Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Daršanas

     Sanskrito kalboje žodis daršanas reiškia stebėjimą. Vaišnavo diena turi prasidėti nuo daršano. Šiame kasdieniniame rituale slypi giliausia, toli gražu ne visada suvokiama esmė. Kartais per klaidą arba iš įpročio mes galvojame, kad šventykloje mes visi turime medituoti į Dievybes. Bet mes ten ateiname tam, kad išmoktume būti stebimi.

     Drašta ir drišja yra Vedantos filosofijos terminai. Drašta reiškia stebėtojas, o drišja – stebėjimo objektas. Išvertus šiuos žodžius į labiau suprantamą kalbą, galima pasakyti, kad drašta drišja – pasyvų moteriškąjį pradą. Daršanas – tai jų santykiai. 

     Dvasinė realizacija yra, kai sąlygota siela atsisako savo pretenzijų būti drašta, stebėtoju, arba besimėgaujančiu (bhokta), ir užima savo tikrąją stebimo, arba pasimėgavimo objekto (bhogja) padėtį. Šis sąmoningas ir savanoriškas savo ribotos laimės atsisakymas, atsidavimas, perėjimas iš stebėtojo kategorijos į to, kuris yra stebimas, yra pats didžiausias žygdarbis, kokį tik gali atlikti žmogus. Ir kartu tai pats aukščiausias jo laisvės ir proto pasireiškimas.

     Galų gale mums suteikta pasirinkimo laisvė – tai tik apsisprendimas : kuo save laikyti – drašta ar drišja, stebėtoju ar tuo, kuris yra stebimas, prižiūrėtoju, ar tuo, kuris yra prižiūrimas. Ir šį pasirinkimą mes darome ne vieną kartą, ne tik dvasiniame kelyje, o kiekvieną minutę, praktiškai kiekvieną savo gyvenimo akimirką.

     Sielos išgelbėjimas, jos perėjimas į kitą būvį nėra tam tikras mistinis triukas ar kažkokio veiksmo rezultatas (kad ir kokia gili būtų simbolinė to veiksmo prasmė). Kai žmogus tikisi stebuklo (bet ne Dievo malonės – tai skirtingi dalykai) ar pasikliauna mistinio ritualo galia, jis atjungia Dievo jam duotą intelektą ir virsta buku fanatiku. Sielos išganymas, gaunamas iš Dievo malonės, reikalauja įtempto vidinio darbo, privalančio paruošti mūsų širdis šios malonės priėmimui. Ir šio darbo instrumentas yra intelektas, laisvės šaltinis. Todėl pačioje Bhagavadgytos pradžioje Krišna šlovina budhi-jogą, intelekto jogą.

     Teisingai panaudoti mums duotą intelektą – reiškia išmokti instinktyviai daryti teisingus pasirinkimus, atsisakyti pagundų vėl užimti stebėtojo vaidmenį ir, stojus prieš Krišną, leisti Jam save stebėti. Todėl mes kiekvieną dieną ateiname į daršaną pas Krišną.

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis