Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Meilė ir gerovė

 

Kitas šeimų tipas – kai abipusis potraukis išsivysto psichinio centro, esančio truputį žemiau bambos, lygyje. Su juo susijusi Veneros planeta, kuri stiprina potraukį komfortui, turtams, prabangai ir kontroliuoja moteriškus lytinius organus. Kai jaunuolius apvienija šio tipo harmonija, jų bendro gyvenimo tikslas orientuotas į šilto, jaukaus lizdelio kūrimą.

Ji: O ką, argi blogai turėti tokį būstą?

Autorius: Žinoma, visai neblogai, tik Vedos perspėja, kad tai neturėtų būti pagrindiniu viso gyvenimo tikslu. Vis tik toks vedybinis gyvenimas yra stabilesnis, negu tas, apie kurį kalbėjome pirmiau. Tačiau ir čia nėra didelės šeimyninės laimės.

Beje, po kurio laiko tarp tokių sutuoktinių gali atsirasti dar harmoningesni santykiai, bet jau žemiausio psichinio centro lygyje.

Ji: Tačiau ar noras surūpinti vaikams normalias gyvenimo sąlygas yra nuodėmė? Kodėl gamtos dėsniai turėtų už tai bausti?

Autorius: Vaikų tikrai nereikia išmesti į gatvę, tik tų normalių sąlygų kūrimas neturi užgožti aukštesnių tikslų. Kai jaunuoliai tiki, kad patogumai ir prestižas yra svarbiausi laimės šaltiniai, jie kuriasi likimą, kupiną sunkumų.

Jis: Paaiškinkite, prašau, įvairias tokio šeimyninio gyvenimo peripetijas.

Autorius: Abipusis potraukis antro psichinio centro lygyje atsiranda trim atvejais.

Pirmas. Mergina, norinti ramaus gyvenimo, siekia susirasti turtingą ar bent jau neblogai apsirūpinusį, turintį neblogus ryšius vaikiną, šalia kurio ji jaustųsi saugi. Ji įsitikinusi, kad jai reikalingas tik toks vyras. Jos nejaudina vaikino charakteris ir poelgiai. Norėdama susirasti tokį vyrą, ji ieško kokios nors elitinės draugijos. Mergina nekreipia dėmesio į jaunuolius, kuriems trūksta smarkumo ir šaunumo. Rengiasi pagal paskutinę madą ir yra šventai įsitikinusi, kad pigiai jos nepaimsi. Galų gale neužilgo darbovietėje ar studijose ji susitinka savo išsvajotą kavalieraitį. Jisai, savo ruožtu, nuo jaunų dienų stengiasi būti tokiu šaunuoliu ir, žinoma, turtingu. Norėdamas turėti aprūpintą gyvenimą, jis intuityviai ieško nuovokios ir turtingos merginos. Ji turi sugebėti puikiai, neprarasdama savo vertės pajautimo, bendrauti su žmonėmis ir turtingų žmonių draugėje išsilaikyti jų lygyje. Bet svarbiausia, kad ji turėtų turtingus tėvus.

Jis: Ar tokie žmonės išsiskiria iš kitų, sakykim, savo kalba, bendravimu?

Autorius: Jie mėgsta naudotis kitiems žmonėms nelabai suprantamomis sąvokomis ir žodžiais, labai didžiuojasi savimi ir savo aplinka, o progai pasitaikius, mielai demonstruoja panieką ne savo rato žmonėms.

Jis: Vadinasi, šis psichinis centras susijęs su noru kažką kaupti ir mėgautis gyvenimu panašių žmonių draugijoje?

Autorius: Būtent. Santykiai tarp tokių jaunuolių vystysis lėčiau, negu žemiausios čakros lygyje, nes jie pirmiau turi gerai pasitikrinti, kiek partneris atitinka jų reikalavimus.

Jis: Tai šio tipo santykiai būva tik tarp turtingų žmonių?

Autorius: Visai ne. Pasižiūrėkime į šio lygio jaunuolių santykius antruoju atveju, kai jie neturi reikalingų lėšų bendram gyvenimui, ir jų vienintelis noras – kaip nors prasigyventi. Jie pasiruošę dirbti dieną naktį, kad tik nusipirktų, sakykim, naujesnio modelio skalbimo mašiną. Visą savo energiją jie eikvoja buitiniams reikalams. Jie taip pat delsia eskaluoti tarpusavio santykius, nes pirmiau reikia pasirūpinti, kad būtų savas kampas.

Ji: Panašu, kad šiuo atveju meilės jų santykiuose dar mažiau, pernelyg jie racionalūs.

Autorius: Aš jau minėjau, kad kuo aukštesnio psichinio centro lygyje atsiranda harmonija, tuo lėčiau vystosi santykiai, bet jie būva tvirtesni.

Ji: Žinoma, tai visai protinga – pirmiau pasirūpinti būstu, o jau po to pradėti bendrą gyvenimą.

Jis: Dabar aišku, kodėl tu vis atidėliojai mūsų vestuves...

Ji: Tu galbūt galėjai gyventi kaip tas Leninas – „šieno kaugėj rudenį vėlyvą...“, bet man, turtingos šeimos atžalai, toks variantas netiko.

Jis: Štai ir paaiškėjo mūsų vedybų motyvacija.

Ji: Man tavo motyvai buvo seniai aiškūs. Turtinga šeima, tėtušio visuomeninė padėtis... Kas nori susigundys. Tačiau mano motyvai buvo visai kiti. Kai mes apsivedėme, tu, galima sakyti, buvai be kelnių, o dabar pasižiūrėk, į kokį solidų poną išvirtai.

Jis: Tai tiesa, vadinasi, tavo motyvacija buvo kilnesnė?

Ji: Žinoma, aš norėjau ištraukti tave iš skurdo ir padaryti normaliu žmogumi. Sakykit, toks motyvas – kokį psichinį centrą jis atitinka?

Autorius: Atleiskite, bet nieko gero negaliu jums pasakyti. Jūsų motyvacija atitinka trečią harmoningų santykių atvejį, kai neturtingas vaikinas veda turtingą merginą. Jis galvoja, kad jam labai pasisekė, nes dabar jam atviras kelias į savą biznį.

Jis: Taip, tačiau žmona pastoviai jį „tarkuoja“, kad jis naudojasi pinigais, kuriuos uždirbo ne jis pats, o jos šeima.

Ji: Nenešk šiukšlių iš trobos, geriau pagalvok, kuo būtum, jei ne aš? Palauk, pasakysiu tėčiui, kaip tu čia išsidarinėji.

Jis: Nesinervuok, žinoma, aš tau dėkingas. Sakykit, o kurios vedybos iš tų trijų atvejų yra geriausios?

Autorius: Didelio skirtumo nėra, nes visos baigiasi vienodai. Dar panaši situacija būva, kai turtingas vaikinas veda kokią nors skursną. Ji galvoja, kad tai ir yra didžiausia laimė – užpainioti turtingą vyrą, tačiau vaikinas nori tik vieno – turėti namų darbininkę, kuriai galima išmetinėti, kad ji iš neturtingos šeimos.

Jis: Ir koks jų likimas?

Autorius: Bendro gyvenimo pradžioje jie neturi laiko aiškintis savo santykių, nes visa energija eikvojama  komfortiškų gyvenimo sąlygų  kūrimui. Jie tikisi, kad tie rūpesčiai kažkada baigsis, ir bus galima ramiai gyventi. Tačiau reikalai niekada nesibaigia. Butas, apstatymas, mašina, garažas, vasarnamis... O čia jau ir vaikai paaugo, reikalingi pinigai jų išsilavinimui, taigi vėl sukis. Bet viltis kada nors atsikvėpti neužgęsta. Viskas būtų labai kilnu, tačiau jie nesupranta, kad žmogui niekada negana to, ką turi, be to, daiktai turi savybę senti, juos reikia keisti. Anksčiau ar vėliau nuo tokio gyvenimo prasideda ligos. Ir tik rimčiau susirgus, yra proga atitrūkti nuo reikalų, bet tada sutuoktiniai pastebi, kad jie vienas su kitu neturi apie ką kalbėti, išskyrus tuos pačius finansinius klausimus. Ir tada atsiranda kartėlis ir nusivylimas, jausmas, kad štai ari kaip negras, o iš artimų žmonių nesulauki nei dėkingumo, nei šilumos. Štai taip ir prasideda nepabaigiami šeimyniniai konfliktai.

Jis: Atrodo, lyg būtumėt kalbėję apie mano gyvenimą. Juk pareini namo, o čia visi užsiėmę savais reikalais, ir nesulauksi švelnesnio žodžio, visiems vienodai rodo. Žinoma, kai artinasi algos diena, aš staiga pasidarau ir „brangusis“, ir „tėveliukas“.

Ji: O kaip kitaip su tavimi susikalbėti?

Jis: Pamaitink pirmiausia, pasakyk ką nors malonaus, o jau paskui klausinėk apie reikalus.

Ji: Ir tada tu būsi laimingas? Nejaugi taip paprasta?

Jis: Taip, man materialios laimės daug nereikia.

Ji: Na, gerai. Sakykit, kokia tolesnė tokio vedybinio gyvenimo eiga?

Autorius: Kaip jau minėjau, santykiai šio tipo šeimose yra tvirtesni, todėl jos rečiau ir išyra. Tačiau kadangi tarp sutuoktinių nėra gero tarpusavio supratimo, tai ir didesnės laimės jų gyvenime nėra. Patekę į sunkią bei ilgalaikę finansinę krizę, jie praranda svarbiausią savo šeimyninės laimės motyvą ir dažniausiai išsiskiria, kaltindami vienas kitą sugadintu gyvenimu. Kartais vienas iš sutuoktinių susipažįsta su perspektyvesniu partneriu ir, sugalvojęs priežastį, palieka šeimą. Kartais jų vargų priežastimi tampa vaikai, išaugę godumo ir pinigų vaikymosi atmosferoje. Nenuostabu, nes jie buvo auklėjami atitinkama dvasia: jeigu parneši gerą pažymį, gausi „kramtuškės“. Šitaip vaikai užauga ciniškais ir merkantiliškais žmonėmis.

Jis: Kaip tokiose šeimose pagerinti tarpusavio santykius?

Autorius: Pirmiausia jie turi gauti žinių apie vedybinį gyvenimą, stengtis pildyti savo pareigas šeimai ir nesiusti, kai jas blogai atlieka kiti šeimos nariai. Reikia mokytis būti labdaringiems dorybės gunoje ir skiepyti vaikams nesavanaudiškumą. Dabar neaiškinsiu šio klausimo subtilumų, nes tai visų būsimų pokalbių tema. Ten ir gausite atsakymus.

Ji: Manau, kad mūsų šeimoje ne taip viskas blogai. Mūsų santykiuose yra daug bendrumo. Štai, paskutiniu laiku mes aiškinamės, kaip teisingai laikytis dienos režimo.

Autorius: Padėk Dieve. Jeigu jūs visi stengiatės teisingiau gyventi, kitaip sakant, tobulėti, tai jūsų šeimoje didėja harmonija aukštesnių psichinių centrų lygyje. 

Išvada: kai tarp jaunuolių išsivysto harmoningi santykiai antro psichinio centro lygyje, jie suartėja, tikėdamiesi susikurti prašmatnų ir be problemų gyvenimą. Tokia šeima yra tvirtesnė, negu pirmojo centro atveju, tačiau apie kokią laimę galima kalbėti, kai santykiai grindžiami materialių gėrybių troškimu.

Šiame lygyje jaunuoliai stengiasi būti šiuolaikiški ir atitikti visus mados reikalavimus. Susiradę panašų partnerį, jie pradeda ilgalaikį, dažnai per visą gyvenimą nusitęsiantį maratoną, stengdamiesi nutverti savąją laimę. Kartais, išeikvoję šiose lenktynėse visas jėgas, jie susimąsto, kaip jų pastangas vertina artimieji. Nusprendę, kad liko nesuprasti, jausdami nuovargį ir įvairias ligas, jie pradeda aiškintis tarpusavio santykius. Ilgainiui jų gyvenimas darosi tiesiog nebepakenčiamas.

Galimas daiktas, kad šiuo metu kažkuris sutuoktinis rimtai susimąstys, kaip taisyti situaciją. Sėkmė aplankys tuos, kurie ims vadovautis nesavanaudiškumo ir tobulėjimo principais. Palaipsniui jie suvoks, kad visos problemos yra dėsninga neteisingo laimės suvokimo tąsa. Atėjus tokiam supratimui, galima realiai taisyti pašlijusius šeimyninius santykius, o tada palaipsniui apsireikš ir tikroji laimė. 

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis