Bhakti studija
Bhakti studija
Pažink save ir supantį pasaulį

 

Apie ego

 

Vakar rašiau apie vedinės kultūros anonimiškumą ir apie ego grėsmę dvasiniame kelyje. Bet ar galima veikti visiškai anonimiškai? Ar galima visiškai ištirpinti savo ego? Galima, bet tada nebeliks ir jokios veiklos - kaip komunizme.

Komunizmas iš esmės yra majavada (utopinis noras išsivaduoti), o kapitalizmas - tai karma-kanda (protestantizmas su veiklos išaukštinimu), pernešti į socialinę sferą. Abu kraštutinumai atima iš žmogaus tikrąjį gyvenimo tikslą - meilę Dievui. Kapitalizmas pabrėžia ir pernelyg didina ego, o komunizmas (kas būdinga kiekvienai majavadai) bando jį visiškai sunaikinti. Bet nei su neribotai išaugusiu ego, nei visiškai neturint ego neįmanoma mylėti. Nei egoistas, matantis tik save, nei ipochondrikas nepajėgūs mylėti.

Ego reikalingas, nes bet kokioje veikloje žmogui reikalingas šis individualumo jausmas  - ahankara. Kitaip sakant, žmogų reikia kažkaip įvardinti, kitaip jis nieko negalės daryti. Įsivaizduokite: jus priima į darbą, bet nepasako, ką jūs ten turite daryti. "Tiesiog dirbkite". - "Kuo?" - "Patys išsiaiškinkite. Darykite ką nors. Reikalų daug. Kokios problemos?" - "Bet ką aš vis tik turiu daryti? "- "Jeigu uždavinėsite papildomus klausimus, mes jus atleisime. Darykite ką nors, dirbkite".

Tradicinės visuomenės struktūra yra labai aiški - ten kiekvienas gerai žino savo vietą ir ką jam reikia daryti. Tai padeda suprasti savo egzistavimo prasmę, veikti sąmoningai, gauti reikalingos energijos savo veiklai. Tradicinėje visuomenėje žmogus visada jaučiasi esąs visumos dalis - jis negali tapti kuo panorėjęs, jis gali būti tik savimi - dalelyte, o ne susigalvota visuma.

Kapitalistinėje visuomenėje labai daug energijos, gaunamos iš išsipūtusio ego - visi čia stengiasi iššokti aukščiau galvos. Vienas aštrialiežuvis amerikietis pasakė: "Vaikystėje aš girdėjau, kad Jungtinių Valstijų prezidentu gali tapti bet kas. Kai užaugau, įsitikinau: Jungtinių Valstijų prezidentu  iš tiesų gali tapti bet kas". Komunistinėje visuomenėje atvirkščiai - viską dengia beviltiška apatija.

Silpnai struktūruotoje visuomenėje žmonės pasimetę. Jie arba tinginiauja, arba bando užimti ne savo vietą - jų atrofuotas ego visiškai nesusijęs su realybe. Tokie žmonės - patys pavojingiausi, nes tai situacija, kai akli veda neregius. „Mahabharatoje“ Vidura perspėja nebendrauti su jais: "Reikia vengti mokytojo, kuris nemokina, šventiko, kuris nekartoja mantrų, karaliaus, kuris negina savo pavaldinių, žmonos, kuri bara vyrą, piemens, siekiančio  gyventi mieste ir kirpėjo, norinčio gyventi miške. Bendrauti su jais - tas pats, kas plaukti per vandenyną su skylėta valtimi". Vidura-niti, Udjoga-parva, 33.

Patekęs į silpnai struktūruotą visuomenę, panašią į komunistinę, žmogus dažnai susiduria su ta pačia problema - jis paprasčiausiai nežino, ką jam daryti, kuo užsiimti, kokia jo padėtis šioje visuomenėje. Todėl žmogus geriau jaučiasi mažose grupėse, kur jo vaidmenį, tai yra jo ego, natūraliai apsprendžia aplinka. Bendruomenės tikslas yra sukurti aplinką, kurioje žmogus neištirptų, ir tuo pat metu per daug nestimuliuotų jo netikrą ego ir individualizmą - aplinką, kurioje jis galėtų lengviau pasijausti unikalia visumos dalimi.

Bandymas visiškai sunaikinti ego - priežastis, sunaikinusi komunizmą. Komunizme iš žmogaus buvo bandoma atimti ego, sužeminti jo vaidmenį iki mininimumo. Pas visus vienodi butai, vienodas maistas, vienodas atlyginimas - samanja. Lygybė. Žmonės neturi labai skirtis vienas nuo kito. Todėl niekas nedirba. Vienientelis komunizme likęs stimulas veiklai buvo titulai - socialistinio darbo didvyris, personalinis pensininkas. Kol žmogus labai stipriai su kuo nors savęs netapatina,  tol jis nedirba. Pirma  ahankara, paskui - veiksmas. Todėl didelėje organizacijoje mažai kas save laiko pilnaverte jos dalimi, todėl jos veikla turi būti stipriai kontroliuojama iš viršaus, kitaip ji darosi neefektyvi. Šyla Prabhupada sakė, kad privati nuosavybė smėlį paverčia auksu.

Kitaip tariant, ego turi būti, bet ne kažkoks pernelyg išpūstas ar liguistai silpnas. Sveikas ego, leidžiantis kurti stebuklus - tai visumos dalelės ego, kuri didžiuojasi ne savimi, o visuma.

Tokia teisinga ahankara išsisvysto pas vaiką santykiuose su vyresniaisiais, pirmiausia su tėvu. Vaikas neturi būti įstatytas į per daug griežtus rėmus, bet ir neturi jaustis visiškai nepriklausomas - abiem atvejais nebus nieko gero. Lygiai taip pat mūsų dvasinis ego vystosi bendraujant su dvasiniu mokytoju, priklausomai nuo to,  kiek mes prisiimame atsakomybės ir realizuojame save šioje misijoje, pasišvesdami ne sau, o tam, kuris mus myli. Šiuo atveju ego egzistuoja, bet jį švelnina mano priklausomybė nuo guru ir Krišnos. Viena iš nuostabiausių astrologinių knygų vadinasi "Prašna-marga". Jos autorius nežinomas. Knygos pradžioje jis pamini tik savo mokytojo vardą ir kad pats jis buvo vaišnavas, tai yra, garbino Viešpatį Višnu. Jam to pakako, kad galėtų gyventi, veikti ir būti laimingu - aš esu savo mokytojo ir Aukščiausiojo Viešpaties tarnas.

Visa tai rašau, nes nuolatos galvoju - kaip padėti bhaktoms pasijusti Radha-Madhava šventyklos Maskvoje dalele? Vieniems tai per daug didelis projektas - jie negali pakankamai glaudžiai su juo susisieti, nes - ne mano. Kitiems (trokštantiems išsivaduoti) jis irgi per didelis, bet dėl kitos priežasties: kam reikalinga tokia didelė šventykla, jeigu vistiek greit mirsime? Kam viso to reikia, jeigu galima ramiai sėdėti, ateiti kur nors per šventes, ir visi bus patenkinti?

Kaip padėti jiems pajausti, kad būtent Šryla Prabhupada nori šio projekto įgyvendinimo? Kad ne sau, o jam tai darome. Kad mums tai reta galimybė realizuoti mūsiškį veiklos trokštantį ego, jo neišpučiant.

Atrodytų, viskas taip paprasta. Mums juk reikia kažkuo didžiuotis, tad kodėl gi nepasididžiavus šia šventykla, o ne savimi ir savo pasiekimais, šventykla, kurią mes galime pastatyti tik visi kartu, tik atidėję į šalį savo menkus interesus?

Iš tiesų sprendimą jau seniai pasakė Madhana-Mohanas – reikia jau dabar padėti bhaktoms rasti savo vietą šioje šventykloje, pamatyti save joje, fiziškai pasijausti šios visumos dalimi.

Hare Krišna Hare Krišna

Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

goswami.ru

 

www.bhaktijoga.lt

   Torsunov.ru

Ajurveda visiems

Vegetarinių patiekalų

gaminimo kursai

JOGOS

MITYBA

Ekologiški

produktai

   Usanin.com

Trečias tūkstantmetis