Strategijos programos įgyvendinimo efektyvumo rodikliai ir rodikliai

strategijos programos įgyvendinimo efektyvumo rodikliai ir rodikliai

Ši sistema sukuriama QPR IMS programoje, kurioje ne tik supaprastinamas sistemos realizavimas, bet ir suteikiamos galimybės analizuoti sistemą pasirinktais analizės pjūviais.

vienas standartinis variantų nuokrypis

QPR ProcessDesigner programoje sukurtame procesų modelyje identifikuojamos galimos rizikos kiekviename organizacijos procese, darbuotojų atsakomybės bei nustatomos tų rizikų kontrolės priemonės.

Procesų modelis susiejamas su QPR Metrics programoje sukurtu matavimų modeliu, kuriame vertinamas nustatytų rizikų lygis ir kontrolės priemonių efektyvumas, taip pat nustatoma rizikos lygio ir kontrolės priemonių vertinimo metodika.

Šioje sistemoje suvedami visi vykdomi projektai ir jų etapai, už kiekvieną etapą atsakingas darbuotojas, to etapo įvykdymo terminai, trukmė, skaičiuojamos vėluojamos dienos ir siunčiami pranešimai bei įspėjimai apie artėjančią etapo įgyvendinimo pabaigą ar kitu atveju, siunčiamas pranešimas į el.

pasiūlykite investuoti į pinigų uždirbimą internete

NAUDA: Užtikrinamas projektų etapų įgyvendinimas laiku; Aiškiai nustatomos darbuotojų atsakomybės projekto etapuose; Nustatytu periodiškumu gaunama informacija apie pirkimų įgyvendinimą; Greitai nustatomos ir efektyviau sprendžiamos probleminės sritys, sprendimus galima priimti faktų pagrindu, stebėti jų įgyvendinimą.

Pasibaigus pirkimo etapams sistemoje sukuriama galimybė toliau stebėti atitinkamo pirkimo sutarties įgyvendinimą: nuo sutarties parengimo iki atsiskaitymo, taip pat suvedant už tam tikrus etapus atsakingus asmenis, pradžios, pabaigos datas, trukmę ir kitą svarbią informaciją.

bitcoin altcoin

Galbūt jus domina