Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Karma-bandhana

 

Žodis „bandhana“ verčiamas kaip „virvės“. Karmos neįmanoma išpainioti, ją galima tik nukirsti. Nors karma yra gamtos dėsnis, į jį nereikėtų gilintis, nes protas tik susipainios. Tai Dievo dėsnis, todėl jo neįmanoma pilnai pažinti. Tokie bandymai panašūs į pastangas išsikapstyti iš pelkės: kuo labiau stengiesi, tuo labiau klimpsti. Todėl nėra jokios prasmės diagnozuoti karmą, užtenka gerai žinoti jos pagrindinį principą.

Mechanizmas, kuriantis karmą, – mūsų protas. Ir nors viskas prasideda nuo jo, vėliau jis nesugeba suvokti situacijos, kurioje atsidūrė, nes visiškai susipainioja. Tai ir yra karma-bandhana – keleivis nueina toli į mišką ir, nesugebėdamas iš jo išeiti, pasilieka visam laikui. Tačiau yra nedidelė paslaptis – reikia išvaduoti protą, davus jam žinias. Tada išsivaduoja ir pati asmenybė.

Imkim pavyzdį: bloga ekologija. Viskas užteršta, radiacija... Kokia priežastis? Žinoma, pramoninės atliekos. Juk tiek daug įmonių. O dar ginklavimosi varžybos. Kam to reikia? Gamyklos reikalingos, saugumas taip pat. Bet ką daryti su ekologija? Gal reikia naudoti geresnius valymo įrenginius? Tegu parduotuvėse būna pardavinėjamas švarus vanduo, gatvėse stovi automatai su deguonimi. Išrasime naujus vaistus, pašalinančius organizmą nuodijančius toksinus.

Pasiūlymų daug, bet mus supanti aplinka tebėra tokia pat užteršta. Tada belieka pasirinkimas – arba daugiau gerų vaistų, arba uždaryti įmones. Ekologinio klausimo neįmanoma išspręsti medicinos ar ekonomikos dėka. Nepadės net karmos diagnostika. Reikia prisiminti pirmąjį žingsnį, kurį padarė žmonės, pasukę šiuo keliu.

Mes norėjome gyventi daugiaaukščiuose namuose, patogiuose miestuose, kur viską galima nusipirkti parduotuvėse. Kur užtenka užsidirbti pinigų ir turėsi viską, ko nori. Kur visą juodą darbą atliks mašinos, o mes tik džiaugsimės gyvenimu. Norėjome pasijusti tikrais šio pasaulio šeimininkais, o ne vergais, sukaustytais sekinančio darbo. Kitaip sakant, norėjome būti savo likimo šeimininkais, galvodami, kad viskas aplinkui priklauso mums. Ir galiausiai pasiklydome tarp trijų pušų. Kas tikrasis šio pasaulio šeimininkas? Kam viskas priklauso? Kas yra geriausias kiekvienos gyvos būtybės draugas? Mes užmiršome Dievą. Jį galima palyginti su skrandžiu mūsų kūne, kurio niekaip negalima užmiršti. Jis pirmas mėgaujasi maistu, aprūpina kūną energija ir yra mūsų draugas. Visos kūno dalys turi dirbti skrandžiui, tada bus gerai ir jam, ir joms.

Įsivaizduokite, kad rankos, kojos ir galva nusprendė būti nepriklausomos nuo skrandžio ir šeimininkauti savarankiškai. Iš tikrųjų, galva tiek daug galvoja, rankos ir kojos be perstojo darbuojasi, o ką veikia skrandis? Mėgaujasi maistu, kurį pristato kiti. Argi tai teisinga? Bet ar likusios kūno dalys gali maitintis be skrandžio? Žinoma, ne. Maistas virs šlakais ir užterš visą kūną.

Lygiai taip pat teršiama aplinka, nes žmogus nori gyventi, neatsižvelgdamas į gamtos dėsnius. Gamta pati savęs neteršia, ji netgi sugeba atsistatyti, ir būtent todėl mes iki šiol dar neišmirėme. Nėra gamtinių šiukšlynų, kaip nėra ir bado problemos. Nerasite net mažiausio skruzdėliuko, kuris galuotųsi badu.

Visata taip subalansuota, kad kiekvienas atomas yra savo vietoje. Mūsų planetoje taip pat viskas idealiai sutvarkyta. Žemė, vanduo, ugnis, oras ir eteris – viskas subalansuota. Kai susprogdinamas atominis užtaisas, Žemėje labai padaugėja ugnies elemento ir taip pažeidžiamas balansas. Saulėje toks sprogimas būtų nepastebimas, nes ten kitoks stichijų balansas. Mūsų kūną sudarančių elementų kiekis ir santykis yra toks pat, kaip ir mus supančioje aplinkoje, taigi išlaikoma pusiausvyra. O radiacija yra tam tikra ugnies atmaina, ir kai jos būva perdaug, kūnas serga arba net žūsta. Jeigu mes susikursime baisias gyvenimo sąlygas, tai ir žmonės taps baisiais. Gal tada geriau Žemėje kurti rojų?

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis