Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Čia aš norėčiau pateikti naudingų patarimų sąrašą, kurių gali prisireikti jūsų naujuose žygiuose. Tai savotiškas dvasinis gidas. Gyvenimas – tai visda kažkoks nepaliaujamas vystymasis.

 

1. Turite gerai susigaudyti, kokioje padėtyje dabar esate. Susitaikykite su tuo, koks esate, ir neužmirškite, kokiu turite pasidaryti.

2. Blaiviai vertinkite savo sugebėjimus ir numatykite aiškius tikslus. Ko aš iš tikro noriu? Kas mane įkvepia? Labai svarbu susitelkti į tuos sugebėjimus, kuriuos mums davė Krišna, ir juos lavinti. Tuščias reikalas imtis veiklos, kuriai neturime gabumų, arba skųstis, kad ne viską turime ir ne viską galime.

3. Naudodamasis turimomis žiniomis, susidarykite savo gyvenimo planą, ir tuo pat metu visada būkite pasiruošęs priimti aukščiausiąjį planą.

4. Melskite jėgų ir pagalbos. Visada stenkitės turėti ryšį su savo dvasiniu ego ir su Viešpačiu širdyje. Viskas daug paprasčiau, kai padeda Pats Dievas. Su Krišna neregys gali išvysti žvaigždes danguje, o raišas pereiti kalnus. Kai mes tiksliai žinome savo vietą dieviškajame plane ir meldžiamės, kad savo darbais pasirodytume verti tos vietos, Viešpaties rankos visada mus palaikys.

5. Daugiau gilinkitės į šventraščius. Šventraščiai – tai savotiški žemėlapiai. Nuolatos su jais susitikrindami, mes be vargo pasieksime tikslą. Juose rimtis ir išmintis, jie išsklaido abejones, bet svarbiausia – duoda dvasinės realybės viziją.

6. Aukščiausia būtis – tai aukščiausias ryšys. Kasdieninė dvasinė praktika, ypatingai Hare Krišna maha-mantra, pakylės jus į tą lygį, kuriame užsikrausime dvasine energija ir suformuos teisingą požiūrį į visa, kas vyksta. Nereikia užmiršti ir „įžeminimo“ – fizinės ir psichinės sveikatos.

7. Įsikvėpkite didžiųjų sielų gyvenimo pavyzdžiais. Niekas taip neįkvepia, kaip tie, kurie jau praėjo šį kelią. Pasakojimai apie žmones, kurie išgyveno tas pačias situacijas, kaip ir mes, ir sugebėjo pasukti didžiųjų atsisveikinimų keliu, padės mums garbingai išeiti iš sunkių gyvenimo peripetijų. Šryla Prabhupada tai vadino „eiti senovės mokytojų pėdomis“. Mums padės tokios savybės, kaip pasitikėjimas, entuziazmas, pakantumas ir ištvermė.

8. Mokykitės girdėti Supersielos balsą širdyje. Vienas filososfas pasakė: „Klausimas ne apie tai, ar Dievas girdi mūsų maldas, o apie tai, ar mes girdime Jo atsakymus“. Krišna „Bhagavadgytoje“ sako, kad Jis su džiaugsmu padeda Savo pamokymais: „Tiems, kurie su pasiaukojimu ir meile visada Man tarnauja, Aš suteikiu supratimą, kuris juos atveda pas Mane. Norėdamas suteikti jiems ypatingą malonę, Aš, glūdėdamas Jų širdyse, švytinčiu žinių žiburiu išsklaidau neišmanymo tamsybę“ (BG 10.10-11).

9. Susiraskite teisingą bendravimą. Pirmiausia bendraukite su žmonėmis, kurių nepalaužia gyvenimo sunkumai, ir kurie, įgaudami pasitikėjimą savo jėgomis ir prašviesėjimą, mėgaujasi nuostabiomis kelio galimybėmis. Tai žmonės, kurie tikrai gali jums padėti.

10. Eikite priekin nedideliais žingsneliais. Net jei mes pradėsime nuo nedidelių pokyčių savo gyvenime, mums nepastebimai pasireikš vis nauji įkvepiantys pasiekimai. Bet kuri kelionė prasideda nuo pirmų žingsnių. Mums visai nereikia išsimušti į greitkelį. Eidami mažais žingsneliais, mes galėsime juos geriau įvertinti ir, reikalui esant, pakoreguoti.

11. Išmokite sakyti „ne“. Ir nesigėdykite tai daryti. Būkite pasiruošę atsisakyti žeminančių kompromisų. Tačiau tuo pat metu reikia gerbti kitų žmonių užsibrėžtas ribas ir būti atsargiems, kad be reikalo neliptume kitiems ant skaudamų nuospaudų.

O svarbiausia taisyklė – visda būti atvirais Viešpaties ketinimams ir darbams. Bandymas susikurpti griežtą reglamentą baigsis tuo, kad jį nusineš gyvenimo tėkmė. „Tad pirmyn – ir viską atiduok už atsinaujinimą!“

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis