Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Iš kur atsiranda “pelėdos”, “vyturiai” bei „ereliai“

 

Yra tik vienas teisingas būdas, kaip bendrauti su laiku – reikia jo bijoti ir jam paklusti. Žmogus, kuris taip elgiasi, turi stiprų atsakomybės jausmą. Kaip gerbti laiką? Reikia pasistengti suprasti, kaip jis elgiasi, kai mes pažeidinėjam jo nustatytą tvarką, ir kai viską darome laiku. Tada ir atsiras pagarba laikui.

Skaitytojas: O kaip išmokti jam paklūsti?

Autorius: Pirmiausia reikia turėti patį norą paklusti, o jis automatiškai atsiranda pas žmogų, kuris išsiugdo du charakterio bruožus:

1. Norą gyventi prasmingai. Jis ugdo intelektą, ir žmogus suvokia, kad jis šiame pasaulyje – tik pavaldinys.

2. Supratimą, koks galingas yra laikas. Tai ugdo žmogaus pagarbą jam ir kitiems pasaulio dėsniams.   

Skaitytojas: Kaip praktiškai žmogus gali paklūsti laikui, ir kokios neklusnumo pasekmės?

Autorius: Mes jau kalbėjome, kad Saulė – tai laiko ratas (kala-čakra). Judėdama dangaus skliautu, ji verčia mūsų organizmą dirbti cikliškai. Kiekvienas žmogus laikui paklūsta pagal savo galimybes, kurias apsprendžia jo karma, kitaip sakant, praeities poelgių įtaka jo likimui. Taigi dabartinius mūsų santykius su laiku labai įtakoja tai, kaip mes su juo skaitėmės praeituose gyvenimuose.

Skaitytojas: Aš nesuprantu, ką jūs čia kalbate.

Autorius: Kantrybės, viskas savo laiku. Vieni žmonės lengvai vykdo visus laiko ir Saulės reikalavimus, kiti – sunkiau, o treti visai nekreipia į juos dėmesio. Galimybė laikytis dienos režimo priklauso:

1) nuo to, kiek žmogus supranta būtinumą tai daryti;

2) nuo mūsų valios stiprybės;

3) nuo mūsų fizinių galimybių (šiam faktoriui didelę reikšmę turi bloga karma).

Skaitytojas: Jeigu bloga karma neleidžia žmogui laikytis dienos režimo, tai kas jam bus?

Autorius: Nesilaikant Saulės ciklų tvarkaraščio, gyvenimas bus kupinas nelaimių.

Skaitytojas: Kodėl tokia neteisybė – vieni žmonės praktiškai pasmerkti kentėti, o kitus likimas apsaugo?

Autorius: Atsakymas paprastas. Tie žmonės, kurie praeituose gyvenimuose pastoviai nepaklusdavo laikui, dabar susiduria su daugybe sunkumų, nors ir stengiasi teisingai gyventi.

Skaitytojas: Ar galima iš anksto žinoti, kokie žmonės turės sunkumų su laiko nurodymų vykdymu, o kurie – ne?

Autorius: Daugelį būsimų problemų gali numatyti astrologija. Pavyzdžiui, jau pagal gimimo laiką galima spręsti, kiek žmogui seksis laikytis dienos režimo. Jeigu jis gimė ryte, vadinasi, laikas jį palaimino sėkmingai laikytis dienos režimo. Toks žmogus ryte keliasi labai lengvai ir šiuo paros metu būna aktyviausias.

Dienos metu gimęs žmogus aktyviausias dieną. Tai irgi neblogai.

Vakare gimęs žmogus rytais būna apsunkęs, dieną jis irgi nerodo didelio aktyvumo ir atkunta tik vakare. Tai labai trukdo laikytis dienos režimo.

Jeigu žmogus gimsta pirmoje nakties pusėje, jo energija pasireiškia naktimis, kas jau visai nepriimtina.

Taip atsirado žmonių skirstymas į “pelėdas” ir “vyturius”. Dar yra žmonės, kurie nepriklauso nei tiems, nei tiems. Šis skirstymas parodo, kokie buvo mūsų santykiai su laiku praeituose gyvenimuose, kurie visada atsispindi gimimo datoje. Pasirodo, kad tie, kurie gimė ryte, dieną ir antroje nakties pusėje, paprastai lengvai prisitaiko prie laiko nustatyto dienos režimo. Gimusieji kitu metu turi problemų. Vedos sako, kad nežiūrint į visus sunkumus, reikia įprasti anksti gultis ir keltis.

Skaitytojas: Bet jeigu aš “pelėda” ir dešimtą valandą vakaro man visai nesinori gultis, tai nejau aš turiu save prievartauti?

Autorius: Taip, tokiu atveju reikia prisiversti atsigulti. Skirstymas į “pelėdas” ir “vieversius” reiškia, kad žmogus iš praeitų gyvenimų atsinešė tokius charakterio bruožus, kurie jam neleidžia atsigulti ir keltis be prievartos, kaip visi dori žmonės. Todėl “pelėdos”, nenorėdamos dar labiau susigadinti gyvenimo, turi prisiversti laikytis režimo.

Skaitytojas: Kaip tai atrodo praktiškai?

Autorius: Jeigu žmogus ateina pas mane ir skundžiasi, kad jis pavargo nuo gyvenimo, aš jam tuoj atsakau, kad jis per vėlai gulasi. Bet jis, matai, “pelėda”. Tai reiškia, jog žmogus nesupranta, kad laiko nedomina – “pelėda” jis ar “vyturys”. Ir dar tai reiškia, kad nuo vėlyvo gulimo pas jį atsirado chroniškas psichologinis nuovargis. Prisilipdęs etiketę “aš – pelėda” nieko nepakeisi. Šiaip mes visi – tikri ereliai, bet laiko tai neišmuša iš vėžių – jis nenumaldomai daro savo.

Išmokti teisingai elgtis žmogus gali dviem būdais:

1. Savanoriškai pažindamas laiko dėsnius ir jiems paklusdamas.

2. Jeigu nėra noro nei pažinti, nei paklusti, prisieis tai daryti vykdomojo, arba baudžiančiojo laiko priežiūroje.

Skaitytojas: Vėl jūsų laimingo gyvenimo dėsniai verčia mane jaustis nelaimingu.

Autorius: Tokia žmogaus reakcija į amžinąsias tiesas: pirmiausia mus apima rūpestis ir nerimas, paskui pradedame ugdyti savo charakterį ir galiausiai pasijuntame laimingi.

Skaitytojas: Aš kažkodėl visą laiką jaučiuosi pirmame etape.

Autorius: Tai puiku. Vadinasi, jums viskas dar prieš akis.

Išvada: jeigu mes, bandydami laikytis režimo, patiriame sunkumus, tai dar nereiškia, kad turime svarbią priežastį jo nesilaikyti. Laikyti save ereliais mes galime tik tol, kol negavome per galvą. Todėl visi, kurie nori pažinti laimingo gyvenimo dėsnius, nežiūrint į norą būti “pelėda”, turi išmokti paklusti Saulės režimui.

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis