Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Dvi sadhanos rūšysSadhana būna dviejų rūšių – vaidhi ir raganuga.
Štai ką apie tai rašo Šryla Prabhupada: „Pirma pakopa – tai tarnystė, laikantis reguliuojančių principų ir nepriekaištingai vykdant visus dvasinio mokytojo ir šventraščių nurodymus“. Tai yra
vaidhi-sadhana-bhakti apibūdinimas. „Antroji sadhanos pakopa vadinasi raganuga. Ji prasideda nuo tada, kai žmogus, laikydamasis reguliuojančių principų, išvysto savyje tam tikrą prisirišimą prie Krišnos ir atsidavimo tarnystę tęsia iš meilės Jam. Tokia tarnystė – tai vis dar ta pati reguliuojama sadhana-bhakti praktika, bet ji jau spontaniška, ir žmogus ja užsiima dėl vidinių paskatų.

Kas gi mus stimuliuoja praktikuoti vaidhi-sadhana-bhakti? Guru ir šastrų nurodymai. Kitaip sakant, vaidhi-sadhana-bhakti – tai sadhana, nejaučiant garbinimo objektui nei meilės, nei prisirišimo. Tokia sadhana vadinasi sadhana-bhakti. O kai pas žmogų palaipsniui atsiranda prisirišimas prie tokios veiklos, vaidhi-sadhana virsta raganuga-sadhana.

Kas žmogų verčia vadovautis dvasinio mokytojo ir šventraščių nurodymais? Mirties baimė, sako Rupa Gosvamis, cituodamas Antrąją giesmę: tasmad bharata sarvatma / bhagavan išvaro harih / šrotavyah kirtitavyaš ča / smartavyaš čečhatabhayam – o karaliaus Bharatos aini, tas, kuris nori atsikratyti visų kančių, turi klausytis pasakojimų apie Aukščiausią Viešpatį, visada atminti ir šlovinti Jį – Supersielą ir visos kūrinijos valdovą, teikiantį išvadavimą iš visų kančių (ŠB 2.1.5).

Rupos Gosvamio Padjavali yra puikus tekstas. Jame sakoma, kad žmonės garbina Krišną ir skaito šventraščius todėl, kad bijo mirties, o pats Rupa Gosvamis lenkiasi Maharadžai Nandai, nes jo kieme ropinėja Aukščiausias Brahmanas. Šis tekstas atspindi abi sadhanos rūšis: pirmosios dvi eilutės – tai vaidhi-sadhana-bhakti, toliau – raganuga-sadhana-bhakti.

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis