Prekybos konkurencija, NAUJAUSI KOMENTARAI

Lydimoji medžiaga LM 2.

LPĮA kreipimasis dėl kainų reguliavimo  03 24 Lietuvos prekybos įmonių asociacija kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, dėl siūlymo suteikti Vyriausybei teisę prireikus nustatyti ekstremalioje situacijoje būtinų prekių ir ar paslaugų maksimalias didmenines ir ar mažmenine kainas, taip pat kitus šių prekių ir ar paslaugų pardavimo ar teikimo būtinus apribojimus. Asociacijos nuomone, Projekte nustatytam teisiniam reguliavimui negalima pritarti dėl toliau dėstomų motyvų.

Konkurencijos draudimas 1. Prekybos agentas ir atstovaujamasis gali sutartyje numatyti, kad pasibaigus sutarčiai prekybos agentas ne daugiau kaip dvejus metus nekonkuruos su atstovaujamuoju.

Tokia sutarties sąlyga turi būti išreikšta raštu. Konkurencijos ribojimas gali būti apibrėžtas tik tam tikra teritorija ir prekių ar paslaugų rūšimis arba klientų grupe ir teritorija, kurios prekybos agentui buvo patikėtos.

  • Tyrimo metu Konkurencijos taryba nagrinėjo m.
  • Kaip atsiimti pinigus iš bitkoino lizdo
  • Dvejetainis parinkties metatraderis

Atstovaujamasis turi teisę iki sutarties galiojimo pabaigos raštu vienašališkai atsisakyti konkurencijos draudimo. Jeigu sutartyje yra numatytas konkurencijos draudimas, prekybos agentas turi teisę į kompensaciją už visą konkurencijos draudimo laikotarpį.

prekybos konkurencija

Kompensacijos dydis nustatomas prekybos konkurencija susitarimu. Kompensacijos dydis gali būti apibrėžiamas metine prekybos agento atlyginimo suma. Jeigu sutartis buvo nutraukta dėl prekybos agento kaltės, prekybos prekybos konkurencija netenka teisės į šio straipsnio 4 dalyje numatytą kompensaciją.

prekybos konkurencija

Atstovaujamasis netenka teisės remtis konkurenciją draudžiančia sutarties išlyga, jeigu: 1 atstovaujamasis be prekybos agento sutikimo nutraukė sutartį pažeisdamas išankstinio įspėjimo apie sutarties nutraukimą terminus arba nedelsdamas nepranešė prekybos agentui apie svarbias sutarties nutraukimo priežastis; 2 prekybos agentas sutartį nutraukė dėl svarbių priežasčių, už kurias atsako atstovaujamasis, ir apie šias priežastis nedelsdamas pranešė atstovaujamajam; 3 atstovaujamojo ir prekybos agento sutartis nutraukta teismo sprendimu dėl priežasčių, už kurias atsako atstovaujamasis.

Prekybos agento reikalavimu teismas turi teisę pripažinti visiškai ar iš dalies konkurenciją draudžiančią sutarties išlygą negaliojančia, jeigu atsižvelgiant į prekybos agento teisėtus interesus tokia išlyga daro jam didelės žalos. Susitarimai, kurie prieštarauja šio straipsnio nuostatoms ir pablogina prekybos agento padėtį, negalioja. prekybos konkurencija

Spausdinti Statistika: Lietuvos gyventojų apklausa parodė, kad kas penktas karantino metu internetu pirko daugiau nei įprastai. Tris mėnesius Lietuvoje trukęs karantinas ne tik paskatino persiorientuoti verslą ir didelį dėmesį skirti e. O prekybininkai priekaištauja, kad dabartinės siuntų apmokestinimo sistemos yra nepakankamai efektyvios, ir tai sukuria neproporcingą konkurenciją šalies verslininkams.

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Antroji knyga.

prekybos konkurencija

Asmenys Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

Galbūt jus domina