Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Šią knygą skiriu visiems, kurie jau eina atsisveikinimų keliu, taip pat ir tiems, kam dar trūksta drąsos pirmiesiems žingsniams. Ši knyga – duoklė mano mylimiausiojo dvasinio mokytojo A. Č. Bhaktivedantos Svamio Prabhupados atminimui.

 

„Šventų vietų lankymas suteikia bhaktai galimybę greitai progresuoti dvasiniame gyvenime. Viešpats Krišna yra visur, tačiau priartėti prie Jo daug lengviau šventose vietose, nes ten gyvena didieji išminčiai ir bhaktos. Viešpats Šry Krišna sako, kad Jis yra ten, kur Jo atsidavusieji šlovina Jo transcendentinius darbus.

Indijoje yra daug šventų vietų, o žymiausios – tai Badri-narajana, Dvaraka, Ramešvara ir Džaganatha Puris. Jos vadinasi keturiomis dhamomis. Žodis ”dhama“ nurodo, kad šioje vietoje žmogus iš karto gali pajusti čia esantį Aukščiausią Viešpatį. Norint patekti į Badri-narajaną, reikia praeiti per Hardvarą. Šio žodžio prasmė – „kelias, vedantis pas Aukščiausią Dievo Asmenį“. („Šrymadbhagavatam“, 4.8.42, kom.)  

                                                                                                                     Šačinandana Svamis 

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis