nustatyti, ko jis tikisi iš vedybų. Štai tie dalykai, kuriuos reikia žinoti apie būsimą sutuoktinį: 1) kaip jis kalba su vyresniais ir 2) su jaunesniais; 3) kas jo draugai, kuo jie užsiima; 4) kaip jis leidžia savo laisvalaikius; 5) kaip ir apie ką jis kalba nevaržomoje aplinkoje ir 6) dalykinių pokalbių metu; 7) kuo jis užsiima dabar, ką numatęs veikti ateityje, kaip jis apibūdina būsimą vedybinį gyvenimą, kokio tipo vedybų nori; 8) kaip jis maitinasi ir koks dienos režimas.

Kiekvienas punktas nurodo tam tikras žmogaus ypatybes.

1. Pirmasis apibūdina dvasinio brendimo galimybes. Pagal jo elgesį su vyresniais galima spręsti, kokie bus jo santykiai su būsimo sutuoktinio tėvais. Merginos elgesys su vyresniais nurodo, kaip ji elgsis su vyru. Čia galima išskirti penkis santykių su vyresniais tipus, visi jie tiesiogiai priklauso nuo to, kaip žmogus supranta laimę.

1.1. Pagarba visiems vyresniems, ypatingai mokytojams ir tėvams, rodo, kad žmogus yra pakankamai subrendęs aukščiausio lygio vedybiniam gyvenimui.

1.2. Pagarba tik mokytojams bei tėvams, ir neutralūs santykiai su kitais vyresniaisiais. Su tokiu žmogum galima vystyti santykius, grindžiamus noru teikti žmonėms laimę ir tobulėjimą, tačiau su juo bus sunku rasti tarpusavio supratimą dvasinės praktikos klausimais.

1.3. Pagarbus elgesys su visais vyresniais, tačiau be pagarbos jausmo. Jūs suprasite vienas kitą, jeigu siekiate valdžios ir prestižo.

1.4. Grubus elgesys su tais vyresniaisiais, kurie visuomenėje neturi labai didelės reputacijos, ir pagarbus apsiėjimas su tais, kuriuos visi gerbia. Tokio sutuoktinio meilė užmaišyta ant komforto ir gerovės siekimo.

1.5. Grubus ir niekinamas elgesys su visais vyresniaisiais, ypatingai su tais, kuriuos visi gerbia. Tokio žmogaus meilė remiasi vien tik lytiniu potraukiu.

Jis: Niekaip nesuprantu, kaip grubus elgesys su vyresniaisiais susijęs su vedybinės laimės supratimu.

Autorius: Elgesys su vyresniaisiais parodo žmogaus nuolankumo lygį. O nuolankumas yra tokia charakterio savybė, kuriai išvystyti reikalingas stiprus intelektas. Natūralu, kad jeigu žmogus nuolatos galvoja apie seksą, tai jo intelektas, o tuo pačiu ir nuolankumas darosi minimalūs, kas pasireiškia nepagarba vyresniesiems. Tokiu būdu elgesys su vyresniais yra pakankamas kriterijus nustatyti žmogaus intelekto lygį, jo siekių padorumą.

Ji: O ar galimos išimtys, kai žmogus nėra labai pagarbus vyresniems, bet tuo pačiu rimtai užsiima dvasine praktika?

Autorius: Taip, tačiau su juo nebus tarpusavio supratimo aukščiausių psichinių centrų lygyje, o likimas pasirūpins, kad jis gautų žmoną, kuri jo negerbs. Nesant abipusės pagarbos, labai sunku užsiimti tobulėjimo praktika.

Jis: Jeigu aš stengsiuosi ugdytis pagarbos jausmą vyresniems, ar žmona su manimi irgi elgsis pagarbiau?

Autorius: Taip, jeigu jūsų pastangos bus labai ryžtingos, jos teigiamai įtakos žmonos elgesį su jumis.

Mergina, užsiimanti tobulėjimo praktika, bet neišmokusi gerbti vyresnių, gaus vyrą, kuris gal irgi dirbs su savo charakteriu, bet šiuo klausimu tarp jų nebus jokio sutarimo. Harmoningo bendradarbiavimo tobulėjimo kelyje jie gali tikėtis tik išsiugdę pagarbą vyresniems. 

2. Pereikime prie antro žmogaus elgesio punkto. Santykiai su jaunesniais leidžia spręsti, koks bus numatomo sutuoktinio elgesys su būsimais vaikais. Jeigu tai vyras, iš jo elgesio su tais, kurie yra nuo jo priklausomi, galima spėti, koks bus jo bendravimas su būsima žmona. Jeigu tai moteris, jos elgesys su jaunesniais nurodys jos santykius su būsimais vaikais. Apžvelkime minimų santykių tipus.

2.1. Jeigu žmogus visų jaunesnių, ir ypatingai savo vaikų ir tų, kurie nuo jo kaip nors priklauso, atžvilgiu apreiškia tokias savybes, kaip gailestingumas ir rūpinimasis, atitinkančias šventraščių apibrėžimus, vadinasi, jis turi potenciją labai aukšto lygio vedybiniam gyvenimui.

2.2. Gailestingumas tik savo vaikams bei tiems, kurie nuo jo priklauso, ir neutralūs santykiai su kitais rodo, kad žmogus linkęs vystyti santykius, grindžiamus noru teikti žmonėms laimę ir tobulėjimą, tačiau su juo bus sunku rasti tarpusavio supratimą dvasinės praktikos klausimais.

2.3. Rodomas gailestingumas, tačiau be vidinio jausmo, tiems, kurie nuo jo priklauso, reiškia, kad harmoningi vedybiniai santykiai bus grindžiami valdžios ir prestižo siekimu.

2.4. Žmogaus elgesys su tais, kurie nuo jo priklauso – šiurkštus su prasikaltusiais ir išoriškai pagarbus su gerai besielgiančiais – rodo, kad vedybiniame gyvenime jo kelrode žvaigžde tebus komfortas ir materiali gerovė.

2.5. Šiurkštus ir niekinamas elgesys su visais, kurie nuo jo priklauso, ir ypatingai su tais, kurie stengiasi būti paklusnūs, nurodo žmogaus polinkį į santykius, reguliuojamus lytinio potraukio.

Jis: Koks elgesys – su jaunesniais ar vyresniais – svarbesnis, sprendžiant apie numatomo sutuoktinio polinkius?

Autorius: Didesnį dėmesį reikia kreipti į santykius su vyresniais, nes jie nurodo žmogaus siekių teisingumą ir jo intelekto švarą. Elgesys su jaunesniais rodo brandumo lygį dirbant su savimi ir blogos karmos didumą. Šiaip jau ir vieni, ir kiti santykiai glaudžiai tarpusavyje susiję. Pavyzdžiui, jeigu žmogus su vyresniais elgiasi pagarbiai, o su jaunesniais šiurkščiai ir paniekinamai, tai reiškia, kad ir ta jo pagarba vyresniems nėra labai nuoširdi. O jeigu žmogus nuoširdžiai gerbia vyresnius, tai tada tarp jo ir jaunesniųjų irgi vyrauja abipusė pagarba.

Ji: Įdomu, kaip iš žmogaus elgesio su jaunesniaisiais galima suprasti, ar sunki jo karma?

Autorius: Jeigu jaunesni negerbia kažkokio žmogaus arba jis jų, tai labiausiai nuo to kenčia jo reputacija. Svarbiausias faktorius kaupiant geros karmos atsargas yra nuolankus elgesys su tais, kurie turi daugiau gyvenimo patirties. Jeigu žmogus jau praeitame gyvenime negerbė vyresnių, tai reiškia, kad kai kurie iš tų, kurie nuo jo priklausomi, taip pat jo negerbs. O tokia nepagarba verčia piktintis net ir pakankamai santūrius žmones, jeigu jų intelektas nėra toks stiprus, kad galėtų kontroliuoti emocijas. Viso to rezultatas – pašlijusi reputacija ir sunkus likimas.

Tačiau jeigu žmogus praeitame gyvenime gerbė vyresniuosius, tai jo nepagarbus elgesys su jaunesniais ne taip jau labai pakenks jo reputacijai. Tokiu būdu, santykiai su jaunesniais nurodo žmogaus brandumo ir išmintingumo lygį. 

3. Kalbant apie numatomo sužadėtinio laisvalaikį ir draugus, vietas, kur jis lankosi, tai šį dalyką mes jau aptarėme pokalbyje apie bendro gyvenimo motyvus. Žmogaus interesai ir draugai aiškiai nurodo gunas, kurios jam turi didžiausią poveikį.

4. Apie ką kalba žmogus nevaržomoje aplinkoje? Pati geriausia tokio pobūdžio aplinka susidaro valgio metu, kai žmogus nekontroliuoja savo liežuvio. Tuo metu jis išsisako viską, ką iki tol laikė savyje. Todėl elgesys valgio metu atspindi žmogaus sąmonės lygį ir jo požiūrį į laimę. Susipažinkime su įvairiais tokio elgesio aspektais:

 4.1. Jeigu žmogus valgo tik pašventintą maistą, nepersivalgo, laikosi labai santūriai, ir jeigu už stalo kalba, tai tik apie Dievą, reiškia, kad iš jo vedybiniame gyvenime galima tikėtis pačių nuostabiausių santykių.

4.2. Jeigu žmogus valgio metu stengiasi elgtis labai padoriai ir niekam nekelti rūpesčių, nėra labai linkęs nekontroliuojamai kalbėsenai, jokiu būdu nepersivalgo ir maitinasi pašventintu maistu, tai su juo galima vystyti santykius širdies centro lygyje.

4.3. Jeigu žmogus išrankus mityboje, bet nejaučia skirtumo tarp maisto vienoje ar kitoje gunoje, jeigu valgydamas mėgsta apkalbėti kitus ar politikuoti, jeigu valgo paskubomis ir oficialioje aplinkoje, tai jis bus geras partneris tiems, kurie mėgsta valdžią bei prestižą.

4.4. Jeigu žmogus išrankus mityboje, bet yra mėsėdis, jeigu valgio metu kalba apie reikalus, biznį ir ekonomiką, mėgsta valgyti su komfortu, o po valgio padrybsoti, vadinasi, jis linkęs į santykius, orientuotus į komfortą ir gerovę.

4.5. Jeigu žmogus yra mėsėdis ir valgio metu vartoja alkoholinius gėrimus, nuolatos visus apkalba ar aptarinėja sportines peripetijas, keikia valdžią, pasakoja nešvankius anekdotus ir nesibjauri valgyti nešvarioje aplinkoje, reiškia, santykiai su juo remsis tik lytiniu potraukiu.

Ji: Man atrodo, kad nevertėtų apie žmogų spręsti pagal tai, ką jis kalba valgydamas. Juk tuo metu nebūtina šnekėti apie tai, kas tau rūpi, galima užgriebti ir kilnesnes temas.

Autorius: O kam varžytis? Vargu ar kas nors supranta, kad kalbos valgio metu labai gerai nušviečia žmogaus asmenybę. Žinoma, kartais prisieina pakontroliuoti savo liežuvį, bet kuo labiau nevaržoma aplinka, tuo sunkiau valdyti savo kalbas.

Liežuviui priklauso dvi funkcijos – skonio ir kalbos. Jeigu mes nekontroliuojame vienos iš jų, kita automatiškai tampa nevaldoma. O žmogus valgio metu atsipalaiduoja ir praranda budrumą. Todėl valgant labai norisi pakalbėti apie tai, kas labiausiai rūpi. Štai taip ir atsiskleidžia žmogaus mintys bei polinkiai.

Ji: Mano vyras valgio metu pastoviai kalba apie laimingo gyvenimo dėsnius, ir pagal jus mūsų santykiai turėtų būti aukštumoje, tačiau iš tikrųjų yra tiesiog priešingai.

Autorius: Bet mes dabar kalbame apie šeimos kūrimą, o ne apie tai, kaip pagerinti šeimyninius santykius. Jeigu minimi pokalbiai būtų vykę iki vedybų, manau, kad jūsų santykiai nuo pat bendro gyvenimo pradžios būtų šiek tiek kitokie.

5. Sekanti tema – kaip ir apie ką būsimas sutuoktinis kalba dalykiniuose pokalbiuose. 

5.1. Jeigu pagrindinis žmogaus reikalas yra rūpinimasis dvasiniu aplinkinių žmonių gyvenimu ir tarnystė tiesai, o svarbiausia pokalbių tema – kaip teisingai tarnauti Dievui ir tiems, kurie siekia dvasinės laimės, tai iš jo galima tikėtis labai išaukštintų santykių, kurių ašis – dvasinis tobulėjimas.

5.2. Jeigu žmogus jaučia pareigą kalbėti apie darbą su savimi, visuomeninių pareigų vykdymą, moralines normas, teisingą elgesį, tai bendras gyvenimas su juo suteiks galimybę nuolatos dirbti su savo charakteriu.

5.3. Jeigu žmogui labiausiai patinka svarstyti šalies įstatymus, temas apie tai, kaip valdyti žmones, kas padeda pasiekti šlovę ir sėkmę, politikuoti, tai santykiai su juo bus orientuoti į valdžios ir prestižo siekimą.

5.4. Jeigu pagrindinė pokalbių tema yra verslas, kas, kur ir kaip uždirba, pas ką koks butas ar namas, kas kokioje šalyje ir kokiame kurorte poilsiavo, tai santykiai su tokiu žmogumi bus nukreipti į pinigus ir komfortines gyvenimo sąlygas.

5.5. Jeigu žmogaus kalbos sukasi apie sportą, seksą, aktorius ir kitas įžymybes, jeigu jis mėgsta visus apkalbėti, tai santykiuose su juo galima tikėtis tik bendradarbiavimo, siekiant rafinuotesnių lytinių santykių.

6. Norint sužinoti žmogaus polinkius, reikia stebėti, kuo jis užsiima ir ką planuoja ateičiai. Žinoma, ne visi atskleidžia savo ketinimus, tačiau kai žmones sieja meilės ryšiai, jų liežuviai paprastai būva palaidesni, todėl nesunkiai galima sužinoti partnerio planus.

Ji: Jūs sakėte, kad žmogaus planai bei interesai ilgainiui keičiasi, tai ar reikia juos taip sureikšminti?

Autorius: Keičiasi, taip, tik klausimas, į kurią pusę. Jeigu nuo pat pradžių žmogaus supratimas apie būsimą laimę yra žemo lygio, tai partneriui nereikėtų tikėtis, kad jis nei iš šio, nei iš to jį pakeis. Jeigu tokiam žmogui ima sektis, tai jis dažniausiai galvoja, kad taip dabar bus visą laiką ir iš visų jėgų mėgaujasi gyvenimu. Bet kai tik prasideda nesėkmės, skurdus jo laimės supratimas darosi dar skurdesnis. Bet kokiu atveju mėginti tokiems žmonėms aiškinti, kad reikia gyventi kitaip, yra beviltiškas reikalas.

Ji: Vis tik sutikite, kad perauklėti galima bet kokį žmogų. Mes tik nenorime padėti vienas kitam ir bijomės užsiteršti, gyvendami su žmogumi, kuriam taip reikalinga pagalba.

Autorius: Atrodo, kad jūsų supratimas apie tai, kaip reikia kurti laimingą šeimą, skiriasi nuo vedinės koncepcijos. Vedose nurodyta, kad renkantis gyvenimo partnerį, reikia žinoti, jog vedybinis gyvenimas skirtas ne asmeninių konfliktų ir problemų sprendimui, o tam, kad neštume naudą savo vaikams ir visuomenei. Todėl šeima turi būti stabili ir harmoninga.

Ji: Man atrodo, kad vienas kitam netrukdo – galima ir savo problemomis užsiimti, ir visuomenei būti naudingiems.

Autorius: Paprastai taip ir būva. Tiems, kurie padeda kitiems žmonėms, savaime susitvarko bendravimo problemos. Bet tik ne tiems, kurie nuolatos kapstosi savo vidinėse problemose. Tebūnie jums žinoma – jeigu žmogus neteisingai organizuoja savo šeimyninį gyvenimą, tai atsiradusių problemų sprendimui jis eikvos visas savo jėgas. Visuomenei jis praktiškai bus visiškai nenaudingas.

Jis: Vadinasi, ne mano vieno vedybinis gyvenimas toks sunkus. Kenčia visi, kurie, kurdami šeimą, neturėjo aukštesnių siekių.

Autorius: Sveikinu, jūs padarėte labai svarbų atradimą. Iš tikrųjų vedybinis gyvenimas – rūsti tikrovė. Neteisingas šeimos kūrimo esmės supratimas ateityje išlenda per pakaušį. Gyvenimas šeimoje, kurioje nėra kokių nors bendrų aukštesnių siekių, panašus į nesibaigiančią chirurginę operaciją. Jeigu sutuoktinius vienija tik egoizmas, tai šiuo skalpeliu jie su malonumu pjaustys vienas kito netikusias karmines reakcijas. Bus labai skaudu ir nemalonu. Ir galiausiai per visą savo kartu nugyventą laiką jie taip ir nesupras, kad visi jų patirti sunkumai tebuvo likimo duotos užduotys. O geriausias jų sprendimas – tai padėti kitiems žmonėms, bet nepjaustyti savo vidurių. Kai šeimoje viskas tvarkoje, tada bus jėgų ir laiko padėti kitiems.

Ji: Aišku. Vadinasi, renkantis būsimą sutuoktinį, negali pasikliauti auklėjamuoju darbu, reikia susirasti tokį, kuris turėtų aukštesnius siekius. Taigi matote, kad Vedos šiuo atveju rekomenduoja nesivadovauti gailestingumu, o vien tik šaltu išskaičiavimu.

Autorius: Gailestis gali apvilti, o vedybos – labai atsakingas žingsnis. Jeigu pastebėjote, kad numatomo sutuoktinio siekiai yra žemesni nei jūsų, turite jam atsakyti, kitaip, užuot padėję skęstančiam, pats tapsite skenduoliu. Apie kokį gailestį galima kalbėti, jeigu savo poelgiu rizikuojate sugadinti gyvenimą ne tik kitam, bet ir sau? Argi tai gailestis – visą gyvenimą skaudinti vienas kitą? Todėl gailestis – dar ne visada yra tikrasis gailestingumas. Dažnai gailestį sužadina ne meilė, o paprasčiausias geismas.

Ji: Nejaugi tokiose situacijose nebūva išimčių, kai artimam žmogui galima padėti pasitaisyti?

Autorius: Artimam žmogui, be abejo, reikia padėti pasitaisyti, tik klausimas, kiek mums tai atsieis. Kartais tai būva nepaprastai sunku. Kam tada rizikuoti, renkantis žmogų? Gal geriau pakentėti, atmetus savo gailestį, ir susirasti kitą kandidatą.

Ji: Bepigu jums, vyrams, taip kalbėti, tačiau moteris paprastai neturi didelio pasirinkimo.

Autorius: Noriu jus patikinti, kad jeigu mergina rimtai dirba su savo charakteriu, ji turės daug gerbėjų, iš kurių galės išsirinkti patį verčiausią.

Jis: Taip, reikės tai išaiškinti mūsų dukrai. Man gal tik atrodo, bet aš supratau, kad net jeigu šeima susikūrė netinkamai, tačiau sutuoktiniai visaip stengiasi padėti kitiems žmonėms, tai šeimyninės problemos palaipsniui išsispręs savaime. O jeigu nuolatos kapstysimės tik savo problemose, tai jos tik didės. Todėl sutuoktiniams geriau neauklėti vienas kito.

Autorius: Paskutiniu metu jūs darote giliamintiškas išvadas. Vienintelė sąlyga tam, ką jūs pasakėte – norint padėti kitiems, reikia laikytis švento žmogaus nurodymų, nes kitaip priskaldysime malkų – pradėsime didžiuotis su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis. 

Ir taip, kokiu būdu pokalbiai su numatomu sutuoktiniu apie bendro gyvenimo perspektyvas padeda įvertinti jo motyvus kurti šeimą?

6.1. Žmogus, siekiantis dvasinio tobulumo, planuoja visus savo dvasinės praktikos etapus ir atitinkamai bando organizuoti savo gyvenimą, kuriame nėra tokių dalykų, kaip turtų kaupimas, gerbūvio kėlimas ar prestižo siekimas. Jis planuoja tik veiklą, kuri užtikrintų kuo greitesnį dvasinį tobulėjimą, – šventų vietų lankymą, labdarą, įvairias priemones sąmonės apvalymui. Būsimas vedybinis gyvenimas jam neatsiejamas nuo dvasinės praktikos. Tuoktuves įsivaizduoja tik bažnyčioje, bet neatmeta ir civilinės registracijos.

6.2. Žmogus, turintis polinkį dorybingam gyvenimui, dalyvauja įvairiuose renginiuose, kurie dar labiau sustiprina jo doringas savybes. Jis stengiasi gerinti santykius su bendradarbiais ir siekia pažinti laimingo gyvenimo dėsnius. Svajoja atlikti kažkokią visuomenei labai naudingą veiklą. Būsimą vedybinį gyvenimą jis sieja su veikla kitų labui. Tuoktuvių ceremonija jam vienodai svarbi tiek bažnyčioje, tiek civilinėje metrikacijoje.

6.3. Žmogus, siekiantis šlovės, paprastai planuoja kilti politinės ar visuomeninės karjeros laiptais. Jis stengiasi gauti kuo geresnį išsilavinimą, bet čia jam svarbiausia – prestižas, todėl papildomai ieško reikalingų ryšių ir bendravimo. Būsimą vedybinį gyvenimą jis sieja su tam tikra visuomenine padėtimi. Tuoktuvės – būtinai civilinės metrikacijos biure, bet po to „dėl vaizdo“ galima nuslinkti ir į bažnyčią.  

6.4. Žmogus, siekiantis komforto ir turtų, paprastai planuoja įsigyti butą ar namą, prie jo garažą ir mašinėlę, taip pat vasarnamį. Visas jo gyvenimas bus pašvęstas šių planų įgyvendinimui, todėl su juo vargiai galima tikėtis bendros veiklos, siekiant dvasinio tobulėjimo. Būsimą vedybinį gyvenimą jis sieja su turtų kaupimu. Jis sutinka, kad vedybas reikia apiforminti civilinėje metrikacijoje, nors kurį laiką gali puikiausiai apsieiti ir be santuokos registracijos.

6.5. Žmogus, atsidavęs seksui, daugiausiai galvoja tik apie pramogas. Kadangi tam reikalingi nemaži pinigai, jam prisieina dalyvauti įvairiose, dažnai neteisėtose, finansinėse operacijose. Esant kuklesniems poreikiams, tokiam žmogui svarbiausia – susirasti darbą, kuriame būtų galima dykinėti. Būsimą laimę jis nesieja su šeima. Artimas žmogus jam visada tik eilinis partneris, kurį bet kada galima pakeisti. Jis sutinka gyventi kartu, tačiau nepripažįsta jokių oficialių tuoktuvių.

Reikia pažymėti, kad žmogus visada planuoja tik tai, kas susiję su jo pagrindiniais polinkiais, ir pagal tai galima spręsti apie jo turimą laimės supratimą. Todėl geriau negalvoti, kad jeigu jūsų ir numatomo partnerio planai dabar ir nesutampa, tai paskui netikėtai tarp jų įsivyraus harmonija.

Jis: Dabar aš taip suprantu jūsų pagrindinę mintį: nei žmogaus charakterio, nei jo planų nepakeisi, todėl savo gyvenimą geriau susieti su tokiu žmogumi, kurio planai atitinka jūsų ketinimus. Kitaip vedybiniame gyvenime neišvengiamai atsiras krūva problemų ir nusivylimas, nes realybė visai neatitiks puoselėtų vilčių.

Autorius: Jūs teisus, nors ir ne visai. Padėtis nėra tokia beviltiška. Rimtai dirbant su savimi, galima ženkliai pakeisti artimo žmogaus interesus. Tačiau atvejis, kai vedybinio gyvenimo paskirties supratimas pas abu nuo pat pradžių labai skiriasi, žymi sunkią šeimyninę karmą. Todėl venkite pradėti bendrą gyvenimą su žmogumi, kurio požiūris į vedybinį gyvenimą smarkiai skiriasi nuo jūsų.

Beje, aš jau minėjau, kad žmogaus planai ir polinkiai gali keistis, keičiantis jo astrologiniams periodams. Tačiau tuo nevertėtų labai pasikliauti. Kol vieno periodo nepakeis kitas, paveikti žmogaus polinkius labai ir labai sunku, ypatingai šeimoje. Tačiau tai nereiškia, kad santykius pakeisti neįmanoma. Jeigu nors vienas žmogus iš šeimos žengs teisingu keliu, tai ilgainiui jį supras ir įvertins kiti šeimos nariai.

Jis: Žinote, aš tuo patikėsiu tik tada, kai mane supras ir įvertins.

Ji: Man rodos, ir arkliui aišku, kad nereikia planuoti vedybų su žmogumi, kurio planai nesutampa su tavaisiais. Argi mergina tekės už vaikino, kurio vedybinio gyvenimo įvaizdis jai visiškai svetimas?

Autorius: Pažinties metu jaunuoliai šiam faktoriui paprastai neteikia didesnės reikšmės. Jiems svarbiausia – patikti vienas kitam. Apimti meilės kvaitulio, jie lengvai pasiduoda agitacijai ir be jokio sąžinės graužimo prisižada puoselėti vienas kito planus. Pradžioje visada atrodo, kad suderinti interesus bus nesunku, nors jie ir labai skirtųsi, tačiau gyvenimas viską sudėlioja kitaip.

Be abejo, ilgainiui situacija gali pasikeisti, ir jeigu sutuoktiniai elgsis teisingai, visai įmanoma, kad jie prisitaikys prie vienas kito interesų, tačiau tai gana skausmingas procesas, kai vyksta nepabaigiamas santykių aiškinimasis, lydimas nuolatinės nervinės įtampos.

7. O dabar pakalbėkime apie žmogaus mitybą ir dienos režimą.

7.1. Tie, kurie nuoširdžiai siekia tobulumo, stengiasi maitintis pagal šventraščių nurodymus, yra vegetarai, valgo tik pašventintą maistą ir griežtai laikosi visų nurodytų pasninkų bei mitybos režimo. Keliasi anksti, maždaug ketvirtą valandą ryto, meldžiasi, kartoja šventus Dievo vardus ir medituoja. Dieną užsiima veikla, skirta pasitarnauti Dievui, o vakarais kalbasi dvasinėmis temomis ir skaito šventraščius. Gulasi devintą-dešimtą valandą vakaro. Su tokiais žmonėmis galima kurti šeimą, kurios tikslas bus tarnystė Dievui ir pažinimas.

7.2. Žmonės, siekiantys gyventi dorybingai, stengiasi maitintis neužterštu maistu, tačiau gerai nežino visų tokios mitybos taisyklių. Pavyzdžiui, nesupranta, kaip svarbu pašventinti maistą ir pagaminti jį su meile Dievui. Griežtų pasninkų jie nesilaiko ir maistą sau riboja saikingai. Tuo pat metu jie labai domisi įvairiais sveikos, organizmą apvalančios mitybos metodais. Keliasi ne anksčiau penkių valandų ryto, o gulasi, kaip taisyklė, dešimtą valandą vakaro. Laisvu laiku jie dažnai dirba su savo charakteriu.

7.3. Žmonių, siekiančių valdžios, mitybai būdinga ištaiga bei rafinuotumas. Jie labai rūpinasi, kad maistas padėtų palaikyti gerą sveikatą, todėl laikosi visokių dietų, kurios tačiau neatsižvelgia į psichines ir dvasines maisto ypatybes, didžiausią dėmesį skirdamos jo cheminei sudėčiai. Šie žmonės gulasi 10-11 valandą vakaro ir keliasi maždaug šeštą. Laisvu laiku jie peržiūrinėja kokią nors dokumentaciją ar detektyvinius filmus. Mėgsta ištaigingas progines iškilmes arba burtis kokiam nors elitiniame draugų ratelyje. 

7.4. Žmonių, siekiančių komfortinio gyvenimo, maistas pasižymi ryškiai išreikštais skoniais (aštrumu, rūgštumu, sūrumu etc). Ypatingai mėgsta paukštieną ir įvairius mėsiškus delikatesus. Koks nors dienos režimas juos nelabai jaudina. Gulasi ne anksčiau vienuoliktos ir keliasi tik po septynių. Laisvu laiku smakso į visokiausius teleserialus ir klauso žinias.

7.5. Palaidą gyvenimą mėgstantys žmonės nepaiso jokių režimų – nei dienos, nei mitybos. Pagrindinis maistas – mėsos patiekalai. Laisvu laiku gėrinėja, kortuoja ar prasimano kitų panašaus pobūdžio malonumų. Paprastai juose jau nuo jaunumės pasireiškia žalingi įpročiai.

Jis: Jeigu paprastas bendravimas su žmogumi leidžia pažinti jį kaip nuluptą, kam gilintis į astrologinio suderinamumo punktus, kurie mūsų laikais sunkiai prieinami? Be to, kiekvienas psichologas ar astrologas turi savo asmeninę nuomonę.

Autorius: Aš jau ne kartą sakiau, kad pačiam labai sunku blaiviai įvertinti nusižiūrėtą žmogų, nes trukdo vis labiau stiprėjantis potraukis. Todėl savo santykius su juo reikia nuo pat pradžių kruopščiai analizuoti, ir tada ilgainiui taps aišku, kokią karmą su tuo žmogumi reikės atidirbinėti. Jeigu paaiškėja, kad bendri interesai yra apatinių psichinių centrų lygyje, vadinasi, mums reikės patirti labai sunkią karmą. Tai nėra gerai, nes dideli sunkumai vedybiniame gyvenime gali ilgam laikui palaužti mūsų tikėjimą laime. Todėl nors likimas nepermaldaujamai veda į nesėkmingas vedybas, vis tik šį egzaminą galima sėkmingai išlaikyti, studijuojant laimingo gyvenimo dėsnius. Gautos žinios padės išvengti nepalankių vedybų ir pasirinkti tinkamą partnerį. Tik nereikia pervertinti savo galimybių, kitaip rizikuoji likti vienišiumi. 

Ji: Matote, aš buvau teisi, rizika pasilikti vienam visada išlieka.

Aš nesuprantu jūsų žodžių, kad bjauriausias dalykas – tai bendri interesai žemutinių, o ne viršutinių psichinių centrų lygyje. Man atrodo, kad nesvarbu, kokie centrai duoda tą bendrumą, žmonės vis tiek bus kažkiek laimingi. Todėl blogiausia padėtis turėtų būti tada, kai tarp būsimų sutuoktinių iš viso nėra nieko bendro. 

Autorius: Jūs teisi, jeigu mes linkę pasitenkinti bent kokia vedybinio gyvenimo laime. Tarp kitko, taip galvoja visi, kurie renkasi ne žmoną ar vyrą, o partnerį malonumų ieškojimui. Jiems didžiausia laimė – seksas, o apie kokį nors tobulėjimą – savo, partnerio ar vaikų – tokie žmonės visai negalvoja. Taip mes atveriame kelius į savo gyvenimą blogam likimui.

Ji: Jeigu čia slypi tokie pavojai, tai, logiškai galvojant, pirmiau reikia gerai „išsiplevėsuoti“, o jau po to surimtėti ir vesti. Ar ištekėti. Kas čia blogo, jeigu žmogus kurį laiką nesiekia vedybų, o nori pagyventi savo malonumui?

Autorius: Be abejo, nuo tokio malonaus gyvenimo abu partneriai greitai degraduos. Tačiau jeigu tarp jų visai nebus nieko bendro, jie greitai pasimes ir nesuks vienas kitam galvos.

Ji: Kuo daugiau jūsų klausau, tuo labiau nesuprantu. Anksčiau gyvenimas atrodė toks paprastas, o dabar jis darosi vis sudėtingesnis. Vadinasi, dauguma žmonių elgiasi neteisingai, ir tik mes čia žinome, kaip reikia gyventi. Susidaro įspūdis, kad jūs mus mokinate vaikščioti užminuotu lauku, nes visur tyko pavojai. Kokios gi čia žinios apie laimingą gyvenimą?

Autorius: Nesidomėdamas teisingo gyvenimo dėsniais, žmogus ilgainiui pasuka paklydimų keliu, kuris visuotinai pripažintas vieninteliu. Tik žinios nurodo tikrąjį, teisingą kelią; mada ar visuotinai priimtas gyvenimo būdas nepadės atrasti laimę.

Ji: Koks gi jums rodosi eilinio žmogaus, kuris nesidomi šventraščių tiesomis, gyvenimas? Nejaugi ten vienos problemos? Žinau daugybę tokių žmonių, kurie visai gerai gyvena.

Autorius: Nesuprasdami, į kokią pavojingą vietą mes patekome, paklaidinti savo iliuzinių planų, žmonės paprasčiausiai nesupranta, kad jų gerovė tik laikina ir gali greitai baigtis. Nebūna taip, kad visą gyvenimą tik sektųsi. Gerovę keičia kančios – toks karmos dėsnis. Dauguma žmonių nesupranta, kad kančios materialiame pasaulyje neišvengiamos, dar daugiau, jos reikalingos – kad prablaivėtų galvos ir būtų galima pagalvoti apie tikrąsias žmogaus gyvenimo vertybes.

Ji: Ar šventraščiuose irgi taip atvirai smerkiamas paprastas gyvenimas, kai žmonėms neskauda galvos dėl galimų sunkumų ateityje? Juk jeigu nuolatos galvosi apie tai, kad gal jau visai greitai prisieis kentėti, tai gali gauti kokią nors neurozę.

Autorius: Ateities bijoti nereikia. Aš tik sakau, kad žmonės anksčiau ar vėliau susipainioja gyvenime, jeigu nesistengia pažinti jo prasmę.

Mūsų būtį materialiame pasaulyje Vedos palygina su gyvenimu pavojingose džiunglėse, kai tavo laimę bet kada gali praryti piktas likimas. Apie tai kalbama viename iš svarbiausių vedinių traktatų Šrimadbhagavatam (5.14.1-2):

O karaliau, pirklys nuolatos galvoja, kaip turėti daugiau pinigų. Kartais jis užeina į mišką apsirūpinti pigiomis prekėmis – malkomis, moliu, dar kažkuo, kad paskui visa tai galėtų pelningai parduoti mieste. Taip ir sąlygota siela ateina į šį pasaulį, norėdama kažkokios materialios naudos. Nuklydęs toli į mišką, pirklys ne visada randa kelią atgal. Panašiai ir tyra siela, patekusi į materialų pasaulį, atsiduria Viešpaties išorinės energijos sukurtų dėsnių valdžioje ir tampa jų belaisviu. Bandydamas būti nepriklausomu, žmogus klaidžioja po materialios būties mišką, vengdamas bendrauti su tais, kurie pasišventė tarnauti Viešpačiui.

Apsėsta kūniško gyvenimo (laimės) supratimo, sąlygotoji siela gauna įvairiausius kūnus, kuriuos savo trimis atmainomis (dorybės, aistros ir neišmanymo gunos) įtakoja materiali energija. Keisdama vieną kūną po kito, siela patenka į įvairias planetas – rojines, Žemės tipo ar demoniškas. Kartais ji įsikūnija aukštesnėse gyvybės formose, kartais – žemesnėse. Tačiau kiekviename kūne jai prisieina kentėti.

Kūniškos kančios yra proto veiklos rezultatas. Siela, norėdama pažinti ją supantį pasaulį, naudojasi protu ir penkiais juslių organais, ir ši veikla apsprendžia, kokiame kūne ir kokiose sąlygose ji atsidurs. Tokiu būdu, pasiduodama išorinės energijos diktatui, sąlygotoji siela savo veikloje naudojasi juslių organais ir patiria materialios egzistencijos kančias. Ji nesėkmingai bando jų išvengti, nors kartais didelių pastangų dėka būva laikini palengvėjimai.

Nekontroliuojamos juslės panašios į plėšikus materialios kūrinijos miške. Kartais žmogus dalį savo pajamų norėtų panaudoti dvasiniams reikalams, siekdamas pasitarnauti Dievui, tačiau juslės savo nežabotais norais sugriauna tuos kilnius siekius, ir žmogus lieka be nieko. Juslės jį priverčia švaistyti sunkiai uždirbtus pinigus, stengiantis patenkinti regėjimo, skonio, klausos, uoslės ir lytėjimo užgaidas. Iš tikrųjų pinigai uždirbami tam, kad būtų tenkinami dvasiniai poreikiai, bet plėšikiškos juslės juos atima.

Jeigu žmogus pradeda tarnauti Dievui, tai tas pats likimas, kuris jį taip skriaudė, dabar imasi globoti. Tokiam žmogui jau nebegresia netikėta degradacija. Ir jeigu šiame kelyje jis nori turėti paspirtį, turi išsirinkti tinkamą gyvenimo palydovą.

Ji: Deja, aš dar nepasiruošusi atsižadėti paprastų materialių džiaugsmų ir tarnauti Dievui. Tegu jau vienuoliukai tuo užsiima.

Autorius: Kiekvienam reikia stengtis savo elgesiu, kiek įmanoma esamomis sąlygomis, tarnauti tiesai. Tik tada gyvenimas bus tikrai laimingas. Vedybiniame gyvenime taip pat galima tobulėti, nebūtina viską mesti ir užsidaryti vienuolyne. Pradžiai tereikia tinkamo bendravimo ir stengtis praktikuoti laimingo gyvenimo dėsnius, kuriuos pateikia šventraščiai.

Išvada: Norint pasirinkti tinkamą gyvenimo palydovą, pirmiausia reikia įvertinti jo intelekto stiprumą ir švarą, jo elgseną. Bet tai įmanoma tik tada, kai dar nėra stipraus prisirišimo. Stebėkite, kaip jis bendrauja su kitais žmonėmis, ypač su vyresniais ir jaunesniais, kokie jo draugai ir kuo jie užsiima, kaip jis leidžia laisvalaikį, kaip ir apie ką kalba įvairiomis aplinkybėmis, ką planuoja veikti ateityje, kaip įsivaizduoja būsimą vedybinį gyvenimą, koks jo dienos ir mitybos režimas.

Jeigu jau atsirado didelis noras pateisinti bet kokį būsimo sutuoktinio elgesį, reikia kreiptis pagalbos į tėvus, išmintingus žmones, kvalifikuotus astrologus ar psichologus, kad jie įvertintų jo charakterį.

Pasirinkus tinkamą gyvenimo palydovą, visą gyvenimą bus galima pasišvęsti aukščiausios tiesos pažinimui ir padėti kitiems eiti šiuo keliu. Priešingu atveju visą laiką teks eikvoti santykių aiškinimuisi. Taigi, renkantis sutuoktinį, reikia turėti kuo daugiau blaivaus proto ir kuo mažiau sentimentų ir naivumo. 

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis