Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Bandomasis laikotarpis

 Kaip suprasti bandomąjį laikotarpį

 Vediniais laikais nebuvo tokio dalyko, kaip bandomasis laikotarpis. Nebuvo jo ir ISKCON‘o susikūrimo pradžioje. Viskas vykdavo taip: šventyklos vyresnieji prieidavo prie jūsų ir paklausdavo, ar norite ištekėti, ir jei jūs atsakydavote, kad norite, tada jie surasdavo jums jaunikį ir kitą dieną ta proga surengdavo jagją. Sekančią dieną jūs prabusdavote ir griebdavotės už galvos.

Vediniais laikais šis metodas veikė gerai, nes ir būsimi sutuoktiniai, ir tėvai, ir piršliai būdavo labai kvalifikuoti, dėl to daugeliu atveju viskas baigdavosi laimingai. Kai merginos tėvai rinkdavo jai vyrą, jie viską išsiaiškindavo ne tik apie jį, bet ir apie jo tėvus. Jie sudarydavo įvairius poros suderinamumo horoskopus.

Gaila, bet mūsų bendrijoje taip dar nėra ir panašu, kad artimiausiu metu nebus. Dėl to, prieš sukuriant šeimą, yra duodamas bandomasis laikotarpis, kad mes galėtume save išbandyti ir pasitikrinti, ar tinkame vienas kitam. Dažnai šis laikotarpis tinkamai neįvertinamas, nes kartais jaunuoliai iš karto priima sprendimą apsivesti, galvodami, kad joks bandomasis laikotarpis jiems nereikalingas nes jie jau ilgą laiką kartų atlieka tarnystę virtuvėje. Aišku, kažkiek jie vienas kitą jau pažįsta, bet visi mes turime savybių, kurios slypi giliai viduje ir atsiskleidžia tik vystantis tam tikriems santykiams su priešinga lytimi. Dėl to jūsų bandomasis laikotarpis turėtų trukti bent jau pusę metų. Pagal mūsų šalyje esantį standartą po bandomojo laikotarpio bhaktos gali užregistruoti santuoką, o jagja surengiama tik po metų. Šis standartas Rusijoje buvo įvestas dėl didelio skyrybų skaičiaus šalyje. Ir jei santuoka vis tik iširtų, tai įvyktų dar prieš jagją.

Kodėl atliekamos jagjos? Vivaha-jagja dar vadinama vivaha-samskara – tai vienas iš vedinės visuomenės ritualų. Samskaros tikslas – palikti sąmonėje stiprų pozityvų pėdsaką. Kai tik jūsų gyvenime atsiranda kažkokie pokyčiai, naujos pareigos, turi būti atliekamas tam tikras ritualas, kuris jums padės sėkmingai jas atlikti. Jagjos metu jūs atliekate aukojimus ugniai, kuri atstovauja Viešpatį Višnu. Jūs taip pat gaunate dalyvaujančių vaišnavų ir Dievybių palaiminimus, duodate įžadus vienas kitam. Visa tai reikalinga tam, kad jūs atsimintumėte, jog jūsų vedybinis gyvenimas yra susijęs su įžadais Krišnai, vaišnavams ir kad tai yra jūsų dvasinio gyvenimo dalis. Mūsų protas labai permainingas: šiandieną mes galime būti labai prisirišę prie savo vyro, o po keleto metų viskas gali būti kitaip. Bet jeigu samskara jums paliko stiprų įspūd, tai jis padės teisingai susitelkti ir visam gyvenimui išsaugoti teisingą nuotaiką. Tai taip pat liečia samskarą ir iniciacijos metu. Svarbu susikoncentruoti į mantras, į ugnį, į įžadus, kuriuos duodate. Negalvokite, kad tai kažkoks išorinis ritualas.

Klausimas: Vedinėje visuomenėje vaikus sužadėdavo dar vaikystėje. Ar yra panašių atvejų ISKCON‘e?

Žinau, kad Nju Vrindavane tėvai bandė įvesti tokią sistemą, bet ji nepasitvirtino. Pasirodo, kad tai įmanoma tik labai stabilioje ir aukšto kultūrinio lygio visuomenėje. Turi būti labai stiprus pasitikėjimas, nes mes visi turime kažkiek nepriklausomybės. Vediniais laikais moterys irgi nerimaudavo, kai joms kažkas kitas parinkdavo vyrą. Jos galvodavo: „Gal man geriau pačiai tai padaryti, o tai išrinks kokį senuką“. Ir iš tikrųjų, kai kurios būtent taip ir pasielgdavo, ypatingai tos, kurios buvo kšatriškos prigimties. Bet išmintingesnės merginos matė, kad jų draugės atsiduoda savo tėvų valiai, jie surasdavo joms vyrus, ir jos buvo laimingos. Dėl to merginos suprato, kad tai bus palanku ir joms. Merginos tėvai puikiai pažinodavo būsimo vyro tėvus. Jie žinojo, kad tai labai išsilavinę žmonės, kultūringa šeima, o jų sūnus yra gerai išauklėtas. Gyvendami tame pačiame kaime, jie galėjo būti ramūs, kad jei vaikinas netinkamai elgsis su jų dukra, jis bus priverstas už tai atsakyti. Taip buvo sukuriamas stiprus socialinis spaudimas, kuris padėdavo palaikyti tvarką.

Be to vediniais laikais žmonės nedaug keliaudavo. Į miestą merginos išvažiuodavo gal kartą per metus, dėl to ir kandidatų į vyrus nebuvo jau tiek daug. Dažniausiai tai būdavo to paties kaimo vaikinai. Dėl to merginos buvo daug nuolankesnės. Dabar merginos galvoja: „Jei aš čia nerandu sau tinkamo vyro, tada aš važiuosiu jo ieškoti į kitą miestą, o jei ten nerasiu, važiuosiu į kitą šalį. Aš net galiu nuvykti į kitą pasaulio kraštą“. Tokia tai mūsų kultūra, ir mes negalime jos ignoruoti.

Ankstyvas vaikų supiršimas turi daug privalumų, bet tam reikalinga daug sąlygų. Dėl to aš nerekomenduočiau to daryti mūsų bendruomenėje. Bet būtų labai palanku, jei kiekvienas vaikinas ir mergina priimtų sprendimą nekurti šeimos be tėvų sutikimo, jeigu tie turės svarius argumentus prieš tas vedybas. Vaikai turi pilnai pasitikėti savo tėvais ir kreiptis į juos patarimo. Toks pasitikėjimas gali būti tik aukštos kultūros šeimoje. Žmona turi būti atsidavusi savo vyrui, ir tada dukra, matydama tokį jos elgesį, bus paklusni ir  nuolanki žmona savo vyrui. Taip pat ji pasitikės tėvais.

Skaičiau istoriją apie vieną moterį. Jos vaikai jau buvo užaugę, ir kai jie   atvažiuodavo jos aplankyti, jie visada labai pagarbiai atsiliepdavo apie savo tėvą ir niekada neturėdavo jam jokių priekaištų. Motina, girdėdama kaip vaikai kalba apie savo tėvą, galvodavo: „Panašu, kad mano vyras tikrai labai gerai mokėjo auklėti vaikus. Jis teisingai su jais elgėsi“. Ir tada ji paklausė savo vaikų: „O kodėl jūs galvojate, kad visada klausysite savo tėvo?“ Ir jie atsakė: „Todėl, kad mes visada matėm, kaip tu jam paklusdavai ir kaip juo sekei“.

Jeigu mes neišmoksime paklusti savo vyrui, mūsų vaikai nebus paklusnūs ir, kurdami šeimas, neklausys jokių mūsų patarimų. Yra geras posakis: „Vaikai elgiasi ne taip, kaip jūs jiems liepiate, bet taip, kaip jūs patys elgiatės.“ Paprastai dukra seka motinos pavyzdžiu, ir jei mama nepripažįsta savo vyro autoriteto, tai ir dukra elgsis taip pat.

Skaičiau vienos moters laišką, kuriame ji dėkojo  vienos knygos autoriui, padėjusiam jai išsaugoti šeimą. Ji rašė: „Santykiai mano šeimoje buvo visai pašliję, ir mes jau norėjome išsiskirti. Mano vyras buvo alkoholikas ir net mušdavo mane. Mes turėjome tris dukras. Nuo skyrybų mane sulaikydavo viena mintis. Aš galvojau, kad jei išsiskirsiu su savo vyru, tai bus ne vienerios, o ketverios skyrybos. Nes mano dukros, sekdamos mano pavyzdžiu, gali pasielgti taip pat. Aš meldžiausi Viešpačiui, ir į mano rankas pateko ši knyga. Jos dėka man pavyko pataisyti šeimyninius santykius ir dabar pas mus viskas gerai.“

Kaip pažinti savo partnerį

Jei jūs iš tiesų norite labai gerai pažinti savo partnerį, jokiu būdu nepasinerkite į taip vadinamą romantišką meilę ir nepradėkite lytinių santykių. Kalbu ne tik apie pačius lytinius santykius, bet ir tokius, kurie kelia geismą. Prisirišimas tarp vyro ir moters yra pati stipriausia jėga, kokia tik egzistuoja šiame pasaulyje. Aišku, kad bendraujant priešingoms lytims, užsimezga prisirišimas. Tad jei jūs norite gerai pažinti savo partnerį, kiek galite pasistenkite šį prisirišimą mažinti. Kuo lėčiau vystysis jūsų santykiai ir prisirišimas, tuo geriau jums pavyks jį pažinti, tuo daugiau turėsite galimybių išvengti neleistinų lytinių santykių, nes geismas aptemdo protą.

Pats geriausias kriterijus, pagal kurį galima nuspręsti, ar tinkamą vyrą išsirinkote, – tai paklausti savęs: „Ar aš jį gerbiu, ar pasitikiu juo? Ar aš sugebėsiu atsiduoti šiam žmogui ir laikyti jį autoritetu savo gyvenime?“ Jūs turite gerbti jo  dvasines ir materialias savybes.

Jei turite savybę, kurią labai vertinate, pas jūsų vyrą ji turėtų būti išreikšta bent kiek daugiau, nei pas jus. Pavyzdžiui, man labai patinka pamokslauti, dėl to aš manau, kad mano vyras turėtų skaityti puikias Šrimadbhagavatam paskaitas. Arba jeigu jūs turite didelį potraukį platinti knygas, būtų gerai, kad ir jūsų vyras būtų labai geras knygų platintojas. O jeigu jus labiau traukia patogumai, jaukūs ir tvarkingi namai, tokiu atveju jūsų vyras turėtų būti verslininkas, kad galėtų jus visu tuo aprūpinti.

Kai renkatės vyrą, negalvokite, kad juo gali būti tik sankirtanos bhakta, ir tik už jo tekėsite, o visi kiti yra beverčiai. Kiti irgi gal būti gerais vyrais, bet problema ta, kad jūs pati nesugebėsite tarnauti tokiam vyrui.

Taigi jūs turite savo vyrui jausti pagarbą, juo tikėti ir visada atsiminti, kad jis viską išmano geriau už jus. Pavyzdžiui, jeigu jūsų nuomonės išsiskyrė, daugeliu atveju jis bus teisus. Nebijokite jo tikrinti, nes bandomasis laikotarpis būtent tam ir skirtas, o vėliau jums tiesiog reikės paklusti.

Pasistenkite sužinoti, ar jo supratimas apie dvasinį gyvenimą panašus į jūsų. Sužinokite, kas yra jo dvasinis mokytojas ir kokie jų santykiai. Būtų gerai,  kad jūsų santykiai su savo dvasiniais mokytojais būtų panašūs.

Taip pat jums būtų labai palanku kartu atlikti atsidavimo tarnystę. Taip jums bus lengviau jį stebėti ir matyti, kaip jis elgiasi realiame gyvenime. Būdamas su jumis, jis stengsis kurti tam tikrą šaunuolio įvaizdį, tačiau yra metodai, leidžiantys kiaurai permatyti jo elgesį.

Stebėkite, kaip stabiliai jis atlieka savo atsidavimo tarnystę, kokie jo pasiekimai. Jeigu jis jau daugelį metų labai atsakingai atlieka vieną ir tą pačią tarnybą ir turi stiprų atsakomybės jausmą, tai bus pats svarbiausias kriterijus. Viename Šrimadbhagavatam komentare Šryla Prabhupada suformulavo vedinį vedybinio gyvenimo apibrėžimą. Jis aiškino, kad vedybinis gyvenimas yra skola, kurią abu partneriai stengiasi grąžinti, siekdami dvasiškai tobulėti. Galime pastebėti, kad šis apibūdinimas yra labai panašus į atsidavimo tarnystės apibrėžimą. Tad jeigu jūsų numatyta auka yra labai atkakli ir atsakingai žiūri į savo tarnystę, galima tikėtis, kad ir šeimyniniame gyvenime jis bus toks pats.

Sužinokite ar jis prieš tai buvo vedęs, ar turi vaikų. Jei jis turėjo šeimą, kodėl ją paliko, ar moka savo vaikams alimentus.

Yra dar vienas labai geras kriterijus. Jūs tikriausiai norėsite sužinoti, ar jūsų partneris turi gerą širdį. Pastebėkite, kaip jis elgiasi su tais, kurie nieko jam negali duoti. Pavyzdžiui ar padeda jis savo seniems, sergantiems ir bejėgiams tėvams? Ar jis padeda gatvėje parpuolusiam žmogui? Ar sugeba atleisti tam, kuris jį įžeidė ir t.t. Dabar jis tikriausiai vienas kitu labai žavitės, bet jeigu po keleto metų jūs jam nieko negalėsite pasiūlyti, tai gal jis paliks jus.

Galite susitikti su jo tėvais ir pažiūrėti, kokie jų santykiai, nes dažnai mes sąmoningai ar nesąmoningai elgiamės taip, kaip elgėsi mūsų tėvai. Jeigu susitiksite su jo tėvu, suprasite, ką būtent imituoja jūsų būsimas vyras. O pamatę jo tėvų santykius, geriau suprasite, ko būsimas vyras iš jūsų tikisi. Pavyzdžiui, jeigu jo motina, bendraudama su savo vyru, buvo labai valdinga, nuolat turėjo savo nuomonę ir t.t., tai jos sūnus gali laukti iš savo žmonos visiškai priešingo elgesio. Jis norės, kad jo žmona būtų paklusni, nuolanki ir nedaug kalbėtų. Nes jis paprasčiausiai bijos, kad negalės jos sukontroliuoti.

Taip pat jūs galite pasiklausti, ką apie jūsų būsimą vyrą galvoja kiti bhaktos.

Klausimas: Kaip turėtų atrodyti ištekėjusi moteris?

Tašką ant kaktos mergina gali užsidėti, prasidėjus bandomajam laikotarpiui. Vedinėje visuomenėje mergina užsideda tašką, jeigu ji yra tėvo, brolio arba vyro globoje. ISKCON‘e moteris dedasi tašką, kai yra savo vyro globoje. Taškas bandomuoju laikotarpiu reiškia, kad jūs turite teisę bendrauti su savo būsimu vyru. Brahmačarei nerekomenduojama kuo nors žymėtis kaktą. Taip pat nerekomenduojama piktnaudžiauti varpeliais ant kojų, nes tai jaudina vyrus. Varpelius ne tik galima, bet ir visai palanku užsidėti švenčių metu. Jei nešiojate kokius nors papuošalus, jie turėtų būti kuklūs. Raudonai dažytis sklastymą galima po jagjos.

Ištekėjusi moteris gali nešioti prašmatnesnį sarį ir kosmetiką. Bet būkite atidžios, nesipuoškite taip, kad kitos, netekėjusios merginos imtų jums pavydėti. Prašmatnesnę suknelę ir ryškesnį makiažą jūs galite užsidėti, kai būsite viena su savo vyru, bet ne tada, kai esate su nevedusiais vyrais ar bhaktėmis.

Jūs turite rūpintis savo išvaizda. Taip liepia šastros. Tokį nurodymą gavo Judhišthira iš Narados (Septinta Šrimadbhagavatam giesmė). Ten sakoma, kad vyras savo žmoną visada turi matyti švarią, gražiai apsirengusią ir geroje nuotaikoje. Tai ne maja, tai jūsų pareiga. Jei norite vystyti gerus santykius, turite tai atlikti kaip pareigą, bet taip, kad vyras galėtų didžiuotis, jog turi tokią gražią žmoną. Bet vis dėlto nepersistenkite, nes jis gali užsimiršti ir užsimanyti lytinių santykių.

Netekėjusioms moterims nerekomenduojama darytis makiažą, naudotis kosmetika, išskyrus tuos atvejus, kai einate į sankirtaną arba pamokslaujate žmonėms, užimantiems aukštą padėtį. Geriausias makiažas yra toks, kuris nekrenta į akis. Taip pat reikia prižiūrėti plaukus. Palaidi plaukai reiškia prarastą dorumą, nekaltumą. Jeigu vedinėje visuomenėje moteris palaidais plaukais būtų atsidūrusi viešoje vietoje, ji net apsiverktų, nes jai tai būtų didžiulė gėda. Palaipsniui jūs turėtume atrasti sau tinkamą šukuoseną. Reikėtų nešioti sklastymą, o plaukus užpakalyje kaip nors surišti. Sklastymas turi būti per vidurį, nes vedinėje visuomenėje sklastymas ant šono buvo laikomas prostitucijos ženklu. Net jei jūs esate ištekėjusi arba susižadėjusi ir stengiatės atrodyti gražiai – vis tiek neišleiskite plaukų ir pasistenkite atrodyti dorybinga moterimi, nes būtent šis jūsų bruožas ir yra pats patraukliausias. Ir kai ateis laikas išleisti savo plaukus prieš vyrą, tai bus labai romantiška. 

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis