Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Maldos siūlant prasadam

nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale
śrīmate bhaktivedānta-svāmin iti nāmine

Aš pagarbiai lenkiuosi Jo Dieviškoji Malonybei A.Č. Bhaktivedanta Svami Prabhupādai, kuris yra labai brangus Viešpačiui Krišnai, radęs prieglobstį prie Jo lotosinių pėdų.

namas te sārasvate deve gaura-vāṇī-pracāriṇe
nirviśeṣa-śūnyavādi-pāścātya-deśa-tāriṇe

Mes pagarbiai lenkiamės tau, o dvasinis mokytojau, Sarasvatī Gosvāmio tarne. Tu maloningai pamokslauji Viešpaties Čaitanjadevos žinią ir išvaduoji Vakarų šalis, kurios pripildytos impersonalizmu ir voidizmu.

namo maha-vadanyaya
krishna-prema-pradaya te
krishnaya krishna-chaitanya-
namne gaura-tvishe namaha

Aš pagarbiai lenkiuosi Aukščiausiam Viešpačiui Śrī Krišna Čaitanjai, kuris yra kilnesnis nei bet kuri kita inkarnacija, ir net nei pats Krišna, kadangi Jis nemokamai dalina tai, ko niekas anksčiau nėra davęs: tyrą meilę Krišnai.

namo-brahmanya-devaya
go brahmana hitaya cha
jagad-hitaya krishnaya
govindaya namo namaha

Aš pagarbiai lenkiuosi Aukščiausiai Absoliučiai Tiesai, Krišnai, kuris yra gera linkintis karvėms ir brahmanams, o taip pat visoms gyvoms būtybėms. Aš vėl ir vėl lenkiuosi Govindai [Krišnai], kuris yra visų jutimų malonumo šaltinis.

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis