Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Kaip išvengti pažeminimų

 

Negatyvus požiūris į pažeminimus – tai išdidumo apraiška. Ir dar tai rodo, kad žmogus užsitarnavo šį išbandymą. Būtent toks požiūris tuos pažeminimus ir iššaukia. Ir kuo giliau ši nuostata glūdi, kuo ji nepastebimesnė, tuo didesni nemalonumai mus turi ištikti, kad ją iškrapštytų lauk. Žinoma daug atvejų, kai tikrai nuostabius žmones ištinka žiaurios nelaimės. Jie būva pasiekę gana aukštą dvasinį lygį, tačiau pas juos dar yra kažkur labai giliai užsilikusio nepakantumo pažeminimui. Todėl pamokas jie gauna dažnai labai skaudžias, nepaaiškinamas ir netikėtas.

Pažeminimai ir nemalonumai prasideda, kai mes užmirštame meilę. Jų tikslas – lavinti mumyse nuolankumą ir meilę.

Kuo labiau mes pasiruošę priimti pažeminimus, netgi dvasinius, neprotestuodami, kaip Dievo valią, tuo labiau esame nuo jų apsaugoti, nes jų tikslas pasiekiamas dar prieš jiems pasireiškiant.

Su kokiais praradimais mes negalime susitaikyti, tą iš mūsų ir atima. Jeigu mes kažką labai vertiname, tada bijomės, kad galime tai prarasti. Kai baimė peržengia tam tikras ribas, ji tampa pavojinga, nes pradeda greitai naikinti mūsų meilės jausmą. Norėdamas mus išvaduoti iš baimės gniaužtų, Viešpats pirmiausia duoda laiko patiems su juo susitvarkyti, bet jeigu mes Jo negirdime, Jis suruošia situaciją, kurioje mes prarandame prisirišimo objektą. Viešpats kaip ir sako: „Na, štai, praradai. Ir ką, labai baisu?“ Paprastai baisu nebūna, ir žmogus darosi labiau atsižadėjęs. Tada jam vėl duoda galimybę naudotis tuo, ką prarado, iki naujo patikrinimo.

Pažeminimus ir nemalonumus pritraukia baimė juos patirti.

Yra fantastinis apsakymas apie tanką, kuris šaudė į tuos, kurie jo bijojo. Tas tankas simbolizuoja vieną iš karmos dėsnių. Žudo ne stresas, o negatyvus požiūris į jį.

Kai jaučiate, kad kažkas jus gali pažeminti, padarykite tai patys, bet išsaugodami meilės jausmą. Jeigu bręsta konfliktas, pasakykite apie save kažką blogo, ką, jūsų manymu, ruošiasi pasakyti pašnekovas, ir po kurio laiko jis, greičiausiai, pradės jus raminti ir net girti.

Vienas žmogus susigalvojo įdomią apsaugą. Kai jis su draugais važinėdavo „zuikiais“, juos, žinoma, kartais užklupdavo kontrolieriai. Visi išlipdavo lauk aiškintis, ir tada tas žmogus meistriškai apsimesdavo idiotu. Kontrolieriai jį palikdavo ramybėje, o draugai turėdavo susimokėti baudas arba juos tempdavo į miliciją.

Kai meldžiantis pašalinama agresijos priežastis ir vystomas nuolankumas, atitinkama karminė situacija darosi nebereikalinga. Tai ir yra karmos keitimas.  

Jeigu žmogus suvokia, kad aukščiau visko yra meilė, tai jis apsivalo iškart nuo daugelio nuodėmių. Be šito išvengti karminių reakcijų mums nepadės nei džapa, nei guru, nei Tulasi.

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis