Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Lytinis gyvenimas

 

Pradėjus kalbėti apie seksualinius santykius, dažnai yra klausiama, kas leistina ir kas ne. Pavyzdžiui, daugelis bhaktų galvoja, kad sėdėti susiėmus už rankučių nėra blogai, o kaip su bučiniais? O ką jau kalbėti apie dalykus, kurie viršina bučinius. Ar jie yra leistini, ar ne? Su šiais klausimais bhaktos paprastai kreipiasi į šventyklos vyresniuosius arba į vyresnius grihasthas, nes visi nori žinoti tikslias tokio elgesio ribas, slapčia vildamiesi, kad leistinuose dalykuose bus kažkokių nuolaidų seksualiniams malonumams. Bet iš esmės visa ši koncepcija yra klaidinga.

Panašiai kai kurie krikščionys supranta nuodėmę: „Kodėl kai kurie poelgiai yra nuodėmingi? Todėl, kad juos uždraudė Dievas“. Ir daugiau logiškai nieko negalima paaiškinti. Aišku, Dievas galėjo ir kitus dalykus uždrausti, bet kažkodėl jis išsirinko būtent šiuos, dėl to jie ir yra nuodėmingi. Jeigu jūs būtent taip viską ir suprantate, tai kažkur giliai gali kilti mintis, kad iš tikrųjų lytiniai santykiai nėra jau tokie blogi ir gal juose yra kažkas gero. Mes galvojame, kad tai, kas uždrausta, yra labai vertinga ir norint tai gauti, reikia daugiau sumokėti.

Jeigu jūs galvosite: „Seksualiniai santykiai – nuodėmė, ir jei aš nusidėsiu, Dievas mane nubaus“, ir jeigu iš tiesų kažkas panašaus atsitiks, jūs sėdėsite ir lauksite bausmės. Sakykim, jūsų partneris ėmė ir netikėtai jus pabučiavo. Jūs pastyrate ir galvojate: „Na, dabar Krišna kaip trenks!“  Taigi laukiate, laukiate, kada pagaliau jums trinktelės, bet kažkodėl niekas nesidaro. Ir ką jūs tada galvojate? „Gal Krišna nepastebėjo? Gal Jis tuo metu Pats bučiavo savo gopę?“ Tada jūs vėl nusiraškote bučinėlį, dabar šiek tiek drąsiau, ir vėl nieko! Ir dabar jūs samprotaujate: „O gal vis tik tai leistina?“ Pradedate taip elgtis vis dažniau, bet vis laukiate, kada  pagaliau Krišna duos jums per galvą. Iš vienos pusės, jūs ir toliau taip elgiatės ir džiaugiatės galvodama, kad gal vis tik tai yra leistina. Iš kitos pusės, galvojate, kad gal jau geriau tikrai trinktelėtų, tada nors būtų aišku, jog tai neleistina. Ir galiausiai jūs išsigąstate: „Dieve mano, aš pažeidžiau reguliuojantį principą! Guru Maharadža, kas dabar su manimi bus?“

Mes nepraktikuojame seksualinių santykių ne dėl to, kad jie draudžiami ar nuodėmingi, bet dėl to, kad tuo užsiiminėti yra tiesiog kvaila. Jeigu jūs užsiiminėjate neleistinais lytiniais santykiais, tai nėra jokio reikalo jus dar daugiau bausti. Jūs jau patys sau kenkiate. Jūs nubaudžiate save, didindami savo susitapatinimą su kūnu ir proto paklydimą, ir žadindami savyje materialius troškimus. Pavyzdžiui, jeigu jūs turėjote lytinius santykius su savo vyru ar žmona, galėjote patys pastebėti, kokias bausmes už tai gavote. Sekantį rytą prabudote su neramiu protu, sunkiai sekėsi kartoti džapą, sustiprėjo kūniška koncepcija. Tai ir yra pačios tikriausios bausmės.

Klausimas: Kaip turi elgtis ištekėjusi moteris, kad neišprovokuotų savo vyro neleistiniems lytiniams santykiams?

Noriu jums kai ką pademonstruoti. Jei du žmonės atsistos vienas priešais kitą nugaromis ir susikabins alkūnėmis, jie galės lengvai atsisėsti, bet atsistoti bus sunku. O kaip vis tik galima atsistoti? Reikia tai daryti kartu. Kiekvienas turi stebėti ne save, o partnerį. Reikia stotis tuo pačiu metu, kai tai bando daryti partneris. Taigi turi būti labai geras bendradarbiavimas ir noras veikti kartu. Tai reiškia, kad abu partneriai žino standartą ir nori juo sekti. Jie turi būti sąžiningi ir nesistengti provokuoti savo partnerio, o po to priekaištauti: „Aš tave tiktai apsikabinau, o visa kita jau darei tu, dėl to esi kaltas(a)“. Pavyzdžiui, žmona apsikabina savo vyrą arba atsisėda jam ant kelių. Jeigu ji mintyse provokuoja savo vyrą ką nors padaryti, jis tai iškarto pajaučia. Kartais vienintelė moters nuodėmė – tik jos noras. Išoriškai jis gali niekaip nepasireikšti, tik mintyse, kai moteris galvoja, kaip būtų gerai, kad jis ką nors padarytų. Žinoma, tuo pačiu jinai galvoja, kad vis tiek jis pradės pirmas, ir todėl atsakomybė už tai teks jam. Bet iš tikrųjų jūs jį išprovokavote, dėl to atsakyti teks abiems vienodai.

Noriu pasidalinti su jumis savo asmenine realizacija. Kai aš pati stengiuosi įtikinti save, jog man nereikia užsiimti neleistinais lytiniais santykiais, mano protui tai nedaro didelio įspūdžio, nes jis mane pažįsta net tik nuo šio, bet ir daugelio kitų gimimų, kai aš turėjau daug seksualinių santykių. Ir kai aš jam sakau, kad dabar būsiu dorybinga, jis paprasčiausiai šaiposi: „Lyg aš tavęs nepažinočiau! Pamanykit, skaistuolė!“ O po to dar paguodžia: „Nieko tokio, šiek tiek juslinių malonumų reikia. Tu ir taip jau esi labai nuodėminga, o dvasiškai tobulėti reikia palaipsniui.“ Norint įveikti tokį protą, reikia sutelkti dėmesį ne į tai, kas palanku man, bet į tai, kas palanku mano partneriui. Tada aš protui sakau: „Taip, aš esu labai užsiteršusi ir man nieko nereiškia turėti neleistinus seksualinius santykius. Aš galiu taip pasielgti, bet į tai aš turiu įtraukti savo vyrą, kuris yra toks pažengęs ir kurį aš taip gerbiu. Todėl aš taip niekada nepasielgsiu“. Ir protui tai labai stiprus argumentas.

Būtent čia ir pamatome, kokia svarbi yra žmonos pagarba savo vyrui. Ir būtent dėl šios priežasties labai sunku pradėti vedybinį gyvenimą nuopuoliu, nes tokiu atveju pas jus nebus pagarbos savo vyrui, ir jūs prarasite tokį ginklą, kai galvojama apie partnerio gerovę. Jeigu gerbsite savo vyrą, jis jaus už jus tokią pat atsakomybę, kaip ir jūsų dvasinis mokytojas. Jis gali galvoti: „Žinoma, aš galėčiau užsiimti neleistinais seksualiniais santykiais, man tai ne problema, aš galiu nusileisti iki tokio lygio, bet tuo pačiu tai būtų neleistina prievarta žmonos atžvilgiu, kuri man taip ištikimai tarnauja?“ Kuo nuolankesnė būsite savo vyrui, tuo labiau jis saugosis nutempti jus į žemesnį lygmenį.

Jeigu taip elgsitės, tai po kiek laiko pastebėsite, kad galite sėdėti vienas kitą apsikabinę, ir tada, netgi sukilus geismui, jūs nesunkiai jį įveiksite. Taip atsitinka dėl to, kad abu meldėte Dievybes apsaugoti jūsų partnerį nuo neleistinų seksualinių santykių. Mes niekada neturėtume jaustis labai užsiteršę ir puolę, kad galėtume melstis Krišnai. Ištekėjus, labai palanku prašyti Radhos ir Krišnos, kad jie apsaugotų mus nuo troškimo juos imituoti ir leistų jiems tarnauti.

Kaip žmona gali sumažinti vyro geismą? Bendra taisyklė tokia: kai vyrą apima geismas, nešnypškite ant jo kaip gyvatė: „Eik šalin! Tu apimtas geismo!“ Taip jūs tik užgausite jo netikrą ego, ir vyrui gali sukilti stiprus noras parodyti, kas čia yra šeimininkas. Jūs turite elgtis kaip šokėja poroje, tai yra sekti savo partnerį ir daryti tai, ko nori jis, bet nei žingsnio daugiau. Neturite rodyti jokios iniciatyvos, neturite jo provokuoti imtis tolesnių veiksmų ir net negalvoti apie tai. Pasimelskite: „Mano brangus Krišna, aš žinau, kad mano vyras yra labai nuoširdus bhakta, jis tikrai nenori mūsų abiejų nusitraukti žemyn, ir jis tikriausiai greitai atsipeikės. Krišna, prašau, duok man proto suprasti, kada tai atsitiks, ir padėk jam tai įveikti“.

Bet jeigu jis stengsis susivaldyti, o jūs kokiu nors būdu provokuosite, duodama suprasti, kad jis eitų toliau, tai jis mielai patenkins jūsų troškimą.

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis