Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

Nejaugi ir būsimasis laikas realus?

 

Taip. Pavyzdžiui, vos tik mums gimus, jau yra tiksliai nustatyta mūsų mirties data. Mes negalime pakeisti laiko, kurį turėsime praleisti šiame kūne, bet per tą laiką mes galime padaryti daug gero. Kitaip sakant, jiems skirtą laiko tarpą žmonės pragyvena labai įvairiai – vieni dorybingai, kiti nelabai, treti ir visai beprasmiškai. Tie, kurie vertina jiems skirtą laiką, turi pakankamai jėgų bei ryžto atlikti daug gerų darbų. Taip jie užsitikrina sau laimingą ateitį.

Skaitytojas: Vadinasi, mes vis tik galime įtakoti būsimą laiką?

Autorius: Ne. Jis galingesnis už visus šios visatos mirtinguosius, kartu paimtus. Todėl niekada negalėsime pakeisti savo gyvenimo trukmės. Bet mes galime padidinti jo aktyvųjį periodą ir padaryti jį prasmingesnį.

Skaitytojas: Vis tiek nesuprantu, ar mes įtakojam ateitį, ar ne? Jeigu mes galime įtakoti būsimus įvykius, tai tuo pačiu darome poveikį ir būsimam laikui.

Autorius: Įsivaizduokite laiką kaip vandenyną. Mes galime stipriai pliaukštelėti per vandens paviršių ir sukelti bangą. Ji sklinda tolyn. Taip ir kiekvienas dabarties įvykis nusidriekia į ateitį. Bet mes galime sukelti kitą bangą, kuri pasivys pirmąją ir neutralizuos jos poveikį. Skirtingai nuo paprasto vandenyno, laiko vandenyne visos įvykių sukeltos bangos, pasklisdamos į ateitį, niekur neišnyksta, o laukia savo valandos.

Skaitytojas: Mes sujudinam vandenyno paviršių, vadinasi, įtakojam būsimą laiką?

Autorius: Ne, nes ką gi mes galime padaryti vandenynui? Mes įtakojam tik įvykius, tai yra, vandenyno paviršių.

Skaitytojas: O kaip būsimas laikas įtakoja mus?

Autorius: Laiko vandenyno paviršiumi mes nuolatos judame į priekį, o ateitis mūsų laukia vienas po kito sekančiais įvykiais. Mes susiduriame su vienu įvykiu, paskui su kitu ir t.t., nuoširdžiai tikėdami, kad jie mūsų kelyje pasitaikė atsitiktinai.

Skaitytojas: Vadinasi, visi mus lydintys įvykiai priklauso ne tik nuo praėjusio laiko, bet ir nuo būsimojo?

Autorius: Būtent. Mes galime įtakoti būsimus įvykius, daugiau ar mažiau neutralizuodami praėjusių įvykių poveikį. Bet mes negalime pakeisti savo gyvenimo trukmės ir jo struktūros laike (kiekvienam gyvenimo etapui skirtas griežtai apibrėžtas laiko tarpas). Kitaip sakant, būsimasis laikas mūsų gyvenimą komponuoja įvairiais įvykiais. Tokiu būdu, būsimieji įvykiai – tai realybė, tik reikia žinoti, kad jie formuojasi iš mūsų praeitų poelgių ir norų. Todėl, kol mes dar nesusidūrėme su būsimu įvykiu, yra laiko pakeisti jo būsimą poveikį.

Skaitytojas: O kas tai – mūsų gyvenimo struktūra laike?

Autorius: Kad būtų patogiau aiškinti, aš taip pavadinau pagrindinius gyvenimo etapus, kurių mes neišvengsime.

Išvada: kai žmogus supranta būsimo laiko nepalenkiamumą, jis nesistengia prailginti savo gyvenimo. Jis susitaiko su mintimi, kad jam atskaičiuotas tam tikras dienų kiekis ir jau nenori leisti laiką tuščiomis kalbomis ir beprasmiška veikla. Mes – savo likimo kalviai lygiai tiek, kiek sugebame padaryti ką nors gero dabartyje, bent jau tam, kad ateitis būtų mums palankesnė. Toks supratimas visada atneša laimę.

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis