Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Kodėl už jausmus tokia didelė atsakomybė?

Sunkiausia nuodėmė

 

Norint atsakyti į šį klausimą, reikia išnagrinėti vieną labai svarbų filosofinį klausimą.

Meilės jausmas – svarbiausia sielos charakteristika, savybė, nes siela yra Krišnos meilės energijos mažytė dalelė, atomas. Ją labai įtakoja jausmai.

Geri jausmai stiprina meilę, negatyvūs – gniuždo ir naikina. Kėsinimasis į savąjį ar kitų žmonių meilės jausmą yra didžiausias nusižengimas karmos dėsniui, sunkiausia nuodėmė.

Kažkas pasakys, kad didžiausia nuodėmė – užmušti karvę, ar šventą žmogų, ar dar ką nors. Tačiau, norint užmušti kūną, pirmiausia reikia sunaikinti savo meilę sielai, kuri yra tame kūne. Užmušti kūną – išorinis poelgis, o užmušti meilę savyje – pasikėsinimas į sielą. Tai pavojingiausias reikalas, nesvarbu, kokia forma jis vėliau pasireikš.  

Vidinis meilės kam nors atsisakymas, pasireiškiantis negatyviomis emocijomis – tai atsižadėjimas mylėti Dievo dalelę, o tuo pačiu ir patį Dievą. Taigi sunkiausia nuodėmė – atsisakyti mylėti Dievą, nesvarbu kokia forma tai pasireikštų.

Kai mes labai džiaugiamės, bet dėl kokių nors priežasčių varžomės parodyti savo emocijas, tai irgi meilės atsižadėjimas, išdavystė. Toks netikras kuklumas – tai nusikaltimas prieš įkūnytąją meilę, Radharanę. Jeigu situacija vis dėlto tokia, kad emocijų geriau nerodyti, reikia nedelsiant mintyse padėkoti Krišnai ir pasistengti savo širdyje pajusti šilumos antplūdį.

Kūniškos bausmės leidžiamos, bet tai reikia daryti neutralioje būsenoje, kaip teisėjui ar viršininkui, arba su meile, kaip tėvams ar mokytojams. Tačiau bausti kritikuojant ar niekinant negalima, nes tai – sielos žudymas, už tai karmos dėsniai atlygina kuo griežčiausiai. Kai tik teisėjo ar advokato darbe pasireiškia emocijos teisiamojo atžvilgiu, visas teismo procesas pakrinka.

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis