Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Kas yra dvasinis mokytojas, guru?


Tas, kuris pažadina atsidavimą Krišnai, tikrai yra dvasinis mokytojas.
Taip pat dvasinis mokytojas yra tas, kuris gali išvaduoti savo mokinį iš materialios egzistencijos arba gimimų ir mirčių rato.

Tas, kuris apšviečia savo mokinį ir išvaduoja jį nuo sugedimo šio materialaus pasaulio neišmanymo tamsoje, yra tikras guru.

Žodis guru reiškia sunkus, sunkus žiniomis. Šios žinios yra praktinė Vedinių raštų realizacija bei Dievo patirtis.

Guru yra paties Krišnos atstovas. Šiuo požiūriu jis nesiskiria nuo Krišnos.

Dvasinį mokytoją reikia gerbti taip pat kaip Aukščiausią Viešpatį, nes jis yra pats brangiausias Viešpaties tarnas.
Dvasinis mokytojas yra Krišnos (Paramātmos) išorinis pasireiškimas (todėl neturėtų būti laikomas paprastu žmogumi).
Viešpaties atstovas,
guru, prilygsta pačiam Viešpačiui, nes jis kalba tik tai, ką Viešpats pasakė.
Dvasinis mokytojas yra
jīva-tattva Viešpaties tarnas. Jis yra gyva būtybė, ir nepriklauso viṣṇu-tattvai, Dievo kategorijai.


Dvasinių mokytojų tipai:

Ādi-guru pažymi Krišna, kuris yra pirminis dvasinis mokytojas. Arba Balarāmą (taip pat Nityānandą), kuris vadinamas akhaṇḍa-guru-tattva (pilnutinis, beribis, nedalus guru), arba sampradāyos (mokinių sekos) įkūrėją.

Ācārya-įkūrėjas - tai sampradāyos (mokinių sekos) pradininkas arba galingas tarpininkas, atgaivinęs mokinių seką ar suteikęs jai naują impulsą. Ācārya vadinamas tas, kuris moko savo pavyzdžiu.

Vartma-pradarśaka-guru - Tai dvasinis mokytojas, kuris parodo kelią. Tai asmenybė, kuri pirmą kartą parodė žmogui teisingą kelią pas Dievą.

Śikṣā-guru - tai dvasinis mokytojas, duodantis nurodymus pasiremdamas šventraščiais.

Dīkṣā-guru - tai dvasinis mokytojas duodantis įšventinimą į mokytojų mokinių seką.

Sannyāsa-guru - tai dvasinis mokytojas, suteikiantis sannyāsą (įšventinantis į atsižadėjusio gyvenimo statusą).


Pagrindinės dvasinio mokytojo savybės:

Jis suvokė šventraščių išvadas, kruopščiai juos išstudijavęs ir gali įtikinti kitus jų teisingumu.
Jis priėmė Aukščiausio Viešpaties prieglobstį ir įsitvirtino dvasiniame lygyje.
Jis abejingas materialaus pasaulio pagundoms.
Jis visiškai atsikratė pavydo jausmo ar noro kritikuoti kitus.

 

Kas yra ācārya?

Tai žmogus, kuris išmano Vedinės literatūros svarbą, paaiškina Vedų prasmę, paklūsta jų taisyklėms ir apribojimams, taip pat moko savo mokinius elgtis lygiai taip pat.

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis