Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Kas iš tikrųjų koduoja žmones

 

Kokius visatos objektus įtakoja šios galingos energijos, vadinamos gunomis? Šrimadbhagavatam atsako, kad nėra nieko, kas nepatirtų jų poveikio:

Todėl materialūs daiktai, vieta, veiklos rezultatai, laikas, žinojimas, darbas, tas, kuris atlieka darbą, tikėjimas, sąmonės lygis, gyvybės rūšys ir pomirtinis gyvenimas – visa tai pagrįsta trimis materialios gamtos gunomis (ŠB 11.25.30).

O geriausias iš visų gyvų būtybių, visi materialaus gyvenimo aspektai susiję su besimėgaujančia siela ir materialia gamta. Visa, kas tik buvo pamatyta, išgirsta ar dar tik sugalvota, viskas be išimties sudaryta iš trijų gamtos gunų (ŠB 11.25.31).

Skaitytojas: Vadinasi, gunos įtakoja ir mūsų mintis?

Autorius: Ne tik mintis, bet ir norus.

Skaitytojas: Jeigu už mus viską nusprendžia ir padaro mūsų buvę norai ir gunos, tada mes esame jų vergai.

Autorius: Būdami dorybės gunoje, mes galime atmesti mintis ir norus, kuriuos išprovokuoja praėjusių laikų norai ir poelgiai. Bet ne visi nori būti dorybingais ir kontroliuoti savo protą. Labai sunku savo netikusius norus įvertinti kaip nereikalingus, ir dar sunkiau jų atsisakyti. Norint kontroliuoti protą, reikia žinoti, ko mes turime norėti ir ko mes neturime norėti.

Skaitytojas: Aš nemanau, kad taip jau sunku kritiškai įvertinti savo norus. Koks malonumas vadovautis kažkokiomis kvailomis mintimis?

Autorius: Daugeliui žmonių, esančių aistros ir neišmanymo gunose, tikrai sunku suprasti, kad daugelis dabartinių norų pasiekia mus iš praeities, kad praeitis seniai laukė savo valandos ir dabar tokiu būdu mums kaip ir primeta savo prievartą.

Kiekvienas žmogus turi pasirinkimo laisvę ir sugebėjimą atsiriboti nuo praeities norų. Bet kuo stipriau mus įtakoja aistros ir neišmanymo gunos, tuo labiau silpnėja pasirinkimo laisvės potencialas. Taip žmonės savo nuodėmingas mintis pradeda laikyti reikalingomis ir labai svarbiomis, todėl mielai jomis vadovaujasi.

Skaitytojas: O man visai nekyla jokių norų iš praeities, visi jie dabartiniai. Vadinasi, pas mane nėra blogos karmos?

Autorius: Nepuoselėkite iliuzijų – visus jūsų lyg ir savaime   atsirandančius norus sužadina praėjusi karma, bet viskas taip surežisuota, kad daugumai žmonių atrodo, jog būtent tai jiems dabar ir reikalinga. Jeigu pas jus atsiranda tikri, dabartiniai norai, tai dėl jų dar reikia pakovoti. Pavyzdžiui, guldamasis jūs nusprendėte ryte atsikelti laiku, ir tai jau tikrai nėra noras-vaiduoklis iš praeities, tai dabartinis noras. Tačiau ryte blogoji karma jums pasiunčia kitą norą – kuo ilgiau pratęsti saldųjį įmygį. Taigi norint išpildyti dabartinį norą – atsikelti anksčiau, jums reikės susikauti su praeities vaiduokliu. Bet dauguma žmonių linkę jam paklusti.

Skaitytojas: O kodėl taip darosi?

Autorius: Žmonės, esantys aistros ir neišmanymo gunose, viską, kas tik jiems šauna į galvą, laiko savomis, dar visai šviežiomis mintimis, ir nesupranta, kad jos yra praeities žygių ir norų dariniai.

Skaitytojas: Vadinasi, tokiais žmonėmis negalima pasitikėti, nes jie yra neprognozuojami ir bet kuriuo metu gali nežinia ką sugalvoti.

Autorius: Aplamai, taip ir yra.

Skaitytojas: Ar galite pailiustruoti kokiais nors gyvenimiškais pavyzdžiais, kokiu būdu mintis, atėjusias iš praeities, aš imu laikyti tik ką gimusiomis?

Autorius: Sakykim, spiriamas aistros gunos, jūs užsigeidėte nusipirkti mašinėlę. Atrodo, kokia puiki ir visai šviežia mintis! Tačiau astrologas, pažiūrėjęs į jūsų horoskopą, pasako, kad mintis įsigyti mašiną šiuo metu yra greičiau dėsninga, o ne atsitiktinė. Jis netgi pasakys tikslų laiką, kada jūs ją nusipirksite – tai irgi matyti horoskope.

Skaitytojas: Nesuprantu – aš jūsų klausiau apie man primestus praeities norus, o jūs man apie horoskopą.

Autorius: Horoskopas parodo mūsų likimą, sudarytą iš buvusių norų ir poelgių. Būtent jie suformavo dabartinius protą ir intelektą, sudarančius subtilųjį žmogaus kūną. Mirus grubiam, fiziniam kūnui, subtilusis išlieka – mes apie tai jau kalbėjome. Jis patenka į būsimo tėvo spermatozoidą, po to – į būsimos motinos kiaušialąstę. Galiausiai subtilus kūnas, pasinaudodamas jame esančia informacija, pradeda formuoti naują fizinį kūną.

Mūsų sąmonę planetos labiausiai įtakoja pradėjimo ir gimimo momentais, todėl, žinant jų padėtį tuo metu, galima sužinoti žmogaus likimą. Taigi vaiko pradėjimo vieta ir laikas susiję su subtilaus kūno struktūra, kitaip sakant, su mūsų buvusiais norais ir poelgiais. Ir jeigu jūsų noras nusipirkti mašiną atsispindi horoskope, tai jis būtinai susijęs su panašiu noru praeityje.

Skaitytojas: Pateikite dar kokių nors pavyzdžių. Juk ne visiems reikalinga mašina.

Autorius: Geras astrologas gali labai smulkiai apibūdinti jūsų būsimos žmonos charakterį, o kai kada net ir išvaizdą. Tai reiškia, kad noras turėti tokią žmoną ne atsitiktinis, jis atsirado buvusių norų ir poelgių įtakoje. Geras astrologas gali nurodyti ir būsimų vestuvių dieną.

Skaitytojas: Norite pasakyti, kad bet kuris astrologas žino viską ir apie visus?

Autorius: Ne bet kuris, o tiktai geras. O geru astrologu gali būti tik žmogus be nuodėmės.

Skaitytojas: O kaip suprasti – nuodėmingas jis ar ne?

Autorius: Nenuodėmingas žmogus turi šventojo savybes. Jeigu mes panagrinėsime švento žmogaus charakterio bruožus, tai pamatysime, kaip pagal žmogaus poelgius ir netgi kalbą galima suprasti, kiek jame yra šventumo.

Skaitytojas: Ar Vedose aprašytos šventųjų savybės?

Autorius: Taip, ir mes vėliau apie jas kalbėsime. Pavyzdžiui, pačia iškiliausia charakterio savybe laikoma atkaklus užsibrėžto tikslo siekimas, kai tas tikslas – savęs pažinimas. Tokio nenuilstamo kryptingumo eigoje žmogus įgyja nuolankumą – pačios tikriausios išminties aspektą. Tapęs nuolankiu ir tuo pat metu labai tvirtu, kas liečia jo įžadus, žmogus ilgainiui ima suvokti savo dvasinę prigimtį. Apie dorybingo charakterio bruožų ugdymą mes kalbėsime vėliau, dabar grįžkime prie gunų.

Tikriausiai mintis apie nepastebimą gunų įtaką mūsų norams ir poelgiams jau pasidarė jums aiškesnė. Tą gerai supranta žmonės dorybės gunoje, todėl jie nuolatos užsiėmę netikėtai kilusių minčių ir sumanymų kontrole. Jie pildo tik nenuodėmingus norus, kurie daro juos laimingais. Toks vidinis darbas, filtruojantis norus ir mintis, vadinasi proto ir juslių veiklos kontrole. Netgi rimtas ketinimas tokiai savikontrolei yra aiškus dorybės gunos įtakos požymis.

Skaitytojas: Vadinasi, žmogus, esantis aistros gunoje, negali kontroliuoti savo norų?

Autorius: Taip, jis įsiklauso į sąžinės balsą tik tada, kai jam tai naudinga. Mintis apie nedorus poelgius jis veja šalin, bijodamas bausmės. Vadinasi, pajutęs neišmanymo gunos poveikį, jis dar klauso sąžinės.

Jeigu žmogui aistros gunoje atsiranda kokia nors dorybinga mintis, jis bijo ją realizuoti, nes galvoja, kad pasirodys juokingas ir kad žmonės jo nesupras. Net jeigu sąžinė ir verčia jį padaryti gerą darbą, tai jis arba randa priežastį, dėl kurios to nereikia daryti, arba vis tik padaro, bet labai nenoriai.

Kiekviena mintis, siūlanti bent kiek materialios laimės, žmogui aistros gunoje atrodo visiškai nauja. Jis nesupranta, kad ją suplanavo jo likimas, ir taip tampa savo norų vergu. Jeigu jam patiko mašina, kurios kaina aiškiai neatitinka jo galimybių, jis bus šventai įsitikinęs, kad dabar svarbiausias gyvenimo tikslas – per keletą metų užsidirbti reikiamą sumą. Ir niekas jo neįtikins, kad noras nusipirkti brangią mašiną atneš tik rūpesčius.

Taip žmonės aistros gunoje puoselėja norus, susijusius su šlove, turtais ir prestižu, jų įgyvendinimui skirdami visą savo laiką ir nuoširdžiai tikėdami, kad užsiima svarbiais reikalais. Ir tik nedaugelis senatvėje supranta, kad gyvenimas, bendrai paėmus, praleistas tuščiai.

Skaitytojas: Kas gi čia blogo – truputį pasistengti ir nusipirkti gerą mašiną?

Autorius: Nieko blogo, jeigu dėl to nereikia papildomai dirbti ir neatitraukia mūsų dėmesio nuo kitų dalykų.

Dorybingi žmonės taip pat perka geras mašinas, bet daro tai truputį kitaip, negu tie, kuriuos įtakoja aistros guna. Pastarieji, sumanę ką nors įsigyti, nuolatos apie tai galvoja ir taip veltui leidžia laiką, kurį galėtų skirti savęs pažinimui. Norėdami greičiau turėti norimą daiktą, jie daugiau laiko skiria darbui, ir tai irgi atima jiems galimybę studijuoti laimingo gyvenimo dėsnius. Taip tampama norų vergu, nors žmonės nuoširdžiai įsitikinę, kad jų poelgiai priklauso tik nuo jų pačių.

Skaitytojas: Koks gi čia vergavimas – žmogus nori mašinos ir deda visas pastangas ją įsigyti.

Autorius: Norint suprasti, kokia čia priklausomybė, reikia paprašyti žmogaus, tarnaujančio savo norams, jų atsisakyti. Jūs pamatysite, koks stiprus jo prisirišimas prie dar nenupirktos mašinos, kai jis karštai ir visapusiškai pradės įrodinėti, kaip ji jam reikalinga. Perkalbėti tokį žmogų praktiškai neįmanoma. Visiškai akivaizdu, kad jis jau nebeturi pasirinkimo laisvės, o tai ir yra vergovė.

Skaitytojas: O jeigu jis vis tik atsisakys tos mašinos?

Autorius: Vadinasi, tuo metu jo intelektą paveikė dorybės guna, ir prisirišimas prie mašinos susilpnėjo. O aistros guna niekada neleidžia savo globotiniams atsipalaiduoti ir atsikratyti gobšumo.

Skaitytojas: O ar dorybingas žmogus gali atsisakyti stipraus noro?

Autorius: Dorybės guna tuo ir skiriasi nuo kitų, kad ji duoda galimybę atsisakyti visų nereikalingų norų, nors jie būtų ir labai stiprūs. Todėl dorybingas žmogus savo norus visada sutikrina su šventraščių nurodymais ir pasiruošęs jų atsisakyti, jeigu jie neveda į dvasinę laimę.

Skaitytojas: Panašu, kad aistros guna paverčia žmogų kažkokiu zombiu…

Autorius: Bet ji tai daro, pildydama mūsų, o ne svetimus norus. Vadovaudamasi mūsų karma, aistros guna mus apakina ir priverčia viską vertinti neobjektyviai. Todėl žmonės aistros gunoje, bendraudami su kitais, nieko neklauso ir stengiasi visiems primesti savo nuomonę.

Prisiminkite žinomą Krylovo pasakėčią apie gulbę, vėžį ir lydeką, kurie niekaip nesutarė, į kurią pusę traukti vežimą. Žmonės aistros gunoje yra visiškoje savo norų valdžioje, todėl niekada negali tarpusavyje susitarti ir priimti kokius nors kompromisinius problemų sprendimus. Kiekvienas galvoja, kad teisus tik jis.

Dar blogiau mus įtakoja neišmanymo guna. Ji visiškai nuslopina sąžinės balsą. Žmogaus, esančio šioje gunoje, norai jam pačiam atrodo labai prasmingi. Jeigu jam šauna į galvą mintis padaryti kokią nors niekšybę, tai ši mintis jam tampa vieninteliu artimiausiu gyvenimo tikslu.

Skaitytojas: Bet vis tiek jis bijo patekti į kalėjimą.

Autorius: Tokiam žmogui kalėjimas ir bausmė ne kliūtis, nes jis įsitikinęs, kad jam kalėjimas dar nepastatytas.

Skaitytojas: Tai jau visai beprotystė.

Autorius: Taip, neišmanymo guna atima žmogui protą. Todėl jis nesugeba apsisaugoti nei nuo savo kliedesių, nei nuo likimo smūgių.

Skaitytojas: Kurgi likimo teisingumas, jeigu būsimoji neišmanymo gunos auka lieka visiškai neapsaugota?

Autorius: Kiekvienas žmogus kenčia dėl savo praeities klaidų.

Skaitytojas: Vadinasi, ir išprievartavimai ne atsitiktinumas?

Autorius: Taip, viskas pagal likimo knygą, bet tai nereiškia, kad nusikaltėlis, išpildęs likimo valią savo aukos atžvilgiu, nebus nubaustas.

Skaitytojas: Kokie pirmieji požymiai, rodantys, kad žmogus pateko į neišmanymo guną?

Autorius: Tai – net ir nedidelis polinkis ištvirkavimui, mėsos valgymui, alkoholiui, narkotikams, apgaulei.

Skaitytojas: Vadinasi, jeigu mes reklamuojame jūsų suminėtus dalykus, tai norime žmones padaryti zombiais?

Autorius: Visa, kas atsitinka su mumis, yra buvusių norų išpildymas. Jeigu mes kažkada norėjome tokių dalykų, tai ir gimstame toje vietoje, kur juos galime rasti. Pats žodis “zombis” yra neišmanymo gunos darinys. Jis pats savaime yra nesveikas ir nurodo, kad dėl mano problemų kaltas būtinai kažkas kitas, bet ne aš. Todėl žmogus, siekiantis laimės, pirmiausia turi suprasti, kad nėra jokios prasmės kažką kaltinti dėl savo problemų.

Išvada: materialios gamtos gunos įtakoja visus mūsų gyvenimo aspektus, įskaitant ir mintis. Bet tai neduoda pagrindo tvirtinti, kad pasaulis surėdytas neteisingai ir kad mes turime teisę dėl savo problemų kaltinti kitus.

Žmogus, norintis teisingai gyventi, palaipsniui supranta, kad visus savo norus reikia kontroliuoti ir vertinti, vadovaujantis vedine išmintimi. Tada išsiugdo savybės, kurios įgalina tapti laimingu. Pajutus dvasinės laimės skonį, daug lengviau atsižadėti norų, kuriuos sužadina aistros ir neišmanymo gunos.     

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis