Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

BŪTINA INTENSYVINTI KARTOJIMĄ 

 

Nitja  Pantha  tęsė:

– Pastovumo  reikalavimas  turi  griežtą  mokslinį  pagrindą  ir  yra  susijęs  su  proto  prigimtimi.

Tai, kaip  protas  suvokia  realybę, yra  sekančio  kūno  atsiradimo  priežastis. Tokiu  būdu, vergovės  ir  išsivadavimo  priežastis – protas. Jeigu  jis  prisirišęs  prie  Krišnos, tai  mes  sugrįšime  į  Dievo  karalystę. Bet  ne  taip  lengva  pasiekti, kad  protui  patiktų  Krišnos  Asmuo.

Pasaulį  protas  suvokia, remdamasis  informacija, kurią  jis  gauna  iš  penkių  juslių. Jos  yra  materialios, todėl  su  dvasine  realybe  nesąveikauja. Dėl  šios  priežasties gyva būtybė, pasikliaujanti  protu, turi  neteisingą  supratimą  apie  save  ir  gyvena  iliuzijų  pasaulyje. Nukreipti  protą  į  Viešpatį  galima  tiktai  jėga. Kol  sieloje  neprabus  jos  natūralus  potraukis  Krišnai, protą  reikia  sistemingai  šturmuoti  devyniais  bhakti-jogos  metodais. Ši  kova  su  protu  vadinama  sadhana.

Laikydamasis  sadhanos, žmogus  per  šį  savo  gyvenimą  turi  taip  sudvasinti  protą, kad  mirties  metu, ar  netgi  anksčiau, jis  perneštų  sielą  į  Dievo  karalystę.

Protas  taip  sutvertas, kad  siektų  kuo  didesnio  pasitenkinimo, todėl  iš  jį supančios  aplinkos  stengiasi  gauti  viską. Labai  sunku jį  suvaldyti. Krišna  specialiai  jį  tokį  sukūrė, norėdamas  jo  pagalba  patikrinti  mūsų  nuoširdumą. Ši  kaina, kurią  mes turime sumokėti, norėdami  atrasti  Viešpatį, – tai  nuožmiausia  kova  už  tyrą  protą.

Iš  vienos  pusės, žmogus  stengiasi  sutelkti  jį  į  Dievą, iš  kitos – į  jį  savo  teises  reiškia  iliuzija. Kiekviena  nauja  informacija, nesusijusi  su  Krišna  (asat-sanga), griauna  tavo  vidinį  pasaulį  ir  stumia  jį  į  iliuziją.

Todėl  progresas  dvasinėje  praktikoje  įmanomas  tiktai  tada, kai  pozityvus  poveikis  protui  žymiai  persveria  iliuzijos  teikiamą  negatyvą.

Kartoti  dvi  valandas  per  dieną – labai  gerai, bet  tai  tik  pradinis  lygis. Kai  tik  tu  pabaigi  džapą, maja  per  juslių  organus  įslenka  į  tavo  protą  ir  sunaikina  viską, ką  tu  taip  sunkiai  pasiekei!

Tu  sakai, kad  jau  daug  metų  kartoji  mantrą  ir  iki  šiol  nesugebi  klausytis  Švento  Vardo. Nejaugi  toks  baisus  patyrimas  tavęs  nieko  neišmokė?

Jeigu  protas  ištisą  parą  užimtas  asat-sanga, tai  pasigailėtinos  dvi  valandos, kurias  tu skiri  šiokioms  tokioms  pastangoms, neduos  jokių  rezultatų.

Norint, kad  asat-sanga  nepatektų  į  protą, reikia  jį  nuolatos  kreipti  į  Dievą. Stenkis  kartoti  atidžiai  ir  kuo  daugiau, nes  tada  tau  bus  lengviau  koncentruotis  į  Šventą  Vardą. Kol  negali  kartoti  nuolatos, likusį  laiką  kreipk  protą  į  Viešpatį  nuoširdžios  maldos    ir  kitų  bhakti-jogos  metodų  pagalba. Protas  susitelkia  į  Dievą, jeigu  žmogus  atmena  Jį, klauso  apie  Jį, kalba  apie  Jį  ir  meldžiasi  Jam. Nei  sekundei  nepalik  savo  proto  ramybėje. Jeigu  tu  nors  sekundei  užmirši  Krišną, tavo  protą  iš  karto  okupuos  iliuzija. Nesiteisink  tuo, kad  pamokslauji. Žinoma, pamokslavimo  metu  protas  patikimai  apsaugotas, nes  tu  kalbi  apie  Krišną. Bet  vos  tik  tu  baigei  kalbėti  ir  uždarei  duris  iš  kitos  pusės, maja  džiugiai  metasi  ant  tavo  proto.

Jeigu  tavo  rankos  kažką  daro, tegu  ir  Dievui, bet  proto  nėra  namie, – nevadink  tai  tarnyste, o  kaip  nors  kitaip, nes  maja  švenčia  eilinę  (deja!)  pergalę.

Atkariauk  iš  majos  vieną  valandą  po  kitos, kol  galutinai  nesuvesi  su  ja  sąskaitų. Ir  kito  kelio  nėra.

Štai  kodėl  Haridasas  Thakuras  vėl  ir  vėl  tvirtina, kad  norint  pasiekti  tobulumą, būtina  didinti  savo  kartojimą. Ginčytis  su  namačarja – daugiau  negu  kvaila.

 

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis