Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Kodėl nėra meilės?

 

Na, kaipgi, ji yra, tik neišvystyta. Meilė glūdi kiekvieno širdyje ir pasireiškia tada, kai žmogus mato idealą, kuris ir išvysto mumyse meilės jausmą. Absoliutus idealas kiekvienai gyvai būtybei yra Dievas. Žmogus yra tobulas tiek, kiek jame pasireiškia meilė Dievui. Savo aukščiausiame taške meilė yra dieviška ir sugeba žmogui atverti Dievą. Tačiau žemesniuose lygiuose meilė yra egoistiška ir suteikia mums daug kančių.

Maža mergaitė pagavo žiogą ir norėjo nutraukti jam kojas. Aš pasakiau: „Paleisk jį, ir tu pamatysi, kaip gerai jis skraido“. „Ne, – atsakė mažoji, – aš myliu jį“. Tokia meilė sukelia nuosavybės jausmą, ir tada kažkas turi kentėti. Tikroji meilė išvaduoja nuo geismo – nuolatinio troškimo mėgautis seksu.

Seksas – tai kalėjimas protui, kur gimsta visi nuodėmingi troškimai. Tas, kas juo užsiima savo malonumui, visada užsidirba blogą karmą, kurios pasekmės tiesiog siaubingos. Kiekvienais metais moterys savo įsčiose sunaikina dvidešimt milijonų vaikų. O tie, kuriems vis dėlto leidžiama gimti, daugumoje neturi gerų savybių ir sunkiai pasiduoda auklėjimui. Daugelis gimsta protiškai atsilikę ir šiaip nesveiki. Gyvuliško sekso vaisiai – tai nelaimingi vaikai, pagimdyti gašlių vyrų ir moterų. Tokie vaikai negali grąžinti savo tėvams meilės ir senatvėje palieka juos likimo valiai.

Seksualinė energija yra subtilesnė ir stipresnė už atominę, tik veikia kitaip. Atominė energija paverčia kūnus pelenais, bet sunaikinti dorybingas žmogaus savybes ji neįstengia. Todėl sekančiame gimime jis vėl jas turi. O nekontroliuojama seksualinė energija sugriauna žmoguje visa, kas jame geriausia. Ką jis tada gali pasiimti su savimi ir kuo gims? Mintys apie seksą turi būti susiję su noru turėti gerus vaikus.

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis