Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Laikas viskam sukuria judėjimo ciklus

 

Laikas – tai vienas iš Dievo aspektų, kuris kontroliuoja visą pasaulį. Niekas negali išvengti jo poveikio. Mokslininkai, kuriantys jaunystę grąžinančius ir gyvenimą prailginančius preparatus, nesugebės padaryti taip, kaip jie nori. Kiekviena gyva būtybė visatoje, kaip ir planetos, turi savąsias laiko orbitas. Tačiau yra būdai, kaip bent truputį pristabdyti organizmo senėjimo procesus. Tai, žinoma, nereiškia, kad mes galime kažkaip įtakoti laiką. Tam tikrose ribose atjaunėjimas galimas, bet mirties laiką pakeisti savo jėgomis mes negalime.

Iš pagyvenusio žmogaus padaryti jauniklį neįmanoma, nes mes susiduriame su jėga, kuri įtakoja visus kūno atomus, kontroliuodama jų judėjimą. Ji valdo ir subtilųjį kūną (protą ir intelektą), ir grubųjį, fizinį. Bet kurios planetos laiko orbita – tai ta orbita, kuria ji juda. Skriedama ji sensta lygiai taip, kaip ir žmonės, tik daug lėčiau už mus.

Skaitytojas: Aš nesuprantu, kodėl jūs lyginate planetas su žmonėmis. Planetų judėjimas visada yra cikliškas, pavyzdžiui, saulė visada teka rytuose, o leidžiasi vakaruose. Tai kartojasi ir kartojasi. Bet žmogus gimė, praėjo savąjį gyvenimo kelią ir numirė. Kurgi čia ciklas?

Autorius: Mes matome tik dalį ciklo ir todėl atrodo, kad jo nėra. Mes remiamės savo netobula pasaulėžiūra, todėl galvojame, kad žmogus yra anapus cikliškų laiko dėsnių. Gerai. Dabar pasakykite, ar jūs matote elektros srovę?

Skaitytojas: Žinoma, ne, bet aš galiu ją pajusti, įkišęs nagus kur nereikia.

Autorius: Vadinasi, elektra yra, nors mes ir nematom jos. O kaip manote, ar ji atsiranda tame lizde, kur jūs įjungiate kokį nors elektros prietaisą, ar kur nors kitur?

Skaitytojas: Matyt, jūs mane laikote kažkokiu aborigenu. Juk visi žino, kad elektra gaminama elektrinėse.

Autorius: Tada atsakykite į analogišką klausimą – iš kur atsiranda vaikai?

Skaitytojas: Iš motinos įsčių. Ji pastoja, po to seka embriono vystymosi periodas.

Autorius: Tada gal ir elektra atsiranda ne elektrinėje, o gaminasi tiesiog elektros lizde. Kodėl gi ne, jeigu vaikas gali nei iš šio, nei iš to atsirasti moters įsčiose?

Skaitytojas: Jūs man visai susukote galvą. Tai iš kur tada atsiranda tas vaikas?

Autorius: Kaip vanduo, sukdamas turbiną, duoda pradžią elektros atsiradimui, taip ir siela duoda gyvybę mažyčiam kūneliui, padėdama jam augti.

Skaitytojas: Vadinasi, kai moteris pastoja, jos kūne atsiranda antra siela?

Autorius: Taip.

Skaitytojas: Tokiu atveju vaiko siela turi įtakoti motinos kūną.

Autorius: Taip ir yra. Tuoj po pastojimo vaiko siela taip pakeičia moters charakterį ir įpročius, kad ji pati savęs nepažįsta. Dėl to į mane kreipiasi daug nėščių moterų, manydamos, kad vyksta kažkas keisto su jų psichika. Jos nesusigaudo, jog visa tai dėl to, kad jų kūne gyvena jau ne viena, o dvi sielos.

Skaitytojas: Įdomu. Vadinasi, mūsų gyvenimo ciklas kiekvieną kartą prasideda moters įsčiose?

Autorius: Taip, mūsų gyvenimas cikliškas, kaip ir atomų bei planetų. Viskas šiame pasaulyje turi savąją laiko orbitą. Visi objektai šiame pasaulyje gyvena ciklais ir pereina gyvenimo etapus, panašius į mūsų. Periodiški mūsų kūno pasikeitimai neišvengiami.

Išvada: kai žmogus supranta, kad laikas visiems materialiems objektams suteikia cikliškumą, tai padeda jam suvokti savo amžinąją dvasinę prigimtį.

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis