Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

BENDRAVIMAS SU VIEŠPATIES BHAKTA

 

Taigi sustabdyti įsisukusį karmos mechanizmą praktiškai neįmanoma. Jo greitis vis didėja, o mūsų norai vis didesni ir stipresni. Dauguma žmonių supranta, kad nuodėmingą gyvenimą lydi kančios, ir nekontroliuojant norų, mes anksčiau ar vėliau tampame jų įkaitais. Norėdami sušvelninti karmą, žmonės naudoja įvairias priemones (atgaila, labdara, joga, medicina, psichologija, ritualai), tačiau jos gali tik kuriam laikui palengvinti jų golgotas.

Mes jau minėjome, kad tobuliausia antikarminė priemonė yra atsidavimo tarnystė. Ji apsaugo žmogų nuo visų karminių reakcijų bet kokiame lygyje. Iš visų atsidavimo tarnystės rūšių pati veiksmingiausia yra sadhu-sanga, bendravimas su bhaktomis, ir tai yra vienintelė galimybė sulaikyti žmogų, pasirengusį nuodėmingiems darbams. Žmonės tai jaučia, žino, kad bėdai prispyrus, reikia kreiptis į tą, kuris turi šventos asmenybės savybes. Visas nuodėmingas samskaras, susikaupusias per daugelį gyvenimų, sadhu sunaikina ir pakeičia dvasinėmis samskaromis.

Viena moteris atėjo pas sadhu ir paprašė kaip nors padėti, nes jos sūnus valgo daug saldumynų, o gydytojai sakė, kad tai jam gali blogai baigtis. Sadhu jai liepė ateiti po savaitės. Moterį toks atsakymas kiek nuvylė, bet nurodytu laiku ji vis tik sugrįžo. Sadhu griežtai pasižiūrėjo į jos sūnų ir pasakė: „Baik valgęs saldumynus!“ Nuo tada berniuko aistra skanėstams išnyko, o jo motina vėliau paklausė šventojo, kodėl jis jai negalėjo padėti iš karto, o liepė ateiti po savaitės. Sadhu atsakė: „Norint mokyti kitus, pirma reikia pačiam susitvarkyti – aš visą tą savaitę tramdžiau savąjį prisirišimą prie saldumynų“.

Pirmame Šry Šry Šad-Gosvami aštakos posme sakoma, kad Vrindavano Gosvamiai neša žmonėms džiaugsmą, nuodėmingas jų samskaras naikindami savo nirmatsarau savybe, visišku pavydo neturėjimu. Mūsų rytinė malda prasideda žodžiais samsara davanala lidha loka, nors būtų galima giedoti samskara davanala, juk mes degame savo samskarose, ir dvasinis mokytojas tarytum debesis lieja ant mūsų savo nuostabių dvasinių savybių malonę.

Būdami Viešpaties Čaitanjos, Vrindavano Gosvamių ir Šrylos Prabhupados pasekėjais, mes turime stengtis įsisavinti giluminę pamokslavimo prasmę. Tas įspūdis, kurį mes padarome žmonių širdyse savo pamokslavimu, priklauso nuo mūsų savybių. Jeigu mes tikrai norime būti vertais dvasinių žinių propaguotojais, tai vienintelis kelias į tokį statusą – dhiradhira-džana-priyau...nirmatsarau, išsiugdyti sadhu savybes.

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis