Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Kaip teisingai pasirinkti

 

Taigi jūs jau supratote, kad Vedose labai rimtai nagrinėjamas klausimas, kaip susirasti tinkamą sutuoktinį. Remdamasis vedinėmis žiniomis ir šventraščių rekomendacijomis, žmogus turi didelę galimybę susikurti laimingą vedybinį gyvenimą.

Šeimos kūrimas panašus į egzaminą. Prieš vedybas žmogui būtina išnagrinėti daug klausimų ir gerai padirbėti su savimi. Kaip jau žinote, šiam tikslui geriausias būdas – užsiimti dvasine praktika, nors ir tada mes negalime būti visiškai tikri, kad viskas gerai baigsis. Juk sunku per trumpą jaunystės laikmetį pasiekti tokias dvasines aukštumas, kurios mums užtikrintų laimingą vedybinį gyvenimą. Todėl apart dvasinės praktikos dar reikia gerai išsiaiškinti, pagal kokius psichologinius kriterijus rinktis partnerį.

Ji: Mane tai labiausiai ir domina, nes nesusigaudau, kaip mūsų dukra supranta vedybinį gyvenimą. Todėl įdomu, kaip turėtų elgtis geras jaunikis, ir kaip elgiasi netikęs.

Autorius: Merginai daug ką reikia žinoti apie žmogų, su kuriuo ji galvoja sumainyti žiedus. Pavyzdžiui:

1) gyvenimo tikslą ir vedybų priežastį;

2) pagrindinius interesus ir santykius su kitais žmonėmis;

3) polinkius, nulemiančius jo veiklą;

4) astrologinį jų charakterių suderinamumą;

5) psichinę būklę;

6) kilmę ir padėtį visuomenėje;

7) tautybę ir išpažįstamą religiją;

8) materialinę padėtį;

9) fizines ypatybes ir sveikatos būklę.

Be to, svarbu turėti ir teorinių žinių apie tai, kokio amžiaus sulaukus, galima pretenduoti į vedybinį gyvenimą, kokio pobūdžio santykiai turi būti tarp abiejų kandidatų, apie šeimos karmą, naujos šeimos kūrimą po skyrybų, civilinę santuoką, vedinę santuoką, daugpatystę, vienos lyties individų santuoką, vaikų seksą ir vedybas tarp artimų giminaičių.

Visos šios žinios leidžia matyti teisingą galimo vedybinio gyvenimo perspektyvą ir pagalvoti, ar aš noriu taip gyventi, ar ne.

Jis: Jūs išvardinote nemažai parametrų... Tiesiog galva sukasi. Bet ar įmanoma į visus juos atsižvelgti? Argi realu mūsų laikmetyje atrasti tokį jaunuolį, kuris mūsų dukters atžvilgiu maksimaliai atitiktų reikiamus kriterijus?

Autorius: Žinoma, tai labai ir labai sunku. Bet mes kalbėjome, kad pagrindinis rodiklis, apsprendžiantis būsimą jūsų žentą, yra jūsų dukros sąmonės lygis.

Jis: Bet jeigu ir taip aišku, kad geresnio už save ji negaus, kam reikalingos tos žinios, jeigu viskas iš anksto nulemta? Jeigu jai tinkantis vyras ir pats, laikui atėjus, apsireikš? Iš mūsų pokalbių aš supratau, kad geriau užsiimti tobulėjimu, ir tada visos problemos pačios išsispręs.

Ji: Užgiedojo... Tu paprasčiausiai tingi padėti šiame reikale. Tačiau aš dėsiu visas pastangas, kad tik mūsų mergaitė gautų kuo tinkamesnį vyrą.

Autorius: Ieškant artimo žmogaus, nereikia pasikliauti vien tik apvaizda, daug kas priklauso nuo sąmonės lygio. Ir neteisinga galvoti, kad jaunikis savaime atsiras, todėl nieko nereikia daryti.

Jis: Jūs gi pats sakėte, kad visur reikia pasikliauti Dievu, ir tada gyvenimas bus gėlynas.

Autorius: Dievu pasikliauti reikia pildant savo pareigas, o ne jų vengiant. Todėl tėvai turi padėti dukrai surasti gerą vyrą. Žinoma, pirma jį dar reikia užsitarnauti, bet jūsų dalyvavimas suteiks jai didesnius šansus.

Jis: O ar būva taip, kad mergina susiranda gerą vyrą be jokių pastangų iš savo pusės, vien tik tėvelių veiklos dėka?

Autorius: Būva. Tėvų pastangos gali kai ką pakeisti. Tačiau jūsų minėtoje situacijoje dažniausiai ji lieka viena arba išteka už ko pakliūva. Be to, vaikai, kurie nelavina savo charakterio, paprastai neklauso tėvų patarimų.

Jis: Bet jūs sakėte, kad žmogus gauna tai, kas jam priklauso pagal karmą. Kaip gi tėvų pastangos gali pakeisti vaiko likimą, suformuotą jo paties poelgių?

Autorius: Taip, žmogus gauna tai, ką užsitarnavo. Tačiau mes nežinome, kokia karma mūsų laukia – gera ar bloga. Todėl sudėtingose situacijose nereikėtų atmesti Dievo ir Jam artimų žmonių pagalbos. Vėlgi, reikia žinoti, kad paklusdami geriems patarimams, mes galime susilpninti blogą karmą ir pastiprinti gerąją. Nuolankus žmogus gali daug nuveikti, dirbdamas su savo charakteriu, tam tarpe, teisingai pasirinkti gyvenimo palydovą. Žinoma, būva ir taip, kad mergina be jokių pastangų gauna gerą vyrą. Tačiau jos ir tėvų pasyvumas, renkantis jaunikį, nežada nieko gero.

Jis: Jo? O ką žada?

Autorius: Būva taip, kad merginos, linkusios į vienatvę, rinkdamosi vyrą, neišvengia vieno iš dviejų kraštutinumų: jos arba labai užsidariusios ir nemėgsta bendrauti, arba kelia nerealius reikalavimus. Todėl jos pasikliauna likimu, arba tikisi, kad ištekės už „princo“. Abu atvejai tikrai nepalankūs.

Tėvai, savo ruožtu, turi pakontroliuoti, kad dukra iki vedybų per daug nebendrautų su jaunuoliais, kuriuos pernelyg masina jos kūnas. Jeigu tėvai išsižioję ir dukra pradeda „išdykauti“ su berniukais, tai kuo ilgiau ji taip išsidarinės, tuo sunkiau jai bus ištekėti.

Jis: Tačiau šiuolaikinis šio klausimo supratimas skiriasi nuo vedinio. Dažnai dabartiniai psichologai teigia, kad kuo glaudžiau jaunuoliai tarpusavyje bendrauja, tuo lengviau jiems susigaudyti įvairiose aplinkybėse ir teisingai išsirinkti tinkamą sutuoktinį.

Autorius: Vedose sakoma, kad pernelyg artimas jaunuolių bendravimas iki vedybų silpnina jų tarpusavio potraukį. Dar blogesnis atvejis, kai abu yra lig valios „prisiišdykavę“. Merginos, eikvodamos seksualinę energija, praranda grožį, o vyrams labai silpnėja psichika.

Ji: Gerai, aišku, ieškosim mergaitei vyrą ir saugosime ją nuo pašalinių akių. Bet kur ji tada ras vyrą? Į visokias diskotekas, kavines ir barus jai, kaip supratome, geriau nevaikščioti. O jaunuoliai tik tokiose vietose ir maišosi.

Autorius: Vyro reikia ieškoti ten, kur žmonės užsiima dvasine praktika.

Jis: Mil pardon, bet ten renkasi tik tokie žmonės, kurie turi pilnai susiformavusius įsitikinimus. Kaip su jais bendrauti, jeigu pats toks nesi?

Autorius: Darykit išvadas. Jeigu jūsiškė nelavins savyje dorybingų savybių ir savęs pažinimo kelias jai liks svetimas, ji nepateks į tų žmonių ratą.

Ji: Tai ką, nuvesti ją į kokią nors sektą?

Autorius: Norint rasti tinkamą bendravimą, sektų geriau vengti. Joms priklausantys žmonės savo religiją laiko vienintele teisinga ir nekenčia kitokių tikėjimo apraiškų. Jeigu religingas žmogus ugdo savyje fanatizmą ir neapykantą – nesvarbu kam, jį reikia laikyti sektantu.

Ji: Betgi visi religingi žmonės savo tikėjimą laiko pačiu geriausiu. Kiek aš žinau, jie visada aiškinasi tarpusavio santykius.

Autorius: Mes apie tai jau kalbėjome anksčiau. Galiu tik pasakyti, kad tarp jų yra ir pozityvios sąmonės žmonių. Tačiau net progresyviose dvasinėse konfesijose yra sektantų. Tokie žmonės jau pasuko dvasinio tobulėjimo keliu, bet dar neatsikratė pavydo jausmo kitiems. Vedose tokie religingi žmonės vadinami tikinčiais materialistais. Tarpusavyje jie nuolatos ką nors kritikuoja – ne tik kitose konfesijose, bet ir savojoje. Jeigu jie laiku neatsipeikės ir nenustos visų iš eilės kritikuoti, kelias pas Dievą jiems bus visiškai uždarytas.

Jis: Jeigu visur yra tų kritikų, kaip sužinoti, kokios konfesijos yra tikrai autoritetingos?

Autorius: Spręsti reikia pagal jų lyderius. Jeigu jie gyvena pagal dvasinių mokytojų nurodymus, jų poelgiai tyri, ir jie nekaltina kitų religijų, o tik žmonių, kurie jas išpažįsta, nuodėmes, – vadinasi, jų sąmonė tikrai nėra sektantiška. Paprastai tokie žmonės būna pasinėrę į savo santykius su Dievu, ir todėl jie neužsiminėja apkalbomis. Aplamai, tie, kurie rimtai žengia dvasinio tobulėjimo keliu, atmeta prievarta pagrįstus principus, elgiasi dorybingai, renkasi tinkamą bendravimą, visiems nuolankūs ir taktiški. Taip pat svarbu žinoti, kiek žmogui priimtinas laiko patikrintų šventraščių autoritetas.

Taigi, jeigu norite pasirinkti tinkamų žmonių draugiją ir atsiriboti nuo veidmainių, vadovaukitės aukščiau išvardintais požymiais.

Jis: Bet kur surasti tokius žmones?

Autorius: Kas ieško, tas visada suras. Svarbiausia suprasti, ko tu iš tikrųjų ieškai.

Ji: O jeigu mūsų dukra nenorės nei Dievo, nei šventraščių, kur jai tada pasiduoti?

Autorius: Yra visokių bendrijų bei organizacijų, kur žmonės siekia vertesnio gyvenimo. Jie mokinasi teisingo bendravimo, pareigų atlikimo, palaikyti fizinę ir psichinę sveikatą. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, ar ten nėra kokių nors ištvirkavimo apraiškų, ar kultivuojami nesavanaudiškumas ir principai, atmetantys prievartinius metodus. Jeigu jūsų dukros sąmonė dar nesiekia tokio lygio, kai domina dvasiniai dalykai, ji turi ieškoti laimės tarp minėtų žmonių.

Jis: Daug kas neaišku. Tarkim, mes randame dukrai tinkamą draugų ratelį, bet kur garantija, kad ji ten ras žmogų, su kuriuo bus laiminga?

Autorius: Šimtaprocentinės garantijos, žinoma, nėra, juk viskas priklauso nuo karmos. Tačiau šiuo atveju daug didesnė tikimybė, kad jų vedybų motyvacija bus pakankamai aukštame lygyje, o tai leidžia daug greičiau atidirbti netikusią karmą. Todėl harmonija viršutinių psichinių centrų lygyje jau yra tam tikra garantija, kad jų gyvenime viskas klostysis pakankamai gerai.

Jis: O kai poros susipažįsta darbe ar vakarėliuose, ko galima tikėtis iš jų vedybų? Aš manau, kad gerą žmogų galima rasti bet kur. Juk ne be reikalo sakoma, kad žvejas žveją mato iš toli.

Autorius: Gerą žmogų geriau ieškoti tarp tokių pačių gerų žmonių. Jie irgi vienijasi, užsiimdami kažkokia veikla, o juos apjungia aukšti siekiai. Norint darbuotis su tokiais žmonėmis, reikia pačiam tokiu pasidaryti. Jeigu jūs tikitės, kad dukra gerą vyrą susiras netikusioje kompanijoje, tai man jūsų gaila. Žinoma, būva, kad jaunuoliai, susitikę dvasiniam pažinimui nepalankioje terpėje, staiga aptinka, kad jų laimės supratimas ryškiai skiriasi nuo to, ką jie mato aplink save. Tačiau tai retas atvejis. Dažniausiai su kuo sutapsi, tuo ir pats patapsi. Todėl nereikia tikėtis, kad eilinėje draugijoje ji sutiks neeilinį žmogų.

Ji: Jūs mane baigiate pribaigti. Aš dabar labai bijau dėl savo dukros. Juk jeigu jos nesudomins dvasiniai dalykai, tai jai jau nieko ir nebesitikėti?

Autorius: Neverkit, jūs turite visas galimybes padėti savo vaikui įsukti į teisingą kelią. Daugeliu atvejų sunkią karmą galima įveikti, pasiaukojančiai ir su dideliu tikėjimu siekiant laimingo gyvenimo. Priešingu atveju jūsų dukra liks visiškoje likimo valioje.

Jis: Ar tai reiškia, kad ji bus pasmerkta netikusioms vedyboms?

Autorius: Aš tikiuosi, kad su tokiais tėvais, kaip jūs, ji kada nors pagaus laimės paukštę.  

Ji: Aš noriu, kad ji būtų laiminga iš karto, o ne kada nors. Argi neužtenka mūsų kančių, kam dar ir vaiką joms pasmerkti?

Autorius: Gerai padirbėkite, ir tada likimas bus palankus, ir jūs galėsite dukrai surasti tinkamą vyrą.

Jis: O argi mudu su žmona čia turime kokią nors reikšmę? Jeigu dukra išteka, kokį tai ryšį turi su mūsų karma?

Autorius: Manote, kad jeigu pas jūsų dukra pasireikš bloga karma, tai jūs nuo to visai nenukentėsite?

Jis: Aš ir už žmoną, ir už dukrą atkentėsiu, tik neaišku, kas už mano griekus kentės.

Autorius: Iš tikrųjų sunku suprasti, kodėl žmogus turi kentėti dėl jį supančių žmonių problemų. Tačiau šiame pasaulyje viskas yra kitaip, negu mums atrodo iš pirmo žvilgsnio. Mūsų artimieji yra, vaizdžiai kalbant, oficialūs mūsų likimo atstovai. Tai jie likimo valia už vienus poelgius mus apdovanoja, o už kitus baudžia. O dirbdami su savimi, jūs realiai sugebėsite išvengti galimos bausmės, kuri jūsų lauktų už nevykusią dukros santuoką.

Ji: Vadinasi, mudviejų netikusi karma būtų tokios santuokos priežastimi? Bet kodėl taip yra, tarytum aš pati nesugebėčiau jos atidirbti? Kodėl turi kentėti mūsų vaikai? Argi aš po to galėsiu būti laiminga?

Autorius: Jūs mane nelabai supratote. Jūsų dukra vedusi atidirbinės savo karmą, o jūs, stebėdami jos gyvenimą, tuo pačiu atsiimsite savo karmą. Tokiu būdu, kiekvienas gauna savo užsidirbtą karmą.

Ji: Ar mano dukra galės išvengti blogos karmos vedybiniame gyvenime, jeigu aš užsiimsiu tobulėjimo praktikomis?

Autorius: Ne, tik jeigu jai iškils kažkokie sunkumai, jūs sugebėsite juos teisingai įvertinti. Tokiu būdu, dirbdama su savimi, jūs ir pati išsilaikysite pakankamai aukštame lygyje, ir galėsite padėti savo dukrai, už ką ji jums bus labai dėkinga. Tačiau pagalba artimiems žmonėms yra didelis mokslas, ir norint, kad viskas būtų gerai, su dukra ir jos būsimu vyru reikia išlaikyti tinkamą bendravimą. O tai įmanoma tik tuo atveju, jeigu dirbsite su savo charakteriu ir neapleisite dvasinio vystymosi.

Ji: Kaipgi mano teisinga elgsena atsilieps dukros vedybiniam gyvenimui?

Autorius: Ji išmoks įsiklausyti į jūsų patarimus, jais naudotis, ir tada gaus galimybę keisti savo gyvenimą į tinkamą pusę. Tačiau jeigu jūs nedirbsite su savimi, dukros problemos jus erzins ir piktins. Prasidės vaidai su ja ar jos vyru, ir tokiu būdu jūs netikėtai pradėsite atidirbinėti savo blogą karmą.

Ji: Ir kaip aš turėčiau elgtis su būsima dukros šeima?

Autorius: Į šį klausimą atsakysiu vėliau, kai kalbėsime apie tai, kokie turi būti artimųjų santykiai, tačiau pirmiausia jūs turite suprasti, kad ištekėjusi dukra priklauso jau nebe jums, o vyrui. Tada jūsų elgesys (rūpestis ir pagarba) jų atžvilgiu bus teisingas.

Ji: Labas, atvažiavome. Auginau, auginau, dabar atlieku tobulėjimo, galima sakyti, žygdarbius, ir galiausiai turėsiu atsisakyti motinos vardo. Kaip viskas painu!

Autorius: Jūs kaip buvote motina, taip ir liekate, tik po dukros vedybų turėsite kurti santykius ne su ja, o su jos šeima. Jeigu šito nesuprasite, prasidės jūsų ir dukros šeimų karas. Bet apie tai kituose pokalbiuose. O dabar aiškinsimės toliau, kaip jai surasti tinkamą vyrą.

Išvada: šeimos kūrimas panašus į egzaminą. Jam ruošiantis, reikia išsiaiškinti daug klausimų ir gerai padirbėti su savimi. Pats greičiausias būdas – rimtai ir atsakingai užsiimti dvasine praktika, nors ir tada mes negalime tikėtis, kad būsimasis vedybinis gyvenimas bus be jokio debesėlio, nes sunku trumpu jaunystės laikotarpiu pasiekti reikiamą tobulumą ir įveikti savo netikusią vedybinę karmą.

Renkantis gyvenimo palydovą, reikėtų įsiklausyti į savo dorybingų tėvų patarimus, nes pačiam sunku nuspręsti, geras jis ar netikęs. Dažniausiai tokioje situacijoje prarandamas blaivus mąstymas, ir jaunuoliai vienas kitame mato tik geras savybes. O tėvai jaunąją porą stebi iš šalies, ir jiems geriau matyti tikroji padėtis.

Prieš vedybas reikia visapusiškai išstudijuoti tuos Vedų (ar kitų šventraščių) skyrius, kur kalbama apie šeimos kūrimą. Šių žinių pritaikymas šalina galimas problemas. Kiekvienam pravartu žinoti, kaip ir kur atrasti artimą žmogų, koks jis turi būti, kokie turi būti santykiai su juo ir jo artimaisiais. Nežinant šių dalykų, negalima tikėtis, kad būsimoje šeimoje nekils rimtų problemų.

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis