Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

KAIP PASIEKIAMA PREMA

 

Šį Bhakti-rasamrita-sindhu skyrių Rupa Gosvamis užbaigia pasakojimu apie kelią, vedantį į premą. Pradžiai jis išvardina atsidavimo tarnystės pakopas: 1) šradha; 2) sadhu-sanga; 3) bhadžana-krija; 4) anartha-nivriti; 5) ništha; 6) ruči; 7) asakti; 8) bhava; 9) prema.

Kokios tai pakopos, ir kuo jos skiriasi viena nuo kitos?

Bendrai paėmus, žmogus gali turėti tik du prisirišimus: prie majos ir prie Krišnos. Kylant atsidavimo tarnystės laipteliais, prisirišimas prie majos silpsta, o prisirišimas prie Krišnos stiprėja.

Sakoma, kad šradhos lygyje mūsų prisirišimas prie majossandra (tirštas), o prie Krišnos – gandha-matratva (kvapas). Sadhu-sangos lygyje – atitinkamai atjantiki (didelis), ir gandha-sandratva (koncentruotas kvapas). Bhadžana-krija ir anartha-nivriti – purna (pilnutinis), ir ekadeša-vjapini (vienoje vietoje). Ništha – prajiki (beveik pilnutinė), ir bahudeša-vjapini (daugelyje vietų). Ruči lygyje pastarieji terminai susikeičia vietomis: prisirišimas prie majos – bahudeša-vjapini, prie Krišnos – prajiki. Asakti lygyje prisirišimas prie majos – ekadeša-vjapini, prie Krišnos – purna. Bhavos lygyje – abhasa-maji (prisirišimo šešėlis), ir atjantika (labai stiprus). Ir premos lygyje – naikapi (visiškai be prisirišimų), ir sandra-mamatva.

Prisiminkime, kokioje pakopoje darosi įmanoma (tegu ir epizodiškai) smaranam tarnystės forma. Bhaktisidhanta Sarasvati Thakuras sakė, kad smaranam galima praktikuoti po maranam, mūsų netikro ego žūties, ir tai yra ništhos lygis. Jame žmogus gali medituoti į Viešpaties vardą, kirtanija sada harih. Maha-mantros kartojimas žemesniuose lygiuose yra nama-abhas.

Ruči lygyje meditacijos objektas – tai nuostabus Krišnos pavidalas. Asakti lygyje meditacija darosi gilesnė (dhjana) – žmogus jau sugeba mąstyti apie Krišnos savybes. Anusmriti, atminimas, būdingas bhavai. Šiuo momentu įvyksta tai, kas vadinama spurti: žmogus akimirkai pamato Krišną. Bhavos lygyje bhakta medituoja į Viešpaties lilas. Premos lygyje jis pasiekia samadhi ir pasineria į rasą, transcendentinius santykius su Krišna.

Višvanatha Čakravarti Thakuras savo knygoje Madhurja Kadambini pavaizduoja žmogaus, pasiekusio premos lygį, susitikimą su Krišna. Sakoma, kad tai gali atsitikti materialiame pasaulyje. Pirmiausia Viešpats apreiškia Savo nuostabią formą, rupą. Ją išvydęs, bhakta tuoj pat krenta be sąmonės. Norėdamas jį atgaivinti, Krišna prieina arčiau, ir bhaktos jusles sužadina be galo malonus aromatas. Jis atsipeikėja ir vėl krenta, paveiktas šio nuostabaus kvapo. Tada Viešpats taria: „Aš visiškai paklūstu tau, Aš – tavo“. Nuo šių žodžių, nuo Krišnos balso bhakta vėl atsipeikėja ir vėl praranda sąmonę. Tada Krišna jį paliečia. Priklausomai nuo rasos, kuri jungia Krišną su šiuo bhakta, tas prisilietimas būna įvairus. Jeigu tai dasja-rasa, Krišna Savo pėda paliečia jo ranką. Sakhja-rasoje Jis apkabina bhaktą, vatsalja-rasoje – nušluosto jam ašaras, o madhurja-rasoje Krišna jį atgaivina bučiniu. Tačiau bhakta neatlaiko tokios meilės poveikio ir vėl alpsta, ir tada Krišna apreiškia dar vieną madhurją, kuri vadinasi audarja-madhurja. Taip Jis parodo Savo begalinį dosnumą šio bhaktos atžvilgiu. Krišna užvaldo visas jo jusles, pradeda su juo kalbėtis. Po to bhakta vėl apalpsta, ir audarją pakeičia karunja – aukščiausia Viešpaties šakti iš visų aštuonių pagrindinių Jo energijų. Priklausomai nuo bhaktos rasos karunja pasireiškia skirtingai. Galiausiai Viešpats išnyksta. Žmogus, patyręs tokias emocijas, pradeda Jo ieškoti. Jis šaukia Viešpatį, verkia, raičiojasi ant žemės. Jis jau niekada nebeužmirš šių pergyvenimų, išsaugos juos iki pat mirties ir su jais grįš į dvasinį pasaulį.

Toks lygis mums nepasiekiamas. Mes turime koncentruotis į švento Viešpaties vardo kartojimą, tada mūsų meditacija pereis visas minėtas pakopas ir pasieks lygį, kuriame viešpatauja prema, tyra meilė Viešpačiui.

 

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis