Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Karas ir taika,

arba kaip priešą paversti draugu?

 

Bet koks priešiškumas įveikiamas meile, nes tai svarbiausia iš visko, ko trokšta žmogus. Jeigu jūs rasite meilės šaltinį, pas jus su ištiesta ranka ateis visas pasaulis: vargšai ir turtingi, stiprūs ir silpni, kvaili ir protingi. Todėl kad mes visi esame dvasios ubagai, nejausdami meilės Dievui.

Gavęs kruopelę dieviškos meilės, žmogus ją turi puoselėti savo širdyje ir neslėpti nuo kitų, nes meilė nepakenčia nuosavybės jausmo. Žibintą nelaiko po stalu, nes šviesa reikalinga visiems. O meilė – ta pati šviesa. Ji reikalinga absoliučiai visiems. O geismas tik tiems, kurie nori gyventi tamsoje. Meilė pačiam sau ir yra geismas.

Norėti sau daugiau laimės, negu kitiems, yra pavydas. Jis priverčia žmogų pergyventi dėl įvairių kūniškų problemų: mane apgavo, aš susirgau, och, jau senstu... Ypatingai tokiam žmogui būna sunku mirties valandą.

Kartais, norėdami išvaduoti žmones iš nevilties, baimės ir kančių, į Žemę ateina šventieji. Jie atiduoda visą gyvenimą, kalbėdami apie meilę Dievui ir visiems ją dalindami. Jų dėka daug žmonių pasuka dvasiniu keliu ir išsivaduoja iš visų nuodėmių. Tokie šventieji yra tobuli žmonės, jiems svetimas bet koks priešiškumas. Jėzus ir Muhamedas, Mozė ir Šri Čaitanja niekada tarpusavyje nekonfliktavo, ir to niekada nebus. Tuo tarpu eiliniai žmonės nepaliauja tarpusavyje kovoti netgi tada, kai šventieji skelbia Dievo žodį. Žmonės, neišmokę mylėti, neišvengiamai bijosis vieni kitų.

Haridasą Thakurą mušė lazdomis bei rimbais dvidešimt dvejose turgavietėse, o jis tuo metu meldėsi už savo kankintojus: „Tegu jie nepatiria savo nuodėmių pasekmių“. Ir ant jo palaiminto kūno neliko nei vienos mušimų žymės. Tai regėdami, žmonės drąsiai pradėjo skelbti jo mokymą. Haridasas Thakuras šlovino Dievo vardus, kalbėdamas apie jų begalinę galybę.

Toks meilės kelias – išsivadavimas iš baimės ir nevilties. Tu ne kūnas, o amžina siela. Ir tu neturi ko prarasti, išskyrus karmos grandines. „Viskas priklauso Dievui“ – toks vaistas nuo gobšumo. Kitas vaistas – „Viskas turi tarnauti Dievui“ – nuo pavydo. Kiekvienam žmogui skirta tam tikras kiekis išminties ir pagal tai – atitinkamas kiekis nuosavybės. Imti daugiau – bloga karma. Tai tolygu vagystei.

Įsivaizduokite tokią situaciją: mažas vaikas rado šimto dolerių kupiūrą. Jis suprato, kad tai pinigai, ir apsidžiaugė: „Nusipirksiu daug ledų“. Priėjo prie ledų pardavėjos, o ta, sužinojusi, koks reikalas, irgi pradžiugo: davė vaikigaliui net penkias porcijas. Žinoma, be grąžos. Taigi vaikis liko apgautas, todėl, kad nenunešė pinigą tėčiui, kuris būtų žinojęs, kaip juos teisingai panaudoti.

Protingas žmogus turi rūpintis mažiau protingu. Tai bus teisinga. Iš tikrųjų mes visi turime vienas kitam padėti. Paprasti žmonės turi talkinti tiems, kurie pakankamai protingi, o tie turi rūpintis savo talkininkais, kaip nuosavais vaikais. Tada visuomenė taps vieninga šeima ir dings bet koks priešiškumas. Turtingi turi padėti vargšams, ligotiems, benamiams ir beglobiams. Ypatingai jie turi rūpintis šventaisiais, kurie po visą pasaulį skelbia dvasines žinias. Taip turtingieji pelno pagarbą, ir jiems niekas nebepavydi.

Visi žmonės yra Dievo šeima. Viešpats – mūsų Aukščiausias Tėvas. Geroje šeimoje yra dvi taisyklės. Pirmoji – klausyti vyresnių ir reikšti jiems pagarbą. Antroji – mylėti jaunesnius ir jais rūpintis. Tokioje šeimoje priešiškumui nėra vietos. Kiekvienas žmogus turi mokytis nuolankumo, vykdydamas Aukščiausiojo valią, o taip pat rūpintis silpnesniais. Kitaip kokia prasmė žmonėms gyventi kartu?

******************************************************************

Jeigu jūs radote meilės šaltinį, tai visas pasaulis ateis pas jus su ištiesta ranka – vargšai ir turtingi, stiprūs ir silpni, kvaili ir protingi. Tai todėl, kad mes visi stokojame meilės Dievui. Gavęs bent kruopelę dieviškos meilės, žmogus privalo ją puoselėti savo širdies gelmėse, bet tuo pačiu neslėpti nuo kitų. Meilė nepakenčia, kai ją bando pasisavinti. Žibintą taigi nededa po stalu, nes šviesa reikalinga visiems. Meilė kaip šviesa, ji reikalinga absoliučiai visiems, o geismas reikalingas tik tiems, kurie nori gyventi tamsoje.

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis