Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

               Hare Kṛṣṇa Mahā-mantra

            Didžioji išsivadavimo giesmė

Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare
Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare

     O visa žavintis, o visa džiuginantis Viešpatie, o Viešpaties energija, prašau, leisk man su atsidavimu Tau tarnauti.

harer nāma harer nāma harer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva nāsty eva gatir anyathā

      „Šiame Kali amžiuje vienintelis būdas išsivaduoti yra kartoti šventą Viešpaties Hari, Krišnos vardą. Nėra kito kelio. Nėra kito kelio. Nėra kito kelio. [Brihan Nārādija Purāna, 18.126]

     Šis Hari kirtano procesas - maha-mantros, didžiosios išsivadavimo giesmės, kartojimas: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.

      Padma Puranoje pasakyta: „Nėra skirtumo tarp švento Viešpaties vardo ir Jo paties. Šventas vardas yra toks pat tobulas kaip ir Pats Viešpats - pilnas, tyras ir amžinas. Šventas vardas nėra materialūs garso virpesiai, lygiai taip pat jis neturi materialios nešvaros".  

     Kaip pastoviai kartoti šventą Viešpaties vardą maloningai aprašė Viešpats Šry Čaitanja Mahaprabhu Savo Šikšaštakoje: „Šventąjį Viešpaties vardą reikia kartoti, persiėmus nuolankumo dvasia, ir laikyti save menkesniu už gatvėje trypiamą šiaudą. Reikia tapti kantresniu už medį, paminti savo puikybę ir visada būti pasirengusiu pagerbti savo artimą. Tik tokioje proto būsenoje šventą Viešpaties vardą galima kartoti nuolatos.“

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis