Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Įvairūs bendravimo tipai

Mūsų  prigimtis  tokia, kad  mes  negalime  gyventi  be  meilės, ir  pati  aukščiausia jos forma – meilė  Dievui. Bet  tai sunkiai  pasiekiama  viršūnė, ir  kol  iki  jos  dar  taip  toli, mes  daugiau  ar  mažiau, kiek  leidžia  mūsų  galimybės, mylime ne Dievą, o vienas  kitą. Tačiau  vyro  ir  moters  meilė  ne  visada  atneša  laimę, dažnai  ji  baigiasi  didelėmis  kančiomis. Tai  priklauso  nuo  jų  energetinių  centrų,
čakrų, suderinamumo, kaip  dabar  priimta  sakyti, arba  harmonijos.

Norint, kad  šeimoje  vyrautų  geri  ir  stabilūs  santykiai, reikia  jau  pačioje  pažinties  pradžioje  įsiklausyti  į  save  ir  kritiškai  įvertinti, kas  vis  dėlto  mane  traukia  prie  to  žmogaus. Tik  pažinties  pradžioje  dar  galima  atsisakyti  glaudesnių  santykių, nes  toliau  jie  tampa  tokie  artimi, kad  jau  nieko  neįmanoma  pakeisti, net  suprantant  tų  santykių  pragaištingumą.

Kuriant  šeimą, jaunuoliai  neturėtų  pervertinti  ir  sureikšminti  žmogaus  elgesio  pažinties  metu, nes  taip  jau  surėdyta  gamtos, kad  vyriškis  stengiasi  būti  labai  mielas  ir  žavus  prieš  merginą, kuri  jam  patinka. Ji  elgiasi  taip  pat.  Daug  svarbiau  sužinoti, kaip  jis  (ji)  elgiasi  su  kitais  žmonėmis, kaip  vykdo  savo  pareigas, koks  jo  (jos)  supratimas  apie  laimę  ir, svarbiausia, reikia  suvokti  motyvus – kodėl  jis  (ji)  nori  sukurti  šeimą. Ieškant  gyvenimo  draugo, tai  pats  svarbiausias  dalykas – vedybų  motyvacija, tai  yra, ko  žmogus  iš  jūsų  nori, su  kokiu  energetiniu  centru  susijusi  jo  meilė. Nuo  to  priklauso  daugiau  ar  mažiau  harmoningi  santykiai  tarp  sutuoktinių, kurie  visą  gyvenimą  praktiškai  nesikeičia, išskyrus  tą  atvejį, kai  jų  meilė  pereina  į  dvasinį  lygį, bet  tai  atsitinka  nepaprastai  retai, todėl  geriau  siekti  kuo  doresnių  santykių  su  artimais  žmonėmis.

Mes  kalbėjome  apie  septynias  čakras, energetinius  centrus, kurie  jungia subtilų  kūną  su  fiziniu. Jas  taip  pat  galima  pavadinti  psichiniais  centrais, nes  jose sutelkta mūsų sąmonė.

Apatinė  čakra  yra  pačioje  stuburo  apačioje. Joje  sutelktas  egoizmas  ir  lytiniai  santykiai, ir  kai  žmogaus  sąmonė  yra  šitame  lygyje, jo  santykiai  su  kitais  grindžiami  kūnišku supratimu.

Sekanti  čakra  yra  truputį  žemiau  bambos. Su  ja  siejasi  baimės  ir  savisaugos  jausmas, o  santykiai  yra kūno  ir  pranos  lygyje.

Saulės  rezginio  centras  susijęs  su  virškinimu  ir  komforto  jausmu. Santykiai – pranos  ir  juslių  lygyje.

Širdies  čakra  susijusi  su  žmogaus  elgsena, santykiai – juslių  lygyje.

Gerklės  čakra – emocijos, santykiai – jausmų  ir  proto  lygyje.

Kaktos  centras, garsioji  trečia  akis  yra  tarpuakyje  ir  susijusi  su  protu, atitinkamai  ir  santykiai – proto  lygyje.

Viršugalvio  centras  yra  pakaušyje  ir  susijęs  su  intelektu, santykiai  taip  pat  intelekto  lygyje.

Žmogus, kurio  sąmonė  apatinės  čakros  lygyje, yra  susikoncentravęs  į  savo  kūną, visas  jo  gyvenimas – tai  seksas, maistas  ir  miegas. Jam  patiks  mergelė  su  gražiu  ir  sveiku  kūnu.

Kažkas  mėgsta  daug  judėti, sportuoti – tai  pranos  lygis. Jam  patinka  energingos  natūros.

Kažkam  patinka  menas, literatūra – jausmų  lygis. Toks  žmogus  aiškiai  sieks  apsivesti  su  rafinuotu  ir  apsišvietusiu  partneriu.

Kažkas  vadovaujasi  protu. Tai  reiškia, kad  jis  ugdosi    dorybingą  charakterį  ir  stengiasi  suvaldyti  savo  kūną  ir  jusles. Jam  bus  malonu  bendrauti  su  partneriu, turinčiu  geras  manieras.

Dar  kažkas  vadovaujasi  intelektu. Toks  žmogus  studijuoja  įvairias  filosofijas, stengdamasis  suprasti, kas  yra  gėris  ir  kas  yra  blogis. Jis  jaus  potraukį  žmogui, užsiimančiam  dvasine  praktika.

Aukščiausias  asmenybės  pasireiškimas – dvasiniame  lygyje, kai  pasireiškia  noras  mylėti  Dievą  ir  visus  žmones. Tokia  meilė  nepalyginamai  iškilesnė  už  vyro  ir  moters  meilę, ir  ją  patirti – nepaprasta  sėkmė. Vedos  sako, kad  bet  kuris  žmogus  siekia  amžinybės  ir  aukščiausio  pažinimo. O  aukščiausia  meilė – meilė  Dievui – svarbiausias  žmogaus  gyvenimo  tikslas. Meilė – tai  bet  kokiu  atveju  mūsų  dvasinių  galių, pačios  mūsų  slaptingiausios  prigimties  pasireiškimas, bet  ji  dažniausiai  būna  suteršta  egoizmo. Kuo  didesnis  šitas  užsiteršimas, tuo  labiau  iškrypsta  ir  meilė, ir  harmoningi  santykiai  darosi  įmanomi  tik  vis  žemesniame  sąmonės  lygyje.

Paanalizuokime  šituos  santykius, pradėdami  nuo  pirmo  atvejo, kai  jaunuolius  suartina  lytinis  potraukis. Tai  pats  paprasčiausias  partnerių  suderinamumo  tipas. Apatinio  centro  dėka  beveik  visi  jauni  žmonės  jaučia  potraukį  priešingai  lyčiai. Jiems  atrodo, kad  tai  ir  yra  meilė. Tokiame  lygyje  niekam  nerūpi  žmogaus  charakteris, jo  polinkiai  ir  požiūris  į  gyvenimą, svarbiausia – pasimėgauti  jo  kūnu. Ir visai  neįdomu, ką  jis  pats  apie  tai  galvoja. Mes  visi  žinome, kokia  tai  meilė. Iš  principo, tokie  santykiai  šeimoje  irgi  reikalingi, bet  panagrinėkime, kas  bus, jeigu  mes  jiems  teiksime  pirmaeilę  reikšmę.

Pirmas  variantas. Dominuoja  vienintelis  motyvas – pasimėgauti  nevaržomu  seksu. Tai  kvaila  ir  neprotinga  meilė, kuri  dabar  taip  propaguojama. Jaunuoliai  net  vedybų  nenori, ir  susižieduoja  tik  iš  bėdos. Bet  lytinis  potraukis  palaipsniui  silpnėja, ypatingai, jeigu  juo  piktnaudžiaujama. Pas  partnerius  išryškėja  kiti  interesai, dažniausiai  skirtingi. Šeimoje  prasideda  tai, ką, neturint  geresnio  įvardinimo,  būtų  galima  pavadinti  šunišku  gyvenimu, nes  dingo  vienintelis  atributas, kuris  jungė  sutuoktinius – lytinis  potraukis, o  koks  nors  suderinamumas  kituose  lygiuose  mažai  tikėtinas. Jie  net  nenori  kur  nors  nueiti  kartu, nes  jų  niekas  neriša  dargi  pranos  lygyje, o  ką  jau  kalbėti  apie  aukštesnius  centrus. Todėl  dabar  tiek  daug  iširusių  šeimų. Lytinis  potraukis  būdingas  visų  tipų  santykiams, bet  jis  neturi  būti  pagrindinis  motyvas  kurti  šeimą.

Antras  variantas. Merginai  apkarto  vienatvė  ar palaidas  gyvenimas, kai  ji  turėjo  intymius  santykius  su  daugeliu  vyrų, ir  ji  naudojasi  tuo, kad  koks  nors  eilinis  šaunuolis  nori  su  ja  pasimylėti. Jis  netgi  jaučia  jai  kažką  panašaus  į  meilę, o  moteris  savo  prigimtimi  nenori  būti  vieniša, ji  nori  turėti  šeimą.

Esant  tokio  pobūdžio  potraukiui, vaikinas  greit  atsipeikės  ir  supras, kad  tarp  jo  ir  tos  merginos  nėra  nieko  bendro. Jeigu  pirmu  atveju  buvo  kažkokie  bendri  interesai, tegu  ir  žemiausio  centro  lygyje, tai  dabar nėra  net  abipusio  lytinio  potraukio, ir  tokie  sutuoktiniai  gyvens  kartu  kaip  svetimi  žmonės.

Trečias  variantas. Jis  daugiau  liečia  brandesnio  amžiaus  žmones, maždaug  nuo  trisdešimties  metų. Šie  žmonės  apsiveda  kaip  nelaimės  draugai. Jie  jau  išeikvojo  savo  seksualinę  energiją, todėl  nejaučia  vienas  kitam  didesnio  lytinio  potraukio, ir  aplamai  nėra  nieko  tokio, kas  juos  suartintų. Jie  tiesiog  jaučiasi  nelaimingi, vieniši  ir  nori, kad  šalia  jų  kas  nors  būtų, nori  padėti  vienas  kitam. Jų  santykiai  daugiau  mažiau  normalūs, bet  vedybinio  gyvenimo  džiaugsmo  jie  irgi  nepatirs.

Taigi apatinio  centro lygyje  šeimyniniai  santykiai  nėra  labai  džiuginantys. Tai  kaipgi  vis  dėlto  išsirinkti  žmogų  visam  gyvenimui? Nors,  jeigu  sutuoktinius  jungia  stiprus  seksualinis  jausmas  ir  be  to  jiems  daugiau  niekas  nerūpi, tai  jų  gyvenimas  gali  būti  pakankamai  nusisekęs, kaip, sakykim, pas  gyvūnus. Jų  santykiai  irgi  tokiame  lygyje, bet  mes  turėtume  suvokti, kad  mums  reikia kažko  daugiau, negu  gyvūnams, ir  siekti  prasmingesnio  bendravimo.  

Antras  atvejis  su  jo  variantais, kai  potraukis  vedybiniam  gyvenimui  atsiranda  bambos  (pavadinkime  taip!)  centro  lygyje. Nuo  jo  priklauso  pranos  cirkuliacija  mūsų  organizme, taip  pat  ramybės  ir  baimės  pojūčiai, polinkis  į  judrumą.

Pirmas  variantas. Mergina, kuri  nori  ramaus  gyvenimo, jaučia, kad  nuo  to  vaikino  dvelkia  patikimumu  bei  ramybe, jai  gera  šalia  jo, ir  ji  galvoja: man  reikia  tokio  vyro. Jos  nedomina  juslių  tenkinimas, nedomina  to  žmogaus  charakteris, poelgiai, ir  jeigu  vaikinas  jos  atžvilgiu  patiria  panašius  jausmus, tai  reiškia, kad  jų  santykiai  yra  būtent  šito  centro  lygyje.

Antras  variantas, kai  abu  kultivuoja  sportą, gimnastiką, mėgsta  keliauti.

Abiem  atvejais  didesnė  tikimybė, kad  tarp  jų  bus  kokie  nors  gana  stabilūs  santykiai, bet  tik  iki  to  laiko, kai  jie  pradės  aiškintis  savo  požiūrius  į  gyvenimą, kai  prasidės  įvairūs  buitiniai  nesklandumai, kurių  jie  nesugebės  išsispręsti, nes  viršutinių  centrų  lygyje  pas  juos  nėra  nieko  bendro.

Čia  svarbu  suprasti, kad  abu  sutuoktiniai  jau  pragyveno  daugybę  gyvenimų  ir  turi  pilnai  susiformavusius  subtilius  kūnus, kuriuos  pakeisti  labai  sunku. Kiekvienas  turi  savo  motyvus  ir  pagal  juos  stengiasi  susikurti  atitinkamus  santykius, tam  tikslui  siekdamas  pakeisti  savo  partnerio  charakterį. Jie  nuoširdžiai  įsitikinę, kad  jeigu  bus  griežti  ir  negailestingi  partnerio  silpnybėms  bei  ydoms, tai  jis  kažkiek  pasikeis. Bet  po kurio  laiko  jie  pamato, kad   nieko  neišeina, kad  anas  koks  buvo  bambukas, toks  ir  liko. Sutuoktiniai  viskuo  nusivilia  ir  gyvena  kaip  svetimi  žmonės, naudodamiesi  tik  tuo, kas  juos  dar  jungia. Tai  bus  rami  šeima, bet  tik  tiek. Nebus  nei  deramo  bendravimo, nei  galimybės  rasti  bendrą  gyvenimo  tikslą. Žinoma, jeigu  tai  ne  sportas  ar  diskotekos.

Trečias  atvejis – santykiai  saulės  rezginio  lygyje, kai  pagrindinis  vaidmuo  priklauso  emocijoms  ir  gyvybinei  energijai.

Pirmas  variantas. Vyras  ir moteris  jaučia  vienas  kito  gyvybinę  energiją, priešinga  lytis  jiems  teikia  džiaugsmą  ir  nusiraminimą, jiems  linksma  bendrauti  tarpusavyje. Kai  nėra  kuo  džiaugtis, jie  bendromis  jėgomis  kovoja  su  iškilusiais  sunkumais. Jų  šeimyninis  gyvenimas  bus  pakankamai  normalus  ir  tvirtas, tik  jiems  bus  sunku  spręsti  problemas, kai  reikės  kažką  svarstyti  ir  priimti  abudu  tenkinantį  sprendimą, nes  nebus  požiūrių  ir  charakterio  panašumo  proto  lygyje, jie  neturės  kažkokio  bendro  aukštesnio  tikslo.

Antras  variantas. Saulės  rezginio  lygyje  yra ir  daugiau  motyvų, pavyzdžiui, naudos  troškimas. Žmogus  mato, kad  jis  (ji)  turtingas, turi  geras  gyvenimo  sąlygas, ir  tai  yra  akstinas  potraukiui. Kaip  nekeista, bet  tai  irgi  meilė. Žmogus  sutinka  kitą  žmogų, turtingą, ir  atsiranda  simpatija, perauganti  į  meilę. Abudu  nori  pasiturinčio gyvenimo. Šis  variantas  būdingas  žmonėms, turintiems  polinkį  į  biznį.

Trečias  variantas. Partnerių  motyvacija – užimti  visuomenėje  kuo  aukštesnę  padėtį. Tokia  šeima  gali  pragyventi  ilgą  ir  laimingą  gyvenimą, bet  didelio  potraukio  vienas  kitam  nejaus. Jų  nedomins  partnerio  vidinis  pasaulis, tuo  labiau, kad  jų  gyvenime  nėra  bendro  aukštesnio  tikslo. Čia  nėra  santykių  artumo, nes  jiems  reikalingas  tik  palaikymas  ir  galimybė  turėti  pragyvenimo  lėšas. Gilios  meilės  tokiuose  santykiuose  negali  būti, nes  tokia  meilė  įmanoma  tik  pradedant  nuo  proto  lygio.

Ketvirtas  atvejis – santykiai  širdies  čakros  lygyje, kuriame  jau  gali  atsirasti  stiprios  laimės  pojūtis. Žmogus  stengiasi  tinkamai  elgtis, vadovautis  tam  tikrais  gyvenimo  principais  ir  taisyklėmis, gerbti  tėvus  ir  kitus  vyresnius  žmones.

Pirmas  atvejis. Gerai  išauklėta  mergina  gražiai ir  teisingai  apsieina su  jaunuoliu  ir  jo  tėvais, arba  pas  ją  yra  didelis  noras  taip  elgtis. Tokios  savybės  natūraliai  patraukia  žmogų, turintį  panašų  charakterį.

Antras  atvejis  liečia  asmenybes, linkusias  vadovauti, valdyti, ginti  tėvynę. Jeigu  du  žmonės  suartėja  būtent  dėl  šių  savybių, tai  bus  laiminga  šeima. Kas  liečia  savęs  pažinimą, gali  būti  neatitikimai. Žmona  klausys  savo  vyro  ir  jį  gerbs, jeigu  jis  atitiks  jos  vidinius  įsitikinimus. Jeigu  ne, ji  jausis  apvilta, bet  į  jo  pasaulėžiūrą  perdaug  nesigilins. Jei  svarbiau, kad  vyras  tinkamai  elgtųsi  ir  su  visais  palaikytų  gerus  santykius. Tai  jau  pakankamai  aukštas  lygis, nes  santykiai  grindžiami  asmenybės  charakterio  bruožais.

Trečias  variantas, kai  vyras  nori  vesti  pačią  geriausią, kokia  tik  yra, moterį, kuri  savo  charakterio  bruožais  ryškiai  išsiskirtų  iš  kitų. Tokios  šeimos  pakankamai  tvirtos, o  sutuoktiniams  gyvenime  daugiau  nieko  ir  nereikia.

Penktas  atvejis – santykiai  gerklės  centro  lygyje. Jie  daugiausia  būdingi  žmonėms, turintiems  meninių  gabumų.

Pirmas  variantas. Šie  žmonės  išsiskiria  iš  kitų  subtiliais  jausmais  bei  intuicija, jie užsiima  kažkokia  bendra  veikla, leidžiančia  ieškoti  grožio  ir  harmonijos. Jų  meilė  būna  jausmų  srityje, bet  pasiekia ir  proto  lygį. Jų  šeimyninis  gyvenimas – stabilus  ir  laimingas. Bet  jeigu  sutuoktiniai  bandys  dirbti  su  savo  charakteriais, tai  gali  atsirasti  didelis  nuomonių  skirtumas. Harmonija  jausmų  lygyje  nereiškia, kad  ji  bus  ir  protinėje  veikloje, nes  tokia  veikla  visada  nukreipta  į  savęs  pažinimą, ir  šiuo  atveju  būtinas  suderinamumas  kaktos  centro  lygyje.

Antras  variantas. Puikus  auklėjimas, aristokratiškos  manieros, gilus  grožio  suvokimas, harmonija  su  gamta, – tokios  savybės  traukia  žmones  vienus  prie  kitų. Jų  santuoka  ne  tokia  patvari, kaip  pirmame  variante, kur  bendri  profesiniai  interesai  reiškia  proto  veiklą. Šiuo  atveju  bent  jau  yra  garantija, kad  jie  visada  išliks  gerais  draugais.

Šeštas  atvejis – bendravimas  proto  lygyje, ir  čia  santuokos  yra  tvirtos, nes  protas  kontroliuoja  jusles, gyvybinę  energiją  ir  kūną. Tai  aukštas  suderinamumo  lygis, bet  jis  neįmanomas, jeigu  žmonės  neugdo  savyje  dorybingų  savybių  ir  nežino, kaip  teisingai  tarpusavyje  bendrauti.

Pirmas  variantas. Jaunuoliai  pradeda  vienas  kitą  mylėti  didelio  tarpusavio  supratimo  dėka, kuris  tačiau  atsiranda  ne  iš  karto, kaip  žemutinių  centrų  lygyje, o  tik  ilgesnį  laiką  užsiimant kokia nors bendra veikla. Tarpusavio  supratimas  vis  gilėja  ir  perauga  į  meilę. Žemutinių  centrų  lygyje  jaunuoliai  įsivaizduoja, kad  jie  visiškai  atitinka  vienas  kitą, geismas  stimuliuoja  greitą  potraukio  atsiradimą, bet  jis  taip  pat  greitai  ir  dingsta, kai  partneris  pabosta.

Antras  variantas. Jaunuoliai  suartėja, vystydami  savyje  dorybingas  savybes. Pradžioje  didelio bendrumo gali  ir  nebūti, bet  užsiimdami  labdaringa  veikla, atlikdami  askezes  ir  dirbdami  su  savo  savybėm, jie  pasiekia  tam  tikrų  rezultatų,  ir  tada atsiranda  abipusis  potraukis. Toks  patvarių  ir  ilgalaikių  santykių  vystymosi  kelias.

Trečias  variantas. Jaunuoliai  išsirenka  vienas  kitą  pagal  horoskopus. Bendraudami  jie  įsitikina, kad  pasirinkimas  buvo  teisingas, ir  atsiranda  abipusė  simpatija.

Visuose  trijuose  variantuose  santykiai  pakankamai  stabilūs, ir  šeimyninis  gyvenimas  yra  laimingas. 

Septintu  atveju, kai  meilė  užsimezga  intelekto  lygyje, būna  pačios  laimingiausios  santuokos. Jos  grindžiamos  noru  gyventi  kartu  su  asmenybe, kuri  užsiima  dvasine  praktika  ir  joje  progresuoja.  Ir  kai  mergina  pamato  tokią  išaukštintą  ir  išmintingą  asmenybę, ją  patraukia  jos  savybės, ir  jeigu  viskas  pasibaigia  vestuvėmis, ji  patiria  tikrą  šeimyninę  laimę.

Jeigu  mergina  yra  nuolanki  ir  pripažįsta  vyro  autoritetą, tai  reiškia, kad  ji  yra  išmintinga. Vyro  išmintis  pasireiškia  per  atsakingumo  jausmą. Taip  byloja  Vedos.

Pirmas  variantas. Kai  moteris  savo  vyre  mato  mokytoją  ir  globėją, jam  tarnauja  ir  padeda  visuose  reikaluose, ji  tampa  laiminga. Vyras, matydamas  tokias  žmonos  savybes, ją  labai  myli. Visi  kiti  jų  centrai  gali  ir  nesutapti, bet pagrindiniai  gyvenimo  tikslai, bendravimas  ir  vidinė  harmonija  pas  juos  visada  bus  aukštame  lygyje.  

Antras  variantas, kai  merginą  patraukia  vyro  gyvenimo  misija, jo  idėjos. Vyrui  patinka, kad  ji  vertina  jo  veiklą, jis  irgi  pajunta  merginai  simpatiją, ir  jų  santykiai  darosi  idealūs. Vedos  sako, kad  jaunuoliai, siekiantys  teisingo  šeimyninio  gyvenimo, turi  gerai  žinoti, koks  yra  gyvenimo  tikslas. Vediniais  laikais  jie  buvo  atitinkamai  auklėjami, todėl  žinojo, kokia  mūsų  paskirtis, kaip  rasti  tinkamą  partnerį  ir  kokie  vyro  ir  moters  vaidmenys, kai  jie  bendrai  dirba  su  savo  savybėmis. Viso  to  neįmanoma  padaryti  be  šventraščių  ir  mokytojų, kurie  juos  supranta. Vedos  sako, kad  kai  pas  žmogų  atsiranda  didelis  noras  turėti  žinių  šaltinį  ir  dvasinį  mokytoją, tai  neilgai  trukus  Dievo  valia  jis  visa  tai  gauna.

Trečias  variantas. Jaunuoliai  užsiima  dvasine  praktika  ir  palaipsniui  meilė  Dievui  jiems  tampa  patrauklesnė  už  meilę  priešingai  lyčiai. Tačiau  jie  supranta, kad  nėra  pasiruošę  gyvenimui  atsižadėjime, todėl  partnerio ieško  toje  pačioje  dvasinėje  konfesijoje. Jeigu  jie  nelabai  domisi  vienas  kito  savybėmis ir daugiau teikia reikšmės tam, ar  jis  (ji)  užsiima  dvasine  praktika, tai  tokios  šeimos  dažnai  būna  netvirtos.

 Neįmanoma  suprasti  Dievo, nebandant  suprasti  tave  supančius  žmones. Netgi  intelekto  lygyje  galima  būti  sausu  ir  abejingu  kitiems  žmonėms, ir  tokiu  atveju  negalima  kalbėti  apie  partnerių  suderinamumą, nes  jie  negali  teisingai  įvertinti  vienas  kito  savybių.

Šeimos  kūrimas – sunkus  egzaminas, ir  daugelį  dalykų  reikia  apgalvoti  iš anksto, nes  vėliau  ką  nors  pakeisti  labai  sunku, išskyrus  atvejus, kai  vyras  ir  žmona  užsiima  dvasine  praktika. Ji  pakylėja  žmogų  aukščiau  sąlygotumų, būdingų  įvairiems  sąmonės  lygiams.

Taigi, reikia  sužinoti  daug  dalykų. Pavyzdžiui, kokio  amžiaus  turi  būti  būsimasis  gyvenimo  palydovas  ir  kad  vyras  mylės  savo  moterį, jeigu  ji  bus  nuolanki  ir  nenuodėminga. Moteris  labai  mylės  vyrą, jeigu  jis  turės  išvystytą  atsakomybės  jausmą. Pas  vyrus  jis  atsiranda  negreitai, tik  sulaukus  maždaug  dvidešimt  penkerių  metų.

Vedose  pasakyta, kad  šeimą  labai  palanku  sukurti  tada, kai  mergina  yra  dar  labai  jauna, gal  nuo  šešiolikos  metų, o  vyras – 25-30  metų. Jaunutė  žmona  šalia  savęs  mato  išsilavinusį, išmintingą  ir  patikimą  žmogų, todėl  labai  jį  gerbia  ir, tuo  labiau, niekada  nedrasko  jam  akių. Vyras  gi  mato  gražutę  fėją, ištikimą  ir  nuolankią. Tai  visiško  suderinamumo  atvejis.

Galimas  atvejis, kai  vyras  būna  daug  jaunesnis  už  moterį. Jų  vedybos  gali  būti  sėkmingos, jeigu  vyras  susirūpins, kad  jo  charakteris  formuotųsi  greičiau, negu  paprastai. Dėl  to  šeimoje  kurį  laiką  gali  tvyroti  šiokia  tokia  įtampa.

Kai  mergina  keliais  metais  jaunesnė, šeimyniniai  santykiai, laikui  bėgant, ne  silpsta, o, atvirkščiai, tvirtėja. Moterys  sensta  greičiau  negu  vyrai. Sulaukusi  maždaug  keturiasdešimties  metų, moteris  savo  bendraamžiui  gali  prarasti  patrauklumą, bet  jeigu  vyras  daug  vyresnis, jinai  jam  išlieka  miela  ir  graži.

Taigi, šeimos, kuriose  moteris  jaunesnė  už  vyrą, yra  daug  stabilesnės. Pagal  Vedas, amžiaus  skirtumas  neturėtų  būti  didesnis  kaip  septyneri  metai, tačiau  dėl  visuotinės  žmonių  sąmonės  degradacijos  vyrai  subręsta  vėliau, o  merginos  greičiau  praranda  kuklumo  ir  nuolankumo  savybes, todėl, esant  abipusei  simpatijai, sutuoktinių  amžiaus  skirtumas  dabar  gali  būti  ir  didesnis.

Kaip  jau  minėjome, žmona  turi  jausti  vyrui  pagarbą. Tai  įmanoma, jeigu  vyras  ugdo  savyje  atsakingą  požiūrį  į  gyvenimą. Moteris  tada  juo  visiškai  pasitiki  ir  jai  nerūpi  kiti  vyrai. Tokiu  būdu, stiprus  vyro  atsakomybės  jausmas  yra  svarbiausias  faktorius, apsaugantis  moterį  nuo  neištikimybės. Daugelis  galvoja, kad  pagrindinė  neištikimybės  priežastis – seksualinis  neatitikimas. Tai  tiesa, jeigu  sutuoktinius  sieja  tik  seksas, nes  šis  malonumas  turi  vieną  bjaurią  savybę. Kad  ir  kokia  stipri  būna  meilė, bet jeigu  sutuoktiniai  piktnaudžiauja  lytiniais  santykiais, ateis  laikas, kai  jie  pabos  vienas  kitam  ir  pradės  ieškoti  naujų  įspūdžių  pašaliais, kas  vadinama  paprastu  žodžiu – ištvirkavimas. Todėl  vyro  atsakomybės  jausmas  turi  būti  nukreiptas  ne  į  solidžią  išvaizdą, o  į  tai, kad  šeimoje  vyrautų  dvasiniai  motyvai  ir  dorybingi  santykiai, kitaip  šeima  paprasčiausiai  iširs. Kiekviena  moteris, norinti  laimingo  gyvenimo, turi  pasirinkti  vyrą, kuris  siekia  išsiugdyti  dorybingas  savybes, studijuoja  dvasinę  literatūrą  ir  stengiasi  mažiau  galvoti  apie  savo  gyvuliškų  poreikių  patenkinimą.  

Reikia  pažymėti, kad  apie  tokį  vyrą  svajoja  bet  kuri    dorybinga  mergaitė, bet  jeigu  ją  įtakoja  pagedusios  draugės, ji  nejučiomis  pradės  galvoti, kad  įžūlūs, galvojantys  tik  apie  seksą  akiplėšos  ir  yra  tikrieji  vyrai. O  kaipgi – jie  tokie  drąsūs  ir  tokie  dėmesingi  merginoms. Tačiau  ir  ežiui  aišku, ko  verti  tokie  “vyrai”. Todėl  bet  kokiu  atveju  mergina  turi  rimtai  įsitikinti, kad  žmogus, kuriam  ji  rengiasi  patikėti  save  ir  savo  būsimus  vaikus, yra  pakankamai  rimtas  ir  protingas, kad  galėtų  prisiimti  atsakomybę  už  dvasinę, moralinę  ir  materialinę  šeimos  gerovę. Šiam  tikslui  reikia  pasinaudoti  astrologija. Vedose  pasakyta, kad  jeigu  žmonės  apsiveda, ignoruodami  astrologinius  faktorius, jie  gali  turėti  rimtų  problemų, nes  kiekvieno  žmogaus  gyvenime  yra  tam  tikri  besikeičiantys  periodai, ir  reikia  žinoti, kiek  jie  prasilenkia  ar  sutampa  su  numatomo  partnerio  periodais.

Labai  svarbu, kiek  jaunavedžiai  atitinka  vienas  kitą  pagal  planetų  įtaką  jų  atžvilgiu. Pavyzdžiui, partnerių  atitikimas  pagal  Venerą  reiškia, kad  jie  teikia  daug  džiaugsmo  vienas  kitam.         

Atitikimas  pagal  Mėnulį – tai  harmonija  proto  lygyje, pats  svarbiausias dalykas  šeimoje. Į  tai  reikia  atsižvelgti  pirmiausia.

Atitikimas  pagal  Jupiterį – harmonija  intelekto  lygyje. Irgi  svarbu.

Atitikimas  pagal  Saulę  reiškia, kad  moteris  gerbs  savo  vyrą.

Atitikimas  pagal  Marsą – gerų  santykių  galimybė.

Atitikimas  pagal  Saturną  duoda  jėgų  kartu  ištverti  visus  sunkumus.

Atitikimas  pagal  Merkurijų – tai  mąstymo  ir  loginių  sugebėjimų  atitikimas.

Kad  vedybiniame  gyvenime  neatsirastų  kažkokių  netikėtų  kliūčių, svarbu  nustatyti  vedyboms  palankų  metą.

Tėvai, remdamiesi  savo  patyrimu, irgi  padeda  vaikams  susirasti  porą, ir  jeigu  jie  vadovaujasi  tėvų  patirtimi, tai  sukuria  labai  tvirtą  šeimą. Čia  nėra  jokios  prievartos, nes  jeigu  tėvai  ir  parenka, sakykim, dukrai  jaunikį, tai  paskutinis  žodis  vis  dėlto  jos.

Šis  punktas  labai  svarbus, nes  nepatyrusi  mergaitė  gali  pajusti  potraukį  bet  kuriam  žmogui, kuris  apie  ją  galvos. Jeigu  jaunuolis  geidžia  mergaitės, ji  instinktyviai  nori  pasirodyti  prieš  jį  iš  geros  pusės, nors, gal  būt, ir  nejaučia  jam  labai  didelio  potraukio. Šitaip  pasireiškia  jaunuolio  seksualinės  energijos  poveikis  merginos  sąmonei.

Yra  labai  didelė  tikimybė, kad  jaunystės  metuose  moteris  jaus  potraukį  vyrams  žemutinių centrų  lygyje, todėl  Vedose  numatyta, kad  mergina  iki  vedybų  turi  būti  apsaugota  nuo  klystkelių. Tėvai  jai  išaiškina, kad  jeigu  ji  vakarais  trinsis  su  vaikinais, neišvengiamai  prasidės  ankstyvi  lytiniai  santykiai, ir  tai  jai  atsirūgs  būsimame  šeimyniniame  gyvenime. Netgi  tada, kai  jaunuoliai  pagaliau  susiranda  vienas  kitą, bet  vedyboms  dar  ne laikas, tėvai  stengiasi  pažaboti  jų  jausmus. Bet  tai  įmanoma  tik  tada, kai  dukra  labai  klauso  tėčio. Jeigu  tėvai, argumentuotai pasvėrę  visus  “už”  ir  “prieš”, mato, kad  vedybos  neprives  prie  gero, tai  tik  teisingas  vaikų  auklėjimas  leis  juos  atkalbėti  nuo    nepageidautinos  santuokos. Teisingai  išauklėta  mergaitė  besąlygiškai  klauso  tėvo, ir  jeigu  jis  sako  “ne”, tai  ir  ji  jaunuoliui  pasako  “ne”. Kadangi  ji  dar  nėra  labai  prisirišusi  prie  vaikino  (stiprus  prisirišimas  atsiranda  vėliau, šeimyniniame  gyvenime), jai  nesunku  priimti  teisingą  sprendimą.

Tas  pat  ir  su  vaikinais. Šiaip  jau  jie  įsimyli  stipriau, negu  merginos, bet  jeigu  jaunuolis  klauso  tėvo, jis  sugeba  suvaldyti  savo  jausmus. Be  to, jis  ir  pats  jau  pakankamai  suaugęs, kad  suprastų, jog  šeimyninis  gyvenimas  gali  ir  nenusisekti, jeigu  jis  bus  kuriamas  spontaniškų  jausmų  pagrindu.   

Taigi, norint  sukurti  gerą  šeimą, reikia  atsižvelgti  į  tėvų  nuomonę, jaunuolių horoskopus, intelektą, polinkius, išsiauklėjimą, dvasinį  brandumą  ir  jausmų  kontrolę.

Dabar  pats  laikas  pakalbėti  apie  žmonių  tipus.

Pirmajai  grupei  priklauso  asmenys  su  aktyviais  apatiniais  centrais. Nereikia  galvoti, kad  tai  blogi  žmonės. Tiesiog  jie  nuo  mažens  mėgsta  ką  nors  meistrauti  ir  nemėgsta  labai  galvoti  ar  ką  nors  keisti  savo  gyvenime. Apatinių  centrų  poveikio  dominavimas  dar  nereiškia, kad  žmogus  būtinai  ieškos  gyvuliškų  malonumų  ir  daugiau  jo  niekas  nedomins. Jeigu  jis  užsiima  dvasine  praktika  ir  turi  dvasinį  mokytoją, tai  jo  santykiai  gali  būti  ir  intelekto  lygyje. Sutuoktinių  sąmonė  šiuo  atveju  progresuoja, o  jų  tarpusavio  meilė  darosi  vis  dvasingesnė.

Antra  asmenybių  grupė – tai  žmonės, linkę  į  biznį.

Trečia  grupė – žmonės, linkę  vadovauti  ar  ginti  kitus.

Ketvirto  tipo  asmenybės  mėgsta  mokslus, užsiima  savęs  pažinimu.

Visais  atvejais  palankiausia, kad  sutuoktiniai  būtų  to  pačio  tipo, kitaip  vedybos  nebus  sėkmingos. Dar  sakoma, kad  merginai  vyro  atžvilgiu  reikėtų  turėti  mažiau  išvystytą  sąmonę, tai  yra, vyras  šeimoje  turėtų  būti  protingesnis  už  žmoną. Priešingu  atveju  šeima  nebus  tvirta, nes  žmona  paprasčiausiai  nelabai  gerbs  savo  vyrą. Tokią  padėtį  jau  sunku  pakeisti, nes  moterys  sunkiai  keičia  savo  nuomonę.

Finansinė  sutuoktinių  padėtis  turi  būti  maždaug  vienoda, nes  kitaip  kyla  nesutarimai  tarp  giminių, atsiranda  intrigos  ir  apkalbos.

Asmenybes  dar  galima  suskirstyti  pagal  kitus  kriterijus. Pavyzdžiui, yra  jaunuolių, kurie  labai  antagonistiški  juos  supančių  žmonių  atžvilgiu. Yra  ir  priešingas  tipas, kai  žmonės  labai  aktyvūs, mėgsta  bendrauti, myli  savo  artimuosius  ir  draugus. Trečias  variantas – kai  jaunuoliai  siekia  dvasinio  gyvenimo, savęs  pažinimo.

Žmonės, linkę  į  antagonizmą, neturi  rinktis  sau  į   porą  tų, kurie  praktikuoja  dvasinį  gyvenimą. O  štai  mėgstantys  bendrauti  ras  kalbą  ir  su  vienais, ir  su  kitais. Labai  svarbu  atsižvelgti  į  žmogaus  sąmonės  lygį.

Prieš  vedybas  turi  būti kažkoks  bandomasis  laikotarpis. Jaunuoliai  retkarčiais  susitinka, mergina  stengiasi  pasitarnauti  vaikinui. Tuo metu  negali  būti  jokių  artimesnių  santykių, nes  tada  yra  didelis  pavojus  peržengti  leidžiamas  ribas, kai  atsiranda  didelis  tarpusavio  prisirišimas. Tada  praktiškai  neįmanoma  išsiskirti, paaiškėjus, kad  jaunuoliai  ne  taip  jau  ir  tinkami  vienas  kitam. Gal  tarp  jų  kiekvieną  dieną  vyks  batalinės  scenos, bet  jie  vis  tiek  gyvens  kartu. Jeigu  tėvai mato, kad  iš  jaunuolių  bendravimo  nieko  neišeina, jie  nesudaro  galimybių  tolesniam  suartėjimui. Todėl  nereikia  skubinti  nustatyti  vestuvių  dieną. Jaunuoliams  reikia  duoti  laiko  susigaudyti, kiek  jie  yra  vienas  kitam tinkami. Vedinėje  kultūroje  išankstiniai  pasiruošimai  būdavo  tokie  kruopštūs, kad  nereikėdavo  jokio  bandomojo  laikotarpio, ir  vedybos  visada  būdavo  sėkmingos. Dažnai  vaikinui  tiesiog  pareikšdavo, kad  jam  tinkamiausia  mergina  jau  parinkta  ir  keldavo  vestuves. Jeigu  ji  būdavo  nepilnametė, jai  neleisdavo  susitikti  su  savo  vyru  iki  to  laiko, kol  jos  visos  moteriškos  funkcijos  netapdavo  normaliomis.

Dabar  žmonės  neturi  tinkamų  žinių, kaip  reikia  kurti  šeimas, todėl  reikalingas  tam  tikras  laikas, norint   pamatyti, kaip  žmogus  elgsis  vienoje  ar  kitoje  situacijoje. Todėl  taip  svarbu  neskubinti  santykių  raidos, o, gyvenant  atskirai, atlikti  kažkokias  pareigas, padėti  vienas  kitam  ir  pažiūrėti, kaip  tai  atrodys.

Labai  svarbus  šeimos  kūrimo  principas – priimti  partnerį  tokį, koks  jis  yra  ir  nesitikėti, kad  jis  greitai  keisis, jeigu  jis  iš  viso  keisis. Jeigu  yra  noras  ateityje  perauklėti  savo  žmogų, tai jau  neatitikimo  ženklas. Galima  nurodinėti  vienas  kito  trūkumus, bet  jeigu  tai  išprovokuoja  tik  susierzinimą, reiškia, charakteriai  neatitinka. Kiekvienas  žmogus  turi  tam  tikrą  sąmonės  lygį, kuris  praktiškai  visą  gyvenimą  toks  ir  išliks. Tik  tvirtai  apsisprendus, kad  aš  imu  tą  žmogų  su  visais  jo  charakterio  niuansais, teigiamais  ir  neigiamais, galima  kelti  vestuves.     

Charakterio  pasikeitimai, laikui  bėgant, vis  dėlto  galimi, bet dažniausiai tai  priklauso  nuo  asmenybės  laisvos  valios, kurią  labai  sunku  įtakoti. Bet  kuo  daugiau  rūpesčio, dėmesio  ir  meilės  mes  pašvęsime  artimiesiems, tuo  didesnis  bus  jų  noras  keistis  į  gerąją  pusę. Ir  čia  svarbiausia – suprasti, kad  pradėti  reikia  nuo savęs. Kai  aš  pats  pradėsiu  visai  realiai  keistis, artimieji  irgi  pajus  stimulą  permainoms  savyje. Prievarta  pakeisti  žmogų  neįmanoma, nes  daugybė  praeitų  gyvenimų  jau  suformavo  jame  atitinkamą  asmenybę, kuri  nėra  linkusi  į  kažkokias  permainas. Kai  gimsta  vaikelis, mes  galvojame, kad  tai  tabula  rasa, švari  lenta, atsiskyręs  mūsų  kūno  gabalėlis  be  jokio  charakterio. Bet  kai  tas  gabalėlis  truputį  paauga, pamatom, kad  jo  charakteris  liejasi  per  kraštus  ir  nėra  tokios  jėgos, kuri  su  juo  susitvarkytų.

Vedos  sako, kad  pakeisti  žmogaus  charakterį  neįmanoma,   tačiau  jo  vystymąsi  galima  pakreipti  viena  ar  kita  linkme. Bet  tam  pirmiausia  reikia  pripažinti  jį  kaip  asmenybę, tai  yra, priimti  tokį, koks  jis  yra. Jeigu  jaunuoliai  pirma  apsiveda, o  paskui  ima  vienas  kitą  keisti, tai  prasideda  skandalai. Jeigu  vyras nori, kad  žmona  jį  mylėtų, jis  neturi  bandyti  keisti  jos  asmenybę. Jis  turi  pasitenkinti  tuo, ką  gavo.

Kiekvienas  žmogus  turi  savo  ypatumus, trūkumus, ir  jeigu mes  negalime  su  jais  susitaikyti, tai  mūsų  gyvenimas  nebus  laimingas.

Į  fizinius  ypatumus  taip  pat  reikia  atsižvelgti. Nuo  merginos  ar  vaikino  išvaizdos  irgi  priklauso  jų  santykiai.

Reikia  sugebėti  atskirti  simpatiją  nuo  seksualinio  potraukio. Simpatija  pasireiškia  potraukiu  kažkokioms  charakterio  savybėms. Todėl  Vedos  rekomenduoja  pradžioje  apsiriboti  draugiškais  santykiais, kurių  metu  galės  pasireikšti  visos simpatijos  ir  antipatijos. Simpatijos  atveju  partnerių  atitinkamumas  paprastai  būna  aukštesniame  lygyje.

Reikia  atsižvelgti  ir  į  tai, kokioje  šeimoje  žmogus  užaugo. Į  tai  anksčiau  buvo  žiūrima  labai  rimtai, nes  vaiko  elgesyje – tegu  ir  ne  iš  karto – dažnai  pasireiškia  tėvų  savybės. Naują  kūną  ir  naujus  tėvus  siela  gauna  pagal  savo  karmą, tai  yra, ji  gauna  tokius  tėvus, kurių  nusipelnė, todėl  pagal  juos  galima  spręsti, kokie  jų  vaikai. Žinoma, būna  ir  išimčių, kai, sakykim, šiaučiui  gimsta  muzikantas, bet  šiaip  jau  vyrauja  dėsningumas, kad  obuoliukas  nuo  obels  ried  labai  netoli.

Tiek  daug  faktorių, įtakojančių  šeimyninį  gyvenimą, o  juk  dar  yra  toks  dalykas, kaip  moteriška  psichika.

Pradėsime  nuo  to, kad  mergina  visiškai  ištikima  būna  tik  tam  vaikinui, su  kuriuo  turi  pirmuosius  intymius  santykius  ir  kuris  pažadina  joje  pirmąją  meilę. Ją  lydintys  jausmai  palieka  neišdildomą  žymę  moters  sąmonėje. Todėl  tėvai  anksčiau  savo  dukras  iki  vedybų  labai  saugodavo, nes  kuo  daugiau  jaunikis  turi  varžovų, tuo  mažiau  mergina  prie  jo  prisiriša.

Tai  labai  svarbus  momentas. Kai  kurios  merginos  galvoja, kad  pirmiausia  reikia  linksmai  pagyventi, o  po  to  galima  ir  ištekėti. Klaidingas  supratimas, nes  po  kiekvienos  naujos  pažinties  joms  darosi  vis  sudėtingiau  išsirinkti  gyvenimo  draugą, kadangi  atrofuojasi  ištikimybės, meilės, pagarbos  ir  kiti  jausmai. Taigi, merginai  iki  vedybų  reikia  saugoti  save, neleisti  pakisti  savo  sąmonei, o  susiradus  tinkamą  vyrą, tuoj  pat  ištekėti.

Vyras  iki  vedybų  irgi  turi  vengti  artimesnio  bendravimo  su  merginomis, bet  čia  jau  kitos  priežastys. Tada  jo  energija  kyla  į  viršutinius  centrus  ir  pradeda  aktyviai  vystytis  tokios  savybės, kaip  valingumas, grožis, jėga, ryžtingumas, blaivus  mąstymas  ir  kt. Su  tokiu  bagažu  jis  gali  drąsiai  žengti  per  gyvenimą. O jeigu  vyras  mėgsta  išdykauti  su  mergaitėmis, jo  energija  nusileidžia  į  apatinius  centrus, ir  tada  doringosios  savybės  prarandamos. Todėl  vedinėje  kultūroje  vaikinai  iki  vestuvių  stengėsi  neturėti  jokių  ryšių  su  merginomis  ir  siekė  savęs  pažinimo. Tada  juose  vystydavosi  stiprus  atsakomybės  jausmas, o  tuo  pačiu  ir  patrauklumas, ir  jie  galėdavo  išsirinkti  sau  pačią  tinkamiausią  merginą.

Tai  šventa  tiesa – kuo  labiau  vaikinas  vystosi  kaip  asmenybė, tuo  labiau  jis  darosi  patrauklesnis  merginai. Ir  kuo  daugiau  mergina  išsaugo  tai, ką  ji  gavo  nuo  gimimo, tuo  ji  patrauklesnė. Jai  tereikia  išsaugoti  tai, ką  turi, tuo  tarpu  vyriškis  turi  iš  naujo  ugdyti  savąsias  savybes. Tam  reikia  laiko, todėl  šeimą  geriau  kurti  brandesnio  amžiaus  vyrams. Išsiugdžius  dorybingas  savybes, visai  nesunku  susirasti  daug  jaunesnę  merginą  ir  gyventi  su  ja  ilgai  ir  laimingai. Moterims  laikas  yra  griežtesnis, todėl  jos  turi  stengtis  ištekėti  kuo  greičiau, kol  dar  neprarado  savųjų  vertybių – vidinių  ir  išorinių. Vyrams  laikas  darosi  nepalankus  tada, kai  jie  pradeda  senti.

Harmonija  tarp  jaunuolių – tai  abipusis  prisirišimas  prie  tam  tikrų  santykių. Juos  apsprendžia  mūsų  savybės, ir  mes  gauname  tokį  partnerį, kurio  nusipelnėm. Savo  trūkumų  paslėpti  neįmanoma, nes  bendravimas  vyksta  ir  subtilaus  kūno  lygyje. Tačiau  viskas  pasikeičia, pradėjus  dirbti  su  savo  charakteriu. Geriausia  tai  daryti, praktikuojant  meilę  Dievui.

Jūs  susirasite  talentingą  ir  gražų  vyrą  ar  tokią  pat  žmoną, jeigu  ugdysite  savąjį  charakterį. Vedos  sako, kad  žmogaus  grožis  priklauso  nuo  jo  subtilaus  kūno. Išoriškai  žmogus  gali  būti  ir  visai  negražus, bet  jeigu  jame  išvystyta  daug  dorybingų  savybių, jis  tampa  labai  patrauklus, ir  tai  turi  didelę  reikšmę.

Yra  vyriški  ir  moteriški  charakterio  bruožai. Jie  atrodo  diametrialiai  priešingi, todėl  sunku  susigaudyti, kodėl  aš  išsirinkau  būtent  šitą  merginą, kokios  jos  savybės  atitinka  manąsias? Pavyzdžiui, neatsakingumas  moteryje  pasireiškia  kaip  nenuolankumas. O  būtent  neatsakingo  vyro  ir  nesinori  klausyti. Moteriai  gali  atrodyti, kad  ji  neturi  šito  trūkumo, kad  ji  labai  savarankiška, tai  kodėl  jai  teko  toks  vyras? Štai  šis  pernelyg  didelis  moters  savarankiškumas  ir  vyro  neatsakingumas  yra  vienas ir  tas pats charakterio bruožas. Kaip ir moters savybė greitai  įsižeisti  ir  vyro  grubumas. Todėl  būna  stiprus  nusivylimas  artimais žmonėmis. Tačiau ir tokiu atveju šeimą galima išsaugoti, jeigu  yra  supratimas, kad  partneris  turi  manąsias  savybes, tik  su priešingu ženklu. Žinoma, reikalingas abipusis suinteresuotumas, tada palaipsniui atsiranda noras žūt būt išsaugoti šeimą ir ugdyti savo charakterį. Keičiant save į gerąją pusę, atsiranda sugebėjimas mažiau kreipti dėmesio į partnerio trūkumus, ir tada jie pasireiškia vis silpniau, o išryškėja gerosios savybės.Taip šeimyniniai santykiai darosi vis geresni.

Mums nereikėtų tikėtis labai didelės sėkmės, nes nežinome, kiek mums jos skirta. Tai labai gerai matyti horoskopuose. Kai kurių žmonių planetos taip išsidėstę, kad jiems nepaprastai sunku ar net neįmanoma susirasti gyvenimo draugą. Kažkokios problemos visada bus, net ir labai geroje šeimoje, jeigu jos bloga karma dar neišsisėmė. Tačiau visos nesėkmės labai sumažėja, jeigu žmogus užsiima savęs pažinimu ir ugdosi meilę Dievui. O jeigu jis tampa šventuoju, tai bus laimingas bet kokiu atveju, net jeigu jo ir sutuoktinio horoskopai visiškai skiriasi. Įdomu pažymėti, kad degradavusi asmenybė taip pat nejaučia kokio nors diskomforto dėl savo ir artimųjų charakterių neatitikimo, tačiau jai svetimas bent kiek gilesnis meilės jausmas.

Dabar – didžiausia šeimyninio gyvenimo paslaptis: žmonės turi stengtis pamilti Dievą, nes būtent Jis yra neišsenkamas meilės šaltinis. Ir jeigu visas sutuoktinių gyvenimas suksis apie Dievą, tai tokia šeima bus visiškai laiminga, net jeigu ten visi bus ir labai skirtingi žmonės. Kai jie tiki į Dievą ir Jam tarnauja, jie pagaliau pradeda ir vienas kitą gerbti ir mylėti.

Pakalbėkime ir apie grožį. Mergina galvoja, kad jeigu ji graži, tai tas grožis priklauso jai, yra jos nuosavybė. Tačiau, laikui bėgant, ta nuosavybė kažkur dingsta. Tiesa tokia, kad grožis vis tik ne mūsų asmeninis daiktas, jį duoda ir pasiima jo didenybė likimas.

Bet iš tikrųjų grožis priklauso Dievui. Jam tarnaujantį žmogų Jis apdovanoja vidiniu, dvasiniu grožiu, kuris padaro gražiu ir kūną. Laikas prieš tokį grožį bejėgis. Yra žmonių, kurie turi kažkokį ypatingą grožį, net atrodo, kad jie šviečia. Daug žmonių juos myli, tik šitoje meilėje nėra nei mažiausio geismo. Toks dvasinis grožis atsiranda, kai siela prisipildo meilės Dievui. Kai žmogus pamilsta Viešpatį, jis patiria begalinę laimę, kuri persiduoda ir aplinkiniams.

Todėl visos šeimos, visi blaiviai mąstantys žmonės turi naudotis šiuo meilės šaltiniu. Laikui bėgant, mes visi prarandame savo grožį, vienintelis Dievas yra amžinai gražus. Jeigu žmonės myli Dievą, jie gauna iš Jo grožį ir galimybę mylėti kitus. Jie tampa šventaisiais.

Atsižvelgiant į visa tai, kiekvienas žmogus turėtų stengtis tobulinti savo gyvenimą. Daugelis galvoja, kad nėra jokios teisybės, kad viskas vyksta pagal niekšybės dėsnius, ir jeigu neapgausi artimo savo, tai jis tave apgaus. Tokie žmonės nežino, kad viskas priklauso nuo žinojimo, kuris pakeičia mūsų ir pasaulio santykius. Argi ne? Jūs sužinojote gerą naujieną ir ėmėte kitomis akimis žvelgti į pasaulį. Vedos sako: “Žinojimas apsprendžia viską”.

Jeigu žmogus mokinasi, kaip teisingai kažką daryti, jo bloga karma greitai keičiasi. Žodis “mokinasi” šitame kontekste reiškia skaityti ir pritaikyti praktikoje tai, ką sužinojai. Geriausiai – iš Vedų, nes tai labai praktiškas ir rimtas mokslas. Jis duoda žmogui galimybę kardinaliai pakeisti savo gyvenimą į gerąją pusę. Bet jeigu mokiniesi ir niekas nesikeičia – vadinasi, arba studijuoji ne tai, kas reikia, arba trūksta rimtesnio nusiteikimo. Tikros žinios viską keičia ir galiausiai žmogus tampa laimingas. Aš pats asmeniškai bendrauju su žmonėmis, kurie studijuoja Vedas ir matau, kaip jie darosi vis laimingesni.

Tad ieškokime praktinio pažinimo. Kiek gi galima taip gyventi, nemokant susikurti tinkamų santykių. Nebūtina studijuoti tik Vedas. Juk vieni linkę į krikščionybę, kiti išpažįsta Koraną ar Torą. Dievas mums davė ne vieną religiją. Žmogui tereikia laikytis kažkurios iš jų nurodymų, ir jis neabejotinai taps laimingas.

Jeigu žmogus vystys savo santykius su Dievu, tai Dieviškoji Apvaizda, kaip mes sakome, jį visada palaikys. Mes turime tokį dalyką, kaip sąžinė, bet dažniausiai nežinom, kas tai yra. O juk tai tam tikras Dievo aspektas, glūdintis mūsų širdyje ir vadinamas Paramatma, arba Supersiela. Tai ir yra mūsų sąžinė. Padarius ką nors negero, mes jaučiam jos priekaištus – tai Supersielos balsas.

Reikia žinoti, kas yra teisybė. Žmonės dažnai sako: “Teisybė yra tai, ką aš laikau teisybe”. Bet Supersiela su tuo gali nesutikti, ir tada žmogus jaučia, kad kažkas ne taip. O jeigu žmogus gyvena pagal sąžinės nurodymus ir siekia teisingo gyvenimo būdo, jis turės labai išvystytą intuiciją. Tegu likimas jam nusimato nepalankus, bet jeigu jis turės teisingą žinojimą, tai tas žinojimas likviduos, sudegins jo blogą karmą. Meilė Dievui irgi šalina karmines reakcijas.

Tačiau mes visada turime pasirinkimo laisvę, kuri, galiausiai, ir yra visų būsimų mūsų problemų priežastis. Mes galime pasirinkti gyvenime teisingą kelią, bet trukdo įprotis žygiuoti šunkeliais ir baimė, kad neištversime permainų. Problema sprendžiama labai paprastai – pasirodo, tereikia bendrauti su žmonėmis, kurie sėkmingai keičia savo gyvenimą ir save. Tai suteikia jėgų tiems, pas kuriuos jau yra noras tai daryti. Bendravimui Vedos teikia labai didelę reikšmę. Taip pat reikia galutinai ir aiškiai apsispręsti – ko aš noriu iš gyvenimo. Vedos sako, kad jeigu žmogus turi tik norą keistis, gerąja to žodžio prasme, tai to užtenka, kad prasidėtų jo savybių transformacija, net jam pačiam nelabai tą pastebint.

Bet ne visi žmonės gali kovoti su savo trūkumais. Vieni gali kantriai kęsti likimo smūgius, bet gyventi dorai, nors gyvenimas, atrodo, ir verčia juos imtis neteisėtų veiksmų ir daryti visokias kvailystes. Bet dvasinių pastangų dėka galima atsilaikyti prieš tokias insinuacijas. Tai ir yra pasirinkimo laisvė. Žmogus, kupinas žinojimo ir meilės Viešpačiui, sugeba teisingai pasirinkti.

Kiti gyvena savo malonumui, neįsiklausydami į sąžinės balsą, todėl nesugeba padaryti teisingą pasirinkimą. Jie tiki, kad šiandien galima gyventi, darant visokias niekšybes, o rytoj pradėti šventuolio gyvenimą. Tačiau žmogus prisiriša prie savo įprastinio gyvenimo būdo, ir paskui jį pakeisti yra labai sunku. Ir pirmiausia, nuo ko  reikia pradėti – tai susirasti kitą, tinkamesnį bendravimą, su tokiais žmonėmis, kurie užsiima savęs pažinimu.

Pažinimas aukščiau visko. Jeigu norite eiti šiuo keliu, gilinkitės į tuos šventraščius, kurių autoritetingumą jūs pripažįstate. Tai, ką mes skaitome laikraščiuose ar panašaus pobūdžio lektūroje, ir kuo mes besąlygiškai tikime, – nėra žinojimas. Tai tik mūsų kvailumo požymis. Žmogus savo gyvenime turi vadovautis autoritetingais šaltiniais. Vienas iš jų – tai Vedos, mokslas, atlaikęs tūkstantmečių išbandymą.           

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis