Jukukas užsidirbti pinigų internete sila namuose

Kaip žmonės gyvena | Benas Rupeika

Kaip žmonės gyvena Apie laidą Šeštadieniais Gal tai —  jau išeinančios pokario Lietuvos žmonių portretai,  nuostabių tarmių, kuklios buities, nuoširdaus bendravimo  parodymas?

O gal — pamatas ne tik dabartinei, bet ir ateities  Lietuvai? Čia pristatomas  laidas galima klausyti, paspaudus nuorodą po anonsu! Neparovė vėtros Krivkų ąžuolo — raitelio Juozo po Pasaulinio karo sodinto, nesilankstė gyvenime ir policijos kapitonas Jonas, užtat ramu tokiam žmogui tėviškėje. Tokia senovinė tvarka, žmonės čia laikosi tradicijų ir papročių, o stabilumas, žinia,  yra ne tik mažos kaimo bendruomenės, bet ir valstybės pagrindas.

Joną Krivką pažinau dar kai dirbo policijoje apylinkės įgaliotiniu, principingo žmogaus negali neįsidėmėti. Prieš dešimt metų, taigi, penkiasdešimties, jis išėjo į atsargą ir grįžo tėviškėn, į senelių žemę.

Kaip buvęs pareigūnas gyvena? Štai apie tai bus pusvalandžiui šnekos, ir jokių netikėtumų. O išvadas pasidarysite patys, jeigu klausysite atidžiai.

Tėvai nebenori auklėti savo vaikų tradiciškai | bhaktistudija.lt

Interneto svetainėje rupeika. Karštiesiem patriotams priminsiu, kad Lietuvos milicija be svyravimų priėmė Nepriklausomybę, nepasidavė jedinstveninkų kurstymams ir padėjo valstybei išvengti pilietinio karo. Gimtoji Krivkų sodyba Sketeriuose niekuo neišsiskiria iš kitų kaimo namų, gal tik tuo, kad čia prieš šimtą metų buvo pasienio užkarda — už Žebokštos krantų jau tvyrojo Lenkija, tvarkoma viršininko Pilsudskio.

Kalbėjo Jonas Krivka — vienas iš  tų, kuriuos aš vadinu patikimais žmonėmis.

Kaip žmonės gyvena | Benas Rupeika

Retai taip pasakau! Nesilankstęs, nepataikavęs, tvirto žodžio. Atsisveikindamas pajuokavau — vis nemeta rūkyti, tad ūsai nuo kontrabandinių parudavo — nuotraukose, beje, tas irgi matosi. Kad supyko! Tuoj atnešė pakelį ir parodė — ne tas jis žmogus, ne iš tos giminės, kad kontrabandininkus, įskaitant pareigybinius, šertų! Smulkmena, sakysit?

Tai Jonas Krivka pasistengė, kad Sketerių kaimo gatvė vadintųsi Pasieniečių — nepaperkami vyrai anuomet Lietuvą saugojo, pavyzdys kelioms kartoms. O atmintis jaunutės buhalterės Linos telefonui? Ir ji ten pat tebedirba! Keturiasdešimt metų tarsi vakar, ne nuotykis, o ištikimybė. Kad daugiau tokių laisvų žmonių Lietuvoje, kaip atsigautume! O juk ir yra, tik nematome, arba — nenorime matyti.

Kas iš tokių pasišventusių etatiniams skalikams, ką paimsi, dar atgal gausi!

KAIP UŽDIRBTI 6 000 €/mėn?

Klausiusiems — visa ko geriausio! Jukukas užsidirbti pinigų internete sila namuose kaimely, senam namely gyvena dviese ir vargo nemato… Algirdas 49 su Tatjana 56  susitinka Sketeriuose tris kartus per mėnesį, jis lieka daržų ravėti, ji  grįžta į darbą senelių globos namuose.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

Žodžiu, prieš mus Sketerių kaimas: nuo smalsių žioplinėtojų saugo pelkėtas Žebokštõs slėnis, o nuo Panevėžio magistralės visą pamiškę, pievas ir rėžiais suskirstytus daržus nuo auto moto pridengia neperšokama žvėrių tvora. Iš trobos išėjęs vaikinas rodo kelią… — Kodėl gi ne, juk praėjo mažne trisdešimt nepriklausomų metų, kada uždaryti variantą tautinio nesusikalbėjimo problemas išsprendė ne kokie dideli veikėjai, o pats gyvenimas — ramiai, tolerantiškai, primygtinai neraginant ir primityviai negrasinant.

Jeigu dar kyla koks politinis bruzdesys dėl kalbos ar pavadinimų — visada žinok, kad už to šmėžuoja vietinių plikbajorių suktas interesas arba lengvai gaunami svetimi pinigai. Dabar prasidės rimčiau, mes visai netikėtai pereisime prie senatvės — globos namų — temos. Tatjana ten dirba, jos pareigos — pats juodžiausias darbas,bet  užtat  argumentai neginčijami.

Tūkstančius metų filosofai bando į šį klausimą atsakyti, bet neatsakys, vienos taisyklės nėra.

Jukukas užsidirbti pinigų internete sila namuose

Štai paklausėte, kaip ir kuo gyvena Algirdas su Tatjana, ir patys galite spręsti, kodėl juokiasi nuoširdžai, džiaugiasi kaimynais, vaišina vienas kitą pirktais cepelinais. Pasižiūrėkit į kalbėtojų nuotraukas interneto svetainėje rupeika. Jūs turit daugiau? Pasidalinkit su kitais klausiusiais Feisbuko grupėje, adresas tas pats, kaip prieš šimtą metų, ir prieinamas kiekvienam.

Karosų šėlimas Lyduõkių dvaro tvenkiny. Du vyrai — Valentas 50 su Povilu 68 — apie nusisekusią žvejybą ir užkurystę, Balto Arklio galvą ir blaivų nusistatymą gyvenime.

NAUJAUSI KOMENTARAI

Jeigu žvejai, ir dar vasaros dieną prie kūdros — tuoj visi mano, kad pageriantys ir liežuvio nevaldantys. Ogi ne, laiko eiga Lyduõkiuose jau rodo kitokius charakterius ir švarias biografijas, nė kiek iš lietuviškojo kaimo peizažo neišsiskiriančius veidus laidos kalbėtojų nuotraukos interneto puslapyje rupeika.

Dar smulkmena —nebuvo jokių gamtinių keiksmažodžių ar šleivo stumdymosi.

Jukukas užsidirbti pinigų internete sila namuose

Visomis išgalėmis mūsų kalboje dalyvauja Lyduõkių karosynas — ir kas tiems padūkėliams užėjo, nesu matęs tokio beprotiško kibimo! Valento meškerė su dviem kabliukais, tad vis po du, po du, net nufotkinau bekalbėdamas, visos nuotraukos internete rupeika.

O jei kliūdavo ant slieko švelniašonis lynelis — po apžiūrėjimo tuoj grįždavo vandenin! Ir mano sutikti žmonės nėra atsitiktiniai Lyduõkiuose — pavyzdžiui, darbuodamasis ūkyje, Valentas kartu su kitais viietiniais pono tvenkinius išvalė, išgremžė, surinko kolūkiniais laikais sumestą metalą ir padangas.

Klausydami toliau dar daugiau girdėsite, suprasite, kad nė vienas ponas — tiek anų laikų baudžiaviniai, tiek dabartiniai prakutėjai be paprasto žmogaus rankų neapsiėjo ir neapsieis. Galiausiai — juk tuštybė neįmanoma be gyvųjų žiūrovų, televizija visai ne tas, ką jau apie Jukukas užsidirbti pinigų internete sila namuose sakyti… Tad kukliai nutylu ir sukuosi į Povilą — jis vienintelis Utenoje, kuriam tėviškė  nugrimzdo Klovinių mariose, nenuostabu tad, kad laisvaklaikiu glaudžiasi žmonos tėviškėje.

Perskelia, įplėšia, bet nepaguldo pūti. Užtat tie galiūnai labai gerbiami, atsimenami, juos visi žino, kitiems parodo.

Ir vėl Širvintų parapijos globos namai

Šalia Lyduõkių išsilaikiusį Lentvorų ąžuolą, žinoma, aplankiau, be Valentino Žižio pasakymo nebūčiau pastebėjęs. Dabar ten labai gražu — aplinkui javų jūra, ir miškai prie Šventosios neiškirsti. Po sausros mažosios žolės kiek atsigavo, bet vasarojaus varpos nebepadidės, duokdie, kad būtų pagada nors javapjūtei. Kalbėjo laidoje dar Povilas Kunigėlis, ir Rimas Grudzinskas pasakė kelis žodžius. Neatsitiktiniai žmonės Lietuvai, o jų buvimas tokiuose miesteliuose, kaip Lyduõkiai, kiek suteikia gyvumo.

Nuo dvaro tvenkinių pasileidžia žemyn į Siesartį  Žvėrupis: aukšti skardžiai, galingi medžiai!

  • Kaip užsidirbti pinigų iš elektroninių pinigų

Kažkada žaliu Radijo Moskvičiumi pro Ukmergę sukdami, buvom ten sustoję. Kiek margų upėtalių mataravo uodegomis, kokie žvitrūs kiršliai tūnojo Siesarties žiotyse! Ėjau ir dabar pažiūrėtų, dūsavau prisimindamas tol, kol neįropojau į nuotekų valymo šulinius! Kas iš jūsų, naujieji Ukmergės baudžiauninkai, sugalvojo paplavas į skaidrųjį šaltinį nuleisti?! Tiek jau to, mums, lietuviams, dumblo karosas yra nacionalinė žuvis, o kiaulpienė — Jukukas užsidirbti pinigų internete sila namuose veltėdė!

Jukukas užsidirbti pinigų internete sila namuose

Papūskim tad į dirsę, kaip sakydavo bočiai, ir eikim šėko pjautų!. Kaip daug nutinka per savaitę! Praėjusį šeštadienį girdėjote pokalbio dalį su Dominyku 21 ir Justina 18dabar — jo pabaiga. Šit po sausros palijo; nuaidėjo DainųPraėjusį šeštadienį girdėjote tik pokalbio dalį, šventė; atsivėrė naujos grėsmės per Trumpą, nors neužjako ir kvapniojo gražuolio Petro versmė… Žinoma, ne mūsų tos kiaulės po maro, ne mūsų ir pupos, šernams pabirusios!

Mums rūpi, kas paliko Ragaunėje — senoviniame lietuvių kaime prie Kertušo ežero. Juk ten džiaugiasi gyvenimu du  mūsų pažįstami jauni žmones — Dominykas 21 ir Justina Aniems rudenį bus studentavimas, o dabar — ūkio darbai pas tėvus ir gražios mintys planai  apie bendrą lizdelį. Praėjusį šeštadienį girdėjote tik pokalbio dalį, bet spėjote įsitikinti, kad abu labu darbštuoliai ir tvarkinguoliai, kad linksmi, bet nuo lenciūgo nenutrūkę, kad žiūri ir mato kur kas toliau už savo kompiuterinius bendraamžius.

2 Atsakymai į “Anekdotai”

Ir klausytojai, ir Feisbuko žiūrėtojai jaunuosius labai įvertino, parėmė  internetiniu dėmesiu ir, be abejo, girdėjo, kad dar bus kita laidos Jukukas užsidirbti pinigų internete sila namuose. Taigi, pusvalandis apie tai, ką ir jūs šeštadieniais susitikę pasikalbate, kokiomis mintimis visokias naujienas palydite. Primenu pirmąkart išgirdusiems — Ragaunės kaimas yra Ukmergės ir Širvintų rajonų sandūroje, vienoj pusėj pelkėti miškai, kitoje — nuožulnios kalvos ir kuklūs žmonių kaimeliai, internete tiek laidos įrašą, tiek nuotraukas rasite adresu rupeika.

Krito į akis prigimtinė tvarka ir nugeltusi žolė. Buvo po menko lietaus, nors jau visai aišku, kad ne tik silpnesni augalai, bet ir medžiai kitąmet neatsigaus, kad derlius laukia prastas, kad kainos maistui smarkiai pakils. Kaip sukurti prekybos robotą tos orų masės lekia virš Lietuvos nesustodamos, kaip tranzitinis transportas ar pigios tranzitinės idėjos… Natūralūs mikroklimato gamintojai — miškai —  yra totaliai  iškirsti, į apyvartą jau eina krūmokšniai ir pagriovių karklai; vislab pelkės ir jų durpynai ekologiškai išeksportuoti, išgremžti iki akmens amžiaus klodų.

Suk ratus apie sostinę — retai kur gamyklėlę tesurasi, vien tik žvyru pakrauti savivarčiai zuja į sklypus sklypelius, o ten veržiasi iš po žemių milijoninės vilos kaip bažnyčios. Visi Lietuvos turtai kaip tyčia  sumigravo į Vilnių! Kaunas — jau visai ne tas lygis, nors, priglaudęs Vytį, sūduvių pamėgtas miestas vėl dešimtmečiams apšovė Vilniaus plikbajorius.

Vienok žvelkime pozityviai: jei kiekviename kaime, tuo labiau miestely, bus tokio jaunimo, kaip Ragaunėje — atsigausime! Neabejoju, Dominykas su Justina irgi buvo atlėkę į Dainų šventę, gal sutikot — jų nuotraukos, Feisbuko grupė interneto adresu rupeika.

Kaip Vilnius šią savaitę buvo atjaunėjęs, kiek šviesių veidų gatvėse, aikštėse, kiek atvirų žvilgsnių! Stebisi, atranda, atpažįsta gatves, namus… Taip ir norėjosi jiems pasakyti — tai jūsų miestas, mūsų visų sostinė. Ateikite, išvalykite  pritukusius užkaborius — kas kitas, jei ne jūs! Ragaunės kaime nebėra raganaičių, tad Kaip laikyti ličio baterijas Lipeikis 21 parsivedė tėvų sodybon gražuolę Justiną 18 ir meistrauja vaikiškas supynes… Jokių naujoviškų darkymųsi: prasideda rimtas gyvenimas dviese!

Šiame perversmų mažai paliestame kampe vis dar kuklios gamtos sukurtos spalvos, namai ir sodybos kruopščiai sutvarkyti, prižiūrėti, lengvi Europos pinigai sutekėjo į didesnius centrus, prašmatnios sankryžos ir šviečiantys ženklai nužymėjo kelis į lygesnių už lygius tautiečių dvarus. Išliko ne tik  kaimo, kokį matėme prieš dešimtmečius,  vaizdas, bet investuoti pinigus uždirbti pinigus jo dvasia, kuria nepaliaujamai didžiuojamės įvairų švenčių ar sukakčių progomis.

Tai ir darbštumas, ir nerašytos kilnios kaimynystės taisyklės, elgesio tradicijos ir, žinoma, turtais nesutepliota moralė… Gal būt renovacijų nepaliestą, viešų pjautynių dar nepatyrusį kaimą reikia kaip nors smerkti ar bent atjausti?

Tarsi šiuolaikiško gyvenimo upė būtų būtų pratekėjusi pro šalį ir palikusi ant kranto vien nevykėlius, nesupratusius visuotinio tautų kraustymosi gėrio?

Jukukas užsidirbti pinigų internete sila namuose

Bet dabar jau ir toje spindinčioje Europoje formuojasi priešinimosi globalizacijai sūkurys, va, tik mes, lietuviai, blaškomės ir vis nežinome, prie kokio pono naudingiau glaustis… Penki šimtai metų po svetimųjų padu oi iškreipė tautinę genetiką, bet skirkime karjeristus valdžioje nuo žmonių, nepraradusių savasties.

Ne ypatingi išsilavinimai ir diplomai, susigalvoti titulai čia lemia! Ir kaip smagu buvo klausytis Dominyko Lipeikio, kuris ne save aukštino, o minėjo senelius ir prosenelius, jų darbus.

  • Kas skleidžiama dvejetainiais opcionais

Gal ko dar ir nežino — betgi vaikinui tik dvidešimt vieneri, tikiu — visas genealogijas iškapstys. Ir dar smagiau matyti, kaip jis stato, meistrauja, galvoja apie savo namus ir sodybą, nenori tėvams naštos. Žinoma, ateis jums į galvą ir mintis apie ankstyvą jaunųjų gyvenimą — ką gi, ar žinot statistiką — kiek sugyventinių, draugų ir draugių gyvena šeimomis?.

Dideli būtų skaičiai, nes dauguma ne gyvena, o tik pagyvena ir suka ienas į šoną. Atsakymo ne į televizinę dėžę žiūrėkit,  o kaimo kunigo paklauskit ir pasidžiaukit, kad anas, nevilties apimtas, dar iš parapijos nepabėgo… Bet Ragaunėje aš patikėjau, kad Dominykas ir Justina jau  yra subrendę ir pakankamai tvirti, apsisprendę jie žiūri toli į priekį, o ne į ekraną… Beje, nebus laidoje ir banalaus klausimo apie meilę, visai  nepadoru būtų buvę!

Juk iš jaunuolių akių matyti, iš balsų girdėti.

Pasižiūrėkit į nuotraukas svetainėje rupeika. Beje, iš kiemo Ragaunėje irgi matyti toli toli — iki  pat Kértušo duburio miškuose, Ringės ir Balžės slėnių. Užeikime tad!. Daugybė pradėtų ir užbaigtų nedidelių darbų, bet tai yra pagrindas būsimam bendram gyvenimui.

Ragaunėje kiekvienoje sodyboje po gandrą, turi savąją porą ir Lipeikiai, bet fotografuojant anie nusklendė į lankas ir užtruko — kur tu per sausrą taip greitai varlių pririnksi?

Ragaunės pievos link Pãkertušės pelkių dar laikosi, bet atolas nekyla ir daug kur išgeltęs. Nuotraukos rupeika. Kas bus su gyvuliais, pasėliais, bulvėmis?

Jukukas užsidirbti pinigų internete sila namuose

Vėl rudenį Seimo miesčionkos prabils apie ypatingas žemdirbių privilegijas — turėti nemokamą vandenį, šilumą už veltui, pigias daržoves?. Atjautos ar bent supratimo žodis lietaus, žinoma, neatneš, bet iš garsiakalbių sklindanti tuštybė žmones erzina kaip niekad. Ar kas matot ir tas miesto močiutes, kurios ankstėlaitį rytą jau kratosi autobusais į kolektyvinius sodus ir ten purena, laisto, ravi… Kartais girdime aikštingus nusistebėjimus — tokios menkutės pensijos, o mūsų žmonės pragyvena!

Vadinasi, iš šešėlio! Taip, pasižiūrėkit į daržus prie miestų, į lysves miesteliuose, viskas už ačiū — bulvė, svogūnas, krapas, pupelė, serbentas, nuo varnėnų apgintos vyšnios ir dar daug daug to, už ką maksimos nulupa be gailesčio! Jei  Jukukas užsidirbti pinigų internete sila namuose visa tai atims, o valdžia tyčiosis — bus nerimo ir Gedimino prospekte, bus ir baimės. Tik ne Lipeikiams, ne Dominykui ir Justinai — vaikšto susikibę, bet padirba — ir laisto, ir malkas tįsia, ir su BMW pavažiuoja!

Gyvenimas nuvers dirbtines užtvaras, surašys istoriją žmonių atminty. Ragaunėje ką tik nulijo, bet menkai, abu kalbėtojus dar sutiksim kitą šeštadienį po Dainų, o jūs nepamirškit svetainės ir klausytojų grupės Feisbuke adreso: rupeika.

Pirmasis eilėraštis bulvei ir gyvenimo poezija žemaitiškai: Stefa Rimkutė — Petreikienė 58 su vyru kūrė baldus, užaugino šešis vaikus. Ant jos pečių šiandien byra obelų žiedai ir laikosi visas šeimos ūkis. Pirmosios trobos už Sausdravo upelio jau yra Kapsūdžiai̇̃, prasideda gausūs medžiai ir raityti posūkiai. Kai dar nebuvo didelio eismo, senasis Petreikis pasirinko sodybai gerą vietą — ant kalnelio, nuo kurio matosi upelis ir čia pat yra duburys kūdrai.

Vėliau namus žmonėms ėmėsi statyti kolūkiai, bet ne visur ir ne  visiems, galiausiai pasipylė alytnamiai ir mažne kiekviename miestely atsirado po Alytaus gatvę, kaip savotiškas atsidėkojimas dzūkams už patogius ir vykusio vaizdo namus.

Etaplius - Ir vėl Širvintų parapijos globos namai

Kad ir vienodi pagal socialinį užmanymą, tie serijiniai namukai nebuvo kaip pilki kareiviai rikiuotėje, nes Žemės ūkio statybos projektavimo instituto architektai Kaune prigalvodavo visokių paįvairinimų ir netgi ragino kaitalioti spalvas. Šnekėdamas per Radiją anais laikais — jei kam mieliau, tai prie okupanto, taigi, labai mėgau stebėti Pãluknio gyvenvietę prie kelio į Valkininkus.

Ten projektuotojų siūlomos naujovės būdavo išbandomos kaip kokiame poligone ir atiduodamos vietiniams žemdirbiams savo kailiu ištirti, kas sodybose yra gerai, o kas ne. Kaip loterijoje, net bilieto pirkti nereikėjo, bet vėlgi, ne kiekvienam! Mes tuoj sugrįšim į Žlibinus, aš tik nenoriu įsibėgėjęs sustoti ties tais blogais laikais, pasakysiu apraminimui tiek, kad kiekviena santvarka turi ir trūkumų, ir privalumų, bet žmonių charakteriai nuo jų nesikeičia dešimtmečiais, tik per tas politikas į paviršių išlenda tai vieni, tai kiti.

Galbūt jus domina