Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

KAIP MALDA PADEDA ŠVENTŲ VARDŲ KARTOJIMUI

 

Aš  tylėjau. Mane  kaustė  suvokimas, kad tiek daug laiko  aš  praleidau  veltui. Juk  iki  dabar  aš  gyvenau  paprastą, paviršutinišką  gyvenimą, kažkodėl  jį  vadindamas  dvasine  praktika.

Aš  pažvelgiau  į  savo  draugus. Jie  pusryčiavo  ir  linksmai  kažką  aptarinėjo. Man pasidarė  negera.

– Mano  bėda – neatidus  kartojimas, – pasakiau  aš. – Žinau, kad  tai  blogai, bet  nieko  negaliu  padaryti. Nors  ir  stengiuosi, bet  suvaldyti  proto  neįstengiu. Ir  taip – daug  metų. Paaiškinkite, prašau, smulkiau, kokiu  būdu  padeda  malda  ir  kaip padidinti  ratų  skaičių? Ką  daryti  pirmiau: ar  didinti  ratų  skaičių, ar  gerinti  atidumą, pasikliaujant  malda? Kas  nuo  ko  priklauso, arba  kas  iš  jų  priežastis, kas – pasekmė?

Nitja  Pantha  atsakė:

– Šventų  Vardų  kartojimas – bhakti-jogos  viršūnė. Į  ją  įeina  visi  kiti  aštuoni  metodai, ji  yra  jų  tikslas  ir  aukščiausias  atlikimo  lygis. Tokiu  būdu, Viešpaties  vardų  kartojimas  yra  aukščiausia  maldos  pakopa.

Melstis  galima  asmenybei. Bet  vargas  tam, kuris  nesupranta, kad  Šventas  Vardas – tai  Asmenybė. Būtent  toks  nesupratimas  niekais  paverčia  visas  mūsų  pastangas.

Tu  kalbi  apie  savo  neatidumą. Tai  reiškia, kad  Viešpats  iki  šiol  tau  yra  tik  abstrakcija, neegzistuojanti  realybėje. Todėl  maha-mantra  tau – tik  trijų  nesuprantamų  žodžių  rinkinys. Tavo  protui  ji  tik  monotoniškas, nieko  nesakantis  triukšmas, panašiai  kaip  ventiliatoriaus  ošimas. Protas  prie  jo  pripranta  ir  nustoja  kreipti  į  jį  dėmesį.

Tokiu  atveju  ir  ratų  skaičiaus  didinimas, ir  pats  kartojimas  netenka  prasmės. Jeigu  tu  esi  šalia  Asmenybės, bet  nekreipi  į  ją  jokio  dėmesio – tai  ignoravimas. Mechaniškai  kartodamas  mantrą  kad  ir  kiauras  paras, tu  Viešpačio  nepasieksi  ir  per  tūkstančius  metų. Juk  toks  ignoravimas – tai  sunkus  Švento  Vardo  įžeidimas.

O  dabar  atsiverskime  šią  knygą  ir  pažiūrėkime, kokios atsainaus  kartojimo  pasekmės. Žiūrėk, tai – Šrylos  Bhaktivinodos  Thakuro  Šri  harinama  čintamani. Joje  pateikiamas  Viešpaties  Čaitanjos  pokalbis  su  Haridasu  Thakuru. Viešpats  jį  pripažino  namačarja, tuo, kuris  duoda  autoritetingiausius  nurodymus  ir  mokina  kitus  savo  asmenišku  pavyzdžiu.

Nitja  Pantha  atsivertė  nedidelę  knygą  ir  pradėjo  skaityti  iš  įvairių  vietų, retkarčiais  paaiškindamas  prasmę.

“Neatidumas  ir  ignoravimas – sinonimai.

Neatidumas  kartojant  Šventą  Vardą  sukuria  savotišką  iliuziją, kurios  veikiamas  žmogus  pradeda  daryti  ir  kitus  Švento  Vardo  įžeidimus, nuo  kurių  labai  sunku  atprasti. Šita  iliuzija  sukelia  potraukį  turtams, seksui, visuomeninei  padėčiai, sėkmei  ir  net  apgavystei.

Kai  tokie  troškimai  užteršia  širdį, naujokas  palaipsniui  praranda  norą  kartoti  Šventą  Vardą”.

– Kokiu  būdu  tai  įvyksta? – paklausiau  aš.

– Tai  nesunku  suprasti. Iš  pradžių  žmogus  prisiklauso  apie  nuostabius  rezultatus, kuriuos  duoda  mantros  kartojimas. Jis  užsimano  juos  gauti  ir  imasi  džapos. Bet  rezultatai  taip  pigiai  neateina, ir  žmogaus  entuziazmas  ima  blėsti. Kuo  ilgiau  jis  kartoja  be  jokių  progreso  žymių, tuo  silpnesnis  jo  tikėjimas  į  mantros  efektyvumą. Galiausiai  jis  visiškai  nusivilia  ir  norėdamas  užpildyti  susidariusią  tuštumą, grįžta  prie  ankstesnio  gyvenimo  būdo. Ignoravimas  pasėja  anarthų  sėklas. Jos  greitai  sudygsta  ir  sukelia  materialaus  gyvenimo  potraukį.

Nepaisant  visų  įtikinėjimų  ir  įrodymų  apie  Švento  Vardo  šlovę, žmogus  jau  netiki  jais, nes  jo  asmeninė  patirtis  rodo, kad  mantros  kartojimas  yra  beprasmiškas  laiko  gaišimas. Toks  žmogus  yra  pasmerktas.

Todėl  pirmiausia  reikia  suprasti, kad  Šventas  Vardas  yra  Asmenybė. Bet  tai  įmanoma  tik  Krišnos  malonės  dėka. Štai  ką  apie  tai  sako  Haridasas  Thakuras: “Nesuvokiant, kad  Šventas  Vardas  ir  Krišnos  Asmenybė  yra  tas  pat, neįmanoma  pradėti  dvasinę  praktiką”.

“Pati  dživa  atotrūkio  iliuzijos  negali  nei  išvengti, nei  įveikti, bet  tai  lengva  padaryti  Viešpaties  malonės  dėka. Todėl  labai  svarbu  su  dideliu  nuolankumu  maldaute  maldauti  Viešpatį  apreikšti  Savo  malonę. Tai  vienintelė  dživos  išsigelbėjimo  priemonė.

Tie, kurie  nori  tyrai  kartoti  Šventą  Vardą, pasikliaudami  tik  savo  intelektu  ir  proto  patyrimu, pamatys, kad  jų  pastangos  bergždžios”.

Toliau  Haridasas  Thakuras  pateikia  maldingo  nusiteikimo  pavyzdį.

“O  Viešpatie, pas  mane  visiškai  pasaulietiškos  mintys  ir  protas, todėl  aš  tariu  Tavo  Vardą  be  jokio  jausmo. Man  perdaug nesiseka, kad  galėčiau  pajusti  transcendentinio  ir stebuklingo  Švento  Vardo  poveikį. Viešpatie, aš  meldžiu  Tave  maloningai  apsireikšti  Savo  Šventu  Vardu  ir  šokti  ant  mano  liežuvio. Meldžiu  Tavo  lotosinių  pėdų  prieglobsčio. Jeigu  nori, amžiams  įkalink  mane  materialiame  pasaulyje. Tu  gali  elgtis  kaip  nori, tik, prašau, leisk  man  pajusti  dievišką  Švento  Vardo  nektaro  skonį.

O, Viešpatie  Čaitanja! Tu – gailestingumo  vandenynas. Mano  nerami  širdis  šaukiasi  Tavęs. Jeigu  neprabus  mano  sąžinė  ir  aš  nemaldausiu  Tavo  malonės, vadinasi, aš  būsiu  pats  didžiausias  nelaimėlis”.

Nitja  Pantha  tęsė:

– Tokiu  būdu, melsti  Viešpatį  Jo  malonės – vienintelė  galimybė  patirti, kad  Šventas  Vardas – tai  Asmenybė. Bendravimas  su  Viešpačiu  maldoje  turi  vykti  nuolatos, ir  tada  labai  greitai  atsiras  pojūtis, kad  Jis  yra  kažkur  visai  čia  pat. Argi  gali  tada  Jo  Vardo  kartojimas  išlikti  neatidus!? Pavyzdžiui, aš  kalbu  su  tavimi. Nieko  realiau  už  tave  man  dabar  nėra! Štai  toks  jausmas  atsiranda  maldos  metu.

Kur  tu  beeitum, ką  bedarytum – visada  stenkis, kad  Krišna  būtų  tavo  prote. Iš  pradžių  jis  skendės  tamsoje, tačiau  tu  nesibaimink. Toliau  šlovink  Viešpatį  ir  melsk  Jo  malonės. Tuo  pat  metu  kuo  atidžiausiai  ir  su  meile  kartok  Jo  Vardą. Iš  lėto  didink  ratų  skaičių, o  likusį  laiką  be  perstojo  melsk  Viešpatį  malonės.

 

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis